Avalanche forecast for Lyngen Thursday 2020-05-14

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The danger increases when the wind picks up. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the southwest during the afternoon.
-10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-9 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Tverrbotn/Tromsø fastland

Snow

14.05.2020 kl. 14:45

384 masl

Martin (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Middels återfrysing under 200m, skaren bar men det var akkurat. Råttent under og fortsatt litt finkornad snø uppå som isolerer for utstråling. Generelt sett fortsatt ett komplekst bilde, hovedsaklig vindretning har vært SV men lokalt har det blåst mange forskjellige retninger, selv på lav høyde nede i dalar. Fokksnøflaken sitter generelt bedre idag, men i noen høydeband og retninger har det bildets FC (sansynlig under natten da det var klarvær) enten direkt oppå skaren, 1cm over skaren i fokksnøen eller på noen tynnere skare mitt i fokksnøen, alt mellom 10-40cm ned. Lav konfidens på utbredelsen, men det virker generelt være nok så lokalt i lommer der snødybde, skarens porositet og fokksnøens densitet har vært optimale. Min hunch er at det er et høydebånd ca 300-700m i V-N-Ø det er snakk om, under det er skaren før myk og fokksnøen før tynn/fuktig, over det er skaren for kraftig og slipper ikke igenom nok damp. Noen områder med FCsf i høyden under 1cm P MFcr der vinden tatt, kan bli problem med mer snøfall.

Avalanche Danger Assessment

Kompleks situasjon der utfordringen i terrengvalg og snøvurderinger ikke er som en "vanlig" 2er. Lett å gå seg inn i noe små til middels store fokksnøflak som ligger på rare plasser. Mer nysnø imorgon gir økende skredfare, og skjuler lommer med instabil fokksnø som av og til dessutom ligger på FC. Enkelte lommer med FCsf der vinden blåst frem en tynn skare kan og gi utrivelige overraskelser som er vanskelig o førutse.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, W, NW above 300 masl Hovedsakligen finnes problemet i Ø/NØ der det bevisligen kan gå opp til D3, men patchy fokksnøflak i forskjellige tykkelser er spridde i de fleste himmelretninger beroende på mikroterreng, og kan produsere små og muligens middels store flakskred.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small SE, S below 900 masl SØ fikk mer sol idag enn igår, og det gikk noen små våte løssnøskred i SØ og S, muligens at enkelte var opp mot d2 eller i hvert fall d1,5

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW between 700 masl and 300 masl 0,5cm FC på eller litt over bærende MFcr, str rundt 1mm. Typiskt 10-40cm ned, men veldig variert. Ikke veldig utbredt, jeg fant det mest i lokale lommer og ikke over store sammenhengende områder. Ser fortsatt for meg at enkelte str2 kan gå på dette, selv hvis str1 er mer sannsynlig. Høyder og aspekter basert på terreng jeg var i, var ikke mye i vindladdad terreng over ca 1000m og inget i S-SØ så lav konfidens på både retning og høyde.

Avalanche Activity

13. May. During the day (+02:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E. Above 1200 masl De fleste Ø/NØ flanker og renner hade gådd, sannsynlig 12-13/5. Mange d1,5 men noen D2. Se og skredhendelse for detaljer om Stortinden.

14. May. 12-18 (+02:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE, S, SW. Below 800 masl Noen våte løse skred fra bratt S 1/4, men ikke veldig utbredt. I V var det litt rulleballer men skyerne kom før det blev nok varmt før skred.

Avalanche Observation

13. May 12:46 (+02:00) Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released E-facing Avalanche release at 1213 masl and ended at 583 masl 200 m wide fracture Hele østre halvan av breen under Stortinden har gått, og det har gått langt. Stopp-punktet er en gjetting, jeg såg at det gått ned og over nedre breen så mest sannsynlig har det gått videre ett stykke på flanken. Sannsynlig gikk det igår da det føykede inn massevis. Jeg anslår bruddkanten til 1m+ der den er på sitt høyeste, og lavere ut mot N under skaret.

