Avalanche forecast for Lyngen Monday 2019-03-11

2
Moderate
Published:

Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow, especially around the treeline.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast., change to breeze from the southeast during the evening.
-21 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the west during the evening.
-16 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / LYNGEN

Snow

11.03.2019 kl. 19:25

166 masl

Turkite (Unknown)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lokale områder med solskare i sørvendte bratte småheng. Under 400moh

ObsID: 185714

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 16:56

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 185620

Lyngen / LYNGEN

Snow

11.03.2019 kl. 15:23

1495 masl

Turkite (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Turkite Comment:  Vindtransport fra vest

Weather

from W →

ObsID: 185713

Lyngen / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 14:30

257 masl

aam (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 185466

Lyngen / Selnes

Snow

10.03.2019 kl. 14:21

972 masl

adadranger (Unknown)

Tests

ECTP11@30cmQ2 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 400 masl

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 185427

Lyngen / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 13:53

337 masl

Andreas@TFFK (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønner stedvis i snøen og sprer seg ca 10m . Er et kantkornlag på noen cm mellom gammelsnø og snøen etter mildværet som kollapser. Har intrykket fra tidligere obsturer at problemet ligger fremst fra rundt tregrens og opp til 700m. Men dette blir en antagelse...

ObsID: 185437

Lyngen / TROMSØ

Snow

10.03.2019 kl. 12:32

306 masl

MagneH (Unknown)

Snow Cover

Svakt lag med kantkorn på 30cm. Ligger mellom skaresnøen og nyere pålagret snø (som beskrevet på varsom). Q2.

ObsID: 185353

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 10:16

410 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Patrik@ObsKorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S between 500 masl and 200 masl

Avalanche Activity

10. Mar. During the day One (1) SE, S

ObsID: 185309

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 09:58

769 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Her. To skredproblem. Løssnø og kk under skare

Tests

ECTP18@45cmQ2 Medium Kantkorn under skare

ECTPV@25cmQ2 Poor Løssnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 500 masl Under tynn isskare. ECTP18@45

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 300 masl ca25 cm.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen faretegn men hele fire skredproblem på dagens tur... Det förste og minst stabile laget er laget av kk over skare i og akkurat under tregrense. På 800 m finnes 5 cm, meget svagt lag av lössnö, ECTPV@25 Q3, samt KK under skare ECTP18@45 Q2. Det fiinnes også svake lag i fokksnöen. Sig i snöen på kuleformasjoner/tid/vind kan gi redusert stabilitet på disse plasser. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185305

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 09:15

561 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Q1 nede v skare men tåler mye mer her enn v tregrense.

Tests

ECTP11@30cmQ3 Poor Tykt men F løst lag.

ObsID: 185290

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 09:15

414 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Så langt ingen drønn. Men finner skare med kantkorn over høyt i snødekket. https://youtu.be/4ea7vol_W1A

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Vært moderat transport fra nord siste døgn. Det er tørr løssnø i skogen med blanke overflatekrystaller (ikke rim). Det er stort sett samme snøpakke fra bunn til topp, men skarepakken i skogen er mer i oppløsning. Fra skoggrense har det vært lastet inn snø fra ulike retninger og noen steder er det mest hardpakket i overflaten mens det de fleste stedene er det progressivt hardere nedover imot skarepakket. over rygger og morener er det tydelig at kantkornlaget er mer utviklet og kollapser rundt skiene uten at det propagerer.

Weather

No precipitation -10 °C 3 m/s from N ↓ Kald værtype. Sola greier ikke å påvirke selv siden som er solvendt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 500 masl Ved vedvarende kulde bør man være obs på begge kk lagene - de kan utvikle seg.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 400 masl Man kan forvente å finne problemet i alle retninger, men der snødekket er tykkere så er det ikke mulig å nå ned til de svake lagene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredproblemene som har skapt skred de siste dagene ser ut til å ha roet seg - i dette området har det ikke gått ut naturlig eller kunstig utløste skred. Snødekket virker traust og det gir lite tegn til ustabilitet. I bratte heng bør man unngå tynt snødekke i nærheten av konvekse partier, der er det mulig å nå ned til svake lag. Der problemet har vært nedsnødd nysnø virker snøpakken å ha stabilisert seg. Generelt stabile forhold... Det er bra med snø tilgjengelig for transport og om det danner seg flak med mer forplantningsevne over det øverste kantkornlaget vil vi få mer utfordrende forhold. På grunn av kulda virker toppdekket å ha startet på fasettering - bør overvåkes ved snøfall oppå dette laget. Begge kankornlagene bør overvåkes... Forecast correct

