Avalanche forecast for Lyngen Thursday 2021-02-18

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid avalanche terrain. Big avalanches can be triggered on persistent weak layers, either by people, snowmobiles or occur naturally due to wind loading.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-19 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-23 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

18.02.2021 kl. 22:15

8 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 256416

Lyngen / Tromsø, fagernesfjellet

Snow

18.02.2021 kl. 19:15

468 masl

Erlend@rkh-skredgruppe (Unknown)

Weather

No precipitation -11 °C

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kom drønn over en konkav i terrenget

ObsID: 256457

Lyngen / Tromsø

Snow

18.02.2021 kl. 13:13

476 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Andreas@TFFK
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Andreas@TFFK Comment:  Svärt løst kantkornlag (f @ ca 5cm) under februarsnøen (1f @ ca. 50cm).
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Andreas@TFFK

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Hadde ikke noen faretegn idag men igår og i forgårs kraftige drønn. Det ligger stedvis tykke lag av kantkorn som kollapser lett.  Det er januarsnøen som er omdannet til kantkorn. ECT12@50cmQ2. Antar ingen stabilisering av dette med mindre det smelter og fryser på igjen. Sannsynligrhten for skred gå etterhvert ned men skredene kan bli store om de først løssner. Forecast correct Spørsmål om tid før man bør gå ned på en toer, selv om det blir en uhåndterbar toer med dypt begravde vedvarende svakelag.

ObsID: 256341

Lyngen / Tromsø

Snow

18.02.2021 kl. 11:38

699 masl

Mikal@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Fiskervenn

Weather

No precipitation -5 °C 14 m/s from SE ↖ Vindhastighet er på fjorden, antageligvis mer i høyden.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra sørøst

ObsID: 256317

Lyngen / Tromsø

Snow

18.02.2021 kl. 10:24

493 masl

Snømann (Unknown)

Tests

LBT@27cmQ3 Ujevnt brudd på relativt hardt slag. Løsnet på lag i fokksnøen.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Områder med overflaterim, store i skogen, over tregrensa små og mest i mindre lommer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Godt sikt, kun rester av den den gamle skred.

Snow Profile

3 cm F DF/SH Primært nedbrutt nysnø, men noe overflaterim som har begynt å danne seg i overflaten, 24 cm 4F RG 1 mm, 25 cm 1F RG 0 mm, 20 cm P RG 0 mm, 70 cm K MFcr -10.3 °C @ 0 cm, -10.3 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6.5 °C @ 30 cm, -5.3 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 50 cm, -3.4 °C @ 60 cm, -2.8 °C @ 70 cm, -2.6 °C @ 80 cm, -2.4 °C @ 90 cm, -2.1 °C @ 100 cm, -1.9 °C @ 110 cm, -1.8 °C @ 120 cm, -1.7 °C @ 130 cm, -1.5 °C @ 140 cm 1 tests connected to snow profile Fant ikke kantkorn i denne profilen, mulig fordi det ikke var noen av de tynnere skarelagene i snødekket som vi har hatt andre steder. Fokksnøen satt godt på det gamle skarelaget.

ObsID: 256379

Lyngen / Lyngen

Snow

17.02.2021 kl. 16:03

46 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 3 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 4 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 5 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 6 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 7 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 8 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 9 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE
Image Of Danger Sign
Image 10 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE

Danger Sign

Recent avalanches Det har gått fleire store flakskred dei siste dagane. Dei er naturleg utløyste. Observert frå webkamera på Nordnesfjellet.

