Avalanche forecast for Nord-Troms Sunday 2019-02-17

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid avalanche terrain with newly deposited wind slabs. Persistent weak layers can be effected, particularly awith the tree line and where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Gale from south., change to gale from the north during the evening.
-9 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from north., change to breeze from the north during renoon.
-16 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

17.02.2019 kl. 15:27

29 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø de siste 48 timene fra nord og perioder med kuling. EV6 Oksfjordhamn - Mettevoll er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Weather

Snow -4 °C Kvænangsfjellet og FV8)6 (700moh) kl 15:28 40 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk i øyeblikket.

Avalanche Activity

17. Feb 15:33 - 16. Feb 15:33 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release S. Between 700 masl and 600 masl Gjelder Ev6 Oksfjordhamn - Mettevoll, Observert noen skred i høyden rundt Kvænangsfjellet, ingen skred på vei

ObsID: 181584

Nord-Troms / Storfjord

Snow

17.02.2019 kl. 12:00

352 masl

Daniel@rkh-skredgruppe (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 181591

Nord-Troms / Manndalen

Snow

17.02.2019 kl. 11:03

783 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Stabilitetstest tatt ved østvendt heng skogsgrense. Bildet viser brudd ved de ulike lag

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 600 masl and 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger E, SE, S above 400 masl

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har kommet omlag 15 cm nysnø siste døgnet kombinert med vind fra NV/V. Dette har gitt ustabile fokksnøflak i leområder. Et vedvarende svakt lag av kantkorn observert rundt tregrensen er med på å styre faregraden. Ga ingen faretegn på dagens tur i indre deler av Kåfjord, men ga tydelige faretegn fredag i ytre deler av Kåfjord. Høyere opp i fjellet virker det å være vanskeligere å påvirke dette kantkornlaget. Det er ventet noe nysnø de kommende dagene men med lite vind. Fokksnøen vil ha fått tid til å stabilisere seg. Usikkerheten i skredfarevurderingen ligger i utviklingen av kantkornlaget rundt tregrensen. Faregraden vil ligge mellom FG 3 og FG 2 Forecast correct

Weather

No precipitation -4 °C from NW ↘ 20% clouds

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Indre deler av regionen: 15 -20 cm nysnø siden i går. Ligger ujevnt fordelt i terrenget under tregrensen. Rundt tregrensen er snødekket mer vindpåvirket med myke fokksnøflak. I høyden er det vindpakket hardt og stedvis kommer det gamle skarelaget frem. Pålagret ustabile fokksnøflak i leområder for siste døgnet med NV og V vind.

Tests

ECTN8@24cmQ1

ECTN3@8cmQ2

ECTP22@57cmQ1 Brudd i kantkornlag

Avalanche Activity

17. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Profile

8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm F DF 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm F DF/FCxr 0 mm/0 mm, 9 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm 3 tests connected to snow profile Østvendt heng ved tregrense. Total snødybde 120 cm

ObsID: 181520

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

17.02.2019 kl. 09:17

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent avalanches

Weather

Snow -2 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Avalanche Activity

17. Feb 09:30 - 16. Feb 09:30 Dry slab avalanche 3 - Large. Spontaneous release SE. Below 0 masl Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 181481

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

16.02.2019 kl. 16:48

391 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

16. Feb 16:54 - 15. Feb 16:54 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release S. Between 700 masl and 600 masl Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet), Observert noen småskred, ikke i nærheten av vei

ObsID: 181420

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

16.02.2019 kl. 16:48

29 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør fra nord, observert skredaktivitet i fjellene rund Kvænangsfjellet . EV6 Oksfjordhamn - Mettevoll er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder mye snø.

ObsID: 181421

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

16.02.2019 kl. 09:27

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 181340

Nord-Troms / Storfjord

Snow

15.02.2019 kl. 14:56

722 masl

Martin (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sett fra veien, skred på N side otertind, slipp fra stor stein nesten oppe på ryggen. Vanskelig o se hvis det var flak eller bare stort løst skred. Str ca 2. Fleire andre mindre skred i lia og.