Avalanche Activity

10. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Profile

15 cm 4F/1F DF/RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 1 mm/0 mm D Skarelag Kollapser med lite tilleggsbelastning, men propagerer ikke, 5 cm P MF 1 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm, 0.5 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag Er ustabilt ved frigjøring, men skal mye til for å påvirke laget., 40 cm P MFcr 0 mm/0 mm

Danger Sign

No signs observed Gikk over store områder utenfor etablerte spor og 1300 høydemeter uten å få drønn, sprekker eller ferske skred. Dette til tross for at det ligger kantkorn over skarelaget mange plasser. Kantkornene er enten for små og ligger i for tykke lag under fokksnøen eller så er det sammenfrosset løs meltfreeze.

ObsID: 185382

Lyngen / LYNGEN

Snow

10.03.2019 kl. 08:33

349 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Patrik@ObsKorps
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Patrik@ObsKorps

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Kallsnø/fokksnø med svakt lag mot mildværspakke.

Weather

No precipitation -6 °C 5 m/s from W → 5% clouds Vind fra V

Tests

ECTN10@20cmQ2 Poor Sannsynlig bedre forplanting i mer vindutsatt terreng. Her tynt 95 cm tot smøpakke.

ObsID: 185284

Lyngen / TROMSØ

Snow

09.03.2019 kl. 17:45

322 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  ncf Comment:  Ca 25 cm tørr snø på fast underlag. Øverste 20 cm løs/løst bundet, men nederste 5 cm mer bundet. Det er skarelag under tørrsnøen som kollapser og lager drønn ved belastning. Noen cm kantkorn under tynn skare. Under kantkorn er snødekkket frosset og fast.

Snow Cover

130 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -6 °C 8 m/s from NE ↙ 80% clouds God vind fra nordøst over skoggrensa og til topps på Fagerfjellet. Over skoggrensa er det meste av snøen oppå skaren vindpakket myk til hard.

Danger Sign

Whumpf sound Store drønn i snødekket i et område 300-350 moh

ObsID: 185231

Lyngen / TROMSØ

Snow

09.03.2019 kl. 14:25

746 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Vinden har tatt og tar godt her. 1F/P hard fokksnø. Det er blitt flytta en god del snø.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day No avalanche activity God sikt

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ikke drønn i dag

ObsID: 185160

Lyngen / LYNGEN

Snow

09.03.2019 kl. 13:55

606 masl

Daniel@rkh-skredgruppe (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra nord. 8 m/s

ObsID: 185152

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 15:42

472 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  ECT og lille blokktest ga utslag på et tynt lag med kantkorn under et tynt porøst skarelag.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Ved lille blokktest fikk jeg brudd ved stor tilleggsbelastning på et lag med kantkorn innblandet i nedføyket løssnø, i tillegg til brudd i laget med kantkorn under skaren.

Tests

ECTP22@50cmQ2 Good

Notes

Graving gjort i SØ-side på 500moh.

ObsID: 184986

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 13:37

794 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Mindre lokalt heng der fokksnøen sklir ut på lag av nysnø oppå den harde skaren.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tur opp mot vardtinden. Få faretegn som var noe overeskende med siste døgns innmeldinger om skred og drønn m.m. Kun i et testheng klarte jeg å få ut et mindreflak. Ser ut som dette løsner på tynt lag av nysnø. Gravde to profiler. Finnes sjiktoverganger i fokksnøen og svakt lag av nysnø mellom fokksnøen og skaren fra den gamle snøen. Men bruddforplantningen er begrenset fikk på en profil ECTN25@30cmQ2 på sjiktovergang. Langsom stabilisering. Forecast too high Jeg opplevde ikke noen stor utberedelse av ustabil snø. Bare veldig lokale fokksnøheng. Tror man skal være uheldig for å kunne løse ut skred. Fandt ikke noen lag av vedvarende svakelag på dette fjellet.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184966

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 13:16

784 masl

HåvardT@met (*****)

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Lett snøfokk langs bakken på noen utsatte steder.