ObsID: 235659

Lyngen / Lyngen

Snow

14.05.2020 kl. 13:46

1128 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  LyngenDavid@ObsKorps Comment:  SØ av Daltind. Skavl, ingen solskred.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  LyngenDavid@ObsKorps Comment:  Sørover inn Storfjord.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 100 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Kaldt om natta og i skyggen bevarer sist snøfall. Kram opp til 700, tørt over. 10-20 cm tilgjengelig for transport. Nedsnødd solskare som kan gi kk hvis det blir kaldt.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I dag vurderes fg til to, men økende med innkommende vær. Mye fin snø. Timing er viktig, kvalitet varierer fra is til slusj, avhengig av høyde, ekspedisjon og tid på døgnet. Vær obs på at det finnes kantkorn dypt i snødekket, og at ny solskare kan utvikle kk høyere opp i dekket. Økende med innkommende vær. Forecast too high

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1100 masl

Avalanche Activity

14. May. During the day (+02:00) No avalanche activity Noen ruller fra sørvendte klippepartier under 1000m.

Tests

CTH22@90cmQ2 Good 1200m Ø.

Weather

No precipitation 3 °C 0 m/s 10% clouds Strålende. Stille og sol. Kommer høyt/tynt skydekke inn fra V.

Snow Profile

17 cm F PP/DF D, P MFcr D, 75 cm 1F/P RG, K MFcr D, 1 cm F FC Hele laget, 20 cm K MFcr D

ObsID: 235677

Lyngen / Tromsø

Snow

14.05.2020 kl. 12:18

1097 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Johan@svv Comment:  Velutviklet kantkorn i bunn av snødekket.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv Comment:  Litt styresnø på ryggen til Tromsdalstinden. Ca 1000moh.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv Comment:  Store skavler fortsatt. Noen mindre på lavere høyde har løsnet allerede.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Der sola tatt er det litt slush/sugesnø på toppen av snødekket opp til ca 600 i sørvendte sider. Over 600 er snøen tørr. I nordvendte sider kan en nok regne med at snødekket ikke tinet noe i dag.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Pass på i leformasjoner der solen tatt. Her kan det gå våte løssnøskred. Hvis der er plasser med fokksnø så vil denne fortsette å stabiliseres utover dagen/kvelden dersom ikke vinden øker. I morgen vil det nok snø ganske langt ned. Da vil faren for skred i vindtransportert snø øke. Der jeg var i dag var det kantkorn både på 400 og 1100 moh. Denne var vanskelig å påvirke. Såpass at jeg ikke tør å si at den faktisk er et problem enda. Lagene var også såpass tykke at propageringsevnet vil være begrenset. Mulig det kan føre til større skred når det blir varmere i høyden. Forecast too high Der jeg var i dag var ikke kantkornlaget potent nok for å sette en 3er. Mulig det er annerledes andre plasser.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter Very difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW, W below 600 masl Når solen tar tak i snøen vil det gå naturlig utløste skred. I dag ble det nok for overskya for at det skal være et problem.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium above 400 masl Der er kantkorn i snødekket. Der jeg var i dag gikk det ikke å påvirke det i noen særlig grad. Mulig det er annerledes på andre plasser.

Tests

ECTN24@35cmQ3 Good

LBT@80cmQ2 Middels tilleggsbelastning

Weather

No precipitation Ganske kjølig i lufta helt fra parkeringa. Snødekket fryser om natta og i dag har det ikke blitt særlig oppvarmet der sola ikke tatt. Helt ned mot havnivå. Nå på ettermiddagen kommer det også inn skyer, som meldt. Skyene vil bidra til at soloppvarming av snødekket er begrenset i dag.

Snow Profile

15 cm F DF 1 mm D, 5 cm 1F RGxf 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 10 cm 4F/1F FC 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 35 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 70 cm 1F/P FC/DHla 3 mm/5 mm D -7 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -3.1 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -1.8 °C @ 60 cm, -0.9 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 100 cm, 0 °C @ 140 cm Det var flere lag med varierende utvikling på kantkorna. Men det virker ikke som noe av lagene er potent nok for å danne skred. I hvert fall nå. Mulig at det er mye som vil løsne når det bli varmt helt ned til kantkornlagene.

