Avalanche forecast for Lyngen Wednesday 2021-04-07

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Large snowfall and wind will cause high avalanche danger. Verly large avalanches can occur naturally. Avoid all avalanche terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

12 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from north.
-13 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west, changing to breeze from the southwest during the evening.
-9 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

07.04.2021 kl. 13:37

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

7. Apr 13:35 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 844 masl and ended at 360 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 82 sekunder.

ObsID: 266092

Lyngen / Lyngen

Snow

07.04.2021 kl. 12:59

709 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Et bilde fra når det var sikt
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Ellers var dette utsikten i dag
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Fuktig nysnø på våt MF på ca 30 m.o.h

Avalanche Activity

7. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity Null sikt. Har ikke kunne sett noe uansett

Weather

Snow 0 °C 15 m/s from W → 100% clouds Null sikt, sterk vind fra vest og fuktig nysnø. Blåser mindre litt lenger ned i fjellet. Var regn som kom på vegen i går men all nedbør har kommet som snø i dag.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Enklest å løse ut skred der det er ferskfokksnø. Mest utsat i østvendte bratte formasjoner. Er fortsatt Er ved varende svak lag sv kantkorn dypt i snødekke. Dette laget er vanskelig for en skiløper å påvirke men det kan bli svært store skred dersom det først løsner. Gunstig forhold for rask stabilisering av fokksnø Forecast too high Kan godt henne at FG4 stemmer for Lavangsdalen/hombuktura/pollfjellet men det føles litt høyt ellers i regionen. Vestvendt terreng i nordvest lyngen er ganske avblåst og det forventes ikke å finne fokksnø problemet i de aspekten

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra vest. My vindtransport pågår

Snow Cover

100 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Moist Har vært en del regn fra lørdag kveld til tirsdag kveld. Mildværsgrensa har vært mellom 400 og 200 meter. Nå har det kommet snø ned til havet. Var ca 50 cm fuktig nysnø/fokksnø på MF laget på 400 meter. Sørvest vind har vært dominerende vindretningen men på tirsdag var det mye vind og bær fra nordvest. Avslutter turen tidlig pga sv dårlig vær og lite sikt. Var ikke arbeidsforhold for å grave snøprofil i dag. Kom heller ikke inn på øst vendt terreng med fersk fokksnø. Snøoverflaten var fuktig ved skaret så vil tro det er gunstig forhold for rask stabilisering av fokksnø nå. Har ikke noe nye observasjoner av det VVSL med det er vel fortsatt til stede med lite endringer

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 600 masl Gunstig forhold for rask stabilisering men det er mye vind transport som er pågående så lenge vinden blåser

ObsID: 266081

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

07.04.2021 kl. 09:00

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

7. Apr 08:59 (+02:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 455 masl and ended at 247 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 46 sekunder.

ObsID: 266031

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

07.04.2021 kl. 07:24

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

7. Apr 07:21 (+02:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 697 masl and ended at 347 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 85 sekunder.

ObsID: 266010

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

07.04.2021 kl. 07:03

61 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

7. Apr 07:06 (+02:00) - 6. Apr 07:06 (+02:00) Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release NE. Between 1100 masl and 1000 masl Gjelder Ev8 Lavangsdalen - ,

ObsID: 266007

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

07.04.2021 kl. 07:03

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

ObsID: 266008

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

07.04.2021 kl. 06:10

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

7. Apr 06:08 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 903 masl and ended at 464 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 47 sekunder.

ObsID: 266001

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

07.04.2021 kl. 04:09

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

7. Apr 04:07 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 535 masl and ended at 229 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 79 sekunder.

ObsID: 265975

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

07.04.2021 kl. 03:34

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

7. Apr 03:33 (+02:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 719 masl and ended at 602 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 37 sekunder.

ObsID: 265973

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

07.04.2021 kl. 02:37

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

7. Apr 02:35 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 727 masl and ended at 658 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 52 sekunder.