Weather

-10 °C 3 m/s from NE ↙ 50% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl Mitt inntrykk er at det finnes lag med små kantkorn i overgangen mellom gammel og ny snø de fleste steder i dette området. Laget varierer i tykkelse, men de fleste steder virker det å være tykt (5-10cm). Noen steder ligger det mellom skarelag og noen steder over skare. Virker som det er lettest å påvirke i skogen/skoggrensa, men bare fått ujevn bruddflate ved stabilitetstest der (Q3). Over skoggrensa ligger det for det meste under mer snø og er dermed vanskeligere å påvirke. Usikker på høydebegrenseingen, men tenker laget er skapt av temp gradient mellom våt snø og tørr kald snø, så høyere opp var det nok mindre fuktighet i den gamle snøen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 300 masl Fokksnø virker å for det meste ha stabilisert seg, men noen få steder kan det nok fortsatt være lett å løse ut. Såg litt snøfokk på noen topper, så noen få steder kan det også ligge helt fersk fokksnø med sjiktoverganger.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt vanskelig å si noe eksakt om utbredelse og egenskaper på det svake laget som ligger mellom gammel og ny snø. Observerte ikke store drønn selv i dag, men ser jo at andre har observert dette andre steder i regionen. Ut fra det jeg har observert i dag vurderer jeg at det generelt krever stor tillegsbelastning å løse ut noe på dette laget, og lander derfor på FG2, men for regionen som helhet kan nok FG3 være riktig. Ustabil fokksnø har nå liten utbredelse ut fra det jeg har sett. Mye løs snø tilgjengelig for transport, så ved vindøkning vil vi få et utbredt fokksnøproblem. Forecast correct

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed Kun små drønn under ski i skogen.

ObsID: 184932

Lyngen / Gorzelvtind

Snow

08.03.2019 kl. 13:00

1040 masl

Marjo (Unknown)

Avalanche Observation

8. Mar 13:00 Unknown 1 - Small Human triggered SW-facing 40 cm high and 50 m wide fracture Forrest Personutløst skred rett ved skoggrensa. Ingen tatt.

ObsID: 185107

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 12:00

864 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Flakskred nord på Kvaløya.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Størrelse 3 skred i Finnvikdalen
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Skred under Kjølen, str 3
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Kjem dårlig fram på bilete, men skred på baksida av tromsdalstind. Det var også tilsvarande over E8 før solligården. Str 2 skred.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Rim i skogen.
Image Of Weather
Image 6 of 9 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Klart vestover og mot kvaløya.
Image Of Weather
Image 7 of 9 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Slørskyer innover (austover)
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Stabilitetstest i skogen. Går lett til brot, men det er q3-brot.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil frå NV-vendt side i skogen. Relativt representabel for heile fjellsida, berre at bunden snø over kantkorn er hardare mot høgda. Lufttemperaturen her var -9,5 grader.

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Dry Generelt opplevdes snødekket relativt likt på heile turen, sjå profil. Kantkorn finnast mellom skare og fokksnø alle stadar, men overliggande lag er hardare over tregrensa, og det virker som det må større tilleggslast for å påvirke slike lag der. Det var høg temperaturgradient i snødekket, og i dei øverste 5-10 cm var det 5-6 grader forskjell. Der er dermed gode forhold for danning av overflatenære kantkorn.

Weather

No precipitation -10 °C from NE ↙ i dag var det sol og lite vind på starten av dagen. Etterkvart kom det slørskyer og vinden auka i styrke fra ca. Kl 15. Det er kaldt vær, -15 grader ved bilen i ramfjorden, -10 til -12 grader i høgda.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day Dry slab avalanche Several (6-10). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE, S, SW, W Eg har ikkje vore i områder dei siste dagane, så eg har ikkje så god kontroll på akkurat når skred har gått, men med innflyging Tromsø og kjøring til Ramfjorden såg eg fleire flakskred. Storleiken varierer frå 1,5 til 3 og dei finnast i ulike himmelretningar og høgder. Dei største skreda som eg observerte var nord på kvaløya.Trur nokre kan ha gått i nedføyka lag av laus snø, medan andre har gått på kantkorn.

