Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Friday 2019-02-08

2
Moderate
Published:

Wind deposited snow could rest on a persistent weak layer of facets. In some areas an avalanche can be triggered by snowmobiles. There are wind-slabs in the high mountains, most in the east of the region.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast.
-12 °C to -10 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast.
-16 °C to -11 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.02.2019 kl. 17:13

550 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Lite bruddforplantning i dette laget

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate i området rundt Longyearbyen er snødekket stabilt og vasnkelig å finne aktive skredproblem i denne eksponeringen. Jeg valgte å grave i Vestlig sektor fordi der hadde det samlet seg noe snø det siste døgnet og fordi det her er mest fokksnø fra tidligere vær. Ingen tegn til bruddforplatning her og ellers på turen opp til trollsteinen. Men det har kommet noe snø og blåst litt. Derfor er det et fokksnøproblem i regionen. Lite vind og stabilt vær fremover i området rundt Longyearbyen. Mer vind fra NØ i østligere deler av regionen vil holde liv i fokksnøproblemet Forecast correct Det virker greit. Jeg fant noe nedføyket kantkorn så det skredproblemet kan også være tilstede i regionen

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -17.8 °C 2 m/s from NE ↙

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det har kommet et cm snø de 2 siste døgna og vært litt vind fra NØ. I skjerma områder er snøen løs. Noe fokksnø i leområder, men vanskelig å finne fokksnøproblemet. For regionen har det vært mer snø og vind i østligere deler, og fokksnøproblemet kan være lettere å påvirke. Under den løse snøen er det knivfast fokksnø over kantkornlag. Det er derfor ikke aktivt i dette området og denne høyden. Sett i sammenheng med obs tidligere denne uken antar jeg dette er representativt for regionen. Spesielt i Vestlig sektor er fokksnøen så hard at kantkornlaget viser lite evne til bruddforplantning. I Østlig sektor er de mindre fokksnø og kantkornlaget er høyrere i snødekket, men har lite fokksnø liggende over.

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTX Good Ingen utslag her, men antar det er et innbåst løssnø problem som kan være gjeldende i noen leområder

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W Litt nysnø og noe vind gir et fokksnøproblem. lite tiltede på denne turen, men antar mer i østligere deler av regionen. antar derfor at vi kan si at utbredelsen er i noen heng

Snow Profile

4 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F DF/FCsf 0 mm/0 mm Ser litt overflatekantkorn sammen med løssnøen, 50 cm K RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RGxf 1 mm/2 mm, 3 cm K MF 0 mm/0 mm Virker som at dette smeltefrys laget er i ferd med å bli spist opp, 10 cm 4F RGxf 1 mm/2 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm totalt var snødekket 200 cm

ObsID: 179820

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snow

08.02.2019 kl. 10:30

377 masl

MariE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate observasjonen gjelder for Svalsatveien/Skjæringa og er ikke representativt for regionen. Generelt avblåst, observert kantkornlag over og under skare, men skal mye til å komme gjennom harde is og skarelag for å nå ned til disse. Værvarselet gir ingen indikatorer på en økende skredfare nå. Varselets riktighet: Varslet faregrad er riktig. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10.7 °C 5 m/s from SE ↖ 10% clouds

Snow Cover

190 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Snødekket er generelt hardt, dominert av hard fokksnø, men vi finner også islag/skarelag med kantkorn både over og under denne skaren. ECTX

Tests

ECTX Good

Snow Profile

18 cm P RG 1 mm/0 mm, 8 cm 1F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 39 cm P/1F- RG/RGxf 0 mm/1 mm, 31 cm P RG 0 mm/0 mm -7 °C @ 110 cm, -7.4 °C @ 100 cm, -7.6 °C @ 90 cm, -8 °C @ 80 cm, -8.4 °C @ 70 cm, -8.9 °C @ 60 cm, -9 °C @ 50 cm, -9.7 °C @ 40 cm, -10.5 °C @ 30 cm, -11 °C @ 20 cm, -12.1 °C @ 10 cm, -14.5 °C @ 0 cm

ObsID: 179762

Nordenskiöld Land / Longyearbyen, Nybyen

Snow

07.02.2019 kl. 12:00

418 masl

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Over Nybyen. Eldre skredmasser og skavler.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Over Nybyen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Denne skredfarevurderingen gjelder for området rundt Longyearbyen. ADAM: Vanskelig å løse ut - Utbredelse: Noen - Str. 2 skred (middels store) - Da blir det faregrad 2. Pitten ble gravd i det øvre løsneområde over Nybyen. Skavlene som henger ut fra Gruvefjellet over er minst 5 meter høye, så dersom disse faller ned kan vi få naturlig utløste skred her, men størrelsen på eventuelle skred blir ikke så store grunnet ikke så mye snø der oppe. Lett snøvær, lite vind og stabilt kaldt fremover fører neppe til noen større endringer i skredfaren. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -9 °C 1 m/s from NE ↙ 100% clouds

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekke varierende mellom bart til over 2 meter+.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Det lå en del litt eldre skredmasser i fjellsiden.