ObsID: 235641

Lyngen / Tromsø / Lyngen

Snow

14.05.2020 kl. 11:21

403 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@55cmQ3 Middels belastning. Brudd i laget med smelteformer.

Notes

Se obs på ca 1100moh for mer info fra denne turen.

Snow Profile

27 cm F/1F DF 2 mm D, 2 cm P RGwp/RGxf 1 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm D, 40 cm 4F/1F MFcl 3 mm M, 50 cm P MF 1 mm M, 45 cm 1F FC/DHla 3 mm D -2 °C @ 0 cm, -0.8 °C @ 10 cm, -0.7 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 177 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 235628

Lyngen / Steindalstinden (vestre topp), Elvevolldalen, Lyngen

Snow

14.05.2020 kl. 09:15

1290 masl

Sten-Andreas (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Deler av bruddkanten i renneformasjonen hvor skredet ble utløst.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Løsneområdet og bruddkanten fra avstand
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Skredtungen

Avalanche Observation

14. May 09:15 (+02:00) Dry slab avalanche 3 - Large Human triggered SW-facing Avalanche release at 1290 masl and ended at 369 masl 100 cm high and 120 m wide fracture In gully or concave form Stort flakskred utløst av skikjører i overgang fra et større snøfelt til en markant, men relativt bred (ca. 50 m) SV-vendt renneformasjon. Uventet tynt snødekke i selve renna (bruddkant på <10 cm) gjorde at man tydeligvis påvirket et svakt lag i snødekket som ikke ble observert på tur opp. Rask sideveis propagering i det flaket sprakk opp med bruddkant opp mot en meter i omkringliggende heng/snøfelt, total bruddbredde på ca. 120-130 m. Overflatesnøen var stort sett ubunden og stedvis solpåvikret (tynn skare). Noe vindpåvirket over enkelte ryggformasjoner fra 800 moh til 1300 moh. Etter at skredet var gått ble det observert et markant kantkornlag på gamelt skarelag (på brudd/skli-flaten). Langt utløp på skredet som ikke stoppet før det nådde dalbunnen.

ObsID: 235721

Lyngen / Tromsø

Snow

13.05.2020 kl. 20:34

693 masl

HåkonS@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  HåkonS@rkh-skredgruppe Comment:  Snø løsnet rundt noen steiner omtrent midt i bilde.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  HåkonS@rkh-skredgruppe Comment:  Snøoverflaten fra topp 903 og omtrent ned til obspunkt.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  HåkonS@rkh-skredgruppe Comment:  Noe vind har påvirket snøoverflaten, bildet er et godt eksempel på hvordan snøoverflaten var der snøen var tør.

Snow Cover

No snowdrift Snøoverflaten var våt/fuktig opp til omtrent 500moh. Videre opp til topp 903 var snøoverflaten tør med litt varierende fasthet, fra fast bundet og flak opptil ca 5cm til løst bundet.

Danger Sign

Avalanche Activity

13. May. During the day (+02:00) Loose wet avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release W Sola virker til å ta forholdsvis lite.

Weather

No precipitation 50% clouds Varierende skydekke, innimellom helt klart.

ObsID: 234544

Lyngen / Tromsø

Snow

13.05.2020 kl. 20:22

591 masl

mbie@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  mbie@obskorps
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  mbie@obskorps

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekket i N eksposisjoner er tørr nesten helt ned til havnivå. Det er store områder med løs ubunden snø i N eksposisjoner. ellers stort sett vindpakket myk i N eksposisjoner. I Ø-S-V eksposisjoner er snødekket solpåvirket og vått til fuktig høyt opp i fjellet. Vindbølger i snødekket vitner om vindpåvirket snø i vindeksponert terreng.

Danger Sign

Recent avalanches Noen skred observert i Lakselvdalen. str 3. usikkert hvor gamle skredene er . Sansynlig fra siste 1-2 døgn.

