Avalanche forecast for Lyngen Saturday 2021-02-27

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid avalanche terrain. A single skier can trigger avalanches on persistent week layers.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

20 mm precipitation, up to 32 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west., change to strong breeze from the southwest during the afternoon.
-8 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Tromsø

Snow

27.02.2021 kl. 16:31

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv

Avalanche Observation

27. Feb 16:31 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released Avalanche ended at 239 masl Sarasteinen Sikkert validering - kunne se skredtunga krype sakte nedover i kameraet.

Notes

Korrekt varighet på lydkilden (infralyd) skal være 67 sekunder

Avalanche Activity

27. Feb. 16-16 One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Sarasteinen i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 27.02., kl. 16:32. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 258234

Lyngen / Balsfjord

Snow

27.02.2021 kl. 15:08

655 masl

Tim Dassler (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

ObsID: 258227

Lyngen / Balsfjord

Snow

27.02.2021 kl. 15:07

655 masl

Tim Dassler (Unknown)

Tests

LBT@50cmQ2

ObsID: 258228

Lyngen / Tromsø

Snow

27.02.2021 kl. 15:00

755 masl

kim@torshov.biz (Unknown)

Weather

Snow 0 °C 4 m/s from SW ↗ 90% clouds

Tests

CTE25@75cmQ1 Brudd i kantkornlaget.

CTE17@15cmQ2 Medium Brudd i fokk sneen.

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab)

Snow Profile

ObsID: 258244

Lyngen / Tromsø

Snow

27.02.2021 kl. 14:37

500 masl

RichardFjellaksel (***)

Weather

Snow from W → 100% clouds Mildværet krøp gradvis oppover og var ved 500moh ca kl 15.

Notes

Kantkornlaget over smeltefryselaget lengre ned i snødekket ga ectx de plassene vi gravde 330moh og 500moh, men har evne til propagering pst 38/100 end@100. Mildvær vil svekke dette mer og våte flakskred må nok forventes. Vi klarte ikke å få noen utslag på de delvis smelteomvandla kantkornlagene lengre opp i snødekket de plassene vi gravde. LBT noen utvalgt plasser ga også utslag (men med en del belastning) i litt eldre nedføyka nysnø.

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Wet Fra 500moh ned våt overflate

Danger Sign

Quick temperature change Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mildværet krøp gradvis oppover og nedbør som regn opp til 500moh

Avalanche Activity

27. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 258243

Lyngen / Lyngen

Snow

27.02.2021 kl. 14:11

661 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Utsikt mot stetind/Bjørndalen
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Finn@obskorps

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokk snø og vedvarende svake lag er til stedet over mildværet. Mye vann i snøen og i vær meldingen kan gi våte skred fremover Forecast correct Varslet er bra

Weather

Snow -0.1 °C 5 m/s from S ↑ 100% clouds Mildt, høyt skydekke. Nedbør kom senere en meldt. Var snø over 600 meter, regn under

Tests

PST 75/105 END @40

ECTN18@40cmQ1 Medium

ECTN12@20cm Medium Lite forplanting

LBT@82cmQ1 Kantkorn over skare. Dette laget har avrundet og er vanskeligere å påvirke. Fortsatt glatt brudd

LBT@40cmQ1 Nysnø under mildværs skare

LBT@20cmQ1 Nedføyket nysnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 500 masl Fokk snø og nedføyket nysnø under mildvær skare

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Gjenomvåt snødekke opptil til ca 500. Har fryst i overflaten med tørrfokksnø i overflaten fra 200 høydemeter. Mildværsgrensa fra tirsdag ligger på ca 800 meter. Fortsatt flere svake lag i snødekke der det ikke er gjennnomvåt.

Danger Sign

Recent snowdrift

Much water in the snow Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye vann i snøen opptil 500/600 høydemeter.

Avalanche Activity

27. Feb. During the day No avalanche activity Bra sikt frem til kl 15:30. så ingen Skred. Kjørte sørover fra nord Lenangen

Snow Profile

5 cm F PP 1 mm M, 15 cm 1F RG M, 2 cm 4F DF M, 17 cm 1F RG M, 1 cm K MFcr, 1 cm F PP M, 0.3 cm K MFcr, 40 cm P RG D PST 75/105 END på dette laget, 0.5 cm 4F FCxr 1 mm, 10 cm K MF, 2 cm 1F FC 2 mm, 40 cm K MF, 3 cm 1F FC 2 mm -3 °C @ 10 cm, -2.7 °C @ 20 cm, -2.1 °C @ 30 cm, -2.1 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1.8 °C @ 70 cm, -1.2 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 258241

