Avalanche forecast for Lyngen Saturday 2019-03-09

3
Considerable
Published:

Conditions are dangerous. Remote triggering is likely. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware of a persistant weak layer buried by windslabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Likely

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-22 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-25 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / TROMSØ

Snow

09.03.2019 kl. 17:45

322 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  ncf Comment:  Ca 25 cm tørr snø på fast underlag. Øverste 20 cm løs/løst bundet, men nederste 5 cm mer bundet. Det er skarelag under tørrsnøen som kollapser og lager drønn ved belastning. Noen cm kantkorn under tynn skare. Under kantkorn er snødekkket frosset og fast.

Snow Cover

130 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -6 °C 8 m/s from NE ↙ 80% clouds God vind fra nordøst over skoggrensa og til topps på Fagerfjellet. Over skoggrensa er det meste av snøen oppå skaren vindpakket myk til hard.

Danger Sign

Whumpf sound Store drønn i snødekket i et område 300-350 moh

ObsID: 185231

Lyngen / TROMSØ

Snow

09.03.2019 kl. 14:25

746 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Vinden har tatt og tar godt her. 1F/P hard fokksnø. Det er blitt flytta en god del snø.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ikke drønn i dag

Avalanche Activity

9. Mar. During the day No avalanche activity God sikt

ObsID: 185160

Lyngen / LYNGEN

Snow

09.03.2019 kl. 13:55

606 masl

Daniel@rkh-skredgruppe (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra nord. 8 m/s

ObsID: 185152

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 15:42

472 masl

Kristoffer@ObsKorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  ECT og lille blokktest ga utslag på et tynt lag med kantkorn under et tynt porøst skarelag.
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  Kristoffer@ObsKorps Comment:  Ved lille blokktest fikk jeg brudd ved stor tilleggsbelastning på et lag med kantkorn innblandet i nedføyket løssnø, i tillegg til brudd i laget med kantkorn under skaren.

Notes

Graving gjort i SØ-side på 500moh.

Tests

ECTP22@50cmQ2 Good

ObsID: 184986

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 13:37

794 masl

Andreas@SVV (*****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Mindre lokalt heng der fokksnøen sklir ut på lag av nysnø oppå den harde skaren.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tur opp mot vardtinden. Få faretegn som var noe overeskende med siste døgns innmeldinger om skred og drønn m.m. Kun i et testheng klarte jeg å få ut et mindreflak. Ser ut som dette løsner på tynt lag av nysnø. Gravde to profiler. Finnes sjiktoverganger i fokksnøen og svakt lag av nysnø mellom fokksnøen og skaren fra den gamle snøen. Men bruddforplantningen er begrenset fikk på en profil ECTN25@30cmQ2 på sjiktovergang. Langsom stabilisering. Forecast too high Jeg opplevde ikke noen stor utberedelse av ustabil snø. Bare veldig lokale fokksnøheng. Tror man skal være uheldig for å kunne løse ut skred. Fandt ikke noen lag av vedvarende svakelag på dette fjellet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl

ObsID: 184966

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 13:16

784 masl

HåvardT@met (*****)

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Lett snøfokk langs bakken på noen utsatte steder.

Weather

-10 °C 3 m/s from NE ↙ 50% clouds

Danger Sign

No signs observed Kun små drønn under ski i skogen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt vanskelig å si noe eksakt om utbredelse og egenskaper på det svake laget som ligger mellom gammel og ny snø. Observerte ikke store drønn selv i dag, men ser jo at andre har observert dette andre steder i regionen. Ut fra det jeg har observert i dag vurderer jeg at det generelt krever stor tillegsbelastning å løse ut noe på dette laget, og lander derfor på FG2, men for regionen som helhet kan nok FG3 være riktig. Ustabil fokksnø har nå liten utbredelse ut fra det jeg har sett. Mye løs snø tilgjengelig for transport, så ved vindøkning vil vi få et utbredt fokksnøproblem. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl Mitt inntrykk er at det finnes lag med små kantkorn i overgangen mellom gammel og ny snø de fleste steder i dette området. Laget varierer i tykkelse, men de fleste steder virker det å være tykt (5-10cm). Noen steder ligger det mellom skarelag og noen steder over skare. Virker som det er lettest å påvirke i skogen/skoggrensa, men bare fått ujevn bruddflate ved stabilitetstest der (Q3). Over skoggrensa ligger det for det meste under mer snø og er dermed vanskeligere å påvirke. Usikker på høydebegrenseingen, men tenker laget er skapt av temp gradient mellom våt snø og tørr kald snø, så høyere opp var det nok mindre fuktighet i den gamle snøen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W above 300 masl Fokksnø virker å for det meste ha stabilisert seg, men noen få steder kan det nok fortsatt være lett å løse ut. Såg litt snøfokk på noen topper, så noen få steder kan det også ligge helt fersk fokksnø med sjiktoverganger.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 184932

