Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Wednesday 2018-12-12

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are dangerous. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware of a persistant weak layer buried by windslabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Strong breeze from west., change to moderate gale from the west during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west., change to strong breeze from the south during the evening.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / Larsbreen

Snow

12.12.2018 kl. 22:00

564 masl

SigmundS (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Drønn i snøen noen steder på vei opp Larsbreen til isgrotta. Fra 250 moh - 550 moh.

ObsID: 171150

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.12.2018 kl. 19:07

698 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis

Snow Cover

Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry 2 cm nysnø siste døgn ligger nå i leområder. Fokksnø har stabilisert seg for det meste - jeg observerte ingen sprekker i fokksnø. Ellers ser snødekket ut som i bildet -- ganske hardt med "reverse ski tracks" fra helgen. Veldig lite snø fortsatt tilgjengelig for transport.

Weather

No precipitation -2 °C 8 m/s from SW ↗ 97% clouds

ObsID: 171137

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.12.2018 kl. 13:00

574 masl

Kaptajn Fjeld (Unknown)

Tests

ECTX Good Lå 40 cm bunden snø oven på skarelaget. Klarte ikke å få snøen til å skli på skarelaget ved de vanlig 30 slag, men da jeg "jekket" litt med spaden på baksiden av flaket, sa det "pop" og bruddet forplantet seg over hele flaten og sklei ut. Q1. Nesten samme resultat jeg fikk sist. Virker som det blir vanskelig og vanskeligere å få skredet til å gå oven på skarelaget ?

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det jeg gikk i den østlige sektor(rundt hjørnet på sarkofagen) hadde det lagt seg mye fokk snø siden i forgårs. Men i utgangspunktet virket denne snø til å ha stabilisert seg ganske bra. Virket som om fokksnøen hadde en dårlig evne til å bruddforplante seg bortover, og det øverste snølag flakket opp i bittsmå biter. En enkelt plass hadde vinden jobbet hardere, og der flakket snøen opp i større flak, og hadde trolig en bedre evne til å bruddforplante seg. Trolig er det store variasjoner i terrenget i hvor bunden fokksnøen er nå. Forecast correct Jeg er uenig i at "kantkorn ovenpå skare" problematikken ikke er vist som problem i den vestlige sektor. Idag gravde jeg i den vesltige sektor, og samme sist. Og ja, begge gangene fikk jeg ECTX, MEN begge gangene sklei hele blokken fint og flott ut da jeg økte presset. Altså kan det virke som det er svært vanskelig å løse ut skred i denne sektor, men om tilleggsbelastningen blir stor nok, har den ovenliggende snø trolig god evne til å bruddforplante seg bortover. Her Svalbard kjører det mange snøscootere rundt som kanskje kan gi en sån stor tilleggsbelatning!!!! Derfor mener jeg at skredproblemet bør være vist i den vestlige sektor i dagens og morgen dagen varsel!

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Very difficult to trigger 3 - Large W Svært vanskelig å få brudd på is skare laget nå

Weather

Snow -12 °C 13 m/s from NE ↙ Mye vind og mye fokksnø

ObsID: 171135

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.12.2018 kl. 11:45

210 masl

marit (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig drønn både i leheng i morenen og i nedre del av breen. Ustabilt fokksnølag (20 cm) i mikroterrenget i morenen (skavelbrudd ved belastning).

ObsID: 171130

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.12.2018 kl. 11:20

78 masl

Martini@unis (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Sukkertoppen fra sentrum
Image Of Snow Cover
Image 2 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot N Sukkertoppen fra vei 222
Image Of Snow Cover
Image 3 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Gruvefjellet mot S fra Hsugen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Gruvefjellet med gr2 fra skolen, mot SØ
Image Of Snow Cover
Image 5 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Gruvefjellet mot Ø fra brakke 13 i Nybyen
Image Of Snow Cover
Image 6 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot SØ Gruvefjellet fra brakke 13 Nybyen
Image Of Snow Cover
Image 7 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Sverdrupsbyen fra Nybyen, mot V
Image Of Snow Cover
Image 8 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Platåfjellet mot NV
Image Of Snow Cover
Image 9 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Skavler over Sverdrupsbyen, mot SV fra Huset. Ingen av toppskavlen fra Platåberget er spesielt store.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot V, skredbaner ovenfor Huset. Lite snø
Image Of Snow Cover
Image 11 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Gruvefjellet, Gr 2 mot Ø
Image Of Snow Cover
Image 12 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Platåberget søndre del med huset
Image Of Snow Cover
Image 13 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Platåberget nordre del mot kirka
Image Of Snow Cover
Image 14 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Platåfjellet tatt fra veikryss Museumsveien - vei 300

