Avalanche forecast for Lyngen Monday 2021-04-05

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

A tricky situation in the alpine above ca 700 masl. A persistent weak layer from January can be triggered remotely in shallow spots. Danger signs are absent. Be also careful in wind loaded slopes. Small avalanches can get triggered if the sun comes out.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest.
-13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4-8 mm precipitation.
Breeze from south, changing to breeze from the northeast during the afternoon.
-10 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

05.04.2021 kl. 18:00

20 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 265708

Lyngen / Tromsø

Snow

05.04.2021 kl. 13:18

906 masl

Alexander@Forsvaret (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Alexander@Forsvaret Comment:  ECTN 15

Weather

Snow from NE ↙ 100% clouds 5-10 ms vind og pågående oppbygging av flak i leområder i høyden

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Tests

CTM11@30cmQ2 Medium Brudd i nedføyket nysnølag. Ectn15. Nysnøflaket på totalt 50 cm hadde gode bindinger til varmepåvirket eldre snø (observerte ikke oppbyggende omvandlig i dette sjiktet). Stabiliteten varierte stort innenfor korte avstander avhengig av hardhet på overliggende og eksponering. Stabiliseringsprosessen i snøen fra siste 48 er enda ikke ferdig.

ObsID: 265682

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

05.04.2021 kl. 11:01

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

5. Apr 10:59 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 954 masl and ended at 384 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 80 sekunder.

ObsID: 265623

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

05.04.2021 kl. 10:44

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

5. Apr 10:43 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 719 masl and ended at 369 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265618

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 21:25

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 21-21 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 21:25. Signalvarigheten på deteksjonen var 54 sekunder.

ObsID: 265544

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 19:00

940 masl

Ola@MET (***)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Blokka etter bruddet i fokksnøen
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Ikke mye snø i dette henget
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Mot vest
Image Of Tests
Image 4 of 4 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Kantkorn ned mot bakken

Tests

LBT@15cmQ2 Brudd i fokksnøen ved lette slag. Ved kraftige slag fikk jeg også brudd mellom nyere fokksnø og gammel snø. Ikke tegn til kantkornlag der det andre bruddet gikk, men endel sprøhagl. Ned mot bakken var det velutviklet kantkorn (se bilde), men måtte sparke hardt i blokka for å få det til å løsne på dette.

Notes

Privat tur

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Lite snø i topphenget mot Rasmustind, vekslende mellom myk ubunden snø og hardere flak. Isete og avblåst siste 100m.

ObsID: 265554

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

04.04.2021 kl. 17:53

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 265534

Lyngen / Lyngen

Snow

04.04.2021 kl. 17:00

861 masl

masor (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN22@50cmQ2

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Snow Profile

35 cm F PP, 15 cm 4F DF, 0.1 cm 1F DF, 50 cm 1F RG 1 tests connected to snow profile

ObsID: 265547

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

04.04.2021 kl. 16:53

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

4. Apr 16:52 (+02:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 535 masl and ended at 401 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 265529

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 14:30

530 masl

Julia@rkh (***)

Image Of Tests
Image 1 of 4 Of:  Tests Copyright:  Julia@rkh
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Julia@rkh Comment:  Stor skavel har bygd seg opp i toppen av elvedalen. Betydelig mye større enn for noen uker siden, store mengder snø i lesiden øst/sørøst på finnheimfjellet.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Julia@rkh Comment:  bruddflate i kantkorn over skare ca 70cm. Kommer ikke ut ved ect. Mer sannsynlig at får brudd i nedføyka nysnølag i fokksnøen over.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Julia@rkh Comment:  kankornlag over skare etter blokk er snudd på hodet, øverste lag med fokksnø er tatt vekk og blokken er derfor noe tynnere.

Snow Cover

Moderate snow drift Some loose snow (1-10cm) Dry solpåvirket i sør østvendt helling, sola tok overraskende mye. Etter hvert frøys det på opp til ca 400 og blei solskare med fuktig snø under. over 400moh tørr overflate

Weather

No precipitation 8 m/s from SW ↗ Sterk vind i høyden med betydelig snøfokk over toppene. Store skavler rundt elvedalen. Mye snø har lagra seg opp i lesider mot nord, nordøst, øst. Bygevær med opplett. Ingen nedbør i aktuelt tidsrom.

