Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Monday 2019-01-21

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wind slabs from last week is still easy to trigger in some areas. A newly formed persistent weak layer of near-surface facets is proving reactive to triggering in tests, but no danger signs are observed. A deep persistent weak layer could lead to very large avalanches but is generally hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from north.
-26 °C to -19 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-28 °C to -21 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / Ottofjellet

Snow

19.01.2019 kl. 22:20

736 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP1@3cmQ2 Poor

Snow Profile

1 cm DH 0 mm/0 mm, 2 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 1F DF/FC 0 mm/1 mm, 11 cm P RG 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 65 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm -30 °C @ 0 cm, -26 °C @ 5 cm, -24 °C @ 10 cm, -21 °C @ 15 cm, -18 °C @ 25 cm, -16.8 °C @ 35 cm, -15.8 °C @ 45 cm, -14 °C @ 55 cm 1 tests connected to snow profile Denne profilen må sees i sammenheng med registrering 176608. Her er temp gradienten stor i de øvre lag.

ObsID: 176612

Nordenskiöld Land / Ottofjellet

Snow

19.01.2019 kl. 21:24

736 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Adventdalen mot Helvetia
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Adventdalen mot sør
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bunn av tellbreen mot sør
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Ottofjellet
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Tellbreen mot øst
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Tellbreen mot Nord
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Et lite fokksnøproblem i vestlig sektor. Også et kantkornproblem lengere ned, som er veldig vanskelig å påvirke. En svak FG2 Veldig kaldt for tiden. Rim på overflaten og begynnende kantkorn lenger ned i snødekket. Forøvrig stabiliserende fokksnøproblem selv om det er veldig kaldt. Dettte kan gå begge veier. Om det kun er stabilsering av fokksnø som skjer, så kan vi tenke på FG1 snart, om kantkorn utvikler seg er vi på en god FG2 Forecast correct

Danger Sign

Surface hoar Rim i overflaten. Mer høyere opp enn nede i dalene. Det lille som er i dalene, er små korn. Høyere opp er det mer og større korn

Tests

ECTN11@18cmQ2 Medium Gikk brudd i begynnende kantkornlag

ECTP5@6cmQ2 Medium Noen av de ECT jeg tok gikk ikke fullstendig bruddforplantntning på dette laget, andre hadde det

Weather

-25 °C 5 m/s from NE ↙ Kaldt og litt trekk fra NE. Kanaliseres gjennom dalene og ned Blekumbreen og Adventdalen blåser det mer

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Vet ikke om dette er et aktivt problem lenger, men har kommet frem til at kantkornproblemet er der enda (kantkorn over skare) men veldig vanskelig å påvirke. Dette er bevart i de områder som var i le den 10Jan. Så utbredelsen ble nok da redusert fra noen til få områder. Det er også etterhvert under mye hard fokksnø, så det vil være svært vanskelig å løse ut. Det har også dannet seg et begynnende kantkornlag nå siste tiden over dette skarelaget på de områdene som var avblåst 10Jan. Viser ikke mye vilje til brudd-forplantning enda.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW

Avalanche Activity

19. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

Nå begynner det å bli såpass med lys midt på dagen at det faktisk går å få en viss oversikt over snødekket. Stormen den 10Jan la mye fokksnø i vestvendte områder, blåste ren østvendte områder og rygger. Mange rygger og avblåste sider er vi nede på skare eller stein. Etter denne stormen har det kommet etpar fall med snø som har lagt seg i vestvente leområder. Adventdalen er mer vindpåvirket enn de dalene som går nor-sør

Snow Profile

1 cm F DH 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RGxf 1 mm/1 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile Profil tatt i vestvent heng, ca 60cm snødekke, i område der stormen har tatt alt inntil gammel skare, før nye lag har kommet oppå. Se forøvrig registrasjon 176612, samme høyde men tatt i et sørvendt område med mye snø

ObsID: 176608

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.01.2019 kl. 16:39

392 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  gammel og ny fokksnø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lokalt virker forholdene stabile. Noe ny fokksnø torsdag og fredag. Kaldt og høy temperaturgradient Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN11@17cmQ2 Good

ECTN4@6cmQ3 Medium

Weather

No precipitation -19.3 °C 0 m/s from E ←

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW

Avalanche Activity

18. Jan. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Isolated steep slopes. N Antar skred i fokksnøen etter vind på torsdag og natt til fredag

Snow Cover

Lokalt i Longyeardalen er Snødekket fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men noe fokksnø har etter vind torsdag og fredag lagt seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket. Men den er der i tilknytning til skaren og har utviklet seg til store krystaller.

Snow Profile

4 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F RGwp 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcl 0 mm/0 mm, 3 cm F/F FC 2 mm/3 mm Rimlag , 15 cm P RG 0 mm/0 mm -27 °C @ 0 cm, -13 °C @ 15 cm, -11.7 °C @ 34 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 176609

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

18.01.2019 kl. 11:30

149 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fokksnø i noen lesider eller skare og is

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lokalt virker forholdene stabile med relativt lite pålastning av ny fokksnø det siste døgnet. Det er lite snø i kjente skredbaner i Longyeardalen. Ser ut til å holde seg stabilt Forecast correct Teksten er god. Men muligens vurdere for lørdag å legge inn fokksnøproblem i Østlig og nordlig sektor, og evt slå kantkornlaga sammen til et skredproblem for de neste dagene. Til fokksnøen har stabilisert seg.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTP14@11cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW

Weather

No precipitation -18 °C 4 m/s from E ← Kaldt og klart

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

Lokalt i Longyeardalen er Snødekket fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men noe fokksnø har det siste døgnet lagt seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket. Men den er der over skaren og har utviklet seg til store krystaller.

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RGwp 0 mm/1 mm Skarelag, 30 cm K RG 0 mm/0 mm, 3 cm F FC 2 mm/3 mm Skarelag, 10 cm I MF 0 mm/0 mm -20.6 °C @ 0 cm, -17 °C @ 10 cm, -15.6 °C @ 20 cm, -13.9 °C @ 30 cm, -12.9 °C @ 40 cm, -9.8 °C @ 50 cm, -8.3 °C @ 54 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 176343

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.