ObsID: 265972

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

07.04.2021 kl. 01:49

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

7. Apr 01:47 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 717 masl and ended at 277 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 61 sekunder.

ObsID: 265971

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

07.04.2021 kl. 01:44

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

7. Apr 01:42 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 712 masl and ended at 278 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 88 sekunder.

ObsID: 265970

Lyngen / Tromsø

Snow

07.04.2021 kl. 01:41

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

7. Apr. 1-1 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 07.04., kl. 01:41. Signalvarigheten på deteksjonen var 46 sekunder.

Notes

Klarer ikke å verifisere ved hjelp av kameraet per 07.04 kl. 10.30 (martin@svv). Mulig verifisert av Drift, se link. Lenke til kartbilde med skredbanenavn Mulig verifisert av drift i denne innmeldingen.

ObsID: 265969

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

07.04.2021 kl. 01:07

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

7. Apr 01:06 (+02:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 535 masl and ended at 510 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265968

Lyngen / Tromsø

Snow

07.04.2021 kl. 00:59

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

7. Apr. 0-0 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 07.04., kl. 00:59. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

Notes

Klarer ikke identifisere nye skredmasser i kamera (per 07.04 kl. 10.30) over skredavsetningene til gårsdagens (06.04) store skred (martin@svv). Lenke til kartbilde med skredbanenavn

ObsID: 265967

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

07.04.2021 kl. 00:55

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

7. Apr 00:54 (+02:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 552 masl and ended at 379 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265966

Lyngen / Tromsø

Snow

06.04.2021 kl. 23:39

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv

Avalanche Activity

6. Apr. 23-23 (+02:00) One (1) S Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Mellomdalen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.04., kl. 23:39. Signalvarigheten på deteksjonen var 43 sekunder.

Notes

Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

ObsID: 265965

Lyngen / Balsfjord

Snow

06.04.2021 kl. 17:21

852 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas Persson
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas Persson
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas Persson
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas Persson

Avalanche Observation

6. Apr 17:21 (+02:00) Dry slab avalanche 4 - Very large Naturaly released W-facing Avalanche release at 1010 masl and ended at 156 masl Smalaktinden Manuell etterregistrering av deteksjon med middels pålitelighet (som ikke skriver automatisk til regobs). Skredet er svært stort og er fotodokumentert idag 08.04 ved Smalaktinden. Skredet tilhører trolig deteksjonen på tirsdag 06.04. Mektig bruddkant og grovt estimert kanskje 200-300 meter lang. Bruddkant på ca. 900-1000 moh. Stoppet kanskje 50 - 100 hm fra veg.

ObsID: 266264

Lyngen / Tromsø

Snow

06.04.2021 kl. 16:00

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Stortinden utløp nord. Str. 2 - 3.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Stortinden, utløp sør. Str. 2.

Avalanche Activity

6. Apr. 16-16 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Stortinden detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.04., kl. 16:00. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

Notes

Fersk skred, str. 2-2,5, ved Stortinden. Bilder tatt ca. 30 min etter deteksjonen. Et av skredene kan tilhøre deteksjonen. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

ObsID: 265922

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

06.04.2021 kl. 15:56

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

6. Apr 15:55 (+02:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 535 masl and ended at 510 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265921

Lyngen / Tromsø

Snow

06.04.2021 kl. 15:31

56 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  martin@svv Comment:  Skred stoppet før ledevoll i Hestvollskreda.

Avalanche Activity

6. Apr. During the day (+02:00) Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release E, W Flere ferske skred observert fra veg gjennom Lavangsdalen kl. 16. Noen str. 2 og noen str. 3 som ikke var der når jeg kjørte igjennom igår. Våte skredavsetninger med begrenset utløpslengde, men flere avsetninger nærme dalbunn. Foruten skred detektert av infralyd-anlegget, var et str. 2 i Hestvollskreda (vestsiden av Henrikstinden), str. 3 i Johansenskreda (nord for Sarasteinen), str. 3 i Tornakselskreda (østsiden av Andersdalstind). Storskreda var ikke gått.

