Avalanche forecast for Lyngen Monday 2020-02-10

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with windslabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from south.
-7 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 600 m a.s.l. sunday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Tromsø

Snow

10.02.2020 kl. 14:07

430 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  martin@svv Comment:  Noen str 2 skred. Vanskelig å se.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release E Noen str. 2 skres antatt gåtr under mildværet fredag 7. feb. Registrert nå i forbindelse med infralydmålinger.

ObsID: 212516

Lyngen / Tromsø

Snow

10.02.2020 kl. 13:43

234 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  martin@svv Comment:  Skred trolig 7. feb fra Stortinden. Startet på.maks 500 moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  martin@svv Comment:  Skred trolig 7. feb fra Stortinden. Startet på.maks 500 moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) One (1). Spontaneous release E Antatt gått under mildvær fredag 7. feb. Registrert nå i forbindelse med infralydanlegg. Vanskelig å se skredtype, men det har trllig vært vått og det ser kanskje ut som flere middels store skred går ned i samme skredløp.

ObsID: 212508

Lyngen / Tromsø

Snow

10.02.2020 kl. 13:14

350 masl

martin@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  martin@svv Comment:  Vått skred fra Pernilsfjellet 7. feb. Startet fra maks 500 moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  martin@svv Comment:  Vått skred fra Pernilsfjellet 7. feb. Startet fra maks 500 moh.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) One (1). 3 - Large. Spontaneous release E Antatt gått under mildvær 7. feb-8. feb. Registrert nå for å verifisere infralyd-data. Vått skred, men klarer ikke se om det er flak eller løssnø. Startet fra maks 500 moh.

ObsID: 212514

Lyngen / Tromsø

Snow

10.02.2020 kl. 11:20

314 masl

Elise@MET (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Elise@MET Comment:  Snøprofil
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Elise@MET Comment:  Utsikt mot Fagerfjellet. Mye avblåst og vindpåvirket i høyden
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Elise@MET Comment:  Snøen satt seg rundt trærne. Porøst tynt skarelag i skogen, fra skoggrensa ble skaren hardere
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Elise@MET Comment:  Øverste skarelag bryter opp lett. Dårlig binding til snø under
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

250 cm in total No snowdrift Crust Gikk kun opp til ca 500moh. I skogen var det porøst skarelag med snø udner i 1f-4f fasthet. Skoggrensa begynte skarelaget å tykne til. Høyere oppe var det dannet skare av varierende tykkhet, bedre binding til snødekket under. Her var også snødekket mye mer pakket (1F-P)

Weather

Snow -4 °C 4 m/s 90% clouds Tettet seg stil etterhvert og begynte å snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket virker stort sett stabilt i område jeg gikk idag. Fikk ikke sett nærmere etter kantkorn, men virker ikke til å være et problem i tykkere snødekke. Skarelag på overflaten kan bli skummel med ny pålagring. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

10. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Har hatt god sikt største del av turen og har ikke sett noe.

Tests

LBT@20cmQ3 Innad i fokksnø ved veldig harde slag

LBT@1cmQ1 Øverste skarelag har dårlig binding til snøen under. Sklir av ved avdeling

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium Kan være noe sjiktovergang i fokksnø. Gravde ut lbt fikk noen rene delinger i snøen som gravdes ut. Vanskelig til svært vanskelig å påvirke

Snow Profile

0.5 cm K MFcr, 5 cm 4F DF D, 0.5 cm P MFcr, 10 cm 1F RG D, 7 cm P-K MF, 70 cm 1F RG D, 3 cm K MFcr, 20 cm 1F-P RG -1 °C @ 0 cm, -0.4 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1.8 °C @ 30 cm, -2.3 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 60 cm, -1.9 °C @ 80 cm, -1.5 °C @ 100 cm

ObsID: 212487

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

10.02.2020 kl. 07:50

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Sjursnes (0moh) kl 07:51

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 212428

Lyngen / Lyngen

Snow

09.02.2020 kl. 14:49

872 masl

Tiemen (Unknown)

Snow Cover

150 cm in total Some loose snow (1-10cm) Dug a snow profile, ECT (extended column test). Results: ECTN18, fracture initiated under the most recent wind slab. Profile: 5cm fresh snow, wind slabs of various ages below, at 60 cm ice layer with possible thin weak layer below, at 100 cm second ice layer with clear and thicker weak layer below.

Tests

ECTN18@20cm Good

ObsID: 212392

Lyngen / Tromsø

Snow

09.02.2020 kl. 13:56

1302 masl

Andreas@TFFK (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen større skred observert under fredagen og lørdagens mildvær i området rundt Ullsfjorden. Dette tyder på stabilt snødekke der kantkorn ikke er problematisk. Gikk opp til Store Durmålstind på 1400m. Gravde et par hull i 1000 og 1200m høyde. Stabil fokksnø (RG - 1f til 4f). Stabilt til tirsdag eller onsdag. Så ser det kanskje ut som ny nedbør. Forecast correct For området rundt ullsfjorden/sørfjorden ville jeg satt fg 1. Men pga en annen observasjon lagt in om relativt stort flakskred ved Tromsdalstind/fagernes ok fg2. Dette kantyde på at kantkorn kan være til stede enkelte plasser. Muligens begrenset til skoggrensa.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 212342

Lyngen / Balsfjord

Snow

09.02.2020 kl. 13:00

650 masl

Kajak (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kajak
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Har vært mildt med avrenning (se bilde). Ingen fuktig overflate i dag da det var fryst på.

