Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Saturday 2019-03-09

2
Moderate
Published:

There are several avalanche problems. Avalanches in wind deposited snow in lee areas may be easy to trigger, while persistent weak layers are present in all aspect and can be remote triggered. Travel with care and with a buffer distance to avalanche terrain. No alarm signs does not mean that the snow is stable!

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Specific steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-22 °C to -18 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-22 °C to -15 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.03.2019 kl. 19:09

800 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Ryggen mot Trollsteinen. Mot sør
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Snødekket og nedbør i lufta på Larsbreen. 450moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Blåser bra fra sørøst og snør litt. Blåser mer nede i Longyearbyen enn på 800 moh

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Snø og litt snøfokk

ObsID: 185244

Nordenskiöld Land / Longyearpasset

Snow

09.03.2019 kl. 18:00

617 masl

Mathis@ANG (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Mathis Karlsen Comment:  Dårlig sikt og mye snø i lufta

Weather

Snow 5 m/s from SE ↖ 100% clouds Delevisnedbrutt snø og nysnø i lufta, dårlig sikt når man kjører scooter

ObsID: 185360

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.03.2019 kl. 17:00

604 masl

Ida@ANG (Unknown)

Snow Cover

70 cm in total 1 cm new snow Wind slab (hard slab)

Weather

Snow -16 °C 3 m/s from SW ↗ 100% clouds

Notes

Vindpakka snø over løs og myk snø, lager hule lyder. Det øverste vindpakka sprekker når det belastes med ski, ingen forplantning. Tykkere vindpakk under igjen, så et skarelag. Omtrent 50cm ned til skaren. Sukkersnø under, men veldig vanskelig å påvirke. Kan brekke løs en slab med spaden, da brekker det over skarelaget.

ObsID: 185237

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snow

09.03.2019 kl. 12:50

29 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 5 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Over Huset mot Sverdrupbyen
Image Of Notes
Image 2 of 5 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Platåfjell ned mot Kirkegård til høyre i bildet
Image Of Notes
Image 3 of 5 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Gruvefjellet
Image Of Notes
Image 4 of 5 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Sukkertoppen
Image Of Notes
Image 5 of 5 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Sukkertoppen kl 1700

Notes

Bilder av snødekke Longyearbyen. På kveldinga, ca mellom 1900 og 2300 tar vinden seg opp fra øst. Det er dårlig sikt og snø under transport i denne tiden. Skaper sannsynligvis et mindre tillegg til fokksnøproblem i vestlig sektor.

ObsID: 185253

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snow

08.03.2019 kl. 12:00

653 masl

Kaptajn Fjeld (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Min stabilitets test! Virker svært stabilt.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bildet er tatt kanskje 200 meter unna den andre sprekken

Danger Sign

Recent cracks 2 steder. Men det er trolig store lokale variasjoner i utbredelsen av dette faretegn.

Tests

ECTX Klarte ikke å få brudd ved de vanlige 30 slag, men da jeg dro i snøen med spaden, sklei noe av blokken ut på det kantkorn lag som ligger ca 30 cm nede i snødekket. Men bruddet forplantet seg ikke hele veien bortover.

Snow Cover

75 cm in total snødekket var 75 cm dypt der jeg gravde i en vestvendt le side.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Synes det er vanskelig å bli klok på dette snødekket. Dette fordi man noen steder får respons i det øverste lag av fokksnø, og andre steder får man ikke noen respons i det hele tatt, og der virker snødekket svært stabilt. Trolig er det store variasjoner i skredfaren i regionen. Lengre nede i lars morenen fikk jeg to skytende sprekker, men lengre oppe fikk jeg ikke noen brudd ved ECT testen. Dessuten fant jeg i en bratt side, beger krystaller høyt oppe i snødekket. Det var fordi at der var lite snø og en stein som stakk opp. Kan vi kanskje klatre å påvirke alle disse kantkorn lag som ellers ligger unner harde fokksnø flakk, hvis vi treffer på de der snødekket er tynt ? Skred aktiviteten på Nordenskiold fjellet synes jo å indikere dette, til tross for at mange har meldt inn at det skal være vanskelig å påvirke kantkornene nede i snødekket. Hadde vært interessant å finne ut om skredene på Nordenskiold gikk på den nedføyket nysnø noen få cm nede i snødekket, eller om de gikk på kantkornlag lengre nede i snøen ? Forecast too low Jeg mener at det er en sterk 2 vi har med å gjøre fordi det har vært skred på nordenskiold, og fordi det har blitt observert drønn, og fordi jeg traff på skytende sprekker idag. Men det virker jo som om at det er store lokale variasjoner, er det da en sterk 2 eller en svak 3 vi har med å gjøre ?