Snow Cover

Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Gjelder for Longyearbyen. Vurdering av snødekket på Østsiden av byen, Sukkertoppen, søkk og renner har fått noe sidelast siste døgn med vinden fra SV, men det er ikke snakk om store mengder. Rabber og rygger er avblåst. Et lite skred, flakskred, str 1, har gått nederst i renna over vei 228. Ser ikke ut til å tatt med seg noe særlig snø i skredbanen, tidspunkt mest sannsynlig tidlig tirsdag. Gruvefjellet mot Nybyen, renner og forsenkninger har fått noe sidelast siste døgn, men små mengder, kuler og rygger er avblåst. Lite snø i løsneområder under toppskavlene under Gruvefjellet. Skavlene er små langs hele Gruvefjellet. Vestsiden av byen fra Sverdrupsbyen til kirka. Mest snø mot Sverdrupsbyen også de største toppskavlene her, men ikke store, mindre snø mot N nedover mot kirka. Generelt lite snø, rygger stikker frem og det ser ut som om det ikke er de store mengdene med snø i løsneområdene under toppskavlene fra Platåberget. Skavlene er små og har ikke bygget mye siste døgn.

Weather

No precipitation -5 °C 4 m/s from SW ↗ 60% clouds Vinden løyet utover kvelden i går tirsdag. Lett snø i lufta på morgenen onsdag, lett bris fra SV. Kommet et par cm med nysnø i løpet av natta, ubetydelig mengder. På min runde igjennom byen i dag, så blåser det noe mer i Nybyen og der er det lett snøfokk i perioder.

Avalanche Activity

12. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 171070

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen

Snow

11.12.2018 kl. 22:23

130 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Sukkertoppen's upper start zone has mostly been stripped by the wind. Sastrugi, pencil hardness snow surface, and reverse ski tracks from the weekend. Mid-path, though, some cross-loading from the south is evident -- and appears to be responsible for a decent avalanche in the last 24 hours. This slide may be indicative of problematic cross-loading in other areas favored by south-southwesterly winds (i.e. above Nybyen).

Danger Sign

Recent avalanches Se skredaktivitet.

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release W Observed one hard slab avalanche mid-path on Sukkertoppen ca 2200. Not sure when it released, but must have been in the last 24 hours. Decent crown (60-70 cm). Guessing this avalanche released as a result of cross-loading with locally strong south-southwest winds. Will update with a photo when regObs has updated :).

ObsID: 170971

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.12.2018 kl. 09:33

464 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Kjetil@obskorps Comment:  Breinosa NV vendt
Image Of Weather
Image 2 of 9 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Bakkefokk ut bolterdalen
Image Of Snow Profile
Image 3 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Avblåste rabber
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra Eiscat over mot operafjellet
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra Eiscat og utover adventdalen mot Longyearbyen
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Legg merke til snøtransport fra Lindholmhøgda
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Varierende.For øyeblikket preges dekket av snøtransport. Dette flytter nå både fersk snø og eldre fokksnø til NØ-lige leområder. Noen rabber og forhøyninger er avblåste. Ellers er kantkorn over/under skare fremdeles et problem i de fleste områder over 300m. I forsenkinger går man gjennom 20-30cm til fots, og 10sm til ski.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fersk fokksnøproblem under oppbygging. Kantkornlag som fremdeles gir drønn. Dette gjør at det er krevende forhold. Ikke veldig mye snø ute i terrenget, men nok til å lage strl3 skred om det kantkornlaget går. Med mindre vind i morgen vil fokksnøproblemet stabilisere seg noe, økende temp og mildvær/regn på torsdag forverrrer forholdene. Kantkorn over 300m vil sannsynligvis vedvare. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Likely 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SE

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Low additional load Possible 3 - Large Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Weather

-10 °C 12 m/s from SW ↗ 50% clouds Snø på flyttefot nå. Endel bakkefokk og generelt dårlig sikt. På kjøreturen inn adventdalen fyker det ut endalen Todalen og bolterdalen

Danger Sign

Recent snowdrift

Whumpf sound

ObsID: 170896

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.12.2018 kl. 08:59

421 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  På toppen av Platåf.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekket på Sukkertoppen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fjellsiden over Huset
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Toppskavl og innblåst fokksnø i en av rennene ned mot byen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Toppskavl og innblåst fokksnø i en av rennene ned mot byen.Fra en litt annen vinkel
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snøprofil representativ for fokksnø i løsneområde i rennene under toppskavlene på Platåberget

