Avalanche forecast for Lyngen Thursday 2020-11-26

Highest danger level per day:
No Rating
Published:

No Rating

Observations the last 3 days (map placed)

Observations the last 3 days

Lyngen / Tromsø

Snow

26.11.2020 kl. 11:06

373 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Innblåst heng med noe gammel fokksnø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  HåvardT@met Comment:  Forholdsvis mye snø i S-vendt terreng over skoggrensa
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  HåvardT@met Comment:  et lite skred observert i et lite heng, ca 500 moh. sannsynligvis noen dager gammelt.

Avalanche Danger Assessment

1 Low I skogen, under ca 300moh, består snødekket av ca 30cm løs snø uten såle under, så stor sjanse for å treffe steiner ol der. Høyere opp er det noe smelteomvandlet snø i bunn som gjør at skiføret er bedre, men her har vinden flyttet rundt på snøen slik at det ligger mye i leområder og forsenkinger og lite på rygger og rabber. Løsnø/fokksnø virker å generelt være godt bundet til eldre smelteomvandlet snø (jeg har ikke vært over 500moh). Eneste skredproblem er at det i enkelte heng kan være mulig å løse ut små flak fokksnø, men denne er noen dager gammel og har stabilisert seg de fleste steder. I dag er det klarvær og kaldt snøoverflate, samtidig som det er fuktig snø i bunn av snødekket, så noe kantkorndannelse kan forekomme, men det ventes mildere vær de neste dagene, så denne prosessen vil stoppe opp. Det er også utbredt med rim på overflaten; i lavlandet vil dette regne bort, men i høyden kan det komme litt nysnø oppå rimet de neste dagene.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ujevnt snødekke over tregrensa. Lite snø på rygger og rabber og en god del snø i forsenkninger.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Avalanche Activity

23. Nov. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm/0 mm, 2 cm F PP 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm M -9.5 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -2.5 °C @ 30 cm, 0 °C @ 65 cm Innblåst heng med noe gammel fokksnø

ObsID: 242909

Lyngen / Tromsø

Snow

26.11.2020 kl. 10:30

320 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  HåvardT@met
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm, 10 cm F DF, 20 cm 4F RG, 10 cm P MFcr D, 1 cm P MF M 1 tests connected to snow profile

ObsID: 242905

Lyngen / Balsfjord

Snow

24.11.2020 kl. 10:43

692 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  timdassler@regobsTroms Comment:  PUK: Påbegynt underutvikla kantkorn?
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  timdassler@regobsTroms Comment:  Størrelsen på kristallene 0,5-1mm
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  timdassler@regobsTroms Comment:  Fokksnø opp på gammelt skarelag. Veldig vanskelig å påvirke i dette henget.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S, SW

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from NE ↙

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Løssnøen i høyden har blitt transportert inn i S-SV heng og enkelte plasser har det dannet seg myke flak som ligger opp på nedsnødd nysnø. Dette bør en følge med på da det vil være mulig å løse ut små til middels store skred i enkelte brattheng. Setter derfor faregraden til 2. Ellers har den nye snøen god binding til det gamle snødekket. Pga kulden i høyden er det påbegynt underutvikla kantkorn over et gammelt skarelag fra siste mildværsperiode ca 30-40cm ned i snødekket. Dette utgjør for tiden ikke et problem, men bør følgs med på dersom det blir kaldt framover. Over skaren ligger det et ca 30cm tykt og hardt fokksnølag som gjør det vanskelig å påvirke lagene under. Det er tydelig rimdannelse i høyden, men rimen ligger foreløpig på overflaten. De varme temperaturene som er meldt mot slutten av uka vil virke stabilserende på snødekket.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry 0-5cm: Bunden og ubunden snø 5-30cm: Ubunden snø 30-31cm: Påbegynt kantkorndannelse Under: Skarelag ra forrige mildværsperiode

ObsID: 242802

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.