Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Friday 2019-01-11

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid and keep large distance to steep terrain with wind deposited snow. A persistent weak layer could lead to very large avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Gale from southeast., change to storm from the east during the afternoon.
-15 °C to -10 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong gale from northeast., change to moderate gale from the east during the afternoon.
-19 °C to -12 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / Trollstein 600moh

Snow

11.01.2019 kl. 21:05

661 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nordsiden av sukkertoppen, skare med kantkorn under. Utgjør ingen fare nå, men om det kommer et flak med fokksnø oppå dette er det verdt å følge med på
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Lite eller ingen snø tilgjengelig for transport
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde tatt fra varden på sukkertoppen mot den ryggen som er lengere øst. Vindpåvirket og hard overflate
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet mot larsbreen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Dagens obstur. Fra gruvedalen, opp sukkertoppen, over gruvefjellet, trollsteinen og ned larsbreen
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Varierende. Stormen i går har forandret snødekket nå. Alle sider som ikke vender mot vest har blitt erodert av den kraftige vinden. Noen plasser er vi nede på gammel skare, andre plasser er det mye sastrugi i den gamle fokksnøen som lå over skare. All denne snøen som har blitt transportert bort ligger nå i harde skavler i sør-vestlige heng. Slutten av stormen i går hadde nedbør og kom fra NE, så det kan finnes lommer med mykere ferskere fokksnø, men dette er ikke store mengder. På min tur opp N siden av sukkertoppen er vi nede på gammel skare. Under denne skaren er det et lag med kantkorn ned til bakken. Oppå sukkertoppen og halvveis mot trollsteinen er all fokksnø borte og vi er nede på gammel skare. Lengere sør og på Larsbreen som er mer skjermet er det sastrugi opptil 40cm rygger. Har ikke vært lengere øst eller sør i regionen og forventer mer snø der.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

7 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 16 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F DF 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm -18.5 °C @ 0 cm, -15 °C @ 5 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 15 cm, -10 °C @ 20 cm, -9 °C @ 25 cm, -8.5 °C @ 30 cm, -8.2 °C @ 35 cm 1 test connected to snow profile Profil er representativ for sør-vest vendte leområder over 400m

Weather

No precipitation -18 °C 10 m/s from E ← 10% clouds Ingen vindtransport oppe på toppene, litt nede i byen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Difficult to trigger 2 - Medium SW Det er nok et fokksnøproblem der. Ikke veldig fremtredende, men de områder der det ligger litt fersk fokksnø kan mulig den påvirkes. Den fokksnøen som kom med stormen i går virker hard og sintret.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Dette kantkornproblemet finnes i alle eksposisjoner der det er fokksnø over. Det er da mest fokksnø i sør-vestlige heng. Noen plasser er dette problemet fjernet da vinden har erodert ned til skare.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Over 400moh har vi fremdeles det gamle kantkornproblemet. Dette er vanskelig å løse ut, men om det går blir det store skred. Fokksnøproblemet de siste dager virker å være stabilisert vesentlig. Kalt, som kan gi voksende kantkorn. Ellers stabiliserende fokksnø. Forecast too high Hovedproblemet med kantkorn mener jeg er fra 400m og opp. Teksten med skavelbrekk henger vel igjen. Den kan fjernes eller være der hele vinteren da det er skavler hele vinteren, og de er ikke enormt store nå. I etterpåklokskapens klare lys er min opplevelse de siste dagene er at det var FG2 den 9/1, FG3 den 10/1 og FG2 i dag.

Avalanche Activity

11. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTP25@34cmQ2 Good Dette er det kantkorn over og under skare som har vært der i en måned nå, og som det har gått to strl3 (mulig det 1.Juledag var strl4?) skred på siste måned. Begynner å bli langt nede i snødekket de fleste plasser, men man kan tenke seg at det er mulig å påvirke der snødekket er tynt.

ObsID: 175181

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.01.2019 kl. 14:00

242 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps

Snow Cover

ObsID: 175125

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.01.2019 kl. 13:34

227 masl

elke@unis (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  elke@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fokksnø fra stormen i går ligger kun i små skjermede lommer. Vi fant mest av den bak snøgjerdene som er satt opp for å fange snøen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  I avblåste områder ligger den gamle mildværskaren med kantkorn under.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profilen er sendt inn av Kjetil (rett fra notisblokka allerede). Total snødybde var 95cm, vi grov ned til 60cm. Ingen store endringer siden observasjonen fra 8.januar. Fant ikke kantkornlaget over skare denne gangen.

Weather

No precipitation -14.1 °C 10 m/s from SE ↖

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large Dekket av skarelag over, men dette begynner å bli oppspist nå. Vil være vanskelig å få løst ut dette laget.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium Nedføyket nysnø med tendens til begynnende kantkorn. Vil være vanskelig å få løst ut dette og mulige skred forventes ikke bli større enn str. 2.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Observasjonen gjelder for Longyeardalen og er ikke representativt for regionen. Fokksnø etter sist storm ligger kun i veldig skjermede området (for eksempel bak snøgjerde) og ble ikke observert i øvre løsneområde ved Sukkertoppen. Snødekket her er stort sett det samme som under observasjon den 8.1., mer vindutsatte områder er veldig avblåste, ellers ligger den gamle harde fokksnøen i området. Faregrad for LYR-dalen er 2. Ingen værindikatorer som tilsier at skredfaren vil øke de kommende dager. Faregrad for regionen kan nok virke litt for høy ut i fra observasjoner i Longyearbyen i dag. Det kommer en obs fra Kjetil for regionen litt senere.