ObsID: 256153

Lyngen / Balsfjord / Lyngen

Snow

17.02.2021 kl. 13:25

220 masl

stian@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  stian@forsvaret

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry Overflate rim 3-4mm størrelse

ObsID: 256087

Lyngen / Lyngen

Snow

17.02.2021 kl. 12:19

656 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Finn@obskorps

Avalanche Activity

17. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large. Spontaneous release E, SE, S, SW, W Ser relativ fersk ut. Har trolig gått i dag eller i går. KK over skare

ObsID: 256065

Lyngen / Lyngen

Snow

17.02.2021 kl. 11:53

614 masl

Finn@obskorps (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere store drønn på dette stedet. Forplanter seg langt . Høres ut som vi har djernutløst skred på andre siden av ryggen men har ikke oversikt her ifra

ObsID: 256057

Lyngen / Tromsø

Snow

16.02.2021 kl. 18:08

483 masl

MagneH (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig forplantning bortover i snødekket (på lyd, ikke synlig sprekk)

ObsID: 255941

Lyngen / Tromsø

Snow

16.02.2021 kl. 16:38

276 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas@TFFK
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas@TFFK

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig drønn som rista bjerketrene godt. Ca 20-25grader bratt så tryggt men ubehaglig likevel. Tydelig lag med kantkorn mot bakken, ca 3cm tykt.

ObsID: 255919

Lyngen / Lyngen

Snow

16.02.2021 kl. 15:06

576 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Tests

LBT@60cmQ2

LBT@60cmQ2 Middels. Kantkorn under skarlag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 300 masl Etter siste dagers vind fra sør og vest. Men også andre leheng. Svage lag kan gi forplanting fra tynne till tykke områder å gi store og svært store skred på mange plasser.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE above 100 masl Plus sannsynligvis leområder i andre himmelretninger. Over og/eller under skare.

Snow Profile

0.3 cm F SH 0 mm, 4 cm F PP, 33 cm 1F RG, 18 cm P RG, 4 cm 4F FC 1 mm, 1 cm I MFcr, 4 cm F FC 1 mm, 42 cm P MF 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255891

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

16.02.2021 kl. 13:52

61 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

16. Feb 13:54 (+01:00) - 15. Feb 13:54 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release S. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Ev8 Lavangsdalen - , Detektert via radar

ObsID: 255869

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

16.02.2021 kl. 13:52

20 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

ObsID: 255870

Lyngen / Lyngen

Snow

16.02.2021 kl. 13:39

615 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTM18@25cmQ2 Medium 700moh, N.

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Ujevnt fordelt myk fokksnø og bunden nysnø. Rim i overflaten der vind ikke tar. Noe fokksnø over toppene.

Weather

No precipitation -10 °C 5 m/s from S ↑ 3% clouds Kjempefint.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Første dag med god sikt på en stund. Flere naturlige store skred har gått i høyden viser at faregrad siste dager har vært høy. Ingen stabiliserende faktorer med den kulden vi har. Fortsatt mye snø tilgjengelig for transport. Vi har utbredt kantkorn, og fokksnø problematikk. Planlegg turer med ekstra sikkerhetsmargin, og unngå skredterreng. Vær også oppmerksom på utløpssoner og terrengfeller. Sakte stabilisering av fokksnø. Forecast correct

Avalanche Activity

16. Feb. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche Several (6-10). 3 - Large. Spontaneous release Widespread steep slopes. NE, E, SE, S. Above 900 masl Tydelige bruddkanter, flere himmelretninger, fra ca 900-1300moh.

Snow Profile

0.3 cm F SH D, 3 cm F PP D, 0.5 cm 4F FC D, 22 cm 1F RG D, 1 cm I IF D, 33 cm P MFcr D, 47 cm K MFcr D -10 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 30 cm, -3.7 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2.7 °C @ 70 cm, -1.8 °C @ 90 cm

ObsID: 255872

Lyngen / Tromsø

Snow

16.02.2021 kl. 13:16

7 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Skred på baksida av tromsdalstind.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observerte fleire naturleg utløyste skred. Truleg ikkje dagsferske. Det var både frå maritindane, baksida av tromsdalstind og frå Blåfjellet.