Snow Profile

kun gravd en kjapp ltb og ECT for å vurdere de aktuelle lagene. Finner et nedføyket lag med nysnø i fokksnøen på 40cm som ikke propagerer ved ECT, men kommer lett ut ved LTB. Finner også lagdelinger i overliggende lag med dårlige bindinger i fokksnølagene, men disse er mindre potente enn det nedføyka laget med fokksnø. på ca 70cm brekker vi ut ltb blokka og finner delvis omvandlet kantkorn over skare. Skarelaget under er tykt og bærer godt. Ved ECT går dette ikke til brudd, men når blokken brekkes ut er det en glatt bruddflate med kantkorn mellom to skarelag, der det øvre er tynt med relativt små kankorn under som ligger over et tykt bærende skarelag.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate vi finner det mest fremtredende skredproblemet å være nedføyka nysnølag i fokksnøen. Slik som vinden blåste lokalt i går lastet det inn fokksnø i nord, nordøst, øst og delvis sørøst. Fokksnølaget over nedføyka nysnølag lag varierer i tykkelse med hvor den innblåste snøen og vil være tynnere mot steiner og rygger og kan der være lettere å påvirke. Vi hørte ingen drønn på vår tur. Det er også observert et kankornlag over skare på rundt 70cm, men dette er vanskelig å påvirke og går ikke til brudd ved ECT. Forecast correct Selv om det er varslet faregrad 2, er skredproblemet i lesider med fokksnø lett å påvirke.

Tests

LBT@40cmQ2 Nedføyket nysnølag i fokksnø. Går relativt lett til brudd ved ltb. overliggende lag er varierende i tykkelse og litt lengre opp i loside er overliggende lag bare 5-10 cm tykt. Lett å påvirke for skiløper.

Avalanche Activity

4. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity

ObsID: 265633

Lyngen / Lyngen

Snow

04.04.2021 kl. 14:00

1020 masl

AndreasS@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  AndreasS@rkh-skredgruppe
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  AndreasS@rkh-skredgruppe

Weather

Sleet 2 °C 3 m/s from SE ↖ 70% clouds Sludd/snøbyger fra i går kveld til i dag rundt klokken 12:00. Da åpnet skyene litt opp og solen tittet fram. Nesten ikke vind.

Avalanche Observation

4. Apr 12:00 (+02:00) 3 - Large Naturaly released E-facing Avalanche release at 1017 masl and ended at 185 masl Steep slope Ura Se notater. Usikkert når skredet gikk.

Notes

Usikker når skredet gikk, har kun blitt fortalt fra lokale kilder at skredet var gått, men usikkert på tidspunkt.

ObsID: 265516

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 04:10

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 4-4 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 04:10. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 265430

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 03:53

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 3-3 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 03:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 53 sekunder.

ObsID: 265429

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

04.04.2021 kl. 03:29

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

4. Apr 03:25 (+02:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 559 masl and ended at 186 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 154 sekunder.

ObsID: 265428

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 02:53

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 2-2 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 02:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 265427

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

04.04.2021 kl. 02:12

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

4. Apr 02:11 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 866 masl and ended at 702 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265426

Lyngen / Tromsø

Snow

04.04.2021 kl. 01:36

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Avalanche Activity

4. Apr. 1-1 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 04.04., kl. 01:36. Signalvarigheten på deteksjonen var 40 sekunder.

ObsID: 265425

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

03.04.2021 kl. 23:09

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

3. Apr 23:08 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 635 masl and ended at 274 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 70 sekunder.

ObsID: 265424

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

03.04.2021 kl. 13:41

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 265377

Lyngen / Tromsø

Snow

03.04.2021 kl. 13:40

323 masl

Martin_S@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Martin_S@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Martin_S@obskorps

Snow Cover

Återfrysing i natt, i stort sett bærende skare på morgenen under gårdagens mildværslinje. Gradvis våtere utover dagen, på ettermiddagen nesten råttent ved havnivå. Ser for meg at det kan gå vått løst helt ned til 0møh her. Noen cm nysnø over natta blei fort kramt/klisset. Nedføyka nysnø var reaktiv da den blei varmere en stund før den "satte" seg, så min følelse er at høydebåndet med hissigeste flakene steg ila dagen fra ca 150-200m vid 11 (da løste jeg ut noen flak i små bratte heng i skogen) til 300m senere på dagen (se skredhendelse). Det kan sikkert ha gått noe naturligt i høyden, og jeg ville ikke ha kjørt noe bratte lune leheng i dag, enig med sp som varslet men muligens og i lavere høyde tidlig på dagen.

