Avalanche forecast for Nord-Troms Monday 2019-02-11

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions. Be cautious in steep terrain, storm slabs can be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-16 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to breeze from the northwest during the evening.
-14 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

11.02.2019 kl. 12:53

516 masl

StigR@obskorps (Unknown)

Weather

-8 °C 6 m/s from SE ↖ 95% clouds Lette snbyger

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Within half a meter Difficult to trigger Possible Not given above 0 masl

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 20 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 180346

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

11.02.2019 kl. 07:07

0 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 180241

Nord-Troms / Manndalen

Snow

10.02.2019 kl. 12:10

783 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright: 

Avalanche Activity

10. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

Snow -5 °C 100% clouds Snør lett men legger ikke mye snø på bakken. Vindstille

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Nedbørsmengde den siste tiden styrer skredfaren i regionen. Fra Djupvik og innover Kåfjord har det ikke kommet mye nysnø og det er lite snø å flytte på. Enten er snødekket så hardt at det ikke er mulig å påvirke svake lag, eller så har fokksnøflak i leområder stabilisert seg godt. Skredfaren vurderes til FG 1 i Kåfjord, mens for regionen til FG 2 da det har kommet noe mer snø på Kågen og Arnøya

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 2500 masl

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Vindpakket hardt over tregrense. Avblåst over rygger. Snøen ligg ujevnt fordelt i terrenget. Kantkorndannelse under den harde fokksnøen men ingen utslag på stabilitetstest. I skogen litt løssnø i isolerte områder. Ellers flak av gammel fokksnø som sprekker rundt fot. Mye kantkorndannelse under fokksnøflak men dette laget er tykt

Snow Profile

2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 23 cm K MF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 65 cm K MF 0 mm/0 mm D Østvendt konveks brattheng 450 moh. Bunnsolid stabilitet

ObsID: 180103

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

10.02.2019 kl. 09:42

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Weather

No precipitation -3 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 180071

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

09.02.2019 kl. 09:12

0 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv347 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Weather

No precipitation -9 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 179862

Nord-Troms / Skjervøy

Snow

08.02.2019 kl. 13:13

354 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Andreas@SVV

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate DAISYBELL ARNØYA: Kjelvåg, Kaioneset, Oterelva, Singla indbanket og hardt til tross for 50cm nysnø siste tre døgn. Vinden har stått på fra SV under siste snøfall. Fikk bare løst ut et mindre flakskred på Kjeldvåg. Fyrte av ca 55 skudd. Dersom vinden øker antas bare fare for mindre flakskred lokalt. Men svært liten sannsyblighet for å nå veg. Forholdsvis lite snø tilgjengleig for transport i høyden.

ObsID: 179783

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

08.02.2019 kl. 11:52

1106 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Utviklet rim på overflaten i leområder hvor sø vind ikke får tak.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generell stabile forhold. Ut i fra observasjoner i Kåfjord kan FG 1 være innenfor. Kan ikke se at det er pålagret tilstrekkelig med fersk fokksnøflak de siste dagene. Det er i ferd med å utvikles kantkorn i snødekket, men kuldeperiode i regionen gjør at prosesen går tregt. Vil vurdere skredfaren til en lav 2er på grunn av usikkerhet i hvor mye nysnø det er kommet andre deler i regionen de siste dagene Skredfaren vil være uendret med værutsikter som ventes de neste dagene. Må også være obs på at det er observert overflsterim i NV vendte leområder i høden. Dette ligger over blyanthard fokksnø i konvekse brattheng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 400 masl

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Snø ujevnt fordelt i terrenget. Vindparker hardt over rygger. Ligger 15 cm løs/delvis bundet snø i NV vendt brattheng hvor SØ ikke får tak

ObsID: 179739

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

08.02.2019 kl. 11:21

993 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  jan arild@obskorps Comment:  Nv vendt brattheng 970 moh i nærheten av løsneområde for skred. Ikke utslag på stabilitetstester.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
ObsID: 179731

Nord-Troms / Gáivuotna

Snow

08.02.2019 kl. 10:13

521 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps Comment:  Kantkornutviklingen under tynn porøs skarelag fortsetter. 4F/F 6 cm tykt med kornstørrelse på Ca 1mm. - 35 cm ned i snødekket

Weather

No precipitation -12 °C from SE ↖

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Ligg litt løssnø i skog og tregrensen i terreng som sø vind ikke får tak

ObsID: 179716

Nord-Troms / D1907(55340) Nord Troms 2017-2022

Snow

08.02.2019 kl. 07:23

0 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -7 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

ObsID: 179695

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.