Tests

ECTP17@20cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW Pitten ble gravd i det øvre løsneområde over Nybyen i forbindelse med arbeid på DRIVA snøsensor. Skavlene som henger ut fra Gruvefjellet over er minst 5 meter høye, så dersom disse faller ned kan vi få naturlig utløste skred her.

Snow Profile

10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 6 cm F FC 2 mm/0 mm D Skarelag, 8 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 3 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC/RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 33 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 35 cm K RG 0 mm/0 mm D, 20 cm P MF/FC 0 mm/2 mm D, 22 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F DH 2 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 1 cm F DH 2 mm/0 mm D -12 °C @ 0 cm, -9.5 °C @ 10 cm, -8.6 °C @ 20 cm, -7.9 °C @ 30 cm, -7.2 °C @ 40 cm, -6.6 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5.6 °C @ 80 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 179595

Nordenskiöld Land / Larsbreen

Snow

07.02.2019 kl. 10:40

563 masl

mrtnlvs (Unknown)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow 5 m/s from S ↑ 80% clouds Lett vindfokk og noe tåke.

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 179564

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

05.02.2019 kl. 15:15

776 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra trollsteinen mot Adventdalen NØ. En del snø tilgjengelig på Platåfjella
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Larsbreen ned mot Longyearbyen fra Trollsteinen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ryggen mot Trollsteinen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Litt løs snø noen steder
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Toppskavl og en del snø øverst i rennene ned fra Gruvefjellet. Lenge siden det har gått noe skred her.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket virket stabilt. Mitt inntrykk er at dette er de mest stabile forholdene jeg har opplevd på denne obsturen til nå i sesongen. Lite kontakt med kantkornlag og ingen fokksnøproblem. Kan være noe mer fokksnøproblem andre steder i regionen. Stabilt vær fremover. Kanskje vi nå kan vurdere i hvor stor grad kantkornlaget er aktivt og om vi nærmer oss Fg 1 de neste dagene. Forecast correct Bra beskrivelse på varselet.

Danger Sign

Surface hoar RimKrystaller og muligens kantkorn i overflaten i snødekket over 500 moh og opp til toppen av Trollsteinen

Weather

No precipitation -12.3 °C 2 m/s from E ←

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekket har i løpet av den siste uken fått noe ny snø. Den er stort sett vindpåvirket. Vind fra sørlig sektor har vært dominerende de siste dagene på snødekket på denne turen. Men kan finnes som løs i beskytta områder. Fokksnøproblem er lite fremtredende på denne turen. Kan muligens være noe av få / noen områder i andre deler av regionen. Finner fortsatt samme kantkornproblem over skare, som tidligere i vinter. Men dette lager er nå svært vanskelig å påvirke. Får ingen utslag på ECT og ingen alarmtegn. Sett fra observasjoner på denne turen er dette laget ikke lenger aktivt.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTX Good Fikk ingen utslag på ECT

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, W, NW Dette svake laget har aldri vært så lite tydelig som nå. Men det finnes sikkert kantkorn som et relevenat skredproblem andre steder i regionen. Må sjekke dette ut på seinere obsturer

Snow Profile

1 cm F SH/FC 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm -16 °C @ 0 cm, -13.9 °C @ 10 cm, -10.7 °C @ 20 cm, -9.5 °C @ 30 cm, -9.1 °C @ 40 cm, -8.5 °C @ 75 cm

ObsID: 179275

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snow

05.02.2019 kl. 12:00

419 masl

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Longyeardalen m Nybyen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen og Vannledningsdalen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vannledningsdalen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Huset

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate ADAM: Svært vanskelig å løse ut og utbredelse: Noen = A. Skredstørrelse 3 (store) = Faregrad 2 Observasjonen gjelder for området ved Longyearbyen og er ikke representativt for regionen. Observerte kantkornlag over skare og ett lag med begerkrystaller/kantkorn nede ved bakken. Dette var ikke mulig å påvirke der jeg prøvde da det var dekket av ett tykt lag hard (fokksnø), men det kan nok påvirkes der snødekket er tynnere. Lite vind og litt kaldere de neste dagene. Ikke noe som tilsier noen større endring i skredfaren. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -14 °C 2 m/s from SW ↗ 30% clouds

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Veldig varierende snødekke.. Avblåste rabber, gjerne med skare, hard fokksnø der det ligger snø. Ingen snø tilgjengelig for vindtransport.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTX Good Klarte heller ikke å bryte blokka løs med spaden..

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW Jeg fant ikke noe svake lag i fokksnøen der jeg gravde, som var N-NØ vendt ca 400 moh. Kantkornlaget over skare lå her på ca 47 cm, men fokksnøen over var så hard (P) at jeg ikke greide å få det ut på ECT, men mulig det hadde gått dersom fokksnølaget hadde vært tynnere.

Snow Profile

47 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 23 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F DH 1 mm/0 mm D -14 °C @ 0 cm, -10.4 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7.8 °C @ 40 cm, -7.3 °C @ 50 cm, -7.1 °C @ 60 cm, -7 °C @ 80 cm

ObsID: 179247

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.