Lyngen / Gorzelvtind

Snow

08.03.2019 kl. 13:00

1040 masl

Marjo (Unknown)

Avalanche Observation

8. Mar 13:00 Unknown 1 - Small Human triggered SW-facing 40 cm high and 50 m wide fracture Forrest Personutløst skred rett ved skoggrensa. Ingen tatt.

ObsID: 185107

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 12:00

864 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Flakskred nord på Kvaløya.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Størrelse 3 skred i Finnvikdalen
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Skred under Kjølen, str 3
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Kjem dårlig fram på bilete, men skred på baksida av tromsdalstind. Det var også tilsvarande over E8 før solligården. Str 2 skred.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Rim i skogen.
Image Of Weather
Image 6 of 9 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Klart vestover og mot kvaløya.
Image Of Weather
Image 7 of 9 Of:  Weather Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Slørskyer innover (austover)
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  Ingrid@NVE Comment:  Stabilitetstest i skogen. Går lett til brot, men det er q3-brot.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Profil frå NV-vendt side i skogen. Relativt representabel for heile fjellsida, berre at bunden snø over kantkorn er hardare mot høgda. Lufttemperaturen her var -9,5 grader.

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Dry Generelt opplevdes snødekket relativt likt på heile turen, sjå profil. Kantkorn finnast mellom skare og fokksnø alle stadar, men overliggande lag er hardare over tregrensa, og det virker som det må større tilleggslast for å påvirke slike lag der. Det var høg temperaturgradient i snødekket, og i dei øverste 5-10 cm var det 5-6 grader forskjell. Der er dermed gode forhold for danning av overflatenære kantkorn.

Weather

No precipitation -10 °C from NE ↙ i dag var det sol og lite vind på starten av dagen. Etterkvart kom det slørskyer og vinden auka i styrke fra ca. Kl 15. Det er kaldt vær, -15 grader ved bilen i ramfjorden, -10 til -12 grader i høgda.

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nede i skogen var det rimkrystallar. Det var mindre mot høgda. Er ikkje eit problem no.

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det var vindstille til ca. Kl 15, men etter det blei vinden sterkare, og det var snøfokk frå toppane. Det var ca. 20 Cm, stadvis meir, ubunden snø tilgjengelig for vindtransport. Vindretning var nordaust.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snødekket sank saman med liten tillegglast opp til tregrensa, stadvis også over. Enkelte stadar vart det drønn som forplanta seg nokre meter.

Recent avalanches Område: For kommunen. Beskrivelse: Sjå skredaktivitet.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kantkorn over skare ser ut til å ha stor utbreiing, både under og over skoggrensa. I skogen kan ein påverke desse med liten tileggslast, men over skoggrensa er overliggande snø hardare, så her må det stor tilleggslast til for å påverke desse. Brotforplantningsevna ser ut til variere. Dermed er det nok lett å løyse ut str. 3 skred nokre stadar, medan det er vanskeleg å løyse ut mange stadar.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day Dry slab avalanche Several (6-10). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, E, SE, S, SW, W Eg har ikkje vore i områder dei siste dagane, så eg har ikkje så god kontroll på akkurat når skred har gått, men med innflyging Tromsø og kjøring til Ramfjorden såg eg fleire flakskred. Storleiken varierer frå 1,5 til 3 og dei finnast i ulike himmelretningar og høgder. Dei største skreda som eg observerte var nord på kvaløya.Trur nokre kan ha gått i nedføyka lag av laus snø, medan andre har gått på kantkorn.

Tests

ECTP8@33cmQ3 Poor Brot med propagering over heile søyla på stabiltetstest i skogen. Det er kantkorn over skare som går i brot. Trur dette er relativt representativt i heile skogen.

Snow Profile

0.5 cm F SH 2 mm/0 mm D, 20 cm F DF 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F/1F RG/RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm D Snøpakken er djupare, men eg gravde ikkje lenger ned. -15.9 °C @ 0 cm, -11 °C @ 5 cm, -8.4 °C @ 10 cm, -4.1 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 25 cm, -1.5 °C @ 30 cm 1 test connected to snow profile Profil frå NV-vendt side i skogen. Relativt representabel for heile fjellsida, berre at bunden snø over kantkorn er hardare mot høgda. Lufttemperaturen her var -9,5 grader.

