Avalanche forecast for Nord-Troms Friday 2019-03-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be cautious in steep terrain with wind slabs that could be triggered. Elsewhere generally expect a hard and stable snow pack.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-16 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Moderate gale from west., change to breeze from the east during renoon.
-15 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

01.03.2019 kl. 10:34

521 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  jan arild@obskorps Comment:  Vestvendt brattheng ved 550 moh. Kantkornlaget har blitt nøytralisert av mildværet. Ingen reaksjon på stabilitetstest

Weather

Snow -6 °C from N ↓ Kraftig vind fra N/NV og går snøbyger

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kommet litt nysnø kombinert med kraftig vind fra N/NV har gitt ustabile fokksnøflak i bratte leområder. Fokksnøflak er lett å identifisere. Fokksnøflak kan også ha lagt seg over det gamle snødekket med dårlig binding til underliggende skarelag. Kantkornlaget er nøytralisert av mildværet forrige uke og ligger også godt beskyttet under tykk lag av is/skare som er obsert opptil 800 m høyde. Skredfaren vurderes til FG 2 Roligere vind og ikke meldt nedbør. En kan forvente at fokksnøen vil stabilisere seg, men fortsatt kan det være terreng hvor det lett kan løses ut skred i. Meldt lavere temperaturer og det forventes at dette vil sette fart i kantkornutviklingen i snødekket

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small SE, S above 2500 masl

Snow Cover

Heavy snow drift 6 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Kraftig vindtransport fra N/NV har lagt nysnø ujevnt fordelt i terrenget. Begynner å lbygge seg opp ustabile fokksnøflak i leområder. Over rygger hard gammel skarelag. En del knauser ol som er tint frem også i høyden. Mildværet forrige uke har hvert fall gått opp til 800 moh.

ObsID: 183603

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

01.03.2019 kl. 10:06

381 masl

jan arild@obskorps (*****)

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekke opptil 380 m. 5-6 cm nysnø ujevnt fordelt i terrenget etter vind fra NV. Har begynt å pålagres ustabile fokksnøflak i terreng som ligger i le. Foreløpig ikke tilstrekkelig for skredproblem. Nysnø ligger over knivhsrd pakke med skare som bører turgåere til fots

ObsID: 183590

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

01.03.2019 kl. 09:28

36 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps

Weather

Snow -2 °C Snør tett og vind i Olderdalen. Mindre snøbyger på kjøring fra Manndalen og rundt Kåfjorden. 3-4 cm på morgenen

Snow Cover

4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Lite og gammelt hard smelteomvandlet ved vei. Kommet 3-4 cm nysnø på morgenen

ObsID: 183575

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

01.03.2019 kl. 07:17

0 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 183552

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

28.02.2019 kl. 13:33

801 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Harmlaust skred.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Løyste ut små tørre skred når vi rann på ski. Det var tørr nysnø (10 cm) på skare (dust-on-crust). Hadde gått eit lite tørt laussnøskred naturleg også.

ObsID: 183564

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

28.02.2019 kl. 11:06

703 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Ut storfjorden, mot lyngen
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Inn storfjorden
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Lyngseidet

Weather

Skiftande vær.

ObsID: 183397

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

28.02.2019 kl. 10:29

703 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Snøfokk
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Ferskt skred

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sjå skredaktivitet

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vind frå nord gir snøfokk på toppane. Det er også vindteikn i snøen, og dei mest utsette stadane er det avblåst. generelt er det lite snø her og berre litt laus snø tilgjengeleg for transport. Trur det er eit tjukkere snødekke ellers i regionen.

Avalanche Activity

28. Feb. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. W. Below 0 masl Kjørt Tromsø-manndalen. Ok sikt, men litt flatt lys og nokre Små snøbyger enkelte stadar. Såg nokre naturleg utløyste skred frå va 600 moh og ned på vestsida av dalsida på balsfjordeidet. Såg ikkje om det starta som flak eller laussnøskred, men trur det siste. Såg også noko på lyngenhaøvøya, men det var for stor avstand til å bedømme om dei var ferske eller ikkje.

ObsID: 183391

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

28.02.2019 kl. 06:47

0 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -4 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 183365

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

27.02.2019 kl. 07:29

0 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 3 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 183207

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

26.02.2019 kl. 07:15

0 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -1 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 183029

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.