Lyngen / Lyngen

Snow

27.02.2021 kl. 13:35

547 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  LyngenDavid@ObsKorps Comment:  Bar bakke, isskare, og sastrugis innenfor et lite område.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  LyngenDavid@ObsKorps Comment:  Lett fokksnø over avblåste nabber.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forrige ukes vind har flyttet mye snø. Siste døgns mildvær har påvirket snøen kun opp til ca 300moh. Ikke funnet kantkorn på dagens tur. Generelt lite snø. Kan se at enkeltheng er pålagret. Ingen faretegn bortsett fra fokksnø, og det er det mest aktuelle skredproblem. Begrenser seg til leheng. Kan ikke utelukke kantkorn, og mulighet for stepdown. Fokksnøen stabiliseres raskt, men kommer inn regnbyger og temperatur på 6-7gr som gir akutt økt skredfare det neste døgn. Dette kan potensielt gi store skred dersom det svekker kantkorn, eller i leheng som har deponert mye snø.

Weather

Snow -2 °C 10 m/s from SW ↗ 100% clouds Vind over tregrensa. Skydekke over 800moh. Lett snøvær

Tests

CTE5@10cmQ2 Poor Innblåst nysnnø i le, ca 550moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE between 1000 masl and 300 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE above 1600 masl

Notes

Topphenget i Rørgata, som har løsnet tidligere i vinter, er på ny laddet. Anser muligheten for at det løsner av regn og mildvær i morgen som høy.

Snow Cover

40 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Storm slab (soft slab) Dry Opp til ca 300moh er det gjennomfuktet, eller bart, med litt nysnø. Over 300 har forrige ukes vind herjet hardt, og det er flekkvis knivhard sastrugis, avblåst til bakke/gammel skare, eller noe fersk/myk fokksnø fra det lille som har falt siste døgn. Ser ut til at kantkorn også er blåst vekk.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion

Avalanche Activity

27. Feb. During the day No avalanche activity God sikt opp til ca 800moh.

Snow Profile

10 cm 4F DF D, 0.1 cm F PP D, 22 cm 4F DF D, 1 cm I IF D, 5 cm K MFcr D, 3 cm I IF D -2.7 °C @ 0 cm, -2.5 °C @ 10 cm, -2.2 °C @ 20 cm, -1.8 °C @ 27 cm

ObsID: 258214

Lyngen / Tromsø

Snow

27.02.2021 kl. 13:00

357 masl

P-Orheim (Unknown)

Tests

LBT@35cmQ3 Brudd i svakt lag rett over bakken

Danger Sign

Much water in the snow Område: I denne fjellsiden

Avalanche Activity

27. Feb. During the day No avalanche activity

ObsID: 258222

Lyngen / Lyngen

Snow

27.02.2021 kl. 11:21

1103 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@TFFK
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Andreas@TFFK

Avalanche Observation

27. Feb 06:20 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 1108 masl and ended at 144 masl Pollfjellet ned mot gamle vegen. Detektert med Skredradar fra Geopraevent/Skred AS.

ObsID: 258183

Lyngen / Lyngen

Snow

27.02.2021 kl. 11:09

85 masl

Hellefriisb (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ser ut til å ha gått på fuktige begerkrystaller nesten nede på bakken.

ObsID: 258177

Lyngen / Tromsø

Snow

27.02.2021 kl. 11:04

398 masl

Ellinor (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et ordentlig vom

ObsID: 258174

Lyngen / Lyngen

Snow

27.02.2021 kl. 10:20

601 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 5 Of:  Danger Sign Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Endel dyner i østlig sektor.
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Snødekket nøytralisert av regnet og fokksnøen er stabil. Antar at kantkornet fortsatt er aktivt over mildværsgrensen (omlag 800moh). Under tregrensen er det mulig å løse ut små skred i flere heng. Nåsituasjonen er fg 2, men i løpet av få timer er vi tilbake på fg 3. Nedbør fra vest med snø og regn de tre neste dagene. Forventer at over 800 kan det gå store naturlige skred. Forecast correct

Weather

No precipitation -2 °C 0 m/s from W → 90% clouds Delvis klarvær i natt. Tilskyende utover morgenen.

Tests

LBT@23cmQ2 God binding mot skaren.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 300 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S between 800 masl and 200 masl

Notes

Får ikke redigert under temaene: Det var 0,2-0,3 plussgrader i snødekket under fokksnøen fra isskaraen på 27cm og ned til 50 cm (fikk ikke plussgrader til å virke på mobilen). Kantkorn/beger var rundet i 10 cm fc-laget over skarepakken. Ellers var det bart på rabber og rygger - ser ut til å være betydelig mer nysnø fra ca 900 moh og opp.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 100 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Skaren har gått i oppløsning opp til 300 moh. I skogen kan man trå dypt. Over tregrensen er det bærende skare. Fukt i snødekket. Nysnøen er flyttet i dyner i østlig sektor. Stabilt snødekke.