ObsID: 185041

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 11:38

105 masl

Ingrid@NVE (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn med liten tilleggsbelastning. Forplanting 10m ca. Kollaps i kantkorn på skare med vindpåvirka SNO og laussnø på.

ObsID: 184899

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 11:22

327 masl

Snømann (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  snømann Comment:  Kantkorn over skarelag
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  snømann Comment:  Svakt lag over skarelag. Skarelaget knakk/sprakk da jeg tok ut blokken, var et rent brudd. ECTP11@32

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye(20-30 cm) ubunden snø under tregrensa, mindre(ca 10 cm) over tregrensa. Snøen begynner å flake seg, men foreløpig i isolerte lommer og i begrensede mengder. Mye løssnø igjen som kan flytte på seg.

Weather

No precipitation -13 °C 5 m/s from SE ↖ 10% clouds -15 ved havet, -10 på 800 moh. Fra vindstille til ca 5 m/s i løpet av turen.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Kantkornlag observert på 200 moh, men drønn først rundt 300 moh. Ingen drønn over 400 moh.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn rundt skarelag i skogen er ustabil og kan gå ved liten tilleggsbelastning. Overliggende snø er hard nok til at den kan gå som flak. Over tregrensa er det en del fersk fokksnø, men denne har foreløpig begrenset utbredelse på dette fjellet. Sannsynlig at det er finnes andre steder i regionen med større fokksnøproblematikk. Det er meldt fortsatt kaldt vær, som kan være med på å utvikle kantkornene videre. Fortsatt, eller økt vind, vil bidra til mer fokksnø. Forecast correct Det finnes et svakt lag som løsner lett, men kunne kun finne dette i skogen, og vurderer det til at det mest sannsynlig kun vil gå middels store skred. Ved bruk av ADAM på den turen jeg gikk vurderer jeg faregrad til 2, men sannsynlig at kantkorn og fokksnø er utbredt i varierende grad over hele regionen og kan gjøre at faregraden er 3 andre steder.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW between 500 masl and 100 masl Gikk kun i nordvestlig retning så har ikke grunnlag for å si noe om andre himmelretninger. Skarelaget som hadde kantkorn både over og under seg ble kun observert under tregrensa. ECT gikk på laget over det tynne skarelaget. Ingen drønn over tregrensa.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity

Tests

ECTP11@32cmQ1 Medium

Snow Profile

12 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 1 mm/2 mm D Skarelag Stort sett kantkorn på rundt 1 mm, men flere større, opp mot 2 mm, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 13 cm P MFcr 0 mm/0 mm D -16 °C @ 2 cm, -8 °C @ 15 cm, -4.5 °C @ 25 cm, -2.5 °C @ 35 cm, -2 °C @ 40 cm, -1.5 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 184894

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.03.2019 kl. 10:29

217 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  HåvardT@met

Tests

ECTP8@45cmQ3 Små kantkorn mellom skarelag.

ObsID: 184874

Lyngen / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 20:48

415 masl

Hallvard@SVV (****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 184805

Lyngen / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 17:00

346 masl

j.hansen (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  j.hansen Comment:  Svakt lag under siste dagers snøfall. Blokk løsnet ved isolering på mildværsskare/kantkorn
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  j.hansen

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kommet 20 cm siden tirsdag kveld

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen rundt skoggrensa

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 184779

Lyngen / LYNGEN

Snow

07.03.2019 kl. 16:00

1344 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Patrik@ObsKorps

Danger Sign

Recent avalanches

ObsID: 184790

Lyngen / LYNGEN

Snow

07.03.2019 kl. 14:08

406 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Fristende forhold i dag. Ikke funnet våt snø i bunn, kan tyde på at det meste er frosset. Solid og tykk skare over hele fjellet fra 0-1200 med varierende fokksnø, både myk og hard, med nysnø på toppen. Er observert løst lag av små kantkorn oppå skarelag, som sannsynligvis vil vedvare og videreutvikles.

Weather

No precipitation -6 °C 5 m/s from W → Etter flere dager med mye vær er det i dag stille, blå himmel og sol. Kaldt, og litt vind over skogen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Siste dager snø og vind fra nord, siden sør, før den dreide fra vest.

