Avalanche forecast for Lyngen Thursday 2021-04-01

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

A tricky situation in the alpine above ca 700 masl. A persistent weak layer from January can be triggered remotely in shallow spots. Danger signs are absent. Also use great caution on recently wind loaded slopes.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10-14 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-6 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4-8 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

01.04.2021 kl. 22:15

8 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 265117

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

01.04.2021 kl. 22:15

20 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 265118

Lyngen / Balsfjord

Snow

01.04.2021 kl. 12:59

706 masl

Martin_S@obskorps (*****)

Danger Sign

Recent cracks Noen små sprekker ca 1m lange i fersk fokksnø på skare i skoggrens. Tryckte et lite flak ca 2x2m i konveks, også fuktigt ferskt fokksnøflak på skare.

Weather

Overskya, stundtals sol men selv da var det 50-75% høye tynne skyer som stoppet utstråling. Milt, plussgrader vid veien

Snow Cover

Under ca 400m gennomfuktat og omdannet, bærende skare på formiddagen under 2cm nysnø fra i natt, på ettermiddagen nesten råttent men fortsatt litt håll på de fleste steder. Over 400m noen cm fuktig nysnø, gradvis mer og tørrere over 5-600, opp til 10cm. Under det MFcr eller 1F-P RG, generelt fuktig i skoggrens og gradvis tørrere. På 700m er snødekket tørt, men på grensen til kram. Fersk fokksnø var generelt stabil, fikk noen sprekk og ellers var det bare der den begynte å bli fuktig og låg på hard RG/MFcr som den ville glide i bratte formasjoner, veldig lite forplantingsevne. Rundt 600m var det tydlig mildværssnark mitt i nye snøen fra uken, kanskje fra lørdagen? Gav inge rene brudd. Beger og kant finnes fra ca500m, men ligger på 170cm dybde under tykk skare fra 26-28/2 på den høyden. Prøvde å finne igjen den høyere opp, men det er mye hard fokksnø og vekslende snødekke så inge tydlige resultat. Antar at de er tilstede.

Avalanche Activity

1. Apr. During the day (+02:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE, S, SW, W. Below 600 masl Noen små og evt. middels store våte løssnøskred i sør og øst. Muligens et litet vått flak på rundt 500m på Sarasteinen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Høyde og himmelretning basert på tidligere obser. Dette ligger generelt dypt, men i formasjoner som samlet snø på SV og ikke samlet så mye fra før kan det evt gå lettere å løse ut. Syklusen i Lyngen/Tamok uken som var viser at det fortsatt ikke er veldig mye pålagring som skal til for å vekke opp denne dragen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 700 masl Mye vind fra SV sektor i det siste. Går sikkert å finne formasjoner som samlet nok med snø for et str2 i høyden det stabiliseringen er litt tregere. NØ renne fra stort henteområde i høyden ville jeg ha prøvd meg på hvis jeg hade lust på en åktur i dette skredproblemet, kanskje Jekki til Midtbreen?

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt sett stabile forhold, fokksnøen virker sitte bra på de høyder jeg kunde observere. Får ta høyde for at det er mer potent i høyden (!). VVSL tilstede som alltid, vanskeligt problem både å håndtere og kommunisere. Virker som været er mer av samme, tenker vi får runder med trege fokksnøflak, noen små sykluser med vått løst da sola kikker frem og så plutselig noe monstergreier på beger da vi som minst venter det. Forecast correct FG2 der jeg var, men som sagt kan det være litt mer fart i fokksnøen på 1500m.

Snow Profile

14 cm 1F RG D, 1 cm 4F DF D Dette laget var ikke veldig utbredt, og gav heller ingen store faretegn. Fanns i de formasjoner man forventer, typisk "noen bratte heng". På grensen til kram snø., 10 cm 1F RG, 2 cm I IF Lørdagens mildvær? Kan se sånn ut på snowsense, 56 cm P/K RG D, 1 cm 1F FC 1 mm D Små kantkorn, gav ikke rente brudd og virker ikke særlig hissig., 20 cm I MF D Vanvittig hardt, hakket bare 20cm gjennom og søkestang kom ikke heller gjennom så vet ikke hva som er under her. Mest sannsynlig DHxr i noen form... Litt innføyket område rundt 700m N. MF i bunn så hard at jeg ikke fikk søkestangen gjennom den. Ligger antagligvis DH under der.

ObsID: 265103

Lyngen / Lyngen

Snow

01.04.2021 kl. 11:58

947 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Str 3 skred på 1304.

Avalanche Activity

1. Apr. During the day (+02:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release NE. Above 1000 masl

ObsID: 265069

Lyngen / Lyngen

Snow

01.04.2021 kl. 11:15

613 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Middels skred fra ca 1000 m. Sannsynligvis på vsl.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Recent avalanches Et middels stort naturlig skred på 1304.

