Avalanche forecast for Lyngen Tuesday 2019-03-26

3
Considerable
Published:

Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow, typically found in bowls and gullies where the snow cover is thin.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northwest.
-12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from west., change to breeze from the south during the afternoon.
-13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / LYNGEN

Snow

26.03.2019 kl. 15:00

829 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps

Avalanche Activity

26. Mar. During the day (+01:00) Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release

ObsID: 188303

Lyngen / LYNGEN

Snow

26.03.2019 kl. 14:00

1008 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Bruddkant oppe t høyre i bild

Incident

Kutt av skikjører under liten skavl +40 grader bratt. Blev dratt med men skred stoppet i renna etter ca 100 m. Svagt lag av nysnø ikke potent nok. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

26. Mar 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing Buried weak layer of new snow 40 cm high and 20 m wide fracture In gully or concave form

ObsID: 188300

Lyngen / LYNGEN

Snow

26.03.2019 kl. 13:51

616 masl

KatjaPe (Unknown)

Avalanche Activity

26. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release

ObsID: 188287

Lyngen / TROMSØ

Snow

26.03.2019 kl. 09:02

233 masl

Martin (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Martin
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Martin Comment:  Fuktiga fc

Notes

Ca 25cm løs nysnø helt til topps, i stort sett ubunden. Over omtrent 350m er det tørrt i kantkornen, men de ser ut att ha blitt litt fuktige tidligere og begynt att omdannes. Over tregrensa ligger nysnøen på hard vindskare, på undersidan av den er det litt fuktig smelteskare opp til ca 600.

Snow Cover

20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Fukt i kantkornlaget, sen ymse tørr og fuktig snø uppå, ca 60 cm

ObsID: 188200

Lyngen / LYNGEN

Snow

26.03.2019 kl. 07:04

334 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Probl m kant fortsetter rundt skoggrensen.
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Sig vær inn fjorden.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Tilgjengelig snø for transport.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Store kantkorn over skare. 1,5-2,5mm
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Fikk utsyn over stort område i alle exe fra vestavær. Ingen ferske skred.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -4 °C 0 m/s 20% clouds Noe snø i går kveld fra nv.

Danger Sign

No signs observed Ingen drønn, sprekker eller ferske skred. Noe fersk vindpakket snø - men ingen utslag i testheng.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Rundt tregrensen er kantkornlaget mulig å påvirke på få steder. Men er fortsatt potent. Ellers ingen signaler på at vi har med en 3-er å gjøre. Over tregrensen er fokksnøen stabilisert og kantkornlaget er vanskelig å finne steder hvor man kan påvirke laget. Ingen faseterte krystaller i overflaten på noen høyde. Vil tro med mildvær at vi får kortvarig økning av skredfaren rundt tregrensen ellers skal det mye til for å skape ustabilitet i snøen høyere opp. Rimelig høye temperaturer gjør at stabiliseringen går for etter snøfokk. Forecast too high

Tests

@30cmQ2 Good Blokktest på 700 moh. Store kantkorn, men de ligger godt beskyttet b

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry I skogen er skarelaget stort sett gått i oppløsning, så det ligger to pakker, en med gammel omvandlet nederst og tørr delvis pakket hvit snø øverst. Finner kun noe fukt i snødekket under 200 moh. I skoggrensen er skarelaget tydelig fremme på rabber og rygger, mens det er blåst inn en del i lesider...

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 600 masl and 300 masl Kantkornlaget rundt tregrensen er fortsatt lett å påvirke på de stedene overliggende laget er mykt. Men er få steder som ikke har flak.

Avalanche Activity

26. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed Profil tatt på 700 moh østlig exp

ObsID: 188187

Lyngen / Stormheimfjellet

Snow

25.03.2019 kl. 14:00

753 masl

ragnhildn@met (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  10-20 cm ubunden løssnø under ca. 500 moh på veien ned.

Weather

Snow -1 °C 6 m/s from NW ↘ 100% clouds Det var stort sett ganske tette snøbyger på hele turen, vinden begynte å ta da jeg kom over ca. 600 moh.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Jeg tror at hovedskredproblemet i høyden vil være fokksnø siden kantkornlag ligger dypere i snødekket under hardpakket snø, rundt tregrensa kan det være at disse kantkornalgene fortsatt er aktive, men vil tro at disse lagene også begynner å bli begravd under en del snø mange steder. Gravde bare i høyden i dag! Kanskje kan man begrense skred på kantkorn til 300-700 moh? Det var tette snøbyger og etterhvert en del vind fra nordvest i høyden på mandag, det har trolig dannet seg fokksnøflak i leheng mot sørøst. Der jeg gravde opplevde jeg snødekket som stabilt og vil vurdere skredfaren til FG2, men det er nok mer ustabilt rundt tregrensa og der det har dannet seg fokksnø de siste dagene.