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate stabiliteten i det gamle snødekket virker å være god. Stabiliteten i fersk fokksnø virker å være moderat. Det er observert flere str 3 tørre flakskred i Lakselvdalen. Noe usikkerhet rundt når skredene har gått. Sansynlig siste 1-2 døgn. Utvikling neste døgn med bakgrunn i varslet vær med nedbør ifa snø og tildels meget kraftig vind i høyden er at det vil danne seg svake lag i fokksnøen i flere himmelretninger grunnet varierende vindretning. Primært i NV-N-Ø og S eksposisjoner. Det er stedvis mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport, spesielt i N-Ø eksposisjoner. Forecast correct Varslet faregrad for i dag og i morgen er riktig iht mine observasjoner mtp svake lag i fokksnøen og tilgjengelig løs ubunden snø tilgjengelig for vindtransport når vinden øker ila morgendagen. Det er observert et lag med kantkorn høyt i fjellet der snødekke er tynt. (over 1000moh). Vanskelig å anslå utbredelsen av kantkornlaget, men mine observasjoner tilsier at det er store lokale forskjeller og kun små lokale områder.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, NW above 1400 masl

Avalanche Activity

13. May. During the day (+02:00) Few (2-5). 3 - Large Specific steep slopes. E, SE, S, SW, W. Above 1100 masl flere skred observert i Lakselvdalen. Noe usikkerhet rundt når skredene har gått. Sansynligvis ila site 1-2 døgn. I ett av skredene kan det se ut som om skredet har gått på kantkorn helt nede ved bakken.

Tests

ECTX Good

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from SW ↗

ObsID: 234536

Lyngen / Tromsø

Snow

13.05.2020 kl. 17:01

13 masl

adadranger (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  adadranger

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

ObsID: 234526

Lyngen / Langlitinden

Snow

13.05.2020 kl. 15:35

837 masl

Martin (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Martin Stefan

Avalanche Observation

12. May 18:38 (+02:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 868 masl and ended at 295 masl Ferskt flakskred på Langlitinden, SØ aspekt. Bruddkanten syns oppe til venstre i bildet, under skaveln. Mest sansynligt utløst av skavelbrudd. Ser rimeligt ferskt ut mtp fokksnø i skredmasserne, kanskje gikk igår? Tenker str1.5.

ObsID: 234529

Lyngen / Lyngen

Snow

13.05.2020 kl. 14:21

1008 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Patrik@ObsKorps

Snow Cover

No snowdrift 40 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry På tidligere skare ca 30 cm løssnø plus 10 cm 4 f

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Solinstråling kan gi våte eller tørre løssnø skred. Ingen flakskred ble observert. God overblikk på mange fjell idag. Fokksnø under fm men avtagit da sol bundet overflate litt samt svakere vind. I dette leheng god binding mot skarlag. Stort/middels snøfall dagen før ellers ingen faretegn. Sol imorn gir samme problem med løssnø skred. Størrelse avhengig av terrengform. Forecast too high

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small SE, S, SW Det spørs om snøen i denne omgang havnet på varm nok snø for å få fukt nok for å danne kantkorn. Sol og fjenfrysing forventes stabilisere snø pakken.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S above 900 masl Her kun 10 cm fokksnø på lössnö. I tynnere heng nysnø på skare. Ble ikke flak her idag.

ObsID: 234518

Lyngen / Lyngen

Snow

13.05.2020 kl. 13:52

1122 masl

adadranger (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  adadranger Comment:  Nord
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  adadranger Comment:  Vest

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ferske flakskred i alle himmelretning. Aller var naturlig utløst og det var størrelse 3 i nord, og mindre i andre himmelretning

