Avalanche forecast for Lyngen Wednesday 2021-02-24

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a skier or snowmobile. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from south., change to fresh breeze from the southeast tuesday night.
-17 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
7 mm precipitation.
Strong breeze from south.
-12 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / LYNGEN

Snow

24.02.2021 kl. 16:19

15 masl

AndreasS@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  AndreasS@rkh-skredgruppe

Weather

Snow -4 °C from SE ↖ 100% clouds På søndag var det -15 grader og 20-25m/s fra SØ. Temperaturen er stigende.

ObsID: 257668

Lyngen / Lyngen

Snow

24.02.2021 kl. 13:39

720 masl

Fredrik@SBO (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Fredrik@SBO
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Fredrik@SBO

Tests

LBT@8cmQ2 Nedføyket lag av mykere snø

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

ObsID: 257752

Lyngen / Lyngen

Snow

24.02.2021 kl. 13:00

722 masl

Samuel@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Samuel@forsvaret Comment:  Bilde tatt på vei opp.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Samuel@forsvaret

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Svært avblåst. Mange områder med lite snø. Snøpartier med hard vindpåvirka skare, og tidvis isskare. Mer og mykere snø i lesider mot N-NØ.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vurdering basert på observasjoner på en rundtur og tester. Generelt hardt i fjellet, men lesider er skredfarlige. Vanskelige å forutsi hvor man påvirker ned i snødekket. Snøvær og fortsatt mye vind fra S-SØ, og forventet dreining mot V. Vil fortsette å bygge fokksnø i lesider. Forecast correct

Weather

Snow -3 °C from SE ↖ 100% clouds Lite vind på obserasjonsstedet, men generelt mye vind. Snøvær på vei inn fra sør.

Tests

CTN

LBT@70cmQ2 Middels harde slag. Løsnet i kantkornlag med tynt skarelag (MF?)

ObsID: 257663

Lyngen / Lyngen

Snow

24.02.2021 kl. 11:00

256 masl

Samuel@forsvaret (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Samuel@forsvaret

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 257665

Lyngen / Lyngen

Snow

23.02.2021 kl. 16:27

768 masl

Håvard@NVE (***)

Incident

Blitt fortalt fra politiet: 200-300m bredt skred, utløst at turfølge på 5 stk. Ingen personer involvert i skredet. Daltinden, ca. 750 moh. Snow No one buried, but close call Skiresort, off-piste

ObsID: 257463

Lyngen / Lyngen

Snow

23.02.2021 kl. 13:25

797 masl

Sock_drawer (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Sock_drawer
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Sock_drawer
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sock_drawer
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sock_drawer
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 9 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Sock_drawer
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sock_drawer
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sock_drawer
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  Sock_drawer
Image Of Tests
Image 9 of 9 Of:  Tests Copyright:  Sock_drawer

Avalanche Activity

23. Feb. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 5 - Extremely large. Easy to trigger Widespread steep slopes. N. Between 800 masl and 600 masl

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Incident

Very large avalanche triggered from above. Snow put test was performed that showed a weak layer of faceted snow about 70cm down. We ascended a less steep slope, but then crossed above the steeper area. When we crossed above, the avalanche released. Very large avalanche remotely triggered from above, with over 200 meter distance. The snow pit test was performed that showed a weak layer of faceted snow about 70cm down. Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Very dangerous. Remotely triggered avalanches. The force easily propagated during tests.

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s from SW ↗ 70% clouds Cloudy with light wind

Avalanche Observation

23. Feb 13:59 Dry slab avalanche 4 - Very large Human triggered N-facing Buried weak layer of faceted snow near surface 70 cm high and 400 m wide fracture Steep slope Daltinden North Triggered by 5 skiers from above. No injuries.

Snow Profile

Faceted layer 70cm down

ObsID: 257475

Lyngen / Tromsø

Snow

23.02.2021 kl. 11:03

500 masl

trond_olav@nortind (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 257367

Lyngen / Tromsø

Snow

23.02.2021 kl. 10:47

691 masl

Snømann (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large above 400 masl Det svake laget ligger relativt dypt i snødekket med stedvis mye fokksnø over. Vanskelig å påvirke(ingen faretegn selv om jeg oppsøkte ulikt terreng utenfor hovedsporet), men på feil sted er det sannsynlig at det kan gå store skred når det først løsner.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Vekslende mellom myk og hard fokksnø. Begynner å bli mange steder som er avblåst og en del av fokksnøen trenger mye vind før den flytter mer på seg. Noen innblåste lommer med fokksnø, sprekker lett opp, men lite bruddforplantning.

Tests

ECTP24@72cmQ2 Medium Brudd på kantkorn/begerkrystaller under skarelag.