Whumpf sound Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Løst lag mellom skare og fokksnø.

Recent avalanches Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Observert naturlig utløst flak i konveks over tregrensa Ø sektor. Ser Forøvrig i media og FB at flere melder inn skred.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Flere faretegn, og innraporterte skred tyder på en klar 3. Vindtransport og videre utvikling av kantkorn. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1100 masl and 200 masl Perioden etter mildvær har vært kald. Mye våt (varm) snø i bunn har gitt stor temperaturgradient, og rask utvikling av kantkorn. Fortsatt uviss utbredelse, men fordi skarelag er svært utbredt er det grunn til å tro at dette vil være hovedproblem framover.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger Possible 1 - Small Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S between 800 masl and 400 masl Over tregrensa og opp til brattere alpint terreng, vind fra N, så S og siden V har deponert snø i flere himmelretninger.

Tests

ECTP26@40cmQ2 Good Løst lag med kantkorn over skare.

ECTN3@20cmQ3 Poor Innblåst nysnø gir seg lett, men ingen forplantning

Snow Profile

15 cm F PP 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm F PP 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0.2 cm F FC/PP 1 mm/0 mm D, 55 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -2 °C @ 50 cm, -1 °C @ 70 cm, -1 °C @ 90 cm Ø 500MOH.

ObsID: 184666

Lyngen / Fagerfjell

Snow

07.03.2019 kl. 13:30

533 masl

Jennekman (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Hörde ett väldigt högt drønn rätt ovanför skogsgränsen när vi var på tur ned. Kännde hur snön satte sig under oss.

ObsID: 184698

Lyngen / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 13:02

593 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  HåvardT@met

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Ca 30cm F-4F tørr løssnø

Notes

Ikke observert drønn el i dag, men gått mest i ferditråkka spor. Lite ferske skred å se, god sikt.

Tests

ECTP1@35cmQ3 Kantkorn over skare

ObsID: 184645

Lyngen / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 10:41

117 masl

Finn@obskorps (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 184605

Lyngen / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 09:51

505 masl

svmo (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 4 Of:  Notes Copyright:  svmo
Image Of Notes
Image 2 of 4 Of:  Notes Copyright:  svmo
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  svmo
Image Of Notes
Image 4 of 4 Of:  Notes Copyright:  svmo

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry 40-50 cm løssnø under tregrensa. Fra ca 400 m og oppover 15-20 cm løsnø på like mye fokksnø. Skare under

Weather

No precipitation -10 °C 2 m/s from NE ↙ Klart og kaldt vær

Danger Sign

Whumpf sound Opplevde drønn øverst i skogen på ca 330 hm. Ingen høyere opp

Notes

Flere lag i fokksnøen ved spadeprøve. ECT ga utslag på ca 25 cm uten spredning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger S, SW, W above 500 masl

Avalanche Activity

7. Mar. During the day No avalanche activity

Tests

ECTN15@25cmQ2 Medium Andtydning til kantkorn mellom fokksnø lag

ObsID: 184597

Lyngen / TROMSØ

Snow

07.03.2019 kl. 09:01

439 masl

Henrik (Unknown)

Weather

Blå himmel og svak vind over fjellet

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker ca 0,5-1 m fra skien og drønn over store av fjellet. Ikke hørt drønn siste 300 høydemeter mot toppen.

ObsID: 184614

Lyngen / LYNGEN

Snow

07.03.2019 kl. 08:12

28 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Notes

Stor andel av de som var på tur i går opplevde skredhendelser. Veldig lett nå å trigge skred som går på skarelaget. Mener vedvarende svagt lag bør være hovedskredproblem. Inget fel å si at fjerrutløsing er sannsynlig.

ObsID: 184579

Lyngen / BALSFJORD

Snow

06.03.2019 kl. 17:18

420 masl

Lund (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Lund
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Lund
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Lund
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Lund

Incident

Ingen involverte. Fjernutløst fra slakere terreng. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Snow Cover

Some snow drift 50 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Fokk over tregrense

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very easy to trigger SW

Tests

ECTP3@50cmQ1 Poor Testet i et uavhengig område fra skredaktiviteten.

