Avalanche forecast for Lyngen Sunday 2019-02-17

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Avoid avalanche terrain with newly deposited wind slabs. Persistent weak layers can be effected, particularly where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid avalanche release and run out areas. Wet snow avalanches tend to release spontaneously. Stability decreases when the snow surface gets wet and soft. Timing is important.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

18 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Gale from south., change to gale from the north during the evening.
-8 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during renoon.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Strong breeze from north., change to breeze from the southeast sunday night.
-15 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Lyngen

Snow

17.02.2019 kl. 14:46

740 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP11@15cmQ2 Medium Østvendt v 600moh. Gjort i terrengformasjon med innblåst nysnø, terrenget rundt var ellers preget av is og bærende skare.

Weather

No precipitation -5 °C 15 m/s from W → 100% clouds Klarvær og fint i morrest. Værskifte noen timer tidligere enn varslet, med tett skydekke og sterk vind fra vest.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Observert fokksnø fra toppene, yttersia er helt sundblåst.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Russelv er ikke representativt for hele varslingsregion: om været tillater kan man trygt ferdes der, anbefaler skarejern. Ellers i regionen har vi de seneste dager hatt flere sykluser med mildvær og regn/sludd, samt kulde med snø og vind. Vi har flere skredproblemer, og mer snø tilgjengelig for transport. Vindtransport. Stabilisering av våt snø. Fortsatt kantkorn. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 1 - Small Not given N, NE, E Der det er kommet mer nysnø, og vind enda ikke har tatt i.

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E above 0 masl Der våt snø har rukket å fryse, og vindtransport har funnet sted.

Snow Cover

30 cm in total Heavy snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Mildværet tidligere i uka har redusert snømengden, siden har det frosset på, og komt en viss mengde nysnø som nå er blåst på havet. Stein, isskare og flekkvist med myke fokksnøflak. Generelt mindre snø, og mer vindpåvirket enn i indre strøk og på østsiden.

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 3 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F FC 0 mm/0 mm D

ObsID: 181587

Lyngen / Tromsø

Snow

17.02.2019 kl. 14:01

421 masl

Karin (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Karin
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Karin

Weather

No precipitation -4 °C 3 m/s 50% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over trægrensa

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl

ObsID: 181599

Lyngen / Tromsø

Snow

17.02.2019 kl. 13:01

436 masl

LarsBukkehave (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  LarsBukkehave

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Q1 brud i ny sneen fra i nat. Der vindpakket og bundet 10cm nede.

ObsID: 181546

Lyngen / Tromsø

Snow

17.02.2019 kl. 12:51

1195 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Ø siden av Langlitinden på Breivikeidet
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Ø siden av Bjørnskartinden.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fugldalsfjellet, snøtransport
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  S siden av lavangstinden
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Det Er tydelig at det har vært forskjellige vindretninger siste dagene

Snow Cover

Moderate snow drift Daisybell-aksjon i fv 293 Holmbuktura i dag. Snøoverflaten er veldig vindherja mange steder på flyturen ