Avalanche forecast for Nord-Troms Sunday 2021-02-07

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Difficult conditions. There is a persistent weak layer buried in the snow pack. Keep distance to steep areas with fresh windslabs. Remote triggering and naturally released avalanches is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-13 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from north.
-12 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

07.02.2021 kl. 17:25

504 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Tests

ECTPV@50cmQ1

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Svært varierende snødekke. kommet en solid dose med fersk snø den siste uka. 10 cm nysnø siste døgn ligger ujevnt fordelt i terrenget. Pågående snøtransport med vind fra NØ. Fersk vindtranportert snø i leområder. Fokksnøflak er pålagret over det gamle tynne skarelaget med godt utviklet kantkorn under. Over rygger er dette skarelaget oppe i overflaten. Under tregrense er det kommet 20-30 cm snø de siste dagene men uten såle.

Avalanche Danger Assessment

Det er kommet en del snø de siste dagene med vind fra N/NØ. Det har gitt pålagring av fersk fokksnøflak i leområder. Med et godt utviklet kantkornlag under et tynt skarelag etter lang tid med kulde og lite snø har gitt en situasjon hvor det er sannsynlig både å fjernutløse skred og at skred i fokksnø med et svakt lag av innblåst nysnø kan utløse større skred i dette kantkornlaget (step-down). Pågående vindtransport i høyden. Skredfaren vurderes som betydelig og en bør unngå all skredterreng Skredfaren vi fortsatt være betydelig og det kan være mulig med store naturlig utløste skred dersom det fortsatt vil pålagres fokksnøflak som følge av nysnø og vind

Danger Sign

Whumpf sound

Recent snowdrift

Recent avalanches

Weather

Snow -3 °C from NE ↙ En del vind og snøtranport i høyden. enkelte snøbyger

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, S, SW, W, NW above 400 masl

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) Few (2-5). 3 - Large. Easy to trigger Widespread steep slopes. W. Between 600 masl and 300 masl Skred str 3-4. Mulig fjernutløst eller naturlig utløst. Kollaps i kantkornlag. Bruddkant på 40-60 cm. Skred gått i hele henget nær normalrute opp til Giilavarre. Observasjonspunkt helt i nordlige ytterkant av skredet

Snow Profile

7 cm 4F+ RG, 40 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 5 cm F-4F FC 3 mm, 30 cm K- MFpc 1 tests connected to snow profile Profil tatt i bruddkant på stort flakskred vestvendt heng 34 grader. Representativ for snødekket og skredproblem

ObsID: 254109

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

07.02.2021 kl. 13:50

642 masl

StigR@Obskorps (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  StigR@Obskorps

Tests

CTE7@25cmQ2 Poor

CTE2@15cmQ1 Poor

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 350 masl Much loose snow (10-30cm) Dry I skogen 10-20 cm løs tørr snø. Fra ca 400 moh enkelte drønn i snedekket. Ikke skytende sprekker. Fra 400 10-30 cm tørr myk snø. Lenger opp mer vindpåvirket. Stedvis mye snø deponert. Fokksneen har ulik binding og er lagdelt.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kommet mye ny snø som er lagret i le sider. Varierende hardhet. Finnes i hele regionen et velutviklet kantkornlag under dette. Mere vind vil lagre mye snø i le eller forsenkninger i terrenget. Forecast correct

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Stedvis, særlig rundt tregrensen høres tydelige drønn i snøen. Underliggende tynn skare som bryter.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

Snow -6 °C from NE ↙ Snebyger med noe varierende vind fra NV.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

15 cm 4F DF D, 35 cm F DF D, 2 cm 4F FC D, 1 cm P MFcr D, 2 cm 4F FC D, 10 cm K IF D

ObsID: 254075

Nord-Troms / Nordreisa

Snow

06.02.2021 kl. 11:50

813 masl

marius84 (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  marius84
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  marius84

Notes

Fikk ikke gravd snøprofil pga dårlig vær. Beskrivelse av snødekket er gjort utfra opbservasjoner i le/losider og over ås/fjelltopper.

