Avalanche forecast for Lyngen Thursday 2020-01-30

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be pockets with a persistent weak layer beneath the wind depposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Moderate gale from southeast.
-18 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Moderate gale from southeast.
-15 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Lyngen

Snow

30.01.2020 kl. 15:37

432 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low tredje dagen med sterk vind fra S. Sastrugi og avblåst over tregrense eller pennhård fokksnö i lunere områder. Kulden har omvandlet snö under skare ved tregrense till tykke sykkerlag i områder med mindre enn 1 m snö. I tykkere områder med snö kring 2 m er det ikke funnet lag som går i brudd med LBT og mest pennhård fokksnö. Myk snö i skogen. Jeg tenker det nå er FG 1 men har altså ikke vært over 400 m i dag. Samme vind de kommende dager. Muligens høyere snoskredfare fra mitten av neste uke med snøfall delvis fra NV

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -9 °C 11 m/s from S ↑ 70% clouds

Tests

LBT Ikke brudd

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

0.5 cm K IF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 17 cm P RG 0 mm/0 mm, 0.5 cm 4F MF 1 mm/0 mm, 2 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm -10.3 °C @ 0 cm, -8 °C @ 20 cm, -5.9 °C @ 42 cm, -4.9 °C @ 55 cm, -3.6 °C @ 80 cm 185 cm tot.

ObsID: 210514

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

30.01.2020 kl. 12:15

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 210461

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

30.01.2020 kl. 09:00

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01 Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 210412

Lyngen / Balsfjord

Snow

29.01.2020 kl. 14:20

867 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stor snøtransport seneste dager, stabiliseres sakte pga lav temp. Det finnes kantkorn, men er ikke potent. Stabilisering, videre kk-utvikling, særlig der snødekket er tynt. Mer vindtransport hvis vindretning skifter. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW between 1000 masl and 300 masl Særlig utbredt rundt tregrensa.

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Stort snøfall forrige uke, deretter flere dager med kraftig vind fra S. Svært store lokale variasjoner, noe løssnø i beskyttede områder og i skogen, ellers avblåst/pålagret. Obs skavldannelser.

Weather

No precipitation -9 °C 20 m/s from S ↑ 50% clouds Flere dager med lav temp og sterk vind fra S. Noe lokale variasjoner på vindretning.

Tests

CTM11@22cmQ2 Medium

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye driv over vei, stort sett hele veien.

Avalanche Activity

29. Jan. During the day No avalanche activity God sikt, lang biltur.

Snow Profile

25 cm P DF D, 0.5 cm I MFcr D, 0.2 cm 4F FC D, 60 cm P MF D -9 °C @ 0 cm, -8.5 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2.5 °C @ 60 cm, -1.5 °C @ 87 cm

ObsID: 210349

Lyngen / Tromsø

Snow

29.01.2020 kl. 11:10

517 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv Comment:  20-30cm løst bundet snø i skogen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv Comment:  Varierende hardhet i overflaten på store deler av fjellet.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Johan@svv Comment:  Oversiktsvilde . Stort sett avblåst. Hovedvindretning ser ut å ha vært fra øst.
Image Of Tests
Image 4 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@svv Comment:  Ect etter brudd.
Image Of Tests
Image 5 of 6 Of:  Tests Copyright:  Johan@svv Comment:  En liten kant hvor det samlets snø/fokksnø. Meget vanskelig å få noe å skli ut. Det som løsnet propagerte ikke.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low I fra det jeg så i dag er det meget stabile forhold i fjellet. Det skal likevel ikke utelukkes at det på utsatte plasser fortsatt transporteres fokksnø og at denne kan være lett å løse ut. På slike plasser vil faregraden kunne være høyere. Jeg gikk til ca 550moh i dag. Mindre vind vil gi mer stabile forhold, kaldere temperaturer og klar himmel betyr at det ligger tilrette for at kantkorn kan begynne å gro. Forecast too high Mulig det er svært store lokale forskjeller og at det er mer ustabilt i høyden. Men der jeg gikk i dag hadde fokksnøen sintret sammen utrolig godt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very difficult to trigger 1 - Small N, S, SW, W, NW

Snow Cover

No snowdrift Løs snø i skogen, ca 30cm. Snøen er litt fastere enn for noen dager siden og vinden har transportert noe av den snø som var. Det er fortsatt noen bekker som ikke er dekket av snø. Når en kommer utnav skogen, opp på fjellet er det stort sett avblåst. I noen leformasjoner ligger det fortsatt løs snø, så hvis en vet hvor en skal leite finns det fortsatt pudder lenger opp i høyden.

Weather

No precipitation -11.7 °C 4 m/s 10% clouds

Tests

ECTN12@22cmQ3 Good

LBT@75cmQ2 Stor tilleggsbelastning. Vanskelig å påvirke ettersom det ligger under tykke lag med hard snø.

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet

Avalanche Activity

29. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

2 cm P RGwp 0 mm D, 20 cm 4F RG/DF 0 mm/1 mm, 17 cm K MFcr D, 3 cm 1F FC 1 mm D, 33 cm K MF/FCxr 1 mm D, 30 cm 1F FC 3 mm D -14 °C @ 0 cm, -10.1 °C @ 10 cm, -8.4 °C @ 20 cm, -6.6 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -3.8 °C @ 60 cm, -2.3 °C @ 80 cm

ObsID: 210318

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

29.01.2020 kl. 08:23

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:24 Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 210293

Lyngen / Tromsø

Snow

28.01.2020 kl. 15:00

173 masl

Tim Dassler (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  timdassler@regobsTroms

