Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Wednesday 2019-01-09

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid steep terrain with wind deposited snow. A persistent weak layer could lead to large avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Moderate gale from east., change to breeze from the southeast during renoon.
-15 °C to -10 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to breeze from the northwest during renoon.
-15 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.01.2019 kl. 19:44

622 masl

marit (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  marit

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Dry Mye løs snø på toppen av Longyearpasset og i leområdet på nordsiden. Også på vei opp (øvre halvdel av Longyearbreen) var det løs snø (< 10 cm). Nedre del av breen hadde vindpåvirket snø med en vindpakket overflate.

ObsID: 174683

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.01.2019 kl. 11:03

255 masl

elke@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  elke@unis Comment:  Snøprofilgropa nord for snødybdesensoren.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil tatt i ca. samme høyde som snødybdesensoren på en plass med forholdsvis mye snøansamling. Ellers i terrenget er det mindre snø. Skarelaget med kantkorn over og under. Dette skarelaget begynner å bli ganske oppspist også (det samme gjelder for smelte-frys-pakken i bunn). Mest sannsynligvis brudd i kantkornlaget under pga at hele skaren ble saget gjennom. Jeg prøvde å hoppe på snøen ovenfor snøgropa og fikk ikke ut noe da. Laget med nedføyket nysnø mellom fokksnølagene fikk jeg brudd i når jeg veltet snøsøylen som løsnet under ECT-en og slo på den fra siden (mye tilleggsbelastning).
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen med støtteforbygginger i Lia
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen med Vannledningsdalen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot Platåberget
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  mot Platåberget, nordre delen av dalsiden
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekket i øvre løsneområdet. Snødybdesensoren synes i bakgrunnen (refleks).
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snøansamling bak støtteforbygginger ovenfor Lia. Ingen snøansamling i østvendt side av disse.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekket i nedre delen av Sukkertoppen. Avblåst ned til skare med lommer av gammel fokksnø.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -9.7 °C 10 m/s from SE ↖ 50% clouds Det blåser mer enn det var meldt i dag. Det samme gjelder også for i går kveld, hvor vinden varierte mellom 16 til 23 m/s Ø på Svalsat, med mye snøfokk langs med veien.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate For Longyeardalen er vi på en 2-er, men dette er ikke representativt for regionen. Det er meldt både kraftig Ø vind (23m/s på torsdagskvelden) og (for Svalbardforhold) betydelige mengder nedbør på torsdag og skredfaren er forventet å øke ifm dette. Forecast correct Basert på observasjoner ved Svalsat i går kveld med både kraftig vind og bakkefokk antar jeg at faregrad 3 stemmer bra for regionen, selv om det i Longyeardalen ikke er mer enn en 2-er.

Tests

ECTP16@60cmQ2 Good Antar at jeg fikk påvirket kantkorn under skaren pga at skarelaget ble saget gjennom. Skarelaget begynner imidlertid å bli ganske oppspist på denne plassen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large Kantkorn både over og under skaren. I tillegg ligger dette kantkornlaget på et lag av smelte-fryspåvirket snø. Vil være vanskelig til svært vanskelig å få løst ut dette.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very difficult to trigger 2 - Medium Observasjonen er ikke representativt for regionen. Antar at både fokksnøproblem og kantkorn over/under skare kan være mer potent andre steder i regionen spesielt der hvor snødekket er mykere og det er lettere å påvirke svake lag. Pga lite snø ved Sukkertoppen vil mulige skred mest sannsynlig ikke bli større enn maks str 3 (hvis det blir step-down ned til kantkorn). I fokksnø maks str. 2.

Avalanche Activity

8. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry I Longyeardalen er snødekket generelt hardt og avblåst. Lite snø tilgjengelig for transport. I nedre delen av Sukkertoppen er det lommer av gammel fokksnø på skare, ellers er det avblåst ned til skaren. Der hvor fokksnøen ligger på skaren har det dannet seg kantkorn imellom. I området ved snødybdemåleren (øvre løsneområde) er det sammenhengende fokksnø, vindpakket og hardt.

ObsID: 174557

Nordenskiöld Land / Larsbreen nedre del

Snow

07.01.2019 kl. 22:28

430 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent cracks I den ferske fokksnøen får man tidvis skytende sprekker.