Weather

1 °C 11 m/s from N ↓ Sludd og ufyselig vær. Vinden tok i perioder godt tak i bilen når jeg sto parkert.

Avalanche Observation

6. Apr 10:23 (+02:00) 4 - Very large Naturaly released E-facing Sarasteinen Dro ut for å sjekke om elva var dempt opp. Elva renner ok forbi. Størrelsen på skredet tatt i betrakning, antar jeg dette er et flakskred fra høyden. Skredløpet har hatt mye skredaktivet tidligere i vinter, med flere store skred siden 12. februar.

Avalanche Danger Assessment

4 High På grunn av størrelsen på enkelte av skreden, antar jeg det er flakskred som skredproblem. Det er derimot vanskelig å si noe videre om skredproblem på grunn av begrenset sikt og kun observasjoner fra veg. Flere skred har nådd dalbunn, men overgang til våte skredmasser nedover i skredløp gjør at utløpslengden heldigvis begrenses noe. Enkelte store, naturlige skred er ikke usannsynlig så lenge været pågår frem til i morgen, selv om vinden roer seg litt. Tipper vi er over toppen ila idag, og trolig rask stabilisering etter vinddreining på dagen i morgen. Forecast too low Jeg tenker vi er i grenseland FG3-FG4 idag. Satte stor skredfare, tatt all skredaktivitet fra de 3 deteksjonsanleggene i Lyngen-region i betraktning. Stor pålagring i noen til mange heng gir mening. Jeg tenker skredstørrelse 2,5 - 3 etter befaringen i Lavangsdalen idag, med mulighet for str. 4 i spesielle skredløp. Våte skredmasser og begrensede utløpslengder har foreløpig reddet oss fra de store konsekvensene på veg.

ObsID: 265916

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

06.04.2021 kl. 12:29

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

6. Apr 12:28 (+02:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 1054 masl and ended at 760 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 19 sekunder.

ObsID: 265870

Lyngen / Tromsø

Snow

06.04.2021 kl. 11:30

519 masl

HåvardT@met (*****)

Notes

Mye vind og dårlig sikt, så snudde på ca 500m. Umulig å se noe skredaktivitet el.

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry Kraftig vind over skoggrensa.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 400 masl Tidvis kraftig vind fra nord i fjellet, så det meste av pålagring havner i sørlig sektor.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nysnøgrensa har variert den siste uka, men virker som alt har kommet som snø på 400 moh. Nysnøen fra i dag var kram på denne høyden, så tenker at den binder seg godt her, men høyere opp må man forvente ferske ustabile fokksnøflak i sørlig sektor i dag. Noen naturlig utløste skred må også forventes med så kraftig snøvær og vind. Gjelder for her vest i Lyngen-regionen (kan hende mindre vær lenger øst). Kom ikke høyt nok til å se på evt kantkorn i høyden/dybden, men ikke utenkelig at det kan gå enkelte store/svært store skred på dette i dag. Gunstig temperatur for rask stabilisering av nysnø/fokksnø, men ser vel ut til at det fortsetter med snø og vind i morgen. Forecast correct

ObsID: 265849

Lyngen / Tromsø

Snow

06.04.2021 kl. 11:04

404 masl

HåvardT@met (*****)

Weather

Snow 100% clouds Tett snøvær og dårlig sikt. Lite vind her i skoggrensa.

Snow Cover

185 cm in total 15 cm new snow Elevation of new snow 200 masl Regn ved havnivå, sludd på 100moh, gradvis tørrere med fortsatt kram nysnø på 400moh. Ca 15cm nysnø i skispor fra i går. På 400m: 40-50cm finkorna snø F-4F over smelteomvandlet snø.

ObsID: 265839

Lyngen / Tromsø

Snow

06.04.2021 kl. 10:23

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Stort/svært stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Lastet opp av martin@svv.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Lastet opp av martin@svv.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde kl. 09.43 av gamle skredavsetninger før nytt skred ble registrert kl 10.23.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Stort/svært stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Lastet opp av martin@svv.