Danger Sign

No signs observed Ingen drønn, noen sprekker i skogen. Ingen skred. Fokksnøen er stabil.

Avalanche Activity

27. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Profile

27 cm 4F DF D, 0.5 cm K IF D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 3 cm P MFcr D, 10 cm 4F FC 4 mm M, 80 cm K MFcr D -2.2 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -0.8 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, -0.2 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 110 cm, -0.2 °C @ 120 cm Regnet har samlet seg over skarepakken i kant/beger-lag

ObsID: 258173

Lyngen / Tromsø

Snow

26.02.2021 kl. 15:51

587 masl

Andreas@TFFK (*****)

Tests

ECTP11@70cmQ1 Poor Kantkorn over skarelag. Stort sett tørt snødekke på 650moh.

ObsID: 258092

Lyngen / Tromsø

Snow

26.02.2021 kl. 12:15

444 masl

Ola@MET (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Snøprofil. Mulig å se lagene hvor vannet har samlet seg.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Gravde ned til bakken
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Blokka skled ikke ut og bruddet var minimalt
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Ved bruk av spade på baksiden av blokka løsner fortsatt det velutviklede kantkornet ved bakken relativt lett, men det er vanskelig å påvirke så dypt.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Der jeg var idag var snøen veldig reaktiv under 200moh, men svært lite reaktiv over dette. Altså i skogen og ikke så mye på fjellet. Finner ikke noe skredproblem som gir FG3 idag her jeg er, ettersom jeg ikke noen særlig fikk reaksjon fra hverken fokksnø eller kantkorn på testene jeg gjorde, men kan tenke meg at det finnes andre steder i regionen, særlig der mildværet har gått høyere. Mildværet som kommer på søndag vil potensielt aktivere kantkornlaget ved bakken i også i terreng over skoggrensa. Da kan det bli en solid runde med mange store naturlig utløste skred. Med så mye nedbør kan det også danne seg endel fokksnø i høyden, eller bli svært stor belastning på nåværende snødekke, så kantkornlaget fra tidligere i vinter kan gå, selv i høyden. FG4 på søndag bør vurderes. Forecast correct Mulig man kunne fjernet naturlig utløste idag. Grunnet kantkornlaget som har vært med oss i hele 2021 er FG3 greit for regionen som helhet. Men tester, faretegn og snø idag føles som en FG2 over 200moh.

Weather

Snow -0.4 °C 4 m/s from W → 100% clouds Snøbyger

Tests

ECTN17@21cmQ2 Good Virker som om snøen er såpass fuktig og våt at den absorberer belastning bra ved test. Bruddet jeg fikk var lite og ikke propagerende.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 200 masl Setter våte flakskred som går på gjennomfuktet kantkorn ved bakken som skredproblem på min obstur idag. Dette skredproblemmet gjelder foreløpig bare mest snødekket er helt gjennomfuktet ned til bakken, og vann samler seg i kantkornet der. På denne turen var det opp til ca 200moh. Fokksnøen virker ikke som et skredproblem her jeg er, da den er fuktig og godt bundet. Men dette kan være annerledes lengre opp.

Danger Sign

No signs observed Ingen drønn over 250moh i skogen

Avalanche Activity

26. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Profile

10 cm 4F DF D-M, 5 cm P MF 2 mm W, 2 cm 1F RG 1 mm M, 2 cm 1F MF 1 mm W, 10 cm 1F RG M, 3 cm 1F+ MF W, 20 cm 1F RG M, 2 cm P MFcr, 30 cm P RG D-M, K MFcr W, 20 cm 1F MF M, 3 cm I MFcr, 17 cm 1F FC 3 mm D -0.2 °C @ 0 cm, 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 15 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 25 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 35 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 45 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm Fikk plussgrader (0.1-0.3) gjennom hele snødekket idag, men ikke i lufta. Muligens noe rart med termometer. Noe tørr nysnø helt øverst, men deretter varierende lag av fuktig nysnø og våtere snø. De våte lagene finner man gjerne rett over tynne skarelag der regnvann har samlet seg. Tydelig at temperaturene har svingt rundt 0-graden i denne høyden siste uka. Fuktig snø egentlig helt ned til den gamle skaren over de siste 20cm før bakken. Sukkersnøen i bunnen virker frosset og tørr på denne høyden, der jeg gravde.