ObsID: 181249

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

15.02.2019 kl. 11:49

9 masl

jan arild@obskorps (*****)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Tydelig ustabilt snødekke rundt tregrensen med et potent skredproblem styrt av et kantkornlag som lett kan gi tørre flakskred i brattheng. Tydelige drønn og skrytende sprekker. Over 600 meter virker dette kantkornlaget å være vanskeligere å påvirke. Ustabile fokksnøflak i høyden kan fortsatt lett løses ut skred i. Nå pågående snøvær med hind fra NV som vil gi ny pålagring i lesider. Våre flakskred virker ikke å være et skredproblem Ny runde med heftig vær vil gi pålagring av fersk fokksnø i høyden. Større belastning på det observerte kantkornlaget rundt tregrensen vil også være med på å påvirke FG, og kan gi enkelte naturlig utløste skred. Det indikerer en betydelig skredfare

Notes

Skrefdfarwvurdering basert på punktobservasjoner tidligere i dag

Avalanche Activity

15. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 181178

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

15.02.2019 kl. 11:16

654 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

Moderate snow drift Vind fra nv. Tørr 4F fokksnø som sprekker rundt fot. Mer avblåst over rygger. Snøbyger. Ingen faretegn i denne høyde med tanke på kantkorn

ObsID: 181165

Nord-Troms / Nordreisa

Snow

15.02.2019 kl. 11:08

404 masl

Hellefriisb (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches

Notes

Mange ferske skred i nordhelling. Størrelse estimert 2-3. Observert fra veien. Ser ut til at noen skred har bruddkant, andre er løssnøskred.

ObsID: 181163

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

15.02.2019 kl. 10:44

0 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps Comment:  35 cm 1F- over et 6-7 cm F kantkorn over 1F MF. Så pass potent at tydelig drønn på stedet. Nv vendt 450 moh
ObsID: 181147

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

15.02.2019 kl. 10:32

370 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Problems Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW between 400 masl and 0 masl

ObsID: 181139

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

15.02.2019 kl. 10:28

362 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jan arild@obskorps

Danger Sign

Whumpf sound Markant drønn i nv vendt brattheng rundt tregrensen. Skrytende sprekker over konveks

ObsID: 181138

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

15.02.2019 kl. 10:20

0 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

Moist Tynn og og porøs skare lag i topp ‘Fuktig snø under med et lag gjvåt snø 10 cm fra overflata. Tørr snø under

ObsID: 181135

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

15.02.2019 kl. 10:06

250 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Weather

Sleet

Snow Cover

120 cm in total Moist Fuktig og tung snø. Opphoping av vann ned i snødekket. Gradvis tørrere og tørt snødekke fra ca 30 cm

ObsID: 181129

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

15.02.2019 kl. 09:24

9 masl

jan arild@obskorps (*****)

Weather

Rain 2 °C

ObsID: 181106

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

15.02.2019 kl. 07:33

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Weather

Snow 2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 181073

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

15.02.2019 kl. 07:33

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

Snow -1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 181338

Nord-Troms / Falsnesfjellet

Snow

14.02.2019 kl. 21:00

113 masl

Ingrid@NVE (*****)

Avalanche Observation

14. Feb 21:00 -facing https://www.framtidinord.no/incoming/2019/02/14/Sn%C3%B8ras-sperrer-deler-av-et-kj%C3%B8refelt-p%C3%A5-E6-18476007.ece

ObsID: 181119

Nord-Troms / Falsnes

Snow

14.02.2019 kl. 21:00

26 masl

drift@svv (**)

Avalanche Observation

14. Feb 21:00 Snø på EV. 6 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Incident

Snow Traffic stopped Road

ObsID: 195543

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

14.02.2019 kl. 17:16

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind of snøbyger + temperatur økning. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 181004

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.