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 60% clouds

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 500 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Typiske forhold etter vårlig regn/snø. Rask kornsnø opp t 600 m med litt dryss over tregrense. Gradvis mer snø oppover og fra 15 cm 4 f - 30 cm F. Har vært gjenfrysing inatt ned til nært havnivå.

Tests

LBT@20cmQ1

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small NE, E, SE above 700 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 1000 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate God til middels stabilitet i områder under 900. Skred observert idag på tynt, brattheng, 1000 m NØ-vendt så det sterker overbevisningen om aktivitet i vsl på lignende plasser. Tykkere områder tåler sannsynligvis stor belastning. Meget stabilt under 700. Lignende forhold. Det er ventet litt nedbør. Denne kan gi enda et naturlig skred på den optimale plassen. Fg vil sannsynligvis være i grenseland 2-3.

ObsID: 265061

Lyngen / Lyngen

Snow

31.03.2021 kl. 16:04

597 masl

torben@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  torben@obskorps
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  torben@obskorps
Image Of Weather
Image 5 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps Comment:  Tidvis sikt på 10-15meter !!!
Image Of Weather
Image 6 of 6 Of:  Weather Copyright:  torben@obskorps

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På noen isolerte plasser.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vældi mye snyflyttar vind i høyden nu

Weather

Snow Cover

Heavy snow drift Wind slab (hard slab) Moist Våt snø nede og fuktig/ overgang mot tørr ved obspungt. Gjelder toppen av snødekke Mye avblåst i høyden på rygger og kuler.

Tests

LBT@20cmQ2 Dårlig binding i fokksnøen. Lett til brudd. Flak 4F løsnet på 1F.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 400 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vær nu i fjellet. ustabil fokksnø i leheng med varierende størrelse og tykkelse. Så vær obs der fokksnøen er myk og sprekker opp rundt skia gikk Ca 300-400 meter videre oppover fra obspungt mot rørnestind men måtte snu pga veldig sterk vind. Tenker Ca 15-20ms i store perioder og mere i kasta Det vil nå blåses mye "rent" i høyda. Men og samles mye fokksnø i leheng. Med det været som er meldt vil nok fokksnøen trenge noe tid på å stabilisere seg. Tenker at forholdene opp til tregrensa er relativt stabilt. Men vær obs hvis mye nedbør (regn). Da vil det øke faren for våte løssnø skred Forecast correct

ObsID: 264951

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

30.03.2021 kl. 23:29

20 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 264812

Lyngen / Tromsø

Snow

30.03.2021 kl. 18:33

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Observasjon av skred nord i skredløpet, ca 45 min etter registreringen. Trolig dette skredet som er detektert.

Avalanche Activity

30. Mar. 18-18 (+02:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred i skredløpet Sarasteinen detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 30.03., kl. 18:33. Signalvarigheten på deteksjonen var 41 sekunder.

ObsID: 264796

Lyngen / Tromsø

Snow

30.03.2021 kl. 12:24

712 masl

HåvardT@met (*****)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow 5 m/s from N ↓ 100% clouds Det har skya over og begynt å snø litt. Foreløpig lite vind.

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Tørr nysnø på overflaten fra ca 400moh. Ligger ca 5-10cm løs snø utenom de mest vindutsatte stedene.

Avalanche Activity

30. Mar. During the day (+02:00) No avalanche activity Ser noen små våte løssnøskred under ca 500m fra de siste dagene, men ingen ferske fra i dag

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Fant ikke dagsfersk fokksnø i formiddag. Fokksnø fra de siste dager har nok stabilisert seg de fleste steder, men tror det kan være mulig å løse ut str.2 enkelte steder ved stor belastning.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Under ca 400m var det bærende skare og i formiddag ingen skredproblemer. Over ca 400m er det fortsatt lagdelt vintersnø med 5-10cm forholdsvis løs snø over fokksnø, med noen tynne skarelag innimellom. Virker å være forholdsvis god stabilitet i denne snøen, men mulig å få brudd i lag med nedføyket nysnø ved blokktest, så kan ikke utelukkes at man kan løse ut noe, særlig ved stor belastning. Finnes løs snø å flytte på ved evt vindøkning. Ellers ventes ingen store endringer. Forecast correct

Snow Profile

5 cm 4F DF D, 60 cm P RG D, 10 cm 4F FC D, 10 cm P MF D Kantkornlaget fra tidlig i vinter finnes fortsatt her 700moh, men vanskelig å få det til brudd i tester (Ectx).

ObsID: 264743

Lyngen / Fv.868 Polljellet

Snow

30.03.2021 kl. 11:39

1 masl

Geopraevent/Skred.AS-TFFK (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Troms og Finnmark fylkeskommune Comment:  Bildet er lastet opp automatisk som følge av skreddeteksjon i Pollfjellet.