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter SW, W, NW above 0 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter N, S, SW, W, NW above 0 masl

Snow Profile

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F PP 0 mm/0 mm, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 7 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm Unner alle disse lagene, var det 8 ulike skarelag med kantkorn mellom seg. Jeg har ikke tatt de med i profilen, da det trolig er veldig vanskelig å påvirke disse lagene. I bunnen er det beger krystaller.

ObsID: 185010

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snow

08.03.2019 kl. 10:00

377 masl

MariE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Other danger sign (specify) Antydning til skytende sprekker i fokksnø

Tests

ECTN4@1cmQ2 Poor laget bryter under spade. Liten evne til forplantning i laget, men observerer også at det sprekker opp rundt føttene når man går.

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Noe innblåst myk fokksnø med dårlig binding mellom lagene i fokksnøen (tynne sjikt med nedføyket nysnø) og også til underliggende skare. Finner også flere kantkornlag og temperaturgradienten legger til rette for at denne utviklingen vil fortsette.

Weather

No precipitation -17.9 °C 8 m/s from SE ↖

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Greie forhold i Skjæringa/Svalsatveien, finner svake lag i toppsjiktet av snøen, men disse vil trolig ikke gi noe utslag uten ekstra belastning. Vær obs på snø og laber bris i værmeldingen lørdag kveld. Dette kan endre situasjonen ettersom de svake lagene er tilstede og krever relativt liten tilleggsbelastning for å få brudd. Stabil kald temperatur. Forecast correct Dette er en vurdering for det isolerte området Skjæringa/Svalsatveien, men ser at de samme skredproblemene finnes igjen i andre områder.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NW Ligger under skare og fokksnø, krever mye belastning for å løse det ut. Ser heller ikke noen store tegn til bruddforplantning i laget, men kan være et problem der snødekket er tynnere.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NW Bryter lett, men med forholdsvis dårlig forplantningsevne.

Snow Profile

1 cm P RG/RGwp 1 mm/0 mm, 0.5 cm 1F DF 1 mm/0 mm, 2 cm P RG 1 mm/0 mm, 2 cm 1F DF 1 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/2 mm, 6 cm K MFcr/MFpc 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 2 mm/3 mm, 35 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm F DH 5 mm/0 mm -22.8 °C @ 0 cm, -23.7 °C @ 1 cm, -22.1 °C @ 10 cm, -20.4 °C @ 20 cm, -18.1 °C @ 30 cm, -15.8 °C @ 40 cm, -13.8 °C @ 50 cm, -13.2 °C @ 60 cm, -13.7 °C @ 70 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 184923

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

07.03.2019 kl. 15:51

782 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Litt fokksnø over løssnø og en tynn skarehinne under
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

På turen opp til Trollsteinen i ettermiddag gikk jeg musestille kun på urørt snø og lyttet etter drønn. Tiltross for iherdig innsats var det ingen respons. Snødekket virker stabilt her, et lite fokksnøproblem i få områder, men ingen tegn til ustabilitet i denne fokksnøen. Altså innblåst løssnø er vel mer presist. under den innblåste løssnøen var det i den vestvendte siden opp til Trollsteinen ca 700 moh et tynt skare lag, som kjetil har kaldt opp etter en eller annen kontinental dessert. jeg tror det er fuktighet fra Iståke som har frosset på kald snøoverflate og med snø som har lagt seg og føyka over. Utbredelsen er ukjent. men Jeg fant det tydelig på Fritthamn i helga, og Kjetil fant på Lars H.

ObsID: 184694

Nordenskiöld Land / Nordenskioldtoppen

Snow

07.03.2019 kl. 12:45

1000 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snøprofilen i virkeligheten

Tests

ECTN5@7cmQ2 Neste lag ned går også til brudd lett, litt mer tegn til forplantning, fremdeles ikke veldig evne til forplanting, og mulig det mest potente i denne høyde og fjellside.

ECTN4@3cmQ2 Går lett til brudd, men liten forplantning på de områdene jeg var

Snow Cover

Varierende. På platåfjellet er det 50% 4f/1f fokksnø, 25% tynn skare fra underkjølt regn 25 feb, og 25% P hard fokksnø. Var litt vind og snøtransport fra øst-sør-øst i går, som har laget noen beskjedne skavler i NV heng.