ObsID: 256162

Lyngen / Lyngen

Snow

16.02.2021 kl. 12:44

615 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Patrik@ObsKorps

Tests

LBT@60cmQ2 Middels. Kk under skare

ObsID: 255912

Lyngen / Lyngen

Snow

16.02.2021 kl. 12:29

1110 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@66cmQ3 Beger I bakeken

ECTP16@36cmQ2 Medium

LBT@36cmQ2 Kk over skare

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ikke store enseigner I snødekke. Er mindre steiner som stykker opp men snødekke er fortsatt tynt. Generelt Overflate rim opp på 5cm pp opp på 30-70cm fokksnø. Ved 600 meter var det ikke KK opp på skare og god binding i skarepakken. Ved 1100 var det KK opp på skare og beger crystal i botn. I noen heng le for vinden er det over en meter vinflasker snø

Weather

No precipitation -8.2 °C 1 m/s 5% clouds Pent vær. Så å si vindstille

Danger Sign

No signs observed Bra sikt med 360 panorama utsikt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Har vært skifte ende vindretninger så nå er det flak i det fleste hengene. Får ingen fare tegn på dette laget men man må anta at det er tilstede frem til det motsatte er bevist

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Er vanskeligere å løse ut flakskred nå en det var foe noen dager siden men de kan fortsatt bli store skred dersom du løsnes Blir et vedvarende problem Forecast correct Varslet er bra.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) Observerte langbruddkant i bolen rundt gamvikvlåisen men det ser ut til at dette skredet er fra forrige helg da massene er nesten ikke til å se på breen

Snow Profile

0.5 cm F SH 2 mm D, 5 cm F PP/DF 1 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 5 cm 4F/1F FC 1 mm Øvre del, 20 cm K MFcr, 5 cm F FC/DH 2 mm D -10 °C @ 10 cm, -8.9 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7.5 °C @ 40 cm, -7.3 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255922

Lyngen / Lyngen

Snow

16.02.2021 kl. 12:06

615 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LyngenDavid@ObsKorps Comment:  Bruddkant fortsetter helt mot fastdalstind hovedtopp, str 5. Naturlig utløst
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LyngenDavid@ObsKorps Comment:  Noen dager gammelt, str 4. Går over rute 2 i Nordals guidebok.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LyngenDavid@ObsKorps Comment:  Sofiarenna, V ca 1200moh.

Danger Sign

Recent avalanches

ObsID: 255826

Lyngen / Lyngen

Snow

16.02.2021 kl. 12:04

498 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  3 mm rim
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Terapitur på Rottenvik fjellet.

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry 3 mm rim på 2-10 cm nysnø oppå P-1F fokksnø. Flere store naturligt utløste skred fra fredagen men også etter det.

Weather

No precipitation -5 °C 4 m/s from S ↑

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store og svært store.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Enig med varsel. Vi har definitivt hatt en periode med fg4 bak oss. Flere store skred fra 1200 og ned under tregrense. 3 mm rim i overflate etter klar natt. Forecast correct

ObsID: 255827

Lyngen / Tromsø

Snow

16.02.2021 kl. 12:00

1014 masl

Jorg1 (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jorg1 Comment:  Inn Saltdalen fra Gorzelvtind. Løsnet under 1239 og hele bowlen nordover. Uvisst når det har gått, ser ferskt ut, men lang avstand.

Avalanche Activity

15. Feb. 0-6 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. SW Vet ikke når det har gått men ser ferskt ut. Andre skred fra før helga er nedføyket.

ObsID: 255851

Lyngen / Lyngen

Snow

16.02.2021 kl. 11:34

28 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Nordmanviktind Kåfjord
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Fastdalstind over bre. Startområde.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Område over Kjosbreen. Nordvendt.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Område over Kjosbreen 2
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Østsiden av Istind 1300 m.
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Istind igjen.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Riehppiskaret SV fra fastdalstind
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Fastdalstind 1. Over ruta 2, normalveien.
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Fastdalstind 2; over normalruta 2
Image Of Avalanche Activity
Image 10 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 11 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Koppangsfjellet. fortsatt synlig. gått i fredags.
Image Of Avalanche Activity
Image 12 of 12 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Storura mellom Urdtind-Festing.

