Avalanche forecast for Nord-Troms Sunday 2020-02-16

2
Moderate
Published:

Be aware of isolated wind slabs, otherwise stable conditions.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from south.
-16 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast sunday night.
-14 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

16.02.2020 kl. 11:18

461 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 400 masl

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry 5-6 cm løssnø i skog. Fokksnø over tregrense . Fyk lit i høyden med vind fra sø, men virker å være lite vindtransport selv om det blåser temmelig kraftig. Lite snø tilgjengelig for vindtransport

Tests

ECTN10@15cmQ2

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generell stabile forhold. Sterk vind fra SØ kn medføre pålagring av små fokksnøflak i leområder. I høyden virker det som at fokksnøflak som ligger pålagret på skare har stabilisert seg godt. Det er ventet noe nedbør og med vind kan det bli ny pålagring av ustabile fokksnøflak i leområder

Snow Profile

1 test connected to snow profile

ObsID: 213691

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

14.02.2020 kl. 13:18

953 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 500 masl

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Fokksnø av ulik hardhet over skare men virker å være god stabilitet. Tykt lag med 4F godt utviklet kantkornlag samt et kantkornlag under knivhardt skare i snødekket. MEN ser ikke det som et skredproblem. Et mindre skred har gått i nordvendt renne men har ikke trigget evt kantkornlag på tross av skredbane er i et område kjent for store skred med kantkorn som skredproblem. Skare over rygger. Lite snø tilgjengelig for vindtransport

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold. Fokksnøflak har fått tid til å stabilisere seg og lite tilgjengelig løssnø som kan pålagres i bratte leheng. Fokksnøflak i høyden som et pålagret over skarelag virker også å ha stabilisert seg godt, og skal stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i. Vurderer ikke vedvarende svakt lag av kantkorn som skredproblem i denne delen av regionen Værutsiktene tilsier ingen endring i skredfaren

ObsID: 213378

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

14.02.2020 kl. 11:12

413 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Litt løssnø i skog over solid snødekke med skare og vindpakket fokksnø. Mer bundet snø v tregrense men stabilt. Porøst skarelag i snødekket dom er i ferd med å bli løst og vekstmuligheter for kantkorn. Foreløpig små korn og ikke fasetter

ObsID: 213335

Nord-Troms / Nordreisa / Nord-Troms

Snow

14.02.2020 kl. 10:30

10 masl

Johannegreiten (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Johannegreiten Comment:  Nordsiden av Svartfjellet (1018m), sør for Oksfjordhamn. Flakskred til høyre under skavelen. Naturlig utløst.

Avalanche Activity

14. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). Spontaneous release N, NE

ObsID: 213329

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

13.02.2020 kl. 10:32

492 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

ObsID: 213063

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

13.02.2020 kl. 10:20

463 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium E, SE above 400 masl

Snow Cover

Heavy snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry 6-7 cm løssnø i skog over hardpakket snøpakke. Vindtransportert over tregrensa med enkelte partier hvor fokksnøflak ligger over et skarelag. Til dels kraftig snøforflytting med vind fra SØ i høyden

Tests

ECTP10@13cmQ2

ECTP10@13cmQ2

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Relativt ferske fokksnøflak rundt tregrense som lett kan løses ut flakskred Observert i østvendte sider. I høyden er det også pålagret fokksnøflak over et skarelag men virker å være mer stabilt. Usikkerhet rundt kantkorutbredelse i regionen. Ikke observert i indre deler av Kåfjord

Snow Profile

13 cm 4F/4F-1F RG 0 mm/0 mm, 3 cm F DF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 2 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm, 80 cm P RG 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile ECTP10@13Q2 - den på 20cm er feiltasting

ObsID: 213051

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.