Tests

ECTP8@33cmQ3 Poor Brot med propagering over heile søyla på stabiltetstest i skogen. Det er kantkorn over skare som går i brot. Trur dette er relativt representativt i heile skogen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kantkorn over skare ser ut til å ha stor utbreiing, både under og over skoggrensa. I skogen kan ein påverke desse med liten tileggslast, men over skoggrensa er overliggande snø hardare, så her må det stor tilleggslast til for å påverke desse. Brotforplantningsevna ser ut til variere. Dermed er det nok lett å løyse ut str. 3 skred nokre stadar, medan det er vanskeleg å løyse ut mange stadar.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Snow Profile

0.5 cm F SH 2 mm/0 mm D, 20 cm F DF 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F/1F RG/RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm D Snøpakken er djupare, men eg gravde ikkje lenger ned. -15.9 °C @ 0 cm, -11 °C @ 5 cm, -8.4 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 25 cm, -1.5 °C @ 30 cm 1 test connected to snow profile Profil frå NV-vendt side i skogen. Relativt representabel for heile fjellsida, berre at bunden snø over kantkorn er hardare mot høgda. Lufttemperaturen her var -9,5 grader.

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nede i skogen var det rimkrystallar. Det var mindre mot høgda. Er ikkje eit problem no.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det var vindstille til ca. Kl 15, men etter det blei vinden sterkare, og det var snøfokk frå toppane. Det var ca. 20 Cm, stadvis meir, ubunden snø tilgjengelig for vindtransport. Vindretning var nordaust.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snødekket sank saman med liten tillegglast opp til tregrensa, stadvis også over. Enkelte stadar vart det drønn som forplanta seg nokre meter.

Recent avalanches Område: For kommunen. Beskrivelse: Sjå skredaktivitet.

ObsID: 185041

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 11:38

105 masl

Ingrid@NVE (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn med liten tilleggsbelastning. Forplanting 10m ca. Kollaps i kantkorn på skare med vindpåvirka SNO og laussnø på.

ObsID: 184899

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 11:22

327 masl

Snømann (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  snømann Comment:  Kantkorn over skarelag
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  snømann Comment:  Svakt lag over skarelag. Skarelaget knakk/sprakk da jeg tok ut blokken, var et rent brudd. ECTP11@32

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye(20-30 cm) ubunden snø under tregrensa, mindre(ca 10 cm) over tregrensa. Snøen begynner å flake seg, men foreløpig i isolerte lommer og i begrensede mengder. Mye løssnø igjen som kan flytte på seg.

Weather

No precipitation -13 °C 5 m/s from SE ↖ 10% clouds -15 ved havet, -10 på 800 moh. Fra vindstille til ca 5 m/s i løpet av turen.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

Tests

ECTP11@32cmQ1 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW between 500 masl and 100 masl Gikk kun i nordvestlig retning så har ikke grunnlag for å si noe om andre himmelretninger. Skarelaget som hadde kantkorn både over og under seg ble kun observert under tregrensa. ECT gikk på laget over det tynne skarelaget. Ingen drønn over tregrensa.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn rundt skarelag i skogen er ustabil og kan gå ved liten tilleggsbelastning. Overliggende snø er hard nok til at den kan gå som flak. Over tregrensa er det en del fersk fokksnø, men denne har foreløpig begrenset utbredelse på dette fjellet. Sannsynlig at det er finnes andre steder i regionen med større fokksnøproblematikk. Det er meldt fortsatt kaldt vær, som kan være med på å utvikle kantkornene videre. Fortsatt, eller økt vind, vil bidra til mer fokksnø. Forecast correct Det finnes et svakt lag som løsner lett, men kunne kun finne dette i skogen, og vurderer det til at det mest sannsynlig kun vil gå middels store skred. Ved bruk av ADAM på den turen jeg gikk vurderer jeg faregrad til 2, men sannsynlig at kantkorn og fokksnø er utbredt i varierende grad over hele regionen og kan gjøre at faregraden er 3 andre steder.

Snow Profile

12 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 1 mm/2 mm D Skarelag Stort sett kantkorn på rundt 1 mm, men flere større, opp mot 2 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 13 cm P MFcr 0 mm/0 mm D -16 °C @ 2 cm, -8 °C @ 15 cm, -4.5 °C @ 25 cm, -2.5 °C @ 35 cm, -2 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Kantkornlag observert på 200 moh, men drønn først rundt 300 moh. Ingen drønn over 400 moh.

ObsID: 184894

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 10:29

217 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  HåvardT@met

Tests

ECTP8@45cmQ3 Små kantkorn mellom skarelag.

ObsID: 184874

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.