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 80 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Mye vindtransportert snø i lesider. Hardpakket snø i losider.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Gammelt snødekke er påvirket av lang kuldperiode. Vedvarende svake lag av kantkorn under skare, samt overflaterim over skare. Vindtransportert snø fra N/NV bygger opp i lesider mot S/SØ. Forecast correct Opp mot faregrad 4 i enkelte bratte heng.

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

Recent avalanches Område: På dette stedet

Weather

Snow -8 °C 8 m/s from NW ↘ 70% clouds Skiftende bygevær med snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large SE, S above 800 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large SE, S above 800 masl

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. SE, S

ObsID: 254344

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

05.02.2021 kl. 12:33

775 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP10@36cmQ2 Poor

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 6 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Kommet en god del snø siden søndag. 10 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport, 20 cm i skog og isolerte områder. Løssnø opp til 900 meter ujevnt fordelt i terrenget ligger over fingerhard fersk Fokksnøflak. Fokksnø er pålagret i leområder etter snøfall tidligere i uken. Mer bundet snø i øverste del med litt vindtransport med vind fra nord. Over rygger i høyden er det avblåst

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredproblem er knyttet til et vedvarende svakt lag av kantkorn med stor utbredelse. Siste uka med tilførsel av snø kombinert med vind har gitt pålagring av Fokksnøflak over dette laget. Flere drønn som forplanter seg i hele henget tyder på at det er lett å trigge dette laget. I tillegg er det nok løssnø tilgjengelig for vindtransport som gjør at det fortsatt vil pålagres Fokksnøflak i bratte leheng. Vindøkning i høyden fra nord/nordøst vil gi pålagring i flere himmelretninger utover kvelden Ventet vindøkning i høyden og pålagring av fersk Fokksnøflak. Vil gi også bli en mer kompleks situasjon med skredproblem både med kantkorn og nedføyket nysnø Forecast correct

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere markante drønn med kollaps i det godt utviklete kantkornlag under skare

Weather

Snow -4 °C from N ↓ 50% clouds Vekslende vær. Sol og klarvær så enkelte lette snøbyger

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, S, SW, W, NW

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

7 cm F PP, 14 cm 1F RG, 11 cm 4F RG, 1 cm K MFcr, 6 cm F-4F/F+ FC 3 mm, 55 cm P-K MFpc/FC -7.5 °C @ 0 cm, -6.4 °C @ 10 cm, -5.5 °C @ 36 cm 1 tests connected to snow profile NV vendt brattheng. Representativ for snødekket og skredproblem som beskrevet

ObsID: 253651

Nord-Troms / Nordreisa

Snow

05.02.2021 kl. 11:47

443 masl

StigR@Obskorps (***)

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gjentatte drønn i snøen.

Weather

Snow -5 °C

ObsID: 253691

Nord-Troms / Storfjord

Snow

05.02.2021 kl. 11:29

547 masl

ElGreco@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP27@37cmQ2 Good

CTN Good

Snow Cover

140 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from E ← 20% clouds

Snow Profile

10 cm F PP D, 27 cm 1F DF D, 2 cm 4F RG D, 34 cm P RG D, 2 cm 1F MF D, 1 cm P MFcr D, 3 cm 1F MF D, 31 cm 1F RG D, 30 cm F FC D -6 °C @ 0 cm, -8.4 °C @ 10 cm, -8.8 °C @ 37 cm, -8.6 °C @ 39 cm, -6.6 °C @ 73 cm, -6.4 °C @ 75 cm, -6.1 °C @ 76 cm, -5.5 °C @ 79 cm, -3.4 °C @ 110 cm, -1.3 °C @ 140 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 253687

Nord-Troms / Nordreisa

Snow

04.02.2021 kl. 14:41

280 masl

Sjha NVE (Unknown)

Snow Cover

40 cm in total 4 cm new snow

Weather

Snø i lufta

ObsID: 253560

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.