Weather

No precipitation from S ↑ Vindstille i dalen, men mye vind (10 m/s ++) i høyden som førte til mye pågående snøtransport.

Tests

ECTX Plane "sjikt" mellom fokksnølag når vi dro ut blokka med spade i bakkant etter negativt resultat på ect, men altså god binding mellom disse der vi gravde. Imidlertid så sprakk fokksnøen opp høyere på fjellet i enkelte lokale lommer der det hadde blåst inn mer snø.

Snow Profile

3 cm 4F DF, 1 cm P MFcr, 15 cm 1F DF, 2 cm K MFcr, 20 cm P RG, 10 cm 1F RG Tynn mildværsskare og gjennomslagsføre opp til ca 500 moh. Over dette var det mer tørrsnø (fokksnø) over mildværsskaren.

ObsID: 212373

Lyngen / Tromsø

Snow

09.02.2020 kl. 13:00

307 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  nilscf Comment:  Isskare 1 cm på tørt snødekke under. Regn som har frosset på snødekket. Flak av skare kunne gli ut i brattere terreng. Kan danne grunnlag for svakt lag senere. Ligner på situasjon for to år siden om dette ikke endrer seg.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Skarelag kan bli svakt lag om det blir store snøfall oppå. Skarelag er dårlig bundet til snøen under og går lett i brudd.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 0 masl Crust Dry Isskare med tørr snø under. Ca 1 cm isskare (regn som har frosset på snødekket). Slike forhold opp mot 550 moh

ObsID: 212350

Lyngen / Tromsø

Snow

09.02.2020 kl. 12:21

616 masl

svmo (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  svmo
Image Of Tests
Image 2 of 6 Of:  Tests Copyright:  svmo
Image Of Tests
Image 3 of 6 Of:  Tests Copyright:  svmo
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  svmo
Image Of Tests
Image 5 of 6 Of:  Tests Copyright:  svmo
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm P MF 0 mm/0 mm D Veldig kompakt snødekke. Etter ECT brukte jeg foten på blokka og den brakk sammenhengende i bunnen av gropa

Notes

Redigeres og detaljer sendes inn senere.

Snow Cover

Crust Dry

Weather

No precipitation 0 °C

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Lokalt hvor registreringen er tatt anser jeg skredfaren som liten pga av meget kompakt snødekke.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX

ObsID: 212290

Lyngen / Tromsø

Snow

09.02.2020 kl. 09:31

395 masl

Erä-Oula (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Erä-Oula

Weather

No precipitation 2.5 °C 0 m/s 100% clouds

Avalanche Activity

9. Feb. During the day (+01:00) Wet slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release SE, S Stor skred observert fra veg. Vet ikke når den har gått.

ObsID: 212258

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

09.02.2020 kl. 09:31

25 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 1 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:31

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 212257

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.02.2020 kl. 09:12

25 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:12

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 212074

Lyngen / Tromsø

Snow

08.02.2020 kl. 00:15

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 08.02., kl. 10:05. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 212088

Lyngen / Tromsø

Snow

07.02.2020 kl. 22:31

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 08.02., kl. 10:05. Signalvarigheten på deteksjonen var 50 sekunder.

ObsID: 212087

Lyngen / Tromsø

Snow

07.02.2020 kl. 22:31

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 07.02., kl. 22:35. Signalvarigheten på deteksjonen var 50 sekunder.

ObsID: 212039

Lyngen / Tromsø

Snow

07.02.2020 kl. 20:56

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 07.02., kl. 20:59. Signalvarigheten på deteksjonen var 46 sekunder.

ObsID: 212036

Lyngen / Tromsø

Snow

07.02.2020 kl. 20:56

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 08.02., kl. 10:05. Signalvarigheten på deteksjonen var 73 sekunder.

ObsID: 212086

Lyngen / Tromsø

Snow

07.02.2020 kl. 19:03

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 07.02., kl. 19:06. Signalvarigheten på deteksjonen var 47 sekunder.

ObsID: 212023

Lyngen / Tromsø

Snow

07.02.2020 kl. 19:03

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 08.02., kl. 10:05. Signalvarigheten på deteksjonen var 66 sekunder.

ObsID: 212085

Lyngen / Tromsø

Snow

07.02.2020 kl. 17:22

90 masl

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 08.02., kl. 10:04. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 212084

Lyngen / Balsfjord

Snow

07.02.2020 kl. 13:06

288 masl

Ola@MET (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ola@MET Comment:  På Andersdalstind vestsiden. Str. 1 - 2

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Moist Øverste 5 cm av snøen var fuktig/våt på vei nedover fra ca 500moh.