Weather

Snø om morgenen, stigende regnlinje utover dagen, regn/yr/sludd på 250ish m om ettermiddagen. S frisk bris i skoggrens, så SV kuling i høyden stemmer sikkert. Lett snøfokk i skoggrensa, men sikkert mer i høyden. Ikke sikt å snakke om.

Avalanche Observation

3. Apr 13:40 (+02:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered Avalanche release at 320 masl and ended at 305 masl Buried weak layer of new snow 25 cm high and 30 m wide fracture Testheng løst ut med vilje, veldig fersk fokksnø og økende temp gjorde det lett å løse ut. Nå en time senere har det sikkert satt seg når snøen blir mer kram, men det viser potensialen høyere opp

Notes

Priv tur

ObsID: 265383

Lyngen / Tromsø

Snow

03.04.2021 kl. 12:19

467 masl

Ola@MET (***)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  Ola@MET Comment:  Mot SV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Crust under 200moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Endel tørr puddersnø i skogen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Mye løs snø selv over skoggrensa
Image Of Tests
Image 5 of 10 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Bruddflate over skarelaget på ECTN
Image Of Tests
Image 6 of 10 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Bruddflate over skarelaget på LBT.
Image Of Tests
Image 7 of 10 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Små brudd i sjikt i fokksnøen ved ECT
Image Of Snow Profile
Image 8 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Snøveggen før hardhetstester
Image Of Snow Profile
Image 9 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Snøvegg med hardhetstester. Se snøprofil.
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

250 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snødd litt helt ned til havnivå i natt. Under 200moh, gjennfryst skare dekket med litt nysnø. Fra 200moh og opp til skoggrensa er det kommet relativt mye snø, og det er 10-20cm løs ubunden snø i skogen. Fant ingen gjenfryst skare her, bare jevn overgang tol våt snæ under nysnøen. Over skoggrensa var snøen overraskende lite bundet der jeg gikk idag. 20-30cm løs snø eller svært myke flak. Godt med snø tilgjengelig for transport ved vindøkning.

Weather

Snow -1 °C 4 m/s from SW ↗ 100% clouds Grått, men ikke så mye byger akkurat her. Noe kaldere enn igår.

Snow Profile

5 cm F PP D, 35 cm 4F DF D, 2 cm 4F RG M, 5 cm 1F/4F RG/RGxf M Nedre del I bunnen av dette laget / over skaren som begge testene går til brudd i., 5 cm 1F MFcr/MF, 70 cm 1F RG M Ispedd 3-4 tynne skarelag under det solide og tykke MF laget over. Se bilde 120 cm dypt. Total snødybde der jeg gravde 250cm. Termometer ikke fungerende, så ingen temp.profil.

Danger Sign

No signs observed

Tests

LBT@50cmQ1 Går ved middels belastning i begynnende kant over skarelaget

ECTN8@15cmQ2 Medium Går 3-4 brudd i ulike sjikt i fokksnøen fra slag nr 8 til 18. Ikke eller lite propagrende. På slag nr 30 får jeg også brudd ved skarelaget. Med spade i bakkant får jeg løsnet fokksnø med Q1/Q2 brudd over skaren.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 800 masl and 400 masl Dette skreproblemet ligger et sted mellom lett og vanskelig og å løse ut basert på tester. Kommer an på hvor utviklet den begynnende kanten over skaren er. Utbredelse er også noe usikker da det kommer an på hvor høyt tidligere mildvær har gått

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 400 masl Mulig å løse ut skred i fokksnøen idag. Problemet kan også tilta om det kommer mer vind da det er mye løs snø tilgjenglig.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate En høy FG2 der jeg var idag Kantkorn over skare må følges med på videre. Fokksnøen vil fortsatt være problem i høyden. Forecast correct Hadde ikke trengt våte skred idag. Ellers bra varsel!

Avalanche Activity

3. Apr. During the day (+02:00) No avalanche activity Ingen skred observert på obstur eller fra sollidalsaksla på bilturen bort.

ObsID: 265371

Lyngen / Lyngen

Snow

03.04.2021 kl. 10:31

856 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Storura østvendt. Strl 3-4
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

15 cm 1F RG D, 2 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG D, 2 cm 4F DF D, 40 cm P RG D

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion

Large snowfall

Recent avalanches Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Et eller et par i tynne bratte heng over 1000.

Tests

LBT@50cmQ1 13 slag.