Avalanche Activity

16. Feb. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Several (6-10). 3 - Large. Spontaneous release

ObsID: 255900

Lyngen / Tromsø

Snow

16.02.2021 kl. 11:30

802 masl

Ida@ANG (Unknown)

Weather

Sol, blå himmel, vindstille

Danger Sign

Whumpf sound

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct

Notes

Over skogen var det hard, vindpakka skare (6-7cm) over et mjukere lag. Kantkorn under isskare lenger ned. Mye rimdannelse på overflaten. På toppen et voldsomt drønn i snøen, da en gruppe med flere skigåere ankom.

ObsID: 255923

Lyngen / Tromsø

Snow

16.02.2021 kl. 01:25

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Sørøstsiden av Stortinden. Bruddkant under berget.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Sørøst-siden av Stortinden. Bruddkant under berget.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Skredavsetninger sørøstsiden av Stortinden.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde 17.02 kl. 12.00. Utløsning av nye skred nedover har trolig gitt skredmasser som har nådd helt ned til dalen.
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde 17.02 kl. 12.00. Utløsning av nye skred nedover har trolig gitt skredmasser som har nådd helt ned til dalen.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde 17.02 kl. 12.00. Utløsning av nye skred nedover har trolig gitt skredmasser som har nådd helt ned til dalen.
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde 17.02 ca. kl. 12.00. Utløsning av nye skred nedover har trolig gitt skredmasser som har nådd helt ned til dalen.
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv
Image Of Avalanche Activity
Image 10 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde 17.02 kl. 12.20.

Avalanche Observation

16. Feb 01:25 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released Avalanche release at 873 masl and ended at 253 masl Stortinden Sett fra SVV Webkamera.

Avalanche Activity

16. Feb. 1-1 (+01:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred ALERT_IDA_PATH_NAME_ Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 16.02., kl. 01:25. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 255718

Lyngen / Tromsø

Snow

15.02.2021 kl. 16:46

257 masl

Andreas@TFFK (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Kantkorn på et par sentimer ved bakken og ned mot lyng. Tror ikke det har vært snødekke her i januar så noe overaskende . Så ikke veldig nøye da det var mørkt med skal undersøke bedre på obstur torsdag.

ObsID: 255749

Lyngen / Tromsø

Snow

15.02.2021 kl. 16:19

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Stedvis mektig bruddkant.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Stedvis mektig bruddkant. Varierer mye over korte avstander.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Stedvis mektig bruddkant. Varierer mye over korte avstander.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bruddkant øverst til høyre i bildet. Det lysere i bildet nedover mot venstre er skredavsetninger.
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Mye masser har stoppet her. Mulig litt skredmasser har gått videre, men vanskelig å se.
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde 17.02 kl. 12.00.
Image Of Avalanche Activity
Image 7 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde 17.02 kl. 12.00.
Image Of Avalanche Activity
Image 8 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde 17.02 kl. 12.00.
Image Of Avalanche Activity
Image 9 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  skreddeteksjon@wyssen-svv

Avalanche Observation

15. Feb 16:19 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 808 masl and ended at 215 masl Pernilsfjellet

Avalanche Activity

15. Feb. 16-16 (+01:00) One (1) E Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred fra skredløpet Pernilsfjellet i Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.02., kl. 16:20. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 255685

Lyngen / D1906(CLA20) Lyngen 2018-2023

Snow

15.02.2021 kl. 16:17

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Activity

15. Feb 16:18 (+01:00) - 14. Feb 16:18 (+01:00) Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release NW. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv7900 Holmbuktura - , Detektert via radar

ObsID: 255684

Lyngen / Tromsø

Snow

15.02.2021 kl. 14:54

490 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  martin@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv Comment:  Dårlig bilde fra 550 moh.

Snow Cover

Snøen i skogen har satt seg og er lett bundet. Litt mer vindpåvirket fra tregrensa og oppover, men fortsatt oo skikjøring. Ser ut som litt mer bølgete og noe mer bundet over 550 moh, hvor vi snudde. Over tregrensa er det fortsatt lite snø for årstiden, og mye berg og fjell stikker frem.

