Avalanche forecast for Lyngen Wednesday 2021-12-08

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs in some faces. Little snow and rocky conditions in many areas, be careful near or in terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Fresh breeze from south.
-29 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Strong breeze from southeast.
-30 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Lyngen

Snow

08.12.2021 kl. 12:19

462 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -11 °C 7 m/s 20% clouds

Tests

LBT@22cmQ3

Snow Cover

47 cm in total 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lite snø i området. Skarlag har blitt mindre markert og har nå utviklet kant over og under. Vind har lagd pennhårt rg-shell i mange leheng over tregrense. Fin men tynn snøpakke i skog (RGxf) med minimal såle. Generelt stabile forhold mulig fg1. Lignende forhold.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, NW

Avalanche Activity

8. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

10 cm P RG, 22 cm 1F RG 1 mm, 1.5 cm F FC 1 mm, 2 cm P MFcr, 6 cm F FC 2 mm, 5 cm 1F RG -13 °C @ 0 cm, -5 °C @ 32 cm, -4.2 °C @ 35.5 cm, -1.6 °C @ 46 cm

ObsID: 279662

Lyngen / Tromsø

Snow

08.12.2021 kl. 11:22

739 masl

Martin_S@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Martin_S@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Martin_S@obskorps Comment:  Brunkvit sluff/avsetning på Gabrielfjellet. Tenker at den ikke er fersk
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Martin_S@obskorps Comment:  Snødekke i skoggrense. Her har vinden såvitt tatt litt.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Martin_S@obskorps Comment:  Typisk snødekke i høyden. Hardt og kjipt
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Martin_S@obskorps Comment:  Bruddflate og flak på ECT
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Martin_S@obskorps Comment:  Utsikt mot Tromsdalstinden og Langlitinden. Ser for meg at det er nok med snø i bollen der for et str3 skred, men ville bli svært overrasket hvis det faktisk gikk et
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Martin_S@obskorps Comment:  Gabrielfjellet og inn østerut i Breivikeidet

Notes

Danger Sign

No signs observed Noen sprekker på 1-2m klarte jeg å provosere frem i hard fokksnø på DF, men var ingen særlig fart i dem

Weather

No precipitation -18.3 °C 0.5 m/s Kaldt og stille nede i dalen -18 grader i Breivikeidet. Inversjon, -9 grader ved tredgrense. Noe svakt trekk fra SØ av og til, flyttet ingen snø. Sitter på Sarasteinen nå, ser ut som det er skyer som kondenserer i rennene på vestsida av Durmålsfjellet rundt 1000møh og renner ned som at det var sluff, så noe rare greier er det som skjer.

Tests

PST60/140 (ARR) 43 down on FC. Får ingen forplanting på dette laget heller.

ECTP11@16cmQ1 Kunstigt ustabilt resultat grunnet hardt, tynt flak. Tenker det blir som å gjøre CT med 90cm brei spade.

@16cm PST35/140arr. Ingen bruddforplanting, bruddet hopper 5-10cm foran sagen og stopper sen. Trur dette er mer et mer riktig test i denne situasjonen. Vi trenger mer pålagring før dette kan begynne å forplante brudd.

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 50 masl Surface hoar on a hard surface Dry I skogen noe mer såle her enn andre plasser jeg vært på. HS rundt 30-40cm. I stort sett FCsf rundt 1mm hele dekket, med noen cm MFpc i bunn. Over skoggrens vindbanket, mest K harde flak og sastrugi men noen kartong og sikkert 2 svinger ruflesnø. Veldig ujevnt fordelt snødekke, som ventet. De harde flakene ligger i stort sett alltid på noen cm DF/FCsf i varierende grad av utvikling, gir typisk rene brudd med dårlig forplanting. Er ikke veldig responsivt nå men kan se for meg at dette kan ha gitt noen drønn enkelte steder. Ned mot 17/11 MFcr virker det sitte bedre, og her får jeg ingen rene brudd. Små SH på overflaten de fleste steder over skoggrens.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold, men svakt snødekke som går mot enda mer svekkelse. Det går sikker å finne seg noen str2 og kanskje rent av str3 flak i høyden hvis man jakter skikkelig i beskyttete formasjoner, men nå har det blåst både SØ fallvind og NØ så det begynner å bli rimelig hardbanket. Fortsatt klart og kaldt, fortsatt svekkelse. I høyden har vinden sterkt snødekket i overflaten, så isteden for mange små skred når vi får pålagring begynner jeg å se for meg at det tåler en hel del, men gir potensiale for større skred når den svake snøen under de harde flakene vi nå har i overflaten blir overlastet. På andre siden sett er snøfordelingen veldig ujevn, og mange plasser vil det ikke danne seg kontinuerlige svake lag, noe som kan være med på å begrense evt skredstørrelse. Hvis vi får noe snø en gang. Det er jo lov å håpe. Forecast correct Har ikke veldig formening om regional faregrad basert på noen få observasjoner, men fra mitt hjørne sliter jeg med å se at det skal gå å få loss veldig mange skred av signifikat størrelse.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Har blåst litt fra alle kanter, så tenker meg at det kan ligge flak i enkelte heng i alle himmelretninger. For å få til et skred her tenker jeg at man må finne en veldig godt beskyttet formasjon. På de fleste steder jeg kom meg til var det ikke særlig fart i det. Lav temperatur gjør at stabilisering går tregt, og DF viser tegn på å gå mot FC som forventet under flaket. Ser for meg at denne går mot VSL. Patchy utbredelse grunnet mye Ø vind som tar veldig lokalt.