Avalanche Activity

6. Apr. 6-12 (+02:00) One (1). 4 - Very large. Spontaneous release E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.04., kl. 10:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 49 sekunder.

Notes

Stort/svært stort skred gått i Sarasteinen skredløp. De store skredmassene var ikke der i bilde tatt kl. 09.43. Skredmassen har tilsynelatende stoppet rett ved elva/bunn av dalen. Lastet opp av martin@svv. Lenke til kartbilde med skredbanenavn Flere nærbilder av skredet finnes i denne observasjonen:

ObsID: 265818

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

06.04.2021 kl. 07:02

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

6. Apr 07:01 (+02:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 691 masl and ended at 284 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 27 sekunder.

ObsID: 265767

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

06.04.2021 kl. 05:50

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

6. Apr 05:49 (+02:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 1081 masl and ended at 440 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 64 sekunder.

ObsID: 265741

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

06.04.2021 kl. 05:16

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

6. Apr 05:13 (+02:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 698 masl and ended at 169 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 133 sekunder.

ObsID: 265740

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

05.04.2021 kl. 18:00

20 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 265708

Lyngen / Tromsø

Snow

05.04.2021 kl. 13:18

906 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Alexander@Forsvaret Comment:  ECTN 15

Weather

Snow from NE ↙ 100% clouds 5-10 ms vind og pågående oppbygging av flak i leområder i høyden

Tests

CTM11@30cmQ2 Medium Brudd i nedføyket nysnølag. Ectn15. Nysnøflaket på totalt 50 cm hadde gode bindinger til varmepåvirket eldre snø (observerte ikke oppbyggende omvandlig i dette sjiktet). Stabiliteten varierte stort innenfor korte avstander avhengig av hardhet på overliggende og eksponering. Stabiliseringsprosessen i snøen fra siste 48 er enda ikke ferdig.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

ObsID: 265682

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

05.04.2021 kl. 11:01

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

5. Apr 10:59 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 954 masl and ended at 384 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 80 sekunder.

ObsID: 265623

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

05.04.2021 kl. 10:44

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

5. Apr 10:43 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 719 masl and ended at 369 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265618

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 21:25

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 21-21 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 21:25. Signalvarigheten på deteksjonen var 54 sekunder.

ObsID: 265544

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 19:00

940 masl

Ola@MET (***)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Blokka etter bruddet i fokksnøen
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Ikke mye snø i dette henget
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Mot vest
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Kantkorn ned mot bakken

Notes

Privat tur

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Lite snø i topphenget mot Rasmustind, vekslende mellom myk ubunden snø og hardere flak. Isete og avblåst siste 100m.

Tests

LBT@15cmQ2 Brudd i fokksnøen ved lette slag. Ved kraftige slag fikk jeg også brudd mellom nyere fokksnø og gammel snø. Ikke tegn til kantkornlag der det andre bruddet gikk, men endel sprøhagl. Ned mot bakken var det velutviklet kantkorn (se bilde), men måtte sparke hardt i blokka for å få det til å løsne på dette.

ObsID: 265554

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

04.04.2021 kl. 17:53

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 265534

Lyngen / Lyngen

Snow

04.04.2021 kl. 17:00

861 masl

masor (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

ECTN22@50cmQ2

Snow Profile

35 cm F PP, 15 cm 4F DF, 0.1 cm 1F DF, 50 cm 1F RG 1 tests connected to snow profile

ObsID: 265547

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

04.04.2021 kl. 16:53

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

4. Apr 16:52 (+02:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 535 masl and ended at 401 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265529

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 14:30

530 masl

Julia@rkh (***)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Julia@rkh
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Julia@rkh Comment:  Stor skavel har bygd seg opp i toppen av elvedalen. Betydelig mye større enn for noen uker siden, store mengder snø i lesiden øst/sørøst på finnheimfjellet.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Julia@rkh Comment:  bruddflate i kantkorn over skare ca 70cm. Kommer ikke ut ved ect. Mer sannsynlig at får brudd i nedføyka nysnølag i fokksnøen over.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Julia@rkh Comment:  kankornlag over skare etter blokk er snudd på hodet, øverste lag med fokksnø er tatt vekk og blokken er derfor noe tynnere.

