Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Sunday 2019-01-27

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a snowmobile. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-19 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-17 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / Longyeardalen

Snow

27.01.2019 kl. 12:34

61 masl

Jens Abild (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jens Abild Comment:  Mot Gruve 2
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jens Abild Comment:  Mot Nybyen
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jens Abild Comment:  Platåfjellet sett fra Nybyen
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jens Abild Comment:  Sukkertoppen

Weather

No precipitation -7 °C 6 m/s from S ↑ 30% clouds Fint og roligt vær. Gode temperaturer for sintring.

ObsID: 177952

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

27.01.2019 kl. 11:00

400 masl

Charlie (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Charlie
ObsID: 178132

Nordenskiöld Land / Passet ved Longyearbreen og Fardalen

Snow

27.01.2019 kl. 10:54

663 masl

Jens Abild (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Jens Abild Comment:  Fra passet mot sør
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Lars Hierta
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Longyearbreen og Nordlig del av Nordenskioldfjellet
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, S, SW, W, NW above 0 masl Skredproblemet gjelder alle plasser med innblåst snø. Antar at de overliggende lag er tynnere lenger nede og dermed vil gi mindre skred lenger nede og hvor fokksnøen er tynnere. Lenger nede kan smelteskaren være tykkere og dermed vil det være vanskeligere at trigge kantkorna under. Men de siste observasjonene lenger nede har vist et kantkornlag lenger oppe i søylen ved lavere høyder. Det skredproblemet må antas å fortsatt være aktuelt.

Snow Cover

180 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Generelt hard overflate

Weather

No precipitation -8.8 °C 2 m/s from SE ↖ 30% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket virker generelt veldig stabilt. Litt rimeligere temperatur i luften og snøsøylen er med på å bremse kantkorn utviklingen og stabilisere snødekket. Med værvarslet for de neste dagen vil forholdene ikke forverres. Forecast correct Fortsatt noe som lurer nede i søylen men ellers veldig trygt. På grensen til faregrad 1 men usikkerheten om forholdene i resten av regionen og lavere/høyere høyder gjør at det er riktig å holde den på 2.

Tests

ECTX Good Med spadeprøven gikk laget med kantkorn mellem 81 og 81 under den gamle skare.

Snow Profile

0.1 cm F SH 0 mm/0 mm, 48 cm P RG 0 mm/0 mm, 30 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm, 3 cm P/K RG/MFcr 0 mm/0 mm Rester av en gammel skare i bunden av dette laget, 2 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 3 cm K RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 19 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 4 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 0 mm/0 mm Gravde ikke lenger ned. Øverste av de nedre lag var pencil. -11.3 °C @ 0 cm, -11.1 °C @ 10 cm, -11.7 °C @ 20 cm, -11.9 °C @ 30 cm, -12.5 °C @ 40 cm, -13 °C @ 50 cm, -13.3 °C @ 60 cm, -13.3 °C @ 70 cm, -12.9 °C @ 80 cm, -12.5 °C @ 90 cm, -11.9 °C @ 100 cm

ObsID: 177937

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

26.01.2019 kl. 15:09

100 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  mnskeyser Comment:  Små krystaller av overflaterim
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  mnskeyser Comment:  Overflaterim
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  mnskeyser Comment:  Fokksnølag, helt jevn bruddflate
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  mnskeyser Comment:  Tykkelse på det løse fokksnølaget.

Danger Sign

Surface hoar Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små overflaterimkrystaller

Snow Cover

Kun en kjapp observasjon underveis på tur: Fokksnølaget var ganske stabilt, måtte tråkke litt rundt for å få løsnet det. Og da sprakk det opp ca 0,5kvm rundt. Men så var det lite helning der vi var.

Weather

No precipitation -7 °C from E ← 10% clouds I går var det ca -17 i samme område, i dag -5 til -7. Det har blåst opp mer i løpet av dagen.

Avalanche Activity

26. Jan. 6-12 (+01:00) Cornice One (1) W Et skavlbrudd observert et lite stykke før snøobservasjonspunktet.

ObsID: 177794

Nordenskiöld Land / Larsbreen

Snow

26.01.2019 kl. 11:30

484 masl

Martini@unis (****)

Danger Sign

Surface hoar Godt utbredt overflate rim i skjermet område på Larsbreen inn mot Lars Hiertafjellet på 650 moh. Overflaterimet avtar når man kommer opp i Ø flanken på Lars Hiertafjellet mot Larsbreen. Ikke noe overflaterim på toppen.