Avalanche Observation

6. Mar 18:00 Dry slab avalanche 1 - Small Remotely triggered SW-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 50 cm high fracture Forrest Flere små skred fjernutløst av skikjører. Forplantet seg i større område og det ble observert flere (4-6) små flakskred i skog

ObsID: 184589

Lyngen / TROMSØ

Snow

06.03.2019 kl. 16:11

254 masl

MagnusH (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  MagnusH Comment:  Bruddkant og skredbane
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  MagnusH Comment:  Løst og luftig sjikt over gammel skare. Mykt flak over for øyeblikket, men med fastere flak vil jeg gjette propageringsevnen blir god.

Weather

Snow -4 °C 0.5 m/s 100% clouds Bygevær i et par dager. Totalt ca 30cm snø. Temperatur i går kveld -15, i formiddag 0grader

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Spontaneous release Likely 1 - Small Specific steep slopes below 0 masl For lite lys til å identifisere svakt lag. Løst og luftig over gammel skare. Valgt kantkorn over skare her da oppførsel kan likne. For lite observasjoner til å anslå utbredelse enda.

Avalanche Observation

6. Mar 16:00 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released NE-facing Poor bonding between crust and overlying snow 40 cm high and 50 m wide fracture Steep slope Lite flakskred, 50x25m, i konvekst brattheng rett under tregrensa. Bruddkant 20-40cm. Flak 4f-fist fasthet. Gått på tynt, løst sjikt rett over gammel skare. For dårlig lys til å identifisere. Lag finnes fra fjæra og i alle fall opp til tregrensa. Tror skredet er naturlig utløst, men har i så fall bare vært minutter før jeg kom. Kan ikke utelukke at det er fjernutløst av meg, men har ikke sett sprekker propagere eller hatt woomphing som skulle tilsi fjernutløsning.

ObsID: 184520

Lyngen / LYNGEN

Snow

06.03.2019 kl. 16:00

509 masl

Daniel@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Daniel Larsen

Avalanche Observation

6. Mar 15:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Unknown S-facing 200 m wide fracture Steep slope Vaddas

ObsID: 184517

Lyngen / LYNGEN

Snow

06.03.2019 kl. 16:00

167 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Avalanche Observation

6. Mar 14:30 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered NE-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 40 cm high and 50 m wide fracture Close to ridge

ObsID: 184577

Lyngen / Eliasdalen, Ramfjord

Snow

06.03.2019 kl. 15:04

384 masl

RuneM (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

6. Mar. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release SW. Not between 400 masl and 300 masl Flakskred under rygg i bratt li rett over tynn skog. Anslår bruddkant til ca 50 cm, lengde på bruddkant ca 100 m, ujevn. Skredlengde vanskelig å se pga dårlig sikt, men anslår den som kort. 5 skiløpere observert noen hundre meter nordvest for skred. Alle vel nede før observasjon av bruddkanten. Pga dårlig sikt umulig å si om skred var gått før eller etter de hadde passert.

ObsID: 184498

Lyngen / Hemmeligskogen

Snow

06.03.2019 kl. 11:52

426 masl

Lene Fisker (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Store drønn i snøen i og over skogsgrensen.

Avalanche Activity

6. Mar. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE. Below 2500 masl Lille naturlig utløst skred over en konveks med tydelig bruddkant på ca. 25-35 cm.

ObsID: 184534

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

06.03.2019 kl. 11:43

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 184447

Lyngen / LYNGEN

Snow

06.03.2019 kl. 11:27

281 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Fjerrutløst skred i skogen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

170 cm in total 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Ca 40 cm lössnö på 5 cm kantkorn over mildværsskare.

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Whumpf sound

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Dårlig stabilitet i snøen grunnet myke lag 4F-1F på svake lag nysnø og kantkorn over skare. Fokksnøen varierer i tykkelse men mellom 0-50 cm er vanligst. Fjerrutløsing er sannsynlig. Trur har en period med meget instabil snø fremfor oss, da det er et nytt vedvarende svakt lag nært overflaten. Fremfor alt i østvendte heng. Flak blir hardere ettervært/større spredning men blir nok mulig å påvirke med liten belastning enda en stund. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 200 masl

Avalanche Activity

6. Mar. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger

Avalanche Observation

6. Mar 11:27 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 40 cm high and 60 m wide fracture Forrest Konveks formasjon i skogen. Se bilde.

Snow Profile

20 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 5 cm F PP 0 mm/0 mm, 0.5 cm F FC 1 mm/0 mm, 90 cm K MF 0 mm/0 mm Ikke helt representativt. Leheng har mere snø.

ObsID: 184440

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

06.03.2019 kl. 08:56

10 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -5 °C Sjursnes (0moh) kl 08:57 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 184404

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.