Avalanche Activity

11. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTN25@15cmQ2 Good

ECTN24@22cmQ2 Good

Snow Cover

Fokksnø fra stormen i går har kun lagt seg i veldig skjermede lommer i terrenget. Ellers er snødekket avblåst og dominert av hard gammel fokksnø. Der hvor snødekket er tynt og avblåst ned til skare ligger det et tykt lag av kantkorn under. I øvre løsneområde mot Sukkertoppen har det ikke lagt seg snø etter stormen og snødekket er ganske likt det som ble observert den 8.1.

ObsID: 175116

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.01.2019 kl. 10:11

182 masl

Kjetil@obskorps (****)

Avalanche Activity

11. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Større toppskavler men ingen nye skred i Skytebanegropa

ObsID: 175057

Nordenskiöld Land / Gruve 7

Snow

11.01.2019 kl. 06:40

149 masl

OddmundR (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Visuell befaring i løsneområde som ved ekstreme tilfeller kan utgjøre trussel mot brøyting og trafikk på vei. Lyser mot nordre del av løsneområdet.

Snow Cover

Ikke blåst inn mye snø i dette løsneområdet siste døgn. Søndre halvdel av løsneområdet helt avblåst med synlig stein. Noe snø er blåst inn i nordre del av løsneområdet. Observert på avstand. Ser ut til å være lite snø mellom løsneområdet og veien, mens det hadde lagt seg ca 1 meter i veikanten siste døgn. Ovenfor løsneområdet var det fullstendig avblåst til den gamle harde snøen. Ikke utført stabilitetstest, men vi konkluderte pga små snømengder med at veien kan brøytes uten betydelig fare for å utløse skred som utgjør trussel for brøyemannskap. I øvre løsneområde oppunder kullsiloer/oppredningsverk så det ut til at det ikek hadde lagt seg snø i det hele tatt siste døgn.

ObsID: 175034

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.01.2019 kl. 19:44

622 masl

marit (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  marit

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Dry Mye løs snø på toppen av Longyearpasset og i leområdet på nordsiden. Også på vei opp (øvre halvdel av Longyearbreen) var det løs snø (< 10 cm). Nedre del av breen hadde vindpåvirket snø med en vindpakket overflate.

ObsID: 174683

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.01.2019 kl. 11:03

255 masl

elke@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  elke@unis Comment:  Snøprofilgropa nord for snødybdesensoren.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil tatt i ca. samme høyde som snødybdesensoren på en plass med forholdsvis mye snøansamling. Ellers i terrenget er det mindre snø. Skarelaget med kantkorn over og under. Dette skarelaget begynner å bli ganske oppspist også (det samme gjelder for smelte-frys-pakken i bunn). Mest sannsynligvis brudd i kantkornlaget under pga at hele skaren ble saget gjennom. Jeg prøvde å hoppe på snøen ovenfor snøgropa og fikk ikke ut noe da. Laget med nedføyket nysnø mellom fokksnølagene fikk jeg brudd i når jeg veltet snøsøylen som løsnet under ECT-en og slo på den fra siden (mye tilleggsbelastning).
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen med støtteforbygginger i Lia
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen med Vannledningsdalen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot Platåberget
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  mot Platåberget, nordre delen av dalsiden
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekket i øvre løsneområdet. Snødybdesensoren synes i bakgrunnen (refleks).
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snøansamling bak støtteforbygginger ovenfor Lia. Ingen snøansamling i østvendt side av disse.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekket i nedre delen av Sukkertoppen. Avblåst ned til skare med lommer av gammel fokksnø.

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry I Longyeardalen er snødekket generelt hardt og avblåst. Lite snø tilgjengelig for transport. I nedre delen av Sukkertoppen er det lommer av gammel fokksnø på skare, ellers er det avblåst ned til skaren. Der hvor fokksnøen ligger på skaren har det dannet seg kantkorn imellom. I området ved snødybdemåleren (øvre løsneområde) er det sammenhengende fokksnø, vindpakket og hardt.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9.7 °C 10 m/s from SE ↖ 50% clouds Det blåser mer enn det var meldt i dag. Det samme gjelder også for i går kveld, hvor vinden varierte mellom 16 til 23 m/s Ø på Svalsat, med mye snøfokk langs med veien.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large Kantkorn både over og under skaren. I tillegg ligger dette kantkornlaget på et lag av smelte-fryspåvirket snø. Vil være vanskelig til svært vanskelig å få løst ut dette.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very difficult to trigger 2 - Medium Observasjonen er ikke representativt for regionen. Antar at både fokksnøproblem og kantkorn over/under skare kan være mer potent andre steder i regionen spesielt der hvor snødekket er mykere og det er lettere å påvirke svake lag. Pga lite snø ved Sukkertoppen vil mulige skred mest sannsynlig ikke bli større enn maks str 3 (hvis det blir step-down ned til kantkorn). I fokksnø maks str. 2.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate For Longyeardalen er vi på en 2-er, men dette er ikke representativt for regionen. Det er meldt både kraftig Ø vind (23m/s på torsdagskvelden) og (for Svalbardforhold) betydelige mengder nedbør på torsdag og skredfaren er forventet å øke ifm dette. Forecast correct Basert på observasjoner ved Svalsat i går kveld med både kraftig vind og bakkefokk antar jeg at faregrad 3 stemmer bra for regionen, selv om det i Longyeardalen ikke er mer enn en 2-er.

Avalanche Activity

8. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTP16@60cmQ2 Good Antar at jeg fikk påvirket kantkorn under skaren pga at skarelaget ble saget gjennom. Skarelaget begynner imidlertid å bli ganske oppspist på denne plassen.

ObsID: 174557

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.