ObsID: 234525

Lyngen / Langdalen/Tromsø Fastland

Snow

13.05.2020 kl. 13:49

460 masl

Martin (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Martin Stefan

Snow Cover

Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Fuktig finkornet snø på genomslagsskare opp til ca 200m, over det gradvis tørrere. Mye vind fra ca 300m og opp flyttede snø fra V/SV i høyden og alle kanter i dalen. Kraftigt vindpåvirket snødekke med 4F-1F fokksnøflak i N3/4 sektor nede i dalen. Fokksnøen såg såvitt jeg klarte å se på nerføyka DF, kunde ikke se noen FC på skaren her. Fortsatt litt fukt/"seighet" i skaren oppe på 500m, så potensial for FC-dannelse hvis det blir klart inatt. Bratte S-vendte heng tok litt sol og det var en del rulleballer og enkelte små våte løse skred i bratt S-vendt terreng på nordsiden av Breivikeidet vid 15-tiden.

Avalanche Danger Assessment

Forsatt komplekst lappetekke av forskjellige fokksnøflak o av og til uventede eksposisjoner, mikroterreng spiller stor rolle. Det finnes både myke flak som er lette å påvirke og hardere flak som kan propagere større. Pågående vindladdning men imorra ser det ut å bli roligere så da kanskje flaken får sette seg litt før neste omgang kommer. Klar natt gir forhåpentligvis god återfrysning på lav høyde men sjanse for kantkorndanning i høyden, good news and bad news.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small S, SW below 600 masl Bratte, steinete heng i sola tok en del varme, og noen små våte løste skred gikk. En del rulleballer i V men inga skred.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 400 masl Kraftig snøfokk fra S-SV dannade ny runde med fokksnøflak opp til 50cm tykke, liggende direkte på skaren eller på DF av varierende tykkelse, 0-15cm. Vi såg naturlig aktivitet på dette problemet, se skredaktivitet.

Weather

from SW ↗ 30% clouds Kuldegrader i lufta fra ca 300m. Sterk vind i byger. Noen få skyer der vi var, mer i øst.

Avalanche Observation

13. May 13:00 (+02:00) Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released N-facing Avalanche release at 835 masl and ended at 637 masl 50 cm high and 50 m wide fracture Skredet gikk mellom 1300 og 1345, vi hade god sikt på henget før 1300 og da var der inget. Trigget av skavelbrudd som drog med seg et flak av den nye fokksnøn nedover i rennen og sen brøt breiere på flanken nedanfør. Anslår bruddkanten til ca 50cm og bredde ca 50m.

ObsID: 234523

Lyngen / Tromsø

Snow

13.05.2020 kl. 12:38

827 masl

martin@svv (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  martin@svv
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  martin@svv
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  martin@svv Comment:  Snøballer i sørside kl 13. Usikker på tidspunkt, mulig ferskt.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry Kram finkornet snø over våt grovkornet snø opp til ca. 200 moh. Ca. 10 - 30 cm tørr snø over skare fra 200 - 900 moh. Generelt vindpåvirket fra tregrensa, men ok skikjøring. Der det var avsatt dyner over 600 moh kom det enkelte små sprekker, men ikke tykke flak og ikke skytende. Avblåst til skare utsatte steder i høyden. Fant små RGxf i sjiktet mellom skare og fokksnø flere steder oppover, bortsett fra i snøprofil på 900 moh hvor snø under skare var noe mer fasettert. Sjekket jevnlig temp.gradient i sjiktet mellom skare og fokksnø oppover: gradient på 0,5-1 gr per 10cm - ingen tydelig oppbyggende omvandling.