Avalanche Activity

4. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation 8 m/s from SW ↗ Sterk vind i høyden med betydelig snøfokk over toppene. Store skavler rundt elvedalen. Mye snø har lagra seg opp i lesider mot nord, nordøst, øst. Bygevær med opplett. Ingen nedbør i aktuelt tidsrom.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate vi finner det mest fremtredende skredproblemet å være nedføyka nysnølag i fokksnøen. Slik som vinden blåste lokalt i går lastet det inn fokksnø i nord, nordøst, øst og delvis sørøst. Fokksnølaget over nedføyka nysnølag lag varierer i tykkelse med hvor den innblåste snøen og vil være tynnere mot steiner og rygger og kan der være lettere å påvirke. Vi hørte ingen drønn på vår tur. Det er også observert et kankornlag over skare på rundt 70cm, men dette er vanskelig å påvirke og går ikke til brudd ved ECT. Forecast correct Selv om det er varslet faregrad 2, er skredproblemet i lesider med fokksnø lett å påvirke.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry solpåvirket i sør østvendt helling, sola tok overraskende mye. Etter hvert frøys det på opp til ca 400 og blei solskare med fuktig snø under. over 400moh tørr overflate

Tests

LBT@40cmQ2 Nedføyket nysnølag i fokksnø. Går relativt lett til brudd ved ltb. overliggende lag er varierende i tykkelse og litt lengre opp i loside er overliggende lag bare 5-10 cm tykt. Lett å påvirke for skiløper.

Snow Profile

kun gravd en kjapp ltb og ECT for å vurdere de aktuelle lagene. Finner et nedføyket lag med nysnø i fokksnøen på 40cm som ikke propagerer ved ECT, men kommer lett ut ved LTB. Finner også lagdelinger i overliggende lag med dårlige bindinger i fokksnølagene, men disse er mindre potente enn det nedføyka laget med fokksnø. på ca 70cm brekker vi ut ltb blokka og finner delvis omvandlet kantkorn over skare. Skarelaget under er tykt og bærer godt. Ved ECT går dette ikke til brudd, men når blokken brekkes ut er det en glatt bruddflate med kantkorn mellom to skarelag, der det øvre er tynt med relativt små kankorn under som ligger over et tykt bærende skarelag.

ObsID: 265633

Lyngen / Lyngen

Snow

04.04.2021 kl. 14:00

1020 masl

AndreasS@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  AndreasS@rkh-skredgruppe
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  AndreasS@rkh-skredgruppe

Weather

Sleet 2 °C 3 m/s from SE ↖ 70% clouds Sludd/snøbyger fra i går kveld til i dag rundt klokken 12:00. Da åpnet skyene litt opp og solen tittet fram. Nesten ikke vind.

Avalanche Observation

4. Apr 12:00 (+02:00) 3 - Large Naturaly released E-facing Avalanche release at 1017 masl and ended at 185 masl Steep slope Ura Se notater. Usikkert når skredet gikk.

Notes

Usikker når skredet gikk, har kun blitt fortalt fra lokale kilder at skredet var gått, men usikkert på tidspunkt.

ObsID: 265516

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 04:10

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 4-4 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 04:10. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 265430

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 03:53

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 3-3 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 03:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 53 sekunder.

ObsID: 265429

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

04.04.2021 kl. 03:29

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

4. Apr 03:25 (+02:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 559 masl and ended at 186 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 154 sekunder.

ObsID: 265428

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 02:53

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 2-2 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 02:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 265427

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

04.04.2021 kl. 02:12

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

4. Apr 02:11 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 866 masl and ended at 702 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265426

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 01:36

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 1-1 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 01:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 265425

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.