Weather

No precipitation 1 °C 3 m/s from NW ↘ 70% clouds Nedover var det plussgrader hele veien, lite nedbør og oppgløtt i skydekket.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small Isolated steep slopes. Above 500 masl Så noen små skred i de bratteste hengene ut Lavangsdalen

ObsID: 211963

Lyngen / Balsfjord

Snow

07.02.2020 kl. 10:59

443 masl

Ola@MET (***)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  Ola@MET Comment:  Nordover i lavangsdalen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Sørover fra snøgropa, ikke så mye pudder oppå den mer vindpåvirkede snøen
Image Of Snow Profile
Image 3 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Fokksnølaget
Image Of Snow Profile
Image 4 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  Alle lagene
Image Of Snow Profile
Image 5 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Ola@MET Comment:  MF fra mellom skarelagene. Ingen kantkorndannelse såvidt jeg kan se.
Image Of Tests
Image 6 of 9 Of:  Tests Copyright:  Ola@MET Comment:  Bruddet under fokksnøflaket ved stor belastning. Løser lett på spadetest.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  Comment:  Q2 brudd i MF lag nederst i profilen ved medium belastning
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Noe vindpåvirket snø i Ø-heng

Snow Profile

10 cm 4F DF D-M, 20 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm 4F RG/DFbk D, 55 cm 1F RG D, 10 cm K MFcr 2 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm D, 20 cm P MFcr/MF D Mange skarelag med MF mellom -3.5 °C @ 2 cm, -5.4 °C @ 10 cm, -5.8 °C @ 20 cm, -5.5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4.9 °C @ 50 cm, -4.1 °C @ 70 cm, -3.3 °C @ 90 cm, -2.3 °C @ 110 cm, -1.3 °C @ 130 cm 1 test connected to snow profile 140 cm dyp snøprofil, ned litt forbi gammel mildværskare. Total snødybde 235 cm

Notes

Observasjon av snø og vær på vei opp: https://www.regobs.no/Registration/211906 Observasjon av snø, vær og skredaktivitet på vei ned: https://www.regobs.no/Registration/211963

Snow Cover

230 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Fokksnøflaket under nysnøen blir hardere jo høyere man kommer. I skoggrensa og rett over bærer det en skiløper. I skoggrensa er det bare 5-10cm nysnø over fokksnøflaket. Vindpåvirket snø og småskavler noen steder.

Weather

Snow 0.2 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Fortsatt snø her på ~500moh kl 11

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det myke fokksnølaget er tydelig over et nedføyket nysnølag, men virket stabilt der jeg var idag. Observerte heller ikke så mange ferske skred. Selv om LBT gikk på MF lag i gammel mildværskare ved medium belastning, er dette så dypt ned i snødekket at jeg ikke tror det er et skredproblem pr nå. Nedbør i form av regn har kun fuktet de 5 øverste cm av snødekket da denne turen var ferdig (kl 13 fredag). Høye temperaturer vil nok stabilisere fokksnøen videre. Om det kommer mer nedbør som regn i kveld og i morgen kan det føre til økt belastning på snødekket, men usikkert om det vil bidra til å løsne særlig mange naturlige skred. Forecast correct Jeg følte det var en høy fargegrad 2 der jeg var idag, da jeg ikke klarte å enkelt løse ut noen lag. Men høyere opp kan lavere temperaturer og mer vind ha gjort at fokksnøflakene ikke ha stabilisert seg i like stor grad, så varslet faregrad er nok riktig for regionen i helhet. Mener det er lurt å gå ned til 2 i morgen.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mykt fokksnø flak under nysnøen har gitt etter mens jeg går store deler av turen, men her var det såpass hardt at det ga et lite drønn.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) Few (2-5) Se observasjon fra litt senere på turen: https://www.regobs.no/Registration/211963 Så også et par skred på vei ut Lavangsdalen i de bratteste hengene, små, str 1.

Tests

LBT@130cmQ2 Gikk brudd i svakt MF lag i nederste "skarepakken" ved medium belastning, men ingen kantkorn observert (se snøprofil). Gikk også Q1 brudd under fokksnøflak ved stor belastning.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 300 masl Krevde relativt mye for å løse ut fokksnøflak der jeg gikk idag, men bruddflatene er forsåvidt glatte. Tenker at temperaturer er såpass mild at det har fått stabilisert seg endel nå, men i bratt nok kjøring er det nok mulig å løse ut flak.

ObsID: 211947

Lyngen / Balsfjord

Snow

07.02.2020 kl. 10:06

128 masl

Ola@MET (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Ola@MET Comment:  Snør kl 10
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Ola@MET Comment:  Ene staven er ned til mykt flak. Den andre staven går ned til gammel snø.

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Ca 10-20 cm nysnø over noe mer vindpakket nysnøflak. Totalt 50-60 cm med nysnø + myke flak.

Weather

Snow 0 °C 3 m/s from S ↑ 100% clouds Snør fortsatt her i Lavangsdalen

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 211906

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

07.02.2020 kl. 09:06

25 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:06 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 211890

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.