Danger Sign

Recent snowdrift Lokalt kan det akkumulere litt fersk fokksnø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Finkornet snø i solsider vil rase så fort det blir vindstille og skyfritt. Fokksnøflak finnes her i nordside. Antar enkelte heng kan samle nok snø for str. 2 ila dagen. Fant antydninger til fasettert snø under skare i høyden (se snøprofil) - har ikke full oversikt, men lite faretegn annet enn at jeg finner det i snøprofil. Ny runde i solsider når det blir sol og vindstill. Antar at gunstige temperaturer og vind gjør at fokksnø raskt vil bli vanskeligere å påvirke. Kraftig mildvær i høyden (om det blir sommer i år), kan muligens påvirke gamle svake lag. Men disse ligger foreløpig svært dypt. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 800 masl Usikker på om dette er godt nok utviklet til å være et skredproblem. Kan evt. nevnes i tekst. Ligner litt situasjoner tidligere i vinter som ikke har gitt særlig potente kk-lag. Bør være obs på dette ved ytterligere snølast eller kraftig mildvær. Virker mer aktuelt i høyden, tilsynelatende bedre bindinger under 700 - 800 moh.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 400 masl Antar str. 2 lokalt hvor det samles mye snø. Ellers str 1 mer sannsynlig.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small E, SE, S, SW, W Har vært i nordside idag, men: En del skyer og vind idag, venter ikke str. 2. Men det blir raskt varmt med en gang det blir skyfritt og vindstille - skredporblemet kan endre seg fort.

Avalanche Activity

13. May. During the day (+02:00) No avalanche activity En se en del snøballer i sørside nå som solen tittet frem kl 13.

Tests

ECTPV@17cmQ2 Kantkorn under skare.

ECTPV@13cmQ1 Lag under fokksnø.

Weather

8 m/s 50% clouds Jevnt over lett snøfokk. I perioder kan det kanskje være moderat lokalt. Frem til kl 13 tok solen lite her, men det ble fort varmt med en gang det ble rolig vind.

Snow Profile

8 cm 1F DF D, 6 cm 4F-1F DF D, 1 cm K MFcr D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 13 cm P RG D, 20 cm P+ RG, 50 cm P RG D, 1 cm K MFcr D, 0.5 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm P RG D -5.4 °C @ 0 cm, -4.9 °C @ 5 cm, -4.5 °C @ 10 cm, -4.3 °C @ 20 cm, -3.9 °C @ 30 cm, -3.6 °C @ 40 cm, -3.6 °C @ 50 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2.8 °C @ 80 cm, -2.5 °C @ 90 cm, -2.3 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile Totalt 2.10 m.

ObsID: 234514

Lyngen / Tromsø

Snow

13.05.2020 kl. 11:51

742 masl

Martin (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Martin

Avalanche Observation

11. May 11:52 (+02:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 799 masl and ended at 464 masl 300 m wide fracture Bruddkant helt under skavelen, troligt trigget av skavelbrudd 11-12/5. Hele flanken gådd, anslår 30-50cm bruddkant og at det gått i fersk fokksnö

ObsID: 234497

Lyngen / Lyngen

Snow

13.05.2020 kl. 09:54

19 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Patrik@ObsKorps

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 234475

Lyngen / Tromsø

Snow

11.05.2020 kl. 18:07

514 masl

Hellefriisb (Unknown)

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Dry Våt løssnø opp til opp til ca 300 moh. Deretter tørr, men kram, snø. Nysnølag ca 10 cm. Under dette smeltefryst skare, ca 5 cm.

Danger Sign

Recent snowdrift Flakdannelse i fokksnø over tregrensen, i snø som er kommet siste døgn, ca 10 cm.

Avalanche Observation

11. May 18:20 (+02:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered E-facing Steep slope Våte løssnøskred løsner der det er bratt nok. Sklir på skarelaget under.

ObsID: 234342

Lyngen / Lyngen

Snow

11.05.2020 kl. 15:38

952 masl

Gustav@NVE (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Gustav@NVE

Incident

Jeg har blitt fortalt dette. En person skredtatt og dratt med i 300 høydemeter. Hadde ballongsekk og endte oppå snøen uten skader. Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing

Avalanche Observation

10. May 17:00 (+02:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing Avalanche release at 952 masl and ended at 640 masl Buried weak layer of new snow 50 cm high and 40 m wide fracture In gully or concave form Personutløst skred størrelse 2-3. Generelt ubundet snø, men deler av renna der 4F-1F fokksnø hadde lagt seg oppå den løse snøen, ble løst ut i et flak.