Weather

Snow -7 °C 15 m/s from SE ↖ 100% clouds Varierende vindretning nede i byen og halveis oppover larsbreen, men oppå breen er det nå sterk kuling med vindtransport fra øst.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vind fra øst i det siste har lagt fokksnø i vestvendte heng. Over 400m kan man anta at dette fokksnøproblemet kan gå naturlig, og at man får en step-down til kantkorn legnere ned i snødekket. Under 400m vil man da ha: Svært lett/lett å påvirke, noen områder, strl2 skred. Over 400m antar jeg at med stepdown effekten få lett/svært lett å påvike, noen områder, strl3 skred. DVS FG3 Fokksnøproblemet vil stabilisere seg. Forecast correct Ser varslet har vedvarende svakt lag ned til 0m, er usikker på om dette er tilfellet.

Tests

ECTP27@30cmQ2 Good

ECTN12@5cmQ2 Medium Får brudd i dette laget, men ikke bruddforplantning foreløig

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Very easy to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW På min tur i dag opp til 350m får jeg bare ett skredproblem, nemlig nedføyket nysnø eller lagdeling i fokksnø. Det er et begynnende kantkornlag der, men viser lite evne til forplantning nå. Kantkorn over 400m fikk jeg ikke sjekket i dag men all grunn til å tro at det er der enda.

Snow Cover

Gjelder opp til 350m da været gjorde at jeg ikke kom lengere opp: Varierende, der de siste dagers sterke vind fra øst har fått tak så er vi nå nede på gammel skare. Dette har nå lagt seg i leområder. Det er flere gamle lag med fokksnø i vestvendte le-områder og det er det ferskeste som er lettest å løse ut. Får to testheng til å løsne ganske lett i denne ferske fokksnøen. Og dette går på nedføyket nysnø. Under denne fokksnøen er det i den eldre fokksnøen og i enkelte områder begynnende kant. Får brudd i dette laget men uten forplantning. Under dette igjen er det et tykt is/skare-lag som isolerer for smelteformer og kantkorn lengere ned.

Snow Profile

5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 9 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 5 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 2 mm/0 mm -8 °C @ 0 cm, -9 °C @ 5 cm, -9 °C @ 10 cm, -8.7 °C @ 15 cm, -8.7 °C @ 20 cm, -8.5 °C @ 25 cm 2 tests connected to snow profile Profilen viser desverre ikke laget med fersk fokksnø som er i vestvendte områder, der dagens skredproblem er.

ObsID: 174478

Nordenskiöld Land / Longyeardalen

Snow

07.01.2019 kl. 09:35

152 masl

Martini@unis (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen fra vei 230
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen fra vei 222
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot Vannledningsdalen, renner over vei 222
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet Sør mot Haugen fra Skolen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet med gr 2 fra Skolen
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra brakke 13 Nybyen mot Gr 2
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet over Brakke 13 Nybyen
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet mot skolen fra Huset
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet mot Nybyen fra Huset
Image Of Snow Cover
Image 10 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen fra Skjæringa

Weather

No precipitation -7 °C 6 m/s from NE ↙ 60% clouds Mye vind igjennom natta i Longyearbyen,minkende vind på morgenen, noen lette snøbyger, men ikke noe nedbør av betydning i løpet av natta. Mer vind i høyden enn nede i Longyearbyen nå på morgenen mandag.

Avalanche Activity

7. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Har lyst i fjellsiden fra Sukkertoppen - Gruvefjellet - Nybyen og Platåberget ved huset, ingen skredaktivitet etter nattens vind og snøfokk er observert.

Snow Cover

Vind fra øst - nordøst siste døgn, rygger på sukkertoppen og Gruvefjellet har blitt avblåst i løpet av natta, da vinden har tatt godt. Det samme gjelder øverst i Nybyen. Skavler ser ikke ut til å ha bygget noe særlig i løpet av natt. Øvre løsneområde på Sukkertoppen har fått noe fersk fokksnø, snømåler viser ca 10cm økning i snødybde siste døgn

ObsID: 174387

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

06.01.2019 kl. 18:48

262 masl

Martini@unis (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Martini@unis Comment:  Kraftig vind på 200 moh, men lite snø som blir transportert, sikt langs bakken ca 70m -100m, refleks fra snøstasjon kan sees i lyskjegla
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot øvre snøgjerde på Sukkertoppen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Sukkertoppen fra vei 228

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det har blåst inn noe snø de siste timene, men ikke de store mengdene. Vestsiden av øvre snøgjerde har fått fersk fokksnø. Der har "puta" vokst noe siden lørdag formiddag. Synker ned til kne noen plasser i den nye myke fokksnøen.