Avalanche Activity

8. Dec. During the day No avalanche activity Ingen fersk skredaktivitet observert. Noe som kan se ut som sluff med litt jord i hade gått fra et av søkkene på Gabrielfjellet, men vil tru at det ikke er ferskt.

Snow Profile

0.1 cm F SH 1 mm D, 16 cm K RGwp D Varierende tykkelse på dette over fjellet. Fra 1-50cm omtrent, men typisk er det nok rundt 20cm., 1 cm F FC 1 mm D Får ECTPV, ECTP11 og PST35/140 Arr på dette laget., 26 cm 1F RGxf D Dette laget sammen med det over fremstår som mindre utvikla og mer likt DF noen plasser, selv hvis HS virker nok så lik., 1 cm 4F FC 2 mm D Noe kjedete krystaller i dette laget, kanskje fra fukt?, 3 cm K MFcr D Slett på oversiden og sprø/kantet på undersiden, 3 cm F FC 1 mm/3 mm D Virker være tilstede mange plasser over ca 4-500m. Tempvariasjoner ila mildværet i mitten av November muligens? Også her kjedete krystaller, noe fler enn i laget over skaren., 8 cm K MF 2 tests connected to snow profile

ObsID: 279669

Lyngen / Tromsø

Snow

07.12.2021 kl. 11:13

691 masl

martin@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv Comment:  Generelt tynt snødekke med mye oppstikkende steiner og fjell, også i lesider.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv Comment:  For det meste bærende og hard (P), finkornet fokksnø i fjellet. Fokksnøen brekker stedvis opp i tynne flak pga løsere snø under. Mange steder var det små kantkorn/små rim i overflaten, oppå den harde fokksnøen. Det finnes lommer med løs kantet snø(F-1F) i overflaten, men det var kun i tregrensa at dette ga sammenhengende fin skikjøring.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv Comment:  Løs kantet snø i skogen. Skiføre med feller oppover, ikke skiføre nedover i skogen.

Weather

-12 °C Kaldt og klart.

Tests

LBT@44cmQ3

ECTP14@28cmQ2 Medium

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det finnes tynne lag med kantkorn i snødekket, stedvis med flak av fokksnø over. Det var generelt såpass lite snø i fjellet og tynt snødekke, at jeg antar dette skredproblemet kun finnes i isolerte områder. Utifra det (lille) jeg har undersøkt, vurderer jeg laget til å ha moderat stabilitet. Faregrad på vippen pga at parametere i skredproblem er i grenseland på utløsbarhet (og kanskje skredstr. 1-2). Har vært lite i fjellet i det siste, jeg tar forbehold om noe begrenset oversikt. Kaldt vær gjør at oppbyggende omvandling fortsetter i det tynne snødekke. Dette gir økende skredfare først når vi får belastning fra snøvær eller mildvær. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 400 masl I grenseland på flere parametre. Stabilitet: moderat til dårlig. Skredstørrelse: 1-2.

Avalanche Activity

7. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

7 cm P RG 1 mm D, 1 cm 1F DF 2 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm D Øvre del, 10 cm 1F RGxf 1 mm D, 1 cm P MF D, 5 cm 4F/1F FC 2 mm D Øvre del, 5 cm K MF D -22 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 55 cm 1 tests connected to snow profile Det blei litt kaldt på fingra, så snøprofilen ble gjort i overkant raskt. Lite leheng mot NV 700 moh. Totalt 150 cm. Ikke representativ snødybde for snødekket generelt. Generelt tynner snødekke. Muligens representativ for leheng.