Snow Profile

13 cm F DF, 41 cm 1F RG, 1 cm P MFcr, 12 cm F FC, 3 cm 1F MFcr, 5 cm F DH 3 mm, 17 cm 1F FC, 55 cm P MFcr -5.2 °C @ 0 cm, -6.3 °C @ 10 cm, -6.3 °C @ 20 cm, -6.1 °C @ 30 cm, -5.8 °C @ 40 cm, -5.3 °C @ 50 cm, -4.3 °C @ 60 cm, -3.9 °C @ 70 cm, -3.2 °C @ 80 cm, -2.7 °C @ 90 cm, -2.3 °C @ 100 cm, -2 °C @ 110 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257450

Lyngen / Lyngen

Snow

23.02.2021 kl. 09:45

64 masl

Fredrik@SBO (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Fredrik@SBO Comment:  Sprekker of småflak som løsnet i skogen/lavlandet
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Fredrik@SBO Comment:  Avblåst på verdens ende (eidenasen)
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Fredrik@SBO Comment:  Vinden er flytta mye sny, ned til gammel regn/mildvärsskare mange steder. Fra eidenasen mot fadtdalstind.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Gammel løssnø med kantkorn i overflaten med 1F fokksnø oppå stedvis i skogen. Gir små flak.

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Unner skoggrensa er snødekket veldi variert med allt fra løssnø til hart vindpakka, over tredgrensa er det mest hardpakka fokksnø og stedvis gammel isskare.

Weather

No precipitation -8 °C 6 m/s from S ↑ 60% clouds Vinden minket tidligere en meldt, og teperaturen steg med ca 5 grader på fjellet under dagen.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små flak og sprekker på opne områder i skogen/lavlandet

ObsID: 257489

Lyngen / Tromsø

Snow

23.02.2021 kl. 09:34

515 masl

Snømann (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Snømann

Avalanche Activity

23. Feb. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. W Usikker på når det gikk, godt mulig mer enn 24 t, men lite fokksnø som har lagt seg over. Mange gamle sprekker i snøen langs rygg på nedsiden

ObsID: 257355

Lyngen / Tromsø

Snow

23.02.2021 kl. 09:15

410 masl

Snømann (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Snømann

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: I skogen litt utenfor hovedsporet, kantkornlag under fokksnø. Bildet viser sprekker rundt trær et par meter unna mitt spor

ObsID: 257350

Lyngen / Balsfjord

Snow

22.02.2021 kl. 12:10

356 masl

Ellinor (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ellinor

Snow Cover

135 cm in total Some snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab)

Weather

-5.5 °C 6 m/s from S ↑ 87% clouds

Tests

ECTN14@14cmQ3 Good

ObsID: 257234

Lyngen / Lyngen

Snow

22.02.2021 kl. 11:31

539 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Fortsatt mykt noen steder i skogen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Nø siden av rundfjellet og lasso fjellet er nesten helt avblåst.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Ganske avblåst på storgalten men er noen formasjoner som holder snø
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Sørvest ryggen av hæsafjellet er helt avblåst nå
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Kantkornlaget overflate har blitt rundere og er nå mye vanskeligere å påvirke. Kan bli store skred om det løses ut på dette laget

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 400 masl Oppbyggende omvandling foregår i det som var overflaten før vinden kom. Nå er det er knivhardt flak som med dårlig binding til et lag med RGxf som er under. Bryter veldig lett på LBT men lite forplantingsevne på ECT. Ingen fare tegn på dette laget. Sterk temperatur gradient for øyeblikket som gjør at dette svake laget kan utvikles til KK

Avalanche Activity

22. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Vinden har herja i helgen. For det meste vindpakket hard i overflaten. Noen formasjoner har 40 cm snø blåst helt bort til bakken. I enkelte heng som er i le ligger det fortsatt løss snø. Har kommer ca 5cm nysnø. Dust on crust skiføre fortsatt relativt tynt snødekke for årstida.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Er vanskeligere nå å påvirke svake lagene som ligger dypt i snødekke, men nå har vi et nytt lag av KK som er underutvikling som ligger under det nye harde Fokksnø flakket. Situasjonen er fortsatt kompleks men det vil observeres mindre tydeligere faretegn en før helga. Enklest å løse ut skred i bratt terreng der det ligger vindtransportert snø. Dersom dette ligger på kantkorn eller overflate rim vil det ta lang tid før det stabiliseres. Med mildvær i prognosen er det håp om noen av disse svake lagene forsvinner under mildværsgrensa men det blir trolig vedvarende i høyden. Forecast correct

Weather

Snow -2.8 °C 6 m/s from SE ↖ 95% clouds Relativ vindstille i dag. Litt rulling av snø langsoverdlstre. Og litt suspensjon på ryggen fra storgalten men ellers så jeg lite vindtransport i dag

Tests

ECTN13@30cmQ1 Medium Brudforplantet seg bare halvveis over søylen.

LBT@72cmQ1 Hardt slag men q1 brudd. nedsnødd oveflatekantkorn. Er tydeligere rundere en for noen uker siden

LBT@30cmQ1 Lett og glatt. Nedføyket RGxf

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

5 cm F PP 1 mm D, 25 cm K RG 0 mm D, 5 cm 4F-1F RGxf 1 mm D Øvre del, 40 cm 1F/P RG 0 mm D, 2 cm 4F FCxr 1 mm D, 2 cm K MFcr, 3 cm F DH 4 mm D -8.1 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -5.5 °C @ 30 cm, -3.2 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257210

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.