Avalanche Observation

30. Mar 11:37 (+02:00) Unknown 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 669 masl and ended at 296 masl Steep slope Geitlirenna Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 89 sekunder.

ObsID: 264731

Lyngen / Tromsø

Snow

30.03.2021 kl. 10:26

291 masl

HåvardT@met (*****)

Weather

No precipitation 50% clouds Finere vær enn meldt i går. Sola kommer og går, men varmer godt.

Snow Cover

No snowdrift Crust Har vært mye klarvær i natt, så snøoverflaten i lavlandet har frosset til bærende skare (ca 20cm tykk). Sola har begynt å myke opp de øverste cm i solvendte heng.

ObsID: 264717

Lyngen / Balsfjord

Snow

29.03.2021 kl. 14:18

1075 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP30@120cmQ2 Medium Måtte fjerne toppen for å få dette gå i brudd. Det er et tykt kantkornlag dannet i desember, og januar som går i brudd. Vi gjorde og LB testen fra ca 1m og opp uten brudd. Vurderte stabilitet såpass god at vi kjørte over 30grader her. Gravde også to hull for å se at reslultatene var omtrennt samme.

Snow Profile

3 cm 4F DF, 80 cm 1F/P RG/RGsr, 1 cm I MFcr, 0.5 cm 1F, 40 cm K MF, 10 cm 4F FC, 100 cm 1F FC/RG 1 tests connected to snow profile Tatt i vesthenget på tiurtind ca 1000moh.

ObsID: 264637

Lyngen / Lyngen

Snow

29.03.2021 kl. 13:16

492 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Danger Sign

No signs observed

Weather

5 °C 3 m/s from N ↓ 90% clouds

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Other Moist På denne høyde er snöen fuktig vindpakket vartfall 1 m.

Tests

LBT@26cmQ2 #26

Avalanche Activity

29. Mar. During the day (+02:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 1100 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabile forhold lav og midtfjells. Tynt snødekke I bunn og isotherm snø opp mot tregrense. Fuktigheten i snøen litt avhengig av solvinkel tross overskyet vær. Også her er det forventet å finne lag av kantkorn dypt i snøpakken. Regn og snö i høyden kommende dager vil skape fokksnø og ge litt mer belastning på svake lag. Forecast correct

Snow Profile

13 cm 1F RG M, 6 cm 1F MF M, 7 cm 1F MF M, 2 cm 4F RG M, 70 cm 1F RG M Grevd I övre del av 170 cm total snøpakke.

ObsID: 264600

Lyngen / Lyngen

Snow

29.03.2021 kl. 13:00

723 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Weather

No precipitation 0.7 °C 0 m/s 100% clouds Høyt skydekke men ingen sol i dag. Ingen vind. Mild temperatur.

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 100 masl Wind slab (hard slab) Moist Føles ut som våren har kommet. Isoterm homogent snø nede ved havet som vart fryst til og bærende. Fra 100 meter er det bærende skare i overflaten men våt mykere snø under. Er isoterm snødekke opptil ca 300 meter men det er lagdelling i Smelteformebe fra 100 meter og oppover. På 400 meter er det mange skare lag i den øverste halvmeteren og en støre temperatur gradient en jeg hadde forventet i den øverste 20 cm. Mye av snøen har vært blåst bort og det er hard smelteomvandler fokksnø og skare lag i overflatten. Nå er hele snødekke våt men det kantkornlaget er fortsatt aktiv.

Tests

LBT@115cmQ2 Ikke lett, men fortsat ganske glatt brudd flate med stor gjenkjennbare krystaller

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Observerte flere bruddkanter i høyden ved lenangskaret og taffeltind fredag. Snødekke er gjennomvåt der jeg gravde nå på 700 men lagdeling er fortsatt til stede. Usikker på hvor høyt til fjells mildværet har preget snødekke

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Våtskred med regnvær er nok det mest aktuelle skreproblemet eller fokksnø i høyden de neste dagene. Svært vanskelig å påvirke det vedvarende svake laget men det finns fortsatt i snødekke og kan bli store og svært store skred om der først løsner. Forecast correct

Snow Profile

3 cm 4F DF M, 30 cm P MF W, 0.5 cm I IF, 60 cm P RG/MFpc W, 10 cm P MF W, 3 cm 4F FC/FCxr 3 mm W Rundere og våtere en forrige torsdag, 20 cm K MF W -1.3 °C @ 0 cm, -3.6 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2.6 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 50 cm, -2.1 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 70 cm, -1.6 °C @ 80 cm, -1.3 °C @ 90 cm, -1.1 °C @ 100 cm, -0.8 °C @ 110 cm, -0.7 °C @ 120 cm

ObsID: 264611

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.