ObsID: 258039

Lyngen / Tromsø

Snow

26.02.2021 kl. 12:04

470 masl

tmeling@nortind.no (**)

Snow Cover

Moderate snow drift Elevation of new snow 200 masl Storm slab (soft slab) Moist Opp til ca 400m er snøen våt helt ned til skarelag. Over ca 400m fuktig. Noe Tørr snø over ca 600m. Vind fra vest og mye transport. Fortsatt tydelig kantkornet snø under og mellom skarelag nederst i snødekket som ikke har blitt nøytralisert av temperatur/fukt.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opp til ca 300m

ObsID: 258019

Lyngen / Tromsø

Snow

26.02.2021 kl. 12:01

239 masl

tmeling@nortind.no (**)

Avalanche Activity

26. Feb. During the day Wet slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE. Below 400 masl Observert fra veien.

ObsID: 258018

Lyngen / Tromsø

Snow

26.02.2021 kl. 10:34

138 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Observation
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Observation Copyright:  martin@svv

Avalanche Observation

26. Feb 10:34 3 - Large Naturaly released Det har gått skred i dette området før i vinter, men bildene tyder på et stort vått skred som trolig er ferskt. To deteksjoner med middels pålitelighet fra dette området fra deteksjonsanlegget i Lavangsdalen idag kl. 06.13 og 09.53. Middels pålitelighet skyldes mulig at deteksjonssystemet har litt vanskeligheter med å fange opp våte skred som går saktere. Lenge siden jeg har sjekket kamera: tar et lite forbehold om tidspunkt.

ObsID: 257979

Lyngen / Tromsø

Snow

26.02.2021 kl. 10:28

115 masl

Ola@MET (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Ola@MET Comment:  Litt vanskelig å se, men skal illustrere at det er veldig våt snø nederst mot bakken.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ola@MET

Weather

No precipitation 2 °C 3 m/s from SW ↗ 80% clouds Opphold og oppgløtt mellom bygeskyrne. 2 grader ved bilen.

Danger Sign

Much water in the snow Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Opp til 150moh er det vann/vått i kantkornet ved bakken på alle quickpits jeg har gravd.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønner overalt på jordet og i skogen opp til her jeg er nå (150moh). Virker som det er kantkornet ved bakken som er svekket etter gjennommetning av vann. Propagerer bra. Snøen er gjennomfuktet etter siste dagers regn og mildvær. Våt øverst, fuktig i midten og våt nederst igjen (hvis det er lov å si?).

Avalanche Activity

26. Feb. During the day No avalanche activity Ingen skredaktivitet observert fra Sollidalsaksla når jeg kjørte fra Tromsdalen og hit. Men det var noe lave skyer som hindret sikt over 400moh.

ObsID: 257981

Lyngen / LYNGEN

Snow

24.02.2021 kl. 16:19

15 masl

AndreasS@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  AndreasS@rkh-skredgruppe

Weather

Snow -4 °C from SE ↖ 100% clouds På søndag var det -15 grader og 20-25m/s fra SØ. Temperaturen er stigende.

ObsID: 257668

Lyngen / Lyngen

Snow

24.02.2021 kl. 13:39

720 masl

Fredrik@SBO (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Fredrik@SBO
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Fredrik@SBO

Tests

LBT@8cmQ2 Nedføyket lag av mykere snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

ObsID: 257752

Lyngen / Lyngen

Snow

24.02.2021 kl. 13:00

722 masl

Samuel@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Samuel@forsvaret Comment:  Bilde tatt på vei opp.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Samuel@forsvaret

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vurdering basert på observasjoner på en rundtur og tester. Generelt hardt i fjellet, men lesider er skredfarlige. Vanskelige å forutsi hvor man påvirker ned i snødekket. Snøvær og fortsatt mye vind fra S-SØ, og forventet dreining mot V. Vil fortsette å bygge fokksnø i lesider. Forecast correct

Weather

Snow -3 °C from SE ↖ 100% clouds Lite vind på obserasjonsstedet, men generelt mye vind. Snøvær på vei inn fra sør.

Tests

CTN

LBT@70cmQ2 Middels harde slag. Løsnet i kantkornlag med tynt skarelag (MF?)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Svært avblåst. Mange områder med lite snø. Snøpartier med hard vindpåvirka skare, og tidvis isskare. Mer og mykere snø i lesider mot N-NØ.

ObsID: 257663

Lyngen / Lyngen

Snow

24.02.2021 kl. 11:00

256 masl

Samuel@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Samuel@forsvaret

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 257665

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.