Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Tuesday 2021-04-13

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are challenging. A persistent buried weak layer can cause large avalanches. Remote triggering is possible. Fresh wind slabs are present in west aspects.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from northwest., change to breeze from the northwest during renoon.
-16 °C to -11 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from east.
-18 °C to -14 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.04.2021 kl. 22:37

232 masl

Audun@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Audun@unis Comment:  Tynn skare med mjuk vindpåvirket snø under.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Audun@unis

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW I testen ble ikke eksisterenede kantkornlag påvirket, hvor pålagringen har vært mindre kan dette være mulig.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S Det går lett til brudd, men viser liten evne til forplantning. Det er lite snø over det svake laget.

Tests

ECTP5@5cmQ2 Poor Går til brudd i et nedføyket svakt lag med nysnø

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Sukkertoppen domineres av hard vindpåvirket snø. I lavere lignende og områder som har vært i le for de nordlige vinden finner vi opp til 10 cm myk(4f) vindpåvirket snø. Noen steder er den dekket av 1 cm hard vindpåvirket snø(p).

Weather

18 °C 3 m/s from E ← 10% clouds Det klart fint vær med noen skyer over fjorden

Avalanche Activity

12. Apr. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm K RG 0 mm D, 4 cm 4F DF/PP 1 mm D Nedre del, 7 cm 1F RG 1 mm D, 62 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F 2 mm D, 12 cm K RG 1 mm D, 3 cm 1F 1 mm/1 mm D, 7 cm P/K RG 1 mm D, 6 cm 1F FC 2 mm D, 1 cm I IF 2 mm D, 8 cm 4F FC 2 mm D -18 °C @ 0 cm, -9 °C @ 20 cm, -8.5 °C @ 30 cm, -8.2 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm, -8 °C @ 60 cm, -7.4 °C @ 70 cm, -7.5 °C @ 80 cm, -7.5 °C @ 90 cm, -7.5 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 267201

Nordenskiöld Land / Bingtoppen

Snow

12.04.2021 kl. 19:30

491 masl

Ragnar Schjølset (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches I fjellsiden sør for Bingtoppen, vestsiden, ca 450-500 meters høyde lå blokker/klumper som tyder på et tidligere skred. Dette var ikke ferskt og ikke mulig å si når dette hadde gått. Blokker/klumper var delvis nedsnødd.

ObsID: 267265

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.04.2021 kl. 13:30

280 masl

steinar9171 (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  steinar9171
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  steinar9171
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  steinar9171
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  steinar9171

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s from W → Steiksol

Incident

Ingen Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

12. Apr 13:19 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released W-facing Avalanche release at 281 masl and ended at 183 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 78 cm high and 85 m wide fracture Lee side Ingen synlige spor på menneskelig aktivitet

ObsID: 267179

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.04.2021 kl. 18:36

562 masl

OddmundR (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OddmundR
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OddmundR

Avalanche Activity

10. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E Stor str2 eller liten str 3. Tolker dette til å ha gått lørdag. Resten av siden i soleietoppen har potensial til å sende skred lenger ut på flata. Det står noen stikker godt ute på flata. Holder man seg ved eller utenfor disse er det etter min oppfatning OK og passere også ved forhold som nå.

ObsID: 267013

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.04.2021 kl. 18:30

405 masl

OddmundR (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OddmundR Comment:  Hillestadfjellet
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OddmundR Comment:  Langnosa

Avalanche Activity

7. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large E, SE, S Oppdatert 12april: Det har gått skred i omtrent alle rennene på Langnosa og Hillestadfjellet på nordvestsiden av Tverrdalen. 2-3 av dem str 3 og 6-7 str 2. Skredbanene er noe nedføyket men disse skredene ble ikke observert av storenorsketransporter torsdag 8april. Antar dermed at de har gått lørdag. De to skredene på bilde fra Langnosa har gått noen meter utover brinken, mens resten har stoppet i bunnen av fjellsiden.

ObsID: 267012

Nordenskiöld Land / varden/platåfjellet

Snow

11.04.2021 kl. 18:18

431 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 9 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 10 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 11 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 12 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 13 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 14 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 15 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 16 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 17 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter Very difficult to trigger 2 - Medium Dette problemet er lite her på vestsiden av Longyeardalen, og stort ellers i regionen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE Med litt snødrift fra NV i det siste har det lagt deg fersk fokksnø over det laget med nysnø som lå der. Lite bruddforplantning, og dermed vanskelig å få til noe skred. Pga at rennene ned mot byen er avgrenset, vil ikke skredene bli store.

Tests

ECTN6@5cmQ2 Good Litt fersk nysnø innimellom fokksnø.

