Avalanche forecast for Nord-Troms Saturday 2020-05-23

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid steep sun exposed terrain. Naturally released avalanches are likely due to warm temperatures well into the high alpine.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-5 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1700 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-2 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1800 m a.s.l. during the afternoon.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

23.05.2020 kl. 11:23

443 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sørvendt

Weather

No precipitation 8 °C from SE ↖ Mer vind fra sø i dag

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 3 - Large E, SE, S, SW, W below 900 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredfaren er knyttet til soloppvarming av snødekket og sannsynlig naturlig utløste skred. Tidlig på dagen er snødekket hardt og skredfaren er lav. Utover ettermiddag og kveld øker skredfaren til betydelig. hvor det kan forventes store løssnøskred i sørvendte sider Fortsatt er skredfaren knyttet til løssnøskred i solvendte sider og økerutovrr dagen

Avalanche Activity

23. May. During the day No avalanche activity Ikke sett nye løssnøskred i løpet av dagen, men forventer mer aktivitet utover kvelden

Snow Cover

Very wet 7 cm bærende smeltefrys i skog, men som er i ferd med å bli løst. Gjennomvåt grovkornet snø langt ned i snødekket. I høyden våt og hard smelteomvandlet snø som utover dagen blir løsere i toppen. Tørr snø i skyggeområder. Ser ikke løssnøskred sv betydning som har gått siden i går

Snow Profile

7 cm K MF, 4F MF V, 10 cm P MFcr V, 120 cm P/P-K RG M Sørvendt heng skogsgrense 235 cm snø ved skogsgrense

ObsID: 236669

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

22.05.2020 kl. 17:08

989 masl

jan arild@obskorps (*****)

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 800 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblemet er våte løssnkskred som løsner i solvendte sider utover ettermiddagen. Snødekket generelt virket å bære mindre påvirket av varmen i høyden og ingen skred er observert. Utover ettermiddag er det sannsynlig med våte løssnøskred i høyde opptil 7-800 m Fortsatt varmt IG fint vær. Vil påvirke gi både løssnøskred og fare for væte flakskred i solvendte sider når temperaturøkning i snødekket svekker bindinger

ObsID: 236594

Nord-Troms / Skjervøy

Snow

22.05.2020 kl. 16:00

48 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Det er store skavlar mange stadar, og glidesprekker nokre stadar.

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har gått mange våte laussnøskred og nokre våte flakskred dei siste dagane. Dei fleste er naturleg utløyst, men skiløparar har også løyst ut våte skred når sola har tatt. Størrelsen varierer frå 1-3. Det Gjekk blant anna fleire skred ned mot vegen på registrert tidspunkt og plass. Dei stoppa 10 m frå vegen. Bileta viser kun nokre få, det har gått mange fleire i andre sider.

ObsID: 236613

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

22.05.2020 kl. 14:38

602 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Activity

22. May. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Crust Så vidt solpåvirka i sørvendte sider.fra 700 m og løp tik topp. Hard skare i nordvendte sider og tørr fokksnø i skyggesider

ObsID: 236576

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

22.05.2020 kl. 13:37

620 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

35 cm K MF, 6 cm 4F FC, 20 cm P MF, 25 cm 4F FC W, 50 cm K MF/FC Sammenfrost kant NV vendt heng 1200 m

ObsID: 236572

Nord-Troms / Skjervøy

Snow

22.05.2020 kl. 13:20

132 masl

Karhujak1 (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Karhujak1 Comment:  Solpåvirke snø stokkenesdalen,varmeutløst skred.
ObsID: 236568

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

22.05.2020 kl. 12:42

masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

15 cm K MFcr, 13 cm P MF, 2 cm P RG M, 15 cm 1F/1F-P MF M, 27 cm P MFcl M-W, 7 cm P/K- MFcr, 13 cm 1F MF W, 40 cm P MF W, 10 cm 4F FC 3 mm W Vestvendt brattheng 700 moh

ObsID: 236571

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

22.05.2020 kl. 11:50

408 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Weather

from SE ↖

Snow Cover

225 cm in total Crust Hard skare på formiddagen fra havnivå til tregrense. Mye snø i fjellet. Noen få løssnøskred i sørvendte sider siden i går, men mindre enn antatt

ObsID: 236558

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

21.05.2020 kl. 16:42

1159 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Activity

21. May. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Wet 4-5 cm Våt smelteomvandlet snødekke i topp over fuktig 1F fokksnø fra 700 m. Ingen løssnøskred større enn str 1 observert i løpet av ettermiddag. Under 500 meter er snødekket betydelig mer solpåvirket

ObsID: 236457

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

21.05.2020 kl. 14:39

727 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Profile

Vestvendt brattheng 700 moh. Grovkornet våt snø ca 4 cm over fuktig fokksnø1F /P

ObsID: 236458

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

21.05.2020 kl. 13:54

410 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation 5 °C from SE ↖ 10% clouds

Snow Cover

Very wet Gj våt snødekke ned til bunn under tregrense. Ved tregrense gj våt snø men bærende

Snow Profile

10 cm 4F MF V, 7 cm P MF, 7 cm 4F MF, 5 cm K MFcr, 20 cm P MF M, 1 cm K IF, 40 cm P RG M 215 cm snødekke

ObsID: 236439

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

20.05.2020 kl. 19:39

723 masl

StigR@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  StigR@obskorps Comment:  Bilde sør Lyngenfjorden
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  StigR@obskorps Comment:  I hovedsak fuktig 1F/P hardhet. Enkelte partier har mere vann i seg, men finner samme hardhet. fra 45 cm kan det se et som det er på tur å utvikle seg kantkorn. Skarelag nede i dekket er svakere og bløtere.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  StigR@obskorps Comment:  Viser et lag som er glatt og bryter opp ved bruk av spade. Dette etter utført CT test uten brudd.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -0.7 °C 1 m/s from SE ↖ 50% clouds

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Tests

CTN Good Ingen brudd i test. Men ved ytterligere påvirkning med spade i bakkant løsner det flere glatte lag rundt 60-70 cm.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Activity

20. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Between 900 masl and 200 masl

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Moist I skogen mye råtten våt snø uten lagdeling. Over ca 600 moh mere hardpakket men fuktig. Fra ca 700 moh mildværsskare.

Snow Profile

48 cm 1F RG M, 42 cm P MF M, 45 cm 1F RG W -0.1 °C @ 0 cm, -0.4 °C @ 10 cm, -0.4 °C @ 20 cm, -0.5 °C @ 30 cm, -0.7 °C @ 40 cm, -0.8 °C @ 50 cm, -0.8 °C @ 60 cm, -0.8 °C @ 70 cm, -0.8 °C @ 80 cm, -0.7 °C @ 90 cm, -0.7 °C @ 100 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 236358

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.