Weather

No precipitation -5 °C 3 m/s from S ↑ 20% clouds Har hatt en lang periode med kaldt og stabilt vintervær. Siste døgn har det blitt mildere fra rundt -15 til -5, vind har dreid på mer sørlig retning. Bris nede på breen, mer vind i høyden 8-10 m/s på Lars Hiertafjellet.

Avalanche Danger Assessment

Varselet beskriver snødekke og situasjonen godt

ObsID: 177894

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snow

25.01.2019 kl. 11:00

377 masl

MariE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NW tydelige middels str. kantkorn, skal mye til å løse ut, kan evt. være et problem der snødekket er tynt.

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Snødekket er generelt hardt, dominert av hard fokksnø, men vi finner også islag/skarelag med kantkorn både over og under denne skaren. Bindingene i fokksnøen er relativt god, kantkornlagene er ca 1 cm tjukke, og vi fikk brudd i kantkornlaget under skare på ECTP@12. Det var også ca. 0,5cm med overflaterim.

Weather

-8 °C 2 m/s from S ↑

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate observasjonen gjelder for Svalsatveien/Skjæringa og er ikke representativt for regionen. generelt avblåst, finner noe hard fokksnø i skjermede områder. Relativt god binding i fokksnøen. Observert kantkornlag over og under skare, men skal mye til å komme gjennom harde is og skarelag for å nå ned til disse. værvarselet gir ingen indikatorer på en økende skredfare nå. Forecast correct

Tests

ECTP12@37cmQ2 Good krever høy tilleggsbelastning for å komme igjennom overliggende islag, bruddet går i kantkornlag under skare.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

0.5 cm F SH 1 mm/2 mm, 1 cm P RG/RGwp 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm, 4 cm P RG 0 mm/0 mm, 12 cm 1F FC 1 mm/1 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 11 cm P MF 0 mm/0 mm, 0.5 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 2.5 cm 4F FC 1 mm/1 mm, 39 cm P RG 0 mm/0 mm, 33 cm K RG 0 mm/0 mm -10.2 °C @ 0 cm, -11.4 °C @ 20 cm, -12.9 °C @ 40 cm, -14.9 °C @ 60 cm, -15.8 °C @ 80 cm, -16.1 °C @ 90 cm, -16.2 °C @ 100 cm, -16.8 °C @ 110 cm, -13.6 °C @ 111 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 177613

Nordenskiöld Land / Platåfjellet

Snow

24.01.2019 kl. 09:59

395 masl

Jens Abild (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jens abild Comment:  Forholdene som de er nå. Avblåst med få lommer med fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jens abild
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jens abild

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Kantkornlag lengere nede i søylen som kan trigges av mindre skred og lage en step down.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium above 0 masl Små kantkorn i fokksnøen men overliggende er forholdsvist hardt.

Weather

No precipitation -15.2 °C 3 m/s from SW ↗ 10% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Overflate vindpakket hard eller avblåst mildværsskare med veldig få mindre lommer med litt fokksnø (fortsatt rimelig hardt)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vurderer skredfaren til 2. Snødekket er veldig stabilt men med enkelte lommer hvor man kan utløse mindre skred som kan resultere i en step down og utløse store skred. Dette vil ikke endre seg i nærmeste fremtid. Forecast correct

Tests

ECTP9@15cmQ2 Medium Stabiliteten virker god og der er ingen faresignaler når søylen ikke er frigjort da de øverste lag er harde.

Snow Profile

0.1 cm F SH 1 mm/0 mm, 9.9 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F-P RGxf 0 mm/0 mm, 31 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 31 cm K RGxf 0 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 23 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 0 mm/0 mm -15.4 °C @ 0 cm, -20 °C @ 10 cm, -19.4 °C @ 20 cm, -17.9 °C @ 30 cm, -17.2 °C @ 40 cm, -15.8 °C @ 50 cm, -13.8 °C @ 60 cm, -13 °C @ 70 cm, -12.3 °C @ 80 cm, -11.3 °C @ 90 cm, -10.6 °C @ 100 cm, -9.8 °C @ 110 cm, -9.4 °C @ 120 cm, 0 °C @ 0 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 177412

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.