ObsID: 234335

Lyngen / Lyngen

Snow

11.05.2020 kl. 12:53

380 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  5cm PP på MF
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 100 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Mye vinter igjen i snødekke. I går var det sol som har dannet solskare i overflatten i all himmelretninger uten om noen skjulte nordvent terreng hvor det er fortsatt ubunden tørr snø i overflaten over 300 meter. Har kommet litt nysnø i natt og i dag men ikke like mye her i nordvest lyngen en i andre steder i fylket. Er kantkorn utviklingen nær overflaten men ikke ennå kritiske størrelse på den, observerte ikke faretegn på dette laget. Våt snø under dette i snødekket

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har kommet lite snø i nord Lenangen, ikke sikt over 300 meter

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ny snø og vind kan gi ferske fokksnø skred i noen bratte heng. Vær obs på det kan være utvikling av vedvarende svake lag i snødekke. Jeg har ikke vært over 300 meter i dag pga av dårlig sikt. Generelt har det kommet mindre nedbør i nordvest lyngen en andre plasser i fylket. Skredfaren kan bære større der det er kommet mere snø. Mer vær på vei, vær fortsatt obs på fokksnø fremover Forecast too high Tror ikke på våtskred om ikke vi får en temperatur økning. Har fryset på i overflaten og er godt overskyet nå. Mindre snø i nord vest lyngen så jeg tror fare grad 3 er dor høyt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 300 masl Mulig å løse ut fokksnøskred i noen bratte heng der det ligger fersk fokksnø

Avalanche Activity

11. May. During the day (+02:00) No avalanche activity

Weather

Snow 0.3 °C 8 m/s from SW ↗ 100% clouds Skydekke på 250m, vind fra sv. Regn/sludd/snø

Snow Profile

1 cm F PPgp, 10 cm 1F/P RG M, 0.5 cm F PP, 10 cm K MF D, 0.2 cm 4F MF/FC Q1 brudd på laget med shovel shear men ingen resultat på lbt, 10 cm P/1F MF 2 mm M, 5 cm K MFcr, 5 cm 1F MF 2 mm W, 20 cm K MF -1.1 °C @ 0 cm, -0.9 °C @ 10 cm, -0.7 °C @ 20 cm, -0.2 °C @ 30 cm, -0.2 °C @ 40 cm, -0.2 °C @ 60 cm 2 meter snødekke

ObsID: 234326

Lyngen / TROMSØ

Snow

11.05.2020 kl. 11:41

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 11.05., kl. 11:43. Signalvarigheten på deteksjonen var 31 sekunder.

ObsID: 234305

Lyngen / Balsfjord

Snow

11.05.2020 kl. 11:28

423 masl

Elise@MET (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Elise@MET Comment:  Bygevær og generelt dårlig sikt. Litt opphold når jeg kjørte utover men skyene lå ganske lavt då også
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Elise@MET
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Elise@MET
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Elise@MET
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Ligger rundt 10-30cm nysnø i terrenget. Litt mer fuktig helt ned ved bilen. Tørrere lenger oppe

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Har komt en god del snø det siste døgnet, og vinden har nok fått flyttet en del på snø i høyden. Dagen idag var det rolig i skogen og like over, men kom en del kast hvor man så at det flyttes mye snø nå® vinden først kommer. Snødekket under er fuktet en stykke ned, noen veldig løse lag med smelteomvandla snø mellom fastere smelteform. Meldt mer snø, og hvis det kommer vind med det også vil det være mye snø tilgjengelig for å flyttes. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW Tar vinden seg litt opp fra det jeg observerte vil det også kunne bli store.

Avalanche Activity

11. May. During the day (+02:00) Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes Så noen løssnøskred i str 1-2 i Lavangsdalen. Kan ha gått igår i sola eller iløpet av nye snøfallet i natt

Tests

LBT@30cmQ2

LBT@20cmQ3

Weather

Snow 3 m/s 100% clouds

Snow Profile

15 cm F DF D, 15 cm 4F-1F RG M, 8 cm P MF M, 25 cm 1F MF M, 10 cm P MF M, 20 cm P RG D, 4 cm P MF, 15 cm P RG D

ObsID: 234329

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.