Notes

Opplysning fra person som har kjørt Vindodden - Longyerabyen i forrmiddag. Noe fonner over scootersporet i Sassendalen og Eskerdalen som viser at vinden har flyttet på noe snø (kjørte ut på fredag) Scootersporet godt synnlig det meste av turen. Ved Jernsenga og inn til byen ingen endringer siden fredag ettermiddag (dvs ikke fonner eller tegn etter transportert snø). Dette tyder på lite løssnø tilgjengelig for vindtransport.

Weather

-6 °C 14 m/s from SE ↖ 100% clouds Vinden har tatt seg opp de siste par timene, som varslet. Noen snøbyger i korte perioder, lite nedbør de siste par timene lokalt i Longyearbyen.

Avalanche Activity

6. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

Moderate snow drift Crust Dry Det som er av snø er hardbanket av vind på losisden av Sukkertoppen. For det meste avblåst og is. Noen lokale områder med fokksnø mot vest (mer i le) på veien opp mot øvre løsneområde. Har gått igjennom myk og hard fokksnø, den virker stabil og får ikke noe særlig oppsprekking rundt beina, tråkker heller ikke ut noe flak av størrelse. Har vært opp til nedre kant av øvre løsneområde på Sukkertoppen. Denne deeln har fått noe snølast siste døgn, ifølge målestasjon ca 10 cm. Det har ikke lastet inn noe mer snø i skredbanen ned mot vei 228. Heller ikke lastet inn noe mer snø av betydning over vei 222 siden obs tur i dag tidlig. Gruvefjellet, vind fra øst i området ved skolen, vanskelig pga. sikt å si om det har vært noen endringer. Vind dreier på Vestlig i Nybyen. Noen små fonner har lagt seg over veien opp mot nybyen. Pga. sikt så er det vanskelig å si om det er noen store endringer med tanke på innblåst snø siden i dag tidlig.

ObsID: 174330

Nordenskiöld Land / Longyeardalen

Snow

06.01.2019 kl. 09:42

152 masl

Martini@unis (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen fra Skjæringa
Image Of Snow Cover
Image 2 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra vei 222 mot Sukkertoppen NØ
Image Of Snow Cover
Image 3 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra vei 222, renne og terreng rett over vei 222
Image Of Snow Cover
Image 4 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra vei 222 mot Vannledningsdalen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra Vei 222 mot Gruvefjellet
Image Of Snow Cover
Image 6 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet fra skolen
Image Of Snow Cover
Image 7 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde 1 fra Gr 2 mot Nybyen Brakke 13
Image Of Snow Cover
Image 8 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde 2 fra Gr 2 mot Nybyen
Image Of Snow Cover
Image 9 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde nr 3 fra gr 2 mot nybyen rett over brakke 13
Image Of Snow Cover
Image 10 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet over Brakke 13, tatt fra Sverdrupsbyen
Image Of Snow Cover
Image 11 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet med gr 2 fra Sverdrupsbyen
Image Of Weather
Image 12 of 12 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Noen små fonner over veien i adv dalen. Perioder med lett / moderat bakkefokk på biltur utover adv dalen

Weather

No precipitation -4 °C from E ← Noe vind og nedbør lørdag ettermiddag og kveld. Søndag morgen vind fra NØ og Ø. Ute i Adventdalen lett til moderat snøfokk langs bakken i perioder, men ikke de store mengden med snø som blir flyttet på, da det ikke er mye løssnø tilgjengelig. Få snøfonner over veien og disse er små, tyder på at det ikke har vært mye snødrift nede i Adv dalen i løpet av natten

Avalanche Activity

6. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skred obs på vår tur igjennom dalen

Snow Cover

Tur opp Longyearbyen for å ta bilder av Vestvendt terreng, Sukkertoppen, Gruvefjellet med Nybyen

ObsID: 174239

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.