Notes

Overflaterim

ObsID: 210243

Lyngen / Tromsø

Snow

28.01.2020 kl. 13:34

512 masl

Tim Dassler (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  timdassler@regobsTroms
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Skredfarevurderingen stemmer bra. Det er mye vind transportert snø i fjellet og mye pålagring. Dette kan gi store skred. Skredproblemet er sjiktoverganger i fokksnøen og nedsnødd nysnø. Vi klarte ikke å påvirke skarelaget lenger nede i snødekket i dag og klarte heller ikke å finne tydelig kantkorndannelse hverken iver eller under skaren. Mye vind = fokksnøprobkematikken vil være til den har fått muligheten til å stabilisere seg. Kalde temperaturer vil kunne føre til kantkorndannelse rundt skatelaget lenger nede i snødekket. Dette vil kunne gi potensielt store skred. Viktig å følge med på hvordan dette utvikler seg. Forecast correct

Weather

No precipitation -11 °C 4 m/s from S ↑ 50% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, NW above 500 masl

Snow Cover

195 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Tests

ECTPV@50cmQ2 Poor Blokka poppa ut under frilegging. OBS Leheng 52°

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Avalanche Activity

28. Jan. During the day No avalanche activity

Snow Profile

15 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -11.5 °C @ 0 cm, -13.8 °C @ 10 cm, -13.9 °C @ 20 cm, -13.5 °C @ 30 cm, -12.5 °C @ 40 cm, -11 °C @ 50 cm, -9.4 °C @ 60 cm, -7.4 °C @ 70 cm, -6.4 °C @ 80 cm, -6 °C @ 90 cm, -4.9 °C @ 100 cm, -3.8 °C @ 105 cm, -3.8 °C @ 110 cm, -3.4 °C @ 120 cm, -2.9 °C @ 130 cm, -3.3 °C @ 140 cm, -3.4 °C @ 150 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 210246

Lyngen / Tromsø

Snow

28.01.2020 kl. 13:30

880 masl

Linn Asplin (Unknown)

Weather

No precipitation from SE ↖

Snow Cover

Moderate snow drift

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Notes

Mye vind i høyden og transport av snøen. Varierende hardhet av fokksnøen.

ObsID: 210247

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

28.01.2020 kl. 10:31

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -8 °C Sjursnes (0moh) kl 10:31 Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 210189

Lyngen / Tromsø

Snow

27.01.2020 kl. 12:21

18 masl

Finn@obskorps (***)

Danger Sign

No signs observed Kjørere nettop fra Breivikeidet og observerte ikke snøfokk eller skred fra veien

ObsID: 210022

Lyngen / Tromsø

Snow

27.01.2020 kl. 10:00

532 masl

Kajak (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kajak Comment:  Siste rest av "powder cloud" sees på bildet.

Avalanche Observation

27. Jan 10:00 Dry slab avalanche Naturaly released In gully or concave form Naturlig utløst skred observert fra renne på Sjursnedtinden mens vi kjørte bil.

ObsID: 210173

Lyngen / Lyngen

Snow

27.01.2020 kl. 09:28

304 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Mye vind transport
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Mye vind fra SØ
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Snøoverflaten der vinden har ikke ennå tatt.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Snø overflaten ved skoggrensen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Snødekke over skoggrensen
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Dårligbinding i fokksnøen og mye vindtransport gir betydelig snøskredfare i bratte heng hvor det ligger ferskvindtransportert snø. Spesielt i V, NV og N heng... men kan være i andre områder. Det har ennå ikke vært observert skredaktivitet på kantkorn men dette svake lage finns i flere områder men krever stor tilleggsbelastning for å påvirke. Med kald temperaturer og mye vindtransport kan det ta lenger tid før fokksnøen stabilsererseg. Stor temperatur gradient kan gi gode forhold for kantkorn dannelse, spesielt der snødekke er tynt. Forecast correct Syns varslet treffer bra utenom jeg har bare overlevert kantkorn under skare, ikke over

Weather

No precipitation -8 °C 4 m/s from SE ↖ 20% clouds Blåser mye langskysten og på fjellet. Noen plasser underskoggensen og på dette stedet hvor det ligger i le blåser det mindre.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 900 masl and 300 masl Stor temperatur gradient kan gi kantkorn dannelse under skarelag fra mildvær fra forrige mandag. Her var det ikke ennå et tydelig svak lag men i går observerte jeg KK underskare på ca en meter på Flatfjellet også fredag på 900 meter på steingjerder var kantkorn observert.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, W, NW Dårligbinding i det nye fokksnøen. Noen lokale vindretninger i terrenget kan gi fokksnø dannelse i le heng i andre himmelretninger

Snow Cover

85 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Moist Opp til 200 meter/skoggrensen er det ca 10-20cm ubunden snø i snøoverflaten der vinden ikke har tatt. Eller vindpakket mykt fra 200-400. Vindpakket hardt over dette. Enkelte steder er det avblåste til skarelag. I går var det ca 10-30 cm ny snø tilgjengelig for vindtrasnport generelt på fjellet

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i høyden og ved havet.

Avalanche Activity

27. Jan. During the day No avalanche activity Har ikke observert skred i dag. Har også kjørt fra Nord-Lenangen til Svensby med bra sikt. I går observerte vi et naturligutløste løsnøskred som utløste et smått flakskred av fokksnø i Bjørndalen. Kristoffer la det in i regobs

Snow Profile

10 cm 1F RG M, 25 cm 4F/1F RG/DF D, 5 cm K MFcr, 5 cm 4F RG/RGxf 0 mm/1 mm D Starten på oppbyggende omvandling under skarelag, 40 cm K MF D -13 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -3.4 °C @ 30 cm, -1.8 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm, -0.4 °C @ 80 cm

ObsID: 210017

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

27.01.2020 kl. 09:00

25 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -10 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 209979

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.