Tests

ECTX Good Tok to ECT på 800 moh, ingen gikk til brudd.

Snow Cover

140 cm in total Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Da jeg startet turen var det ca. 5-15 cm med nysnø fra bilen og opp til ca. 500 moh, over her var snøen vindpakket myk. I høyden var det stedvis avblåst på oppstikkede formasjoner i terrenget. Tette snøbyger hele turen gjorde at det på veien ned lå ca. 10-20 cm med nysnø der vinden ikke hadde tatt.

Snow Profile

9 stratigraphy layers observed Snøprofil ble tatt på ca. 800 moh. Kantkorn over det nederste skarelaget, dette gikk iikke til brudd på test, men når jeg prøvde å frigjøre blokka med spade etterpå. Da med en del kraft. I øverste laget lå det fuktig snø under tørr snø, ved klarvær og kaldt (som det ikke ser ut til å bli fremover) kan det kanskje danne seg kantkorn her.

ObsID: 188196

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

25.03.2019 kl. 11:30

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 188067

Lyngen / LYNGEN

Snow

25.03.2019 kl. 10:49

442 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Liten storm i går på utsatte plasser gav en hard fokksnö som i natt fått litt lössnö, ca 10 cm. Snøen er bundet på utsatte plasser men løs i leheng. Opplever meget gode bindninger i snødekket på dagens tur. Kantkornlaget kan muligens være aktivt fortsatt kring tregrense men på begrensede områder/konveks. Mulig andre områder i Lyngen fått mer snø i natt. Fine forhold for ski. Under ca 200 m føler man gårsdagens mildværsskare. Det finnes 10 cm løssnø som kan bli transportert hvis vinden blir sterkere, muligens allerede senere i dag. Varmere vær onsdag påvirker nok ikke stabilitet i fokksnø tenker jeg. Forecast too high Fjernutøsing er lite sannsynlig.

Tests

ECTN23@30cmQ2 Good Kk øver skare

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 1 - Small NE, E, SE between 700 masl and 300 masl

Avalanche Activity

25. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 188057

Lyngen / LYNGEN

Snow

25.03.2019 kl. 09:18

55 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Klart vær på morgonen men skyer er på vei.

Weather

No precipitation -1 °C 0 m/s

ObsID: 188026

Lyngen / LYNGEN

Snow

24.03.2019 kl. 16:16

136 masl

Fredrik@SBO (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Fredrik@SBO

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Avalanche Activity

24. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E. Below 200 masl Sed fra sjøen

ObsID: 187937

Lyngen / BALSFJORD

Snow

24.03.2019 kl. 15:52

469 masl

Martin (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Martin Comment:  Vær

Weather

Snow 5 m/s 100% clouds

Notes

2m snødype, tørr snø på overflaten fra ca 300m

Tests

ECTN12@30cmQ1 Brudd i små, lite utviklet FC i fokksnøen, 15cm over skaren. Ingen fortplantingsevne akkurat her men veldig glatt brudd.

ObsID: 187938

Lyngen / TROMSØ

Snow

24.03.2019 kl. 14:24

774 masl

Pada (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Pada
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Pada

Weather

Snow -2 °C from N ↓ 70% clouds

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Avblåst og småskavler som sklir på isete underlag

ObsID: 187956

Lyngen / TROMSØ

Snow

24.03.2019 kl. 14:09

597 masl

Andreas@SVV (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Andreas@SVV

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Virker som problemet med vedvarende svake lag stabilisert seg rundt tregrensen grunnet siste dagers mildvær. Der hadde jeg vanskligere å få løst ut noe nå. Men finnes fortsatt i høyden, se profil. I høyden er nå lagret også dyperer begravd dvs større skred men mindre sannsynlig. Antar vi ligger mellom fg2 -fg3 nå. Økende grunnet nedbørd (pålagring) og fortasatt vedvarene svake lag. Skredene forventes etterhvert blir store. Forecast correct

Tests

ECTP23@70cmQ2 Medium Profil på ca 650moh mot NV. Testen viser omtrennt samme resultat eller på fjellet her også. Lag med kantkorn over skare som går i brudd. Tykkelse ca 3cm og korn størrelse rundt 1mm.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Difficult to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Virker som problemet med vedvarende svake lag stabilisert seg rundt tregrensen grunnet siste dagers mildvær. Der hadde jeg vanskligere å få løst ut noe nå. Men finnes fortsatt i høyden, se profil. I høyden er nå lagret også dyperer begravd dvs større skred men mindre sannsynlig.