Weather

No precipitation -15 °C Kaldt klart og sol

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Krevende og kompleks situasjon. Det har gått 3 fjernutløste skred sist uke, og rapporter om drønn. Men på min tur i dag, i flere renner og østvendte sider, som er ca 100m lavere og 200m lengere nord enn den siste skred-hendelsen finner jeg ikke noe som skal gi så god bruddforplanting. På grunn av egen sikkerhet kommer vi oss ikke inn i områdene der de skredne har gått. Jeg mener vi har gått de obsturene som burde gi svar på dette problemet. Anslår da utbredelsen av dette problemet som er grunnen til de skredene til å være få heng. Fokksnøproblemet vil sannsynligvis gi strl 2 skred, og kantkorn fra desember er veldig vanskelig å påvirke. Forholdene som er nå er en typisk utfordring med faregrad 2 da det er svært lett å løse ut skred i få heng som mulig kan gi strl 3 skred, og man vet ikke hvor disse få hengene er. Stabilt og kalt vær. Mulig mer kantkorndanning, og jokeren her er det creme-brulee laget og kantkorn over og under dette. Forecast correct Tror vi kan løfte det øverste vedvarende svake laget fra 0moh til 3-400moh, da jeg ikke har sett det lengere ned.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Dette kantkornlaget er tilstede også her, men godt gjemt under et hardt, tykt og bærende fokksnølag dannet 22 feb.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Dette fokksnøproblemet har jeg sett den siste uka, og virker å være det samme. PGA at det her viser forholdsvis lite evne til bruddforplantning mener jeg det ikke kan være mer enn strl2 skred. Finner ikke dette creme-brulee laget der det er fokksnø over, men vet det er i regionen. Tar det ikke med som skredproblem her da jeg ikke observerte det på min tur i dag.

Notes

Nytt bilde av skredet i reg 184313. nå mer føyket over.

Snow Profile

3 cm 4F-1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F DF 0 mm/0 mm, 10 cm P-K RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 30 cm P MF 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 184803

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

06.03.2019 kl. 19:30

304 masl

Kjoers (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 drønn var tydelig å observere da jeg gikk til fots ned fra utkikkspunktet for å hente en gjenstand som hadde sklidd ned 50m. Det var omtrent 15- 20 grader bratt der jeg hørte drønn. Tipper dette er angivende for hele sørvendt side av Hiortfjellet.

Weather

No precipitation -17 °C 5 m/s from W → 20% clouds

ObsID: 184537

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

06.03.2019 kl. 17:00

25 masl

OddmundR (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  OddmundR

Weather

Snow 13 m/s from NE ↙ Som prognosen: kom 2-4 cm nysnø i Sveaområdet onsdag, etterfulgt av noen timer med nordøst vind. NØ kuling i Gustavdalen og på slakbreen i 16-tiden, N/NNØ kuling i Gangdalen. Mindre vind i Reindalen, Todalen og Adventdalen

ObsID: 184580

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen 100m under varde

Snow

06.03.2019 kl. 12:38

231 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Platåfjellet
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Platåfjellet
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Platåfjellet over Huset
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Over Nybyen
Image Of Snow Profile
Image 7 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Hardt relativt tynt fokksnølag med begynnende kant der fokksnølaget er tynt.
Image Of Avalanche Problems
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Begynnende kant på en 2mm raster. Gjennomsnitt ca 0,7mm?

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTP8@5cmQ2 Medium Komp test tatt i nordvendt side under et relativt tynt fokksnølag. Går brudd i begynnende kantkorn/nedføyket nysnø. Ikke allverden bruddforplantning enda, men nok til at denne blokka gikk hele.

ECTN3@5cmQ3 Good

Snow Cover

Observasjonen gjelder Longyearbyen og er nødvendigvis ikke representativ for regionen. Varierende snødekke, generelt lite snø på fjellene rundt Longyearbyen. Gått opp til øvre løsneområde på sukkertoppen, ca 100m under toppen. Vestvendt. Her er det 5cm med1f fokksnø øver et veldig hardt og tykt lag fokksnø dannet 22.februar. Kantkorn under dette. Her må det veldig mye til for å få skred om det i det hele tatt er mulig. På nordsiden er det litt samme som på Nordsiden av Lars-Hierta, det ligger et hardt fokksnølag over et tynt nysnølag. Vanskeligere å påvirke her enn på Lars Hierta i går. Fant også begynnende kantkorn rett under dette øverste harde fokksnølaget.