Weather

Vekslende vind. Periodevis lett snøføyk med frisk bris. Periodvis snøføyk ut Tromsdalstinden mot sør. Liten regnbyge på 550 moh.

Danger Sign

Whumpf sound Ca. 15 solide drønn etter 2 turer i skogen. Flest under 300 moh, de kollapser trolig i kantkornlag ved bakken. Noen i tregrensa og 2 middels drønn over tregrensa. Der var snødekket mer bærende. 3 drønn i skogen forplantet seg veldig langt, >50 meter (fra en skigåer forbi en annen).

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release SE Er skred i bolle SØ for Langlitinden. Skred også i den brattere siden. Str. kanskje 2,5. Vil tro de har gått i natt eller morgentimene, ellers ville det trolig ha føyket igjen. Lang bruddkant og mulig en liten 'step-down' i skredbanen.

ObsID: 255667

Lyngen / Lyngen

Snow

15.02.2021 kl. 12:00

977 masl

Daniel@rkh-skredgruppe (Unknown)

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large. Spontaneous release E

ObsID: 255627

Lyngen / Lyngen

Snow

15.02.2021 kl. 12:00

613 masl

Daniel@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Daniel@rkh-skredgruppe Comment:  Pollfjellet sett fra Bekkstrand, Furuflaten

Avalanche Observation

15. Feb 12:00 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Steep slope

ObsID: 255626

Lyngen / Tromsø

Snow

15.02.2021 kl. 11:13

333 masl

Elise@MET (***)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Elise@MET Comment:  Tett tidligere idag. Ca 1 grad og snø ved bilen
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Elise@MET Comment:  Mot fagerfjellet. Letter litt etterhvert
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Elise@MET Comment:  Mye spor fra igår, men tydelig at det ligger mye løssnø på de få lommene mellom trærne hvor det ikke har blitt kjørt iløpet av helga.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Elise@MET

Tests

LBT@105cmQ2 Gikk med liten tilleggsbelastning på kantkornlaget.ca 2cm tykt lag, med fc på 2-3mm. Fikk også noen brudd i fokksnø med stor tilleggsbelastning (q2-3)

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Lå ca 10cm nysnø over spor fra igår. I skogen er det mye løssnø. Over skoggrena har det nok vært mer vind. Har dannet seg myke flak. Fortsatte opp mot laukslettfjellet. Flakene var av varierende hardhet fra 4f til 1f. Varierende sikt. Til tider kraftig snøfokk fra toppen av tromsdalstind

Weather

Snow 3 m/s from N ↓ 100% clouds Snødde en del når jeg gikk fra bilen. Har gitt seg nå

Danger Sign

Whumpf sound Mellom gravepunkt og toppen av laukslett fikk jeg to drønn

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Godt oppkjørt i skogen og opp til hvor jeg graver.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium above 300 masl Bundet seg bedre over skogen

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye snø de siste dagene og litt vind har gitt god pålagring. Fortsatt lett å påvirke det svake laget og med mye snø nå vil skredene kunne bli større. Fokksnøen vil nok stabilisere seg bra de neste dagene visst det blir mildere i høyden. Kommer det mer vind er det fortsatt mye snø å flytte på. Forecast correct

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Hadde dårlig sikt på vei ut hit. Er fortsatt skyet mot toppene

Snow Profile

30 cm F DF D, 15 cm 4F RG D, 65 cm 1F RG D, 1 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K MFcr M Kommer ned til pakke med harde skarelag og store kantkorn. Stor variasjon på kort avstand på tykkelse av både sksrelsg og kantkornlag

ObsID: 255621

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

15.02.2021 kl. 06:37

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

15. Feb 06:36 (+01:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 1063 masl and ended at 310 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 65 sekunder.

ObsID: 255561

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snow

15.02.2021 kl. 02:44

14 masl

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Avalanche Observation

15. Feb 02:42 (+01:00) Unknown Unknown Naturaly released W-facing Avalanche release at 891 masl and ended at 466 masl Unknown Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 43 sekunder.

ObsID: 255536

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.