Avalanche forecast for Nord-Troms Monday 2019-03-04

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be cautious in steep terrain with wind slabs that could be triggered. Otherwise expect a stable snow pack.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-18 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
7 mm precipitation.
Moderate gale from north., change to fresh breeze from the north during renoon.
-20 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

04.03.2019 kl. 10:31

0 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -6 °C Arnøya (0moh) kl 10:32 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

4. Mar 10:38 (+01:00) - 3. Mar 10:38 (+01:00) Loose dry avalanche 4 - Very large. Spontaneous release NE. Between 200 masl and 100 masl Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn, Gått over veien

ObsID: 184099

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

03.03.2019 kl. 11:13

0 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 183937

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

03.03.2019 kl. 11:01

471 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps Comment:  Østvendt heng ved skogsgrense
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generell stabile forhold. Sist snøfall fredag med vind fra N/NV har gitt små ustabile fokksnøflak i le. Dette har fått noe tid til å stabilisere seg. Det gamle snødekket er opp til 800 meter hardt og stabilt etter mildværer forrige helg. Skredfaren vurderes ut i fra dette til FG 2 for regionen, men sannynlig lavedre i indre strøk. værutsiktene de kommende døgn med noe nedbør og sterk vind fra fra ulik retning vil gi pålagring av ferske fokksnøflak i leområder. Men snømengden som er meldt er ikke nok til å øke skredfaren til betydelig

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Litt løssnø i skogen som ligger over hard skare. Nysnø kom fredag. Over tregrense har vind flyttet den nyeste snøen, og lagt flak i leområder. Flak sprekker opp rundt fot. Gammel hard skare over rygger og i vindutsatte områder. En del snøfrie partier etter mildværet forrige helg. Lite snø til årstiden å være.

Weather

No precipitation -11 °C from SE ↖ 50% clouds Oppholdsvær og kaldt. Litt trekk i luften i høyden

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 400 masl

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 183943

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

01.03.2019 kl. 10:34

521 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  jan arild@obskorps Comment:  Vestvendt brattheng ved 550 moh. Kantkornlaget har blitt nøytralisert av mildværet. Ingen reaksjon på stabilitetstest

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kommet litt nysnø kombinert med kraftig vind fra N/NV har gitt ustabile fokksnøflak i bratte leområder. Fokksnøflak er lett å identifisere. Fokksnøflak kan også ha lagt seg over det gamle snødekket med dårlig binding til underliggende skarelag. Kantkornlaget er nøytralisert av mildværet forrige uke og ligger også godt beskyttet under tykk lag av is/skare som er obsert opptil 800 m høyde. Skredfaren vurderes til FG 2 Roligere vind og ikke meldt nedbør. En kan forvente at fokksnøen vil stabilisere seg, men fortsatt kan det være terreng hvor det lett kan løses ut skred i. Meldt lavere temperaturer og det forventes at dette vil sette fart i kantkornutviklingen i snødekket

Snow Cover

Heavy snow drift 6 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Kraftig vindtransport fra N/NV har lagt nysnø ujevnt fordelt i terrenget. Begynner å lbygge seg opp ustabile fokksnøflak i leområder. Over rygger hard gammel skarelag. En del knauser ol som er tint frem også i høyden. Mildværet forrige uke har hvert fall gått opp til 800 moh.

Weather

Snow -6 °C from N ↓ Kraftig vind fra N/NV og går snøbyger

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small SE, S above 2500 masl

ObsID: 183603

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

01.03.2019 kl. 10:06

381 masl

jan arild@obskorps (*****)

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekke opptil 380 m. 5-6 cm nysnø ujevnt fordelt i terrenget etter vind fra NV. Har begynt å pålagres ustabile fokksnøflak i terreng som ligger i le. Foreløpig ikke tilstrekkelig for skredproblem. Nysnø ligger over knivhsrd pakke med skare som bører turgåere til fots

ObsID: 183590

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

01.03.2019 kl. 09:28

36 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Lite og gammelt hard smelteomvandlet ved vei. Kommet 3-4 cm nysnø på morgenen

Weather

Snow -2 °C Snør tett og vind i Olderdalen. Mindre snøbyger på kjøring fra Manndalen og rundt Kåfjorden. 3-4 cm på morgenen

ObsID: 183575

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

01.03.2019 kl. 07:17

0 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 183552

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.