Weather

-20 °C 5 m/s from E ← 60% clouds Kaldt, overskyet og tåkete om morgenen. Ettterhvert lettere vær

Avalanche Danger Assessment

Gjelder område sukkertoppen og Longyearbyen, nødvendigvis ikke representativ for regionen. Den snøpølsa over vei 228 (Lia 6 og 7 Lia 3 ,4 og 5) er hard og vanskelig å påvirke. På nordsiden, lia 8, er det et nedføyket nysnø-problem og andre plasser begynnende kantkorn. Isolert for denne turen er vi på noe mellom FG1 og FG2 litt avhengig av utbredelsen av det skredproblemet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Den snøen som har kommet de siste par ukene og lagt seg over det laget fra 22feb ser ut til at noen plasser er dekket av nedføyket nysnø og hard fokksnø, og andre plasser har denne nedføykete snøen begynt omdanning til små kantkorn. Fremdeles ikke drønn eller veldig god bruddforplantning, men kan tenkes at dette kan gli ut. Er også det gamle kantkornproblemet fra desember, men dette er godt begravet, så det tar jeg ikke med her.

Avalanche Activity

6. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 40 cm K RG/MF 0 mm/0 mm, 3 cm 1F FC 2 mm/0 mm, 30 cm K/P MF 0 mm/0 mm -20 °C @ 0 cm, -19.7 °C @ 5 cm, -19.3 °C @ 10 cm, -19 °C @ 15 cm, -18.3 °C @ 20 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 184459

Nordenskiöld Land / mot trollsteinen

Snow

06.03.2019 kl. 12:00

653 masl

Kaptajn Fjeld (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snø transport over i den vestlige sektor
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Flaket som ikke gitt til brudd ved ECT testen, men som sklei ut da jeg brukte spaden
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkornene som lå oppe på den knall harde skare, ca 40 cm nede i snødekket. Det var disse kantkorn som snø flaket sklei ut på ved "spade testen"
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Vind flaket opp på den nedføyket nysnø

Danger Sign

Recent snowdrift Snøfokk med pålagring i den vestlige sektor

Tests

ECTX Klarte ikke å få brudd ved de vanlige 30 slag, men da jeg jekket med spaden bak blokken, sklei hele blokken ut på det skarelag som ligger ca 40 cm nede i snødekket der.

Snow Cover

Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab)

Weather

Snow -20 °C 12 m/s from E ← Blåste mer over ryggen ved trollsteinen, enn nede på breen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren for turgåere og skikjørere består først og fremst av den nye snø som har dannet et flakk opp på nedføyket nysnø. Dette øverste flak variere veldig i hardhet, og er trolig lettere å påvirke noen steder enn andre. Når det gjelder kantkorn lagene lengre nede i snødekket, er det trolig meget vanskelig å påvirke disse av vanlig tur gåere og ski kjørere, men igjen vi har jo mange tunge snøscootere her på svalbard. Men for vanlig turfolk er skred faren først og fremst å finne øverst i snødekket. Om en scooter trigger et svakt lag lengre nede i snødekket, blir det trolig et stort skred. Den sterke kulde skal forsette. Det forventes at der snødekket er tynt vil det fortsatt vokse kantkorn lag. Forecast too low Jeg mener at det er en sterk 2 vi har med å gjøre. Dette fordi det vind flak som ligger oppå den nedføyket nysnø, variere veldig i hardhet, og fordi det er ganske tynt. Noen steder er det trolig lettere å få brudd i dette øverste laget enn andre. Jeg mener og det er en sterk 2 vi har med å gjøre fordi det finnes fler kantkorn lag lengre nede i snødekket som kanskje kan bli trigget av snøscootere. Er det egentlig en 3 vi har med å gjøre ?

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust SW, W, NW above 700 masl Der jeg var lå det et tydelig kantkornet lag opp på skaren ca 40 cm nede i snødekket.

Buried weak layer of new snow Within half a meter SW, W, NW above 700 masl Dette er trolig et problem nå i den vestlige sektor, da det har blåst fra øst , og snø har blitt lagret i den vestlige sektor. Her har det dannet seg et tynt vind flakk opp på den mykere nysnø. Flaket som ligger opp på nysnøen variere veldig i hardhet. Klarte ikke å brudd i dette ved testen. Men spørs om det hadde vært andre steder.

Snow Profile

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 25 cm P RG 0 mm/0 mm, 0.5 cm F DH 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm Ca 40 cm nede i snødekket ligger det et svært hardt skarelag. Jeg gravde ikke lengre ned i snødekket enn til dette, da det trolig er meget vanskelig å påvirke snøen unner dette skarelag.

ObsID: 184529

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.