Tests

ECTP26@90cmQ1 Medium Over skarelag - fant ikke noe kantkorn der i snøføyken

ECTN15@15cmQ3 Medium i Fikksnøen

Snow Cover

Heavy snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Moist Blåser bra fra S- SV oppe på Platåfjellet. Litt nedbør i lufta så fortsatt en del snøtransport, men ikke mye mer snø tilgjengelig for transport. Det er har bygd seg litt toppskavler og blåst inn noe snø under i rennene ned mot veien mellom Huset og Kirkegården.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vind og nedbør har bygd opp litt toppskavler og lasta inn noe fokksnø i rennene ned fra Platåberget mot Øst. Finner ingen kantkorn, får ingen faretegn når jeg går i fersk fokksnøsflak på vei opp. Pågående snøtransport fra Sør. Fortsatt snøtransport ut dagen, men lite nedbør og lite snø tilgjengelig for transport. Fokksnøen stabiliseres raskt i løpat av dagen og morgendagen. kommer inn noe vær natt til torsdag, som vil gi mer oppbyggyng av toppskavler og fokksnø i rennene fra Platåberget. Forecast correct Denne observasjonen er lokal for Longyeardalen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Low additional load Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, NW above 0 masl

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

11. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 170880

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.12.2018 kl. 08:29

27 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  mnskeyser
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  mnskeyser
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Innslag av hagl i snøen (?)

Weather

Snow -6 °C 5 m/s from SW ↗ 4-5cm snø i løpet av natten. Med innslag av hagl (?). Snøfokk i kast i byen.

ObsID: 170877

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.12.2018 kl. 08:23

26 masl

Martini@unis (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Martini@unis Comment:  Lett til moderat snøfokk på morgenen i Longyearbyen
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Martini@unis Comment:  Ca 5 cm nysnø på morgenen tirsdag nede i Longyearbyen

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm)

Weather

Snow -6 °C 6 m/s from SW ↗ 100% clouds Siste 24t: Noe vind og perioder med moderat snøfokk på ettermiddag/ mandag kveld i Longyearbyen. Rapportert om snøvær og vind i høyden i samme periode. Snø igjennom natten, 5 cm nysnø på morgenen tirsdag i lyb. Noe vind fra SV og perioder med moderat snøfokk. Mer vind i høyden, 10,6 m på gruvefjellet kl 08.00

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

ObsID: 170878

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.12.2018 kl. 15:54

447 masl

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det er en noe fersk myk fokksnø, men veldig varierende mengder. Opptil ca 15 cm på det meste. Det var også fokksnø i veien fra nesten helt nede i Bolterdalen, fra rundt 50moh.

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye fint overflaterim.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange drønn. Noen på flere sekunder, så veldig bra spredning. Liten tilleggsbelastning (enkel skiløper).

ObsID: 170660

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.12.2018 kl. 12:45

38 masl

Martini@unis (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Martini@unis Comment:  Sukkertoppen fra vei 221

Weather

No precipitation -4 °C Kommet et par cm nysnø ned i Longyearbyen siste døgn. Rolige vindforhold. Litt synkende temperatur igjennom natten.

ObsID: 170702

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.12.2018 kl. 11:53

543 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fortsatt løssnø selv på ryggen mot Trollsteinen.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Var opp til 800 moh i dag. fortsatt mye urørt snø i alle eksponeringer. Det virker som at vinden bare har flytte på snø i spesielt eksponerte steder, og at det ikke har vært så mye snøtransport.Fra 500 moh og til toppen av Trollsteinen drønner kantkornlaget fortsatt, der overliggende snødekke er relativt tynt.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fortsatt kantkorn over skare - men jeg mener ut fra siste dagers observasjoner og vær at den gjelder for alle eksponeringer. Vinden hadde ikke tatt hardt og det var kun vindtransport det siste døgnet ved eksponerte steder. Derfor vurderer jeg dette til strl 2 skred Fokksnøen stabiliserer seg. Kantkonr laget er fortsatt aktivt selv ved liten tilleggsbelastning Forecast correct Oppdatert og på hugget - varsler. fint med mailen vi fikk når du gikk på vakt her om dagen. Vurder skredstørrelse på fokksnøen, som ikke har fått så mye vind opp mot Trollsteinen. vurder å rødt i alle eksponeringer på Kantkornlaget

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Low additional load Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Fortsatt drønn over 500 moh. Spesielt der overliggende snødekke er tynt. Nå har det blåst litt fra NV. Kantkorn i tilknytning til skarelag fant jeg på torsdag også i Østvendte sider og nå med fokksnø over etter det siste døgnet. derfor tror jeg rosa kan være rød hele veien rundt

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Low additional load Possible 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S, SW above 100 masl

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 170623

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.