Snow Cover

Snødekket opp mot varden, altså Nordvendt, er hardt og vindbanket. nesten umulig å påvirke noe der. Snødekket oppå platået er preget av vind. mye avblåste rygger. Men kommer det noe mer enn kuling, kan det flyttes litt mer snø som ligger i forsenkninger. Snødekket på vestsiden av Longyeardalen, altså over Huset og kirka, er det fersk fokksnø over et ganske hardt smelte-frys pakke. Sannsynligvis kantkorn i bunn, men veldig vanskelig å påvirke disse sistnenvte. Skavlene har nok blitt litt større siste døgn pga vind fra NV. Men de er fremdeles forholdsvis små, og løsner ikke som store blokker.

Avalanche Danger Assessment

Gjelder Longyearbyen og er ikke representativt for Regionen. Mest med tanke på Vestsiden av Longyearbyen: Forholdsvis lite snø fremdeles. Et lite fokksnøproblem. Noen skavler som er begrenset i størrelse. Snøen under fersk fokksnø er hard og vanskelig å påvirke noe lengere ned. Med mer stabilt vær kan dette bare bli bedre.

Avalanche Activity

11. Apr. During the day No avalanche activity Det er ingen ferske skred. Men "for the record" så har det gått et skred fra Gruvefjellet og ned mot Larsbreen for 2-4 dager siden. Ca på samme plass som det går hvert år.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

3 cm P RG 0 mm, 2 cm 4F DF/PP, 5 cm 1F RG, 30 cm P MF, 4 cm 1F DH 2 mm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 267024

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.04.2021 kl. 17:51

544 masl

OddmundR (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OddmundR

Avalanche Activity

8. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large S Kan være fra onsdag torsdag eller natt til lørdag. Noen str1 i småheng i tillegg på nordsiden av reindalen

ObsID: 266990

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.04.2021 kl. 17:00

653 masl

SiiriW (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  SiiriW Comment:  Skredet gjekk på kantkornlaget på bakken.

Incident

Ingen Snow Did not affect anything

Avalanche Observation

11. Apr 17:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered SW-facing Avalanche release at 654 masl and ended at 623 masl Vi stod på ryggen og såg skredet gå ca 300-400 m fra oss. Fekk ingen drönn i snöen - men sannsynlig fjernutlöst av oss.

ObsID: 267019

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.04.2021 kl. 16:42

232 masl

OddmundR (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OddmundR
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OddmundR
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OddmundR
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  OddmundR

Avalanche Activity

10. Apr. During the day Dry slab avalanche Several (6-10). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. S Mange ferske skred fra nordsiden av Grønndalen. Fra Akselvarden og østover forbi Haagfjellet og til Fosslifjellet. 3 stk str3, 5-6 str2. Antar at de kan ha løsnet fredag kveld/ natt til lørdag under høy temperatur og pågående pålagring.

ObsID: 266988

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.04.2021 kl. 16:10

574 masl

AlexanderH (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  AlexanderH

Weather

No precipitation 10 m/s from W →

Avalanche Activity

11. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release S. Between 600 masl and 100 masl

ObsID: 266956

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

11.04.2021 kl. 15:05

29 masl

Jens Abild (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Jens Abild Comment:  I fra Colesbukta mot Sunndalen i sør.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Mot øst innover Colesbukta.

Snow Cover

Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Der er fortsatt snøtransport spesielt i høyden. Mindre snø tilgjengelig for transport og ikke så kraftig vind som før lørdagen. Det er mye avblåst i lo og snøen ligger i lehengene.

Weather

No precipitation -5 °C 10 m/s from NW ↘ 75% clouds

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Der er fortsatt vindtransport spesielt i høyden hvilket kan føre til naturlig utløste skred i fokksnøen der igjen kan trigge de dypere liggende svake kantkornlagene og føre til svært store skred. Så lenge der er vindtransport vil forholdene ikke bedre seg. I morra ser det i tillegg ut til å bli en del solinnstråling der vil svekke et allerede stresset snødekke og i tillegg evt føre til skavelbrud. Forecast correct Varslet FG for mandag er riktig. Der er fortsatt pålagring men med mindre snø tilgjengelig og svakere vind er denne å anta som moderat og bare i noen få heng ville denne på lagringen kunne føre til str. 4 skred. Dette gir en FG 3 med naturlig utløste skred.

Avalanche Activity

11. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). Spontaneous release Observert på en liten tur med helikopter fra Longyearbyen langs kysten (Fuglefjellet, Grumant) til Colesbukta og inn i Bødalen. Flere skred har gått i været som har vært, men ikke så mange som forventet. Alt fra skavelbrud, str. 1 og til str. 2. I fra vest til sørvendte heng.

Avalanche Problems

Skred problemene er de samme.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø i sørvestvendte heng etter mye vind fra nordøst. Nå også i sør og sørøst heng etter vind fra nordvest i dag

ObsID: 266954

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.