Avalanche forecast for Lyngen Tuesday 2019-03-12

2
Moderate
Published:

Persistent weak layers exist, and can be effected by a skier. Avalanches are easiest to trigger under the treeline where overlaying snow are soft, and harder to trigger over the treeline, since the overlaying snow is hard. Be careful under the treeline and where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the west during the evening.
-16 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Breeze from south., change to fresh breeze from the southwest during renoon.
-19 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

12.03.2019 kl. 14:17

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent snowdrift

ObsID: 185818

Lyngen / LYNGEN

Snow

11.03.2019 kl. 19:25

166 masl

Turkite (Unknown)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lokale områder med solskare i sørvendte bratte småheng. Under 400moh

ObsID: 185714

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 16:56

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 185620

Lyngen / LYNGEN

Snow

11.03.2019 kl. 15:23

1495 masl

Turkite (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Turkite Comment:  Vindtransport fra vest

Weather

from W →

ObsID: 185713

Lyngen / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 14:30

257 masl

aam (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 185466

Lyngen / Selnes

Snow

10.03.2019 kl. 14:21

972 masl

adadranger (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks

Tests

ECTP11@30cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 400 masl

ObsID: 185427

Lyngen / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 13:53

337 masl

Andreas@TFFK (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønner stedvis i snøen og sprer seg ca 10m . Er et kantkornlag på noen cm mellom gammelsnø og snøen etter mildværet som kollapser. Har intrykket fra tidligere obsturer at problemet ligger fremst fra rundt tregrens og opp til 700m. Men dette blir en antagelse...

ObsID: 185437

Lyngen / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 12:32

306 masl

MagneH (Unknown)

Snow Cover

Svakt lag med kantkorn på 30cm. Ligger mellom skaresnøen og nyere pålagret snø (som beskrevet på varsom). Q2.

ObsID: 185353

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 10:16

410 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps

Avalanche Activity

10. Mar. During the day One (1) SE, S

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S between 500 masl and 200 masl

ObsID: 185309

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 09:58

769 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Her. To skredproblem. Løssnø og kk under skare

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen faretegn men hele fire skredproblem på dagens tur... Det förste og minst stabile laget er laget av kk over skare i og akkurat under tregrense. På 800 m finnes 5 cm, meget svagt lag av lössnö, ECTPV@25 Q3, samt KK under skare ECTP18@45 Q2. Det fiinnes også svake lag i fokksnöen. Sig i snöen på kuleformasjoner/tid/vind kan gi redusert stabilitet på disse plasser. Forecast correct

Tests

ECTP18@45cmQ2 Medium Kantkorn under skare

ECTPV@25cmQ2 Poor Løssnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 500 masl Under tynn isskare. ECTP18@45

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 300 masl ca25 cm.

ObsID: 185305

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 09:15

561 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Q1 nede v skare men tåler mye mer her enn v tregrense.

Tests

ECTP11@30cmQ3 Poor Tykt men F løst lag.

ObsID: 185290

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 09:15

414 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

15 cm 4F/1F DF/RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 1 mm/0 mm D Skarelag Kollapser med lite tilleggsbelastning, men propagerer ikke, 5 cm P MF 1 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm, 0.5 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag Er ustabilt ved frigjøring, men skal mye til for å påvirke laget., 40 cm P MFcr 0 mm/0 mm

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Vært moderat transport fra nord siste døgn. Det er tørr løssnø i skogen med blanke overflatekrystaller (ikke rim). Det er stort sett samme snøpakke fra bunn til topp, men skarepakken i skogen er mer i oppløsning. Fra skoggrense har det vært lastet inn snø fra ulike retninger og noen steder er det mest hardpakket i overflaten mens det de fleste stedene er det progressivt hardere nedover imot skarepakket. over rygger og morener er det tydelig at kantkornlaget er mer utviklet og kollapser rundt skiene uten at det propagerer.

Notes

Så langt ingen drønn. Men finner skare med kantkorn over høyt i snødekket. https://youtu.be/4ea7vol_W1A

Danger Sign

No signs observed Gikk over store områder utenfor etablerte spor og 1300 høydemeter uten å få drønn, sprekker eller ferske skred. Dette til tross for at det ligger kantkorn over skarelaget mange plasser. Kantkornene er enten for små og ligger i for tykke lag under fokksnøen eller så er det sammenfrosset løs meltfreeze.

Weather

No precipitation -10 °C 3 m/s from N ↓ Kald værtype. Sola greier ikke å påvirke selv siden som er solvendt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblemene som har skapt skred de siste dagene ser ut til å ha roet seg - i dette området har det ikke gått ut naturlig eller kunstig utløste skred. Snødekket virker traust og det gir lite tegn til ustabilitet. I bratte heng bør man unngå tynt snødekke i nærheten av konvekse partier, der er det mulig å nå ned til svake lag. Der problemet har vært nedsnødd nysnø virker snøpakken å ha stabilisert seg. Generelt stabile forhold... Det er bra med snø tilgjengelig for transport og om det danner seg flak med mer forplantningsevne over det øverste kantkornlaget vil vi få mer utfordrende forhold. På grunn av kulda virker toppdekket å ha startet på fasettering - bør overvåkes ved snøfall oppå dette laget. Begge kankornlagene bør overvåkes... Forecast correct

Avalanche Activity

10. Mar. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 500 masl Ved vedvarende kulde bør man være obs på begge kk lagene - de kan utvikle seg.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 400 masl Man kan forvente å finne problemet i alle retninger, men der snødekket er tykkere så er det ikke mulig å nå ned til de svake lagene.

ObsID: 185382

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 08:33

349 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Patrik@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Patrik@ObsKorps

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Kallsnø/fokksnø med svakt lag mot mildværspakke.

Weather

No precipitation -6 °C 5 m/s from W → 5% clouds Vind fra V

Tests

ECTN10@20cmQ2 Poor Sannsynlig bedre forplanting i mer vindutsatt terreng. Her tynt 95 cm tot smøpakke.

ObsID: 185284

Lyngen / TROMSØ

Snow

09.03.2019 kl. 17:45

322 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  ncf Comment:  Ca 25 cm tørr snø på fast underlag. Øverste 20 cm løs/løst bundet, men nederste 5 cm mer bundet. Det er skarelag under tørrsnøen som kollapser og lager drønn ved belastning. Noen cm kantkorn under tynn skare. Under kantkorn er snødekkket frosset og fast.

Snow Cover

130 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Store drønn i snødekket i et område 300-350 moh

Weather

No precipitation -6 °C 8 m/s from NE ↙ 80% clouds God vind fra nordøst over skoggrensa og til topps på Fagerfjellet. Over skoggrensa er det meste av snøen oppå skaren vindpakket myk til hard.

ObsID: 185231

Lyngen / TROMSØ

Snow

09.03.2019 kl. 14:25

746 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Vinden har tatt og tar godt her. 1F/P hard fokksnø. Det er blitt flytta en god del snø.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ikke drønn i dag

Avalanche Activity

9. Mar. During the day No avalanche activity God sikt

ObsID: 185160

Lyngen / LYNGEN

Snow

09.03.2019 kl. 13:55

606 masl

Daniel@rkh-skredgruppe (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra nord. 8 m/s

ObsID: 185152

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.