ObsID: 188052

Lyngen / LYNGEN

Snow

24.03.2019 kl. 13:45

1003 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Weather

Sleet 2 °C 25 m/s 100% clouds Ila turen hadde vi vind fra NØ, dreide til S, og så V. Til tider vanskelig å stå oppreist.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Nullsikt, med mye vær.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mildvær og tung snø opp til tregrensen, noe kantkorn i overflaten der som sannsynligvis ikke vil by på på problemer med mer mildvær. Midtparti er svært vindpåvirket med tynt snødekke, is og vindbårer. Lengre opp er det mer snø. Vi har fortsatt en solid skarepakke i bunn, med kantkorn over. Oppå ligger varierende lag av løs snø og vindpakk. Kantkorn er foreløpig ikke potent. Mye vær, nedbør og vind fra fler kanter gir et komplekst bilde av forholdende. Meldt mildvær og regn. Stabiliserende forhold utenom akutte våtsnøproblem. Svært krevende forhold i dag gjorde det omtrent umulig å gjøre en skikkelig snødekkeundetsøkelse. Gjorde en kjapp pit, men snøføyk gjorde det vanskelig å å lage profil eller gjøre CT. Vurdering basert på flere kjappe utgravinger for hånd.

Snow Cover

160 cm in total Heavy snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Storm slab (soft slab) Moist Tørr snø over 800moh

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1500 masl and 400 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, NW above 600 masl

Avalanche Activity

24. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Nullsikt

ObsID: 187926

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

24.03.2019 kl. 10:55

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 187881

Lyngen / LYNGEN

Snow

23.03.2019 kl. 15:23

432 masl

Kristoffer@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Bilde av skredet.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Det har blåst bra på toppene i dalen i løpet av lørdagen. Bilde mot S opp mot Daltinden.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Bilde mot NV.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Bilde mot V.

Weather

Snow Natt til fredag kom det cirka 30cm nysnø i dalen. På fredagen plukket vinden seg opp og mye av denne snøen ble transportert på. Lørdagen var det byger og en del vind på formiddagen. Bygene sluttet utover dagen, men vinden holdte seg.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Smått drønn cirka 50m lengre ned fra skredet ble utløst.

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Snow Cover

Fuktig snøoverflate opp til tregrensa (cirka 350-400moh). Over dette en blanding av vindparker hard/myk og ubundet.

Incident

2 skiløpere utløste skred i det de slapp seg ned et lite brattheng i skoggrensen. Begge kjørte fra skredet, men det var nære på. Kunne vært unngått ved å kjøre rundt henget. Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Avalanche Observation

23. Mar 14:00 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing 50 cm high and 20 m wide fracture Steep slope

Avalanche Activity

22. Mar. During the day (+01:00) Spontaneous release Fredag formiddag ble det observert flere naturlig utløste skred. For det meste løssnøskred, mulig noen flakskred.

ObsID: 187916

Lyngen / LYNGEN

Snow

23.03.2019 kl. 15:05

516 masl

birgitrustad (****)

Avalanche Activity

23. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. N Gått ila fredag/natt til lørdag. Løsnet rett under skavlen på ryggen. Tynn bruddkanthøyde så trolig kun siste dag/dagers innelåst snø.

ObsID: 187788

Lyngen / BALSFJORD

Snow

23.03.2019 kl. 12:58

517 masl

Svartn@regobsTroms (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Svartn@regobsTroms Comment:  Lite skred å se
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Svartn@regobsTroms Comment:  Litt vindpåvirka, men mykt

Weather

-1 °C 5 m/s from S ↑ 90% clouds Lite vind i lavlandet. Mere vind i høyden og en periode med frisk bris mens vi var på toppen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I høyden har det lagt seg opp en del fonner

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ett drønn like under skoggrensen

Snow Cover

Some snow drift Kramsnø i lavlandet. På dette punktet var det en myk fokkskare som er sterk nok til å bære en skiløper. Men det er mulig stikke staven igjennom skaren og en drøy meter ned i løs snø under skaren.

Avalanche Activity

24. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Overraskende lite skredaktivitet å se i fjellsidene

ObsID: 187824

Lyngen / LYNGEN

Snow

23.03.2019 kl. 12:34

374 masl

mikal@nortind (***)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kantkorn mellom forkant(20cm p-k) og skare

ObsID: 187760

Lyngen / LYNGEN

Snow

23.03.2019 kl. 12:32

823 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Pollfjellet sett fra nnø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Omhandler krystaller i snøoverflate fra tregrensen og ned. Snøen er tørr under overflaten ved tregrensen. Lengre ned er den gradvis mer fuktig nedover.

Weather

No precipitation 15 m/s from SW ↗ Betydelig med vindtransport fra sv i høyden. Måler på 1100 moh viser 10-20 s/m fra sv.

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist Fuktig varme/regnpåvirket snø opp til tregrensen på ca 400 moh.

ObsID: 187761

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

23.03.2019 kl. 10:46

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

ObsID: 187721

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

23.03.2019 kl. 10:44

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv293 Holmbuktura - ,

ObsID: 187720

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.