ObsID: 279565

Lyngen / Tromsø

Snow

06.12.2021 kl. 17:03

646 masl

Michael@nortind (**)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 279478

Lyngen / Lyngen

Snow

06.12.2021 kl. 11:39

481 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Kk under fokksnøen 1 og 3mm grid
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Finn@obskorps Comment:  KK under skare 1 og 3 mm grid
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -10.5 °C 2 m/s from S ↑ 5% clouds Fint vær. Klart og kaldt

Tests

ECTN2@5cmQ2 Medium Let og glad brudd men lite forplanting. Tror det kan skyldes at flaket er så tynt. Ellers en veldig ugunstig oppbygning om det skulle vært et større flakk opp på.

LBT2@5cmQ2 Brud ved frigjøring av blokken

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Snødekket er godt beskrevet i varslet. Ikke mye endringer fra de siste dagene. Generelt tynt snødekke og alle vindutsatte formasjoner er avblåst. Snø på barmark i lavlandet den er fortsatt myk der det er le for vind ellers er overflaten hard. KK ved bakken og snøen er på mot å bli kantkorn. Høyere tilfjells er det et hardt skarelag med KK under dette. Er også KK/DH ved bakken Har ikke gravd noe i den høyden som var over den høyden hvor dette skare laget ble dannet så jeg har ingen informasjon om hvordan snødekke er høyt til fjells.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er tynt snødekke og generelt dårlig skiføre, men syns fg 2 er riktig for regionen selv om mange plasser vil oppleves mere stabilt en dette. Varslet beskriver skredprobleme bra. Størst sannsynlighet for å utløse skred dere vinden har transport snø opp på dette KK laget. Er vanskelig å påvirke det KK laget som er under skarelaget men det er til stedet. Kaldt og klart vær fremover med lite nedbør. Oppbyggende omvandling vil fortsette. Forventer mye skred aktivitet neste gang vi får mye nedbør men tror det vil være gangske statisk til da. Forecast correct Varslet beskriver problemer bra

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, SW, W, NW above 400 masl Fokksnø opp på kantkorn. Størrelse og utbredelse er forbundet med hvor vinden har transport snø og dannet flak opp på overflatekantkorn/nysnø som er under oppbyenge omvandling.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Veldig vanskelig å løse ut det kant korn laget som er under skare laget. Men det lager jeg observerte nå er bedre utviklet en samme lag som jeg observerte i Bjørndalen forrige uke

Avalanche Activity

6. Dec. During the day No avalanche activity Var mørt når jeg kjørte, så har ikke sett så godt gjennom Breivikeidet

Snow Profile

0.5 cm F FCsf 1 mm, 5 cm P RG D, 20 cm 4F/P FC 1 mm D Øvre del, 10 cm K MF D, 0.5 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 15 cm K MF D, 1 cm 4F FC/DH 2 mm D -13 °C @ 0 cm, -11.7 °C @ 10 cm, -7.8 °C @ 20 cm, -6.9 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -1.2 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 279444

Lyngen / Balsfjord

Snow

06.12.2021 kl. 11:13

504 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  HåvardT@met Comment:  Vet ikke når det gikk.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 10% clouds

Tests

ECTP21@20cmQ1 Medium

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow 15-20cm løs kantkornet snø i skogen, under ca 300moh er det ingen såle under. Over skoggrensen er snødekket for det meste hardt, men det finnes litt løs snø i søkk. Der det er løs snø på overflaten er den stort sett små kantkorn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lite endringer i skredfaren. Ikke observert drønn eller andre faretegn på dagens tur. Inntrykket er et generelt stabilt snødekke der et er vanskelig å løse ut skred, men at det finnes lag av kantkorn av forskjellig størrelse og tykkelse de fleste steder. Observasjoner av drønn ol andre steder i området de siste dagene tyder på at det fortsatt kan være lett å løse ut skred enkelte steder. Fortsatt tørt og kaldt vil føre til videre utvikling av kantkorn i snødekket, så det ligger ann til et svakt snødekke når det en gang kommer mer snø. Forecast correct Ut fra dagens tur kan FG1 forsvares, men ut fra andre observasjoner i området tror jeg FG2 er mest riktig fortsatt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Har ikke observert snø som er "lett å løse ut" på dagens tur, men antar at det finnes noen få steder i området.

Snow Profile

20 cm 1F RG, 15 cm 1F RGxf 1 mm, 3 cm P MFcr, 15 cm 4F MF/FC, 20 cm I IF 1 tests connected to snow profile Vanskelig å lage "representativ" snøprofil, for snødekket varierer mye på korte avstander. Mitt inntrykk er at de fleste steder finnes lag av kantkorn i snødekket, men hvor det ligger, størrelsen på krystaller og egenskapene til laget varierer.

ObsID: 279433

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.