LBT@15cmQ2 3

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE above 700 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable 20-30 cm snø under natt over 600. Bundet mye RG men og DF. Ingen drønn eller sprekker men instabilitet tils diverse svake lag anppasset seg til nysnøen fremst i områder over 800. Tenker vi har en undee dagen over gående period med fg 3. Forecast correct

ObsID: 265342

Lyngen / Lyngen

Snow

03.04.2021 kl. 08:17

548 masl

Pierre-Marie Lefeuvre (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Pierre-Marie Lefeuvre
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Pierre-Marie Lefeuvre
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Pierre-Marie Lefeuvre

Weather

No precipitation from S ↑ Local wind in the bowl

Notes

large redeposited snow and no slab observed below 650m.

Avalanche Activity

3. Apr. 0-6 (+02:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 3 - Large Specific steep slopes. N. Above 800 masl Edge of the avalanche stops beside the short steep ramp on the way up to Stetind. Vi snur.

ObsID: 265310

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

03.04.2021 kl. 06:06

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

3. Apr 06:02 (+02:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 802 masl and ended at 690 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 27 sekunder.

ObsID: 265304

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

02.04.2021 kl. 23:03

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

2. Apr 23:02 (+02:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 552 masl and ended at 385 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 265278

Lyngen / Tromsø

Snow

02.04.2021 kl. 19:23

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde tatt morgen etter. Krevende lys, vanskelig å se skredet, men varighet på 37 sekunder tyder uansett på begrenset størrelse (lastet opp av tore@svv).
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde tatt morgen etter. Krevende lys, vanskelig å se skredet, men varighet på 37 sekunder tyder uansett på begrenset størrelse (lastet opp av tore@svv).

Avalanche Activity

2. Apr. 19-19 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Pernilsfjellet detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 02.04., kl. 19:23. Signalvarigheten på deteksjonen var 37 sekunder.

ObsID: 265265

Lyngen / Lyngen

Snow

02.04.2021 kl. 15:15

365 masl

Liv Lund (Unknown)

Weather

Snow from W → Mye vind og snøbygeaktivitet fra vest.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Incident

Skredet gikk rett ovenfor oss, begge kjørte ut av skredbanen. Ingen skade skjedd, men befant oss i en potensiell terrengfelle. Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Avalanche Observation

2. Apr 15:15 (+02:00) Cornice fall Naturaly released Avalanche release at 451 masl and ended at 317 masl Steep slope Fersk vindtransportert snø som har samlet seg i skavler på toppene kombinert med økende temperatur og snøbyger utover dagen. To skred observert i dalen, det ene gikk mens vi var på vei ned tilbake til parkering.

ObsID: 265276

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

02.04.2021 kl. 14:44

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 265239

Lyngen / Lyngen

Snow

02.04.2021 kl. 13:37

1198 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Fersk innblåst snø sprekker naturlig nok opp. Ellers virker det som fokksnøen stabiliseres raskt.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Ikke nok vind til å flytte på snøen. Bra med snø tilgjengelig.

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 100 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Litt tørr nysnø oppå fuktig skare opp til tregrense. Endel ferske flak i leformasjoner i østlig sektor over tregrensen oppå bærende skare/1f fokksnø. Fra 1000 moh og opp er det dypere og lengre ned til skaren. Generelt virker det at snødekket stabiliseres fort og forholdene virker stabile.

Weather

No precipitation -4 °C 10 m/s from W → 70% clouds

ObsID: 265224

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

02.04.2021 kl. 11:42

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

2. Apr 11:41 (+02:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 639 masl and ended at 494 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 31 sekunder.

ObsID: 265200

Lyngen / Tromsø

Snow

02.04.2021 kl. 05:19

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  tore@svv Comment:  Dårlig sikt opp mot sannsynlig løsneområde (lastet opp av tore@svv).
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  tore@svv Comment:  Dårlig sikt opp mot sannsynlig løsneområde (lastet opp av tore@svv).
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  tore@svv Comment:  Dette er mest sannsynlig gamle avsetninger. Så det er vanskelig å verifisere hendelsen ut fra bilder. Antakelig nådde ikke skredet helt ned til dette området (lastet opp av tore@svv).

Notes

Redigering fra Wyssen kl 09:00: En feil med regobsopplasting gjør at hendelsesvarigheten er feil: rett varigheten på hendelsen er 56 sekunder. Ved manuell gjennomgang av hendelsen etterpå, viser dataene at skredhendelsen produserte mye infralyddata også etter alarmen var ferdig. Dette indikerer at skredet enten hadde stor masse og/eller fart på slutten av alarmvarigheten. Lenke til kartbilde med skredbanenavn

Avalanche Activity

2. Apr. 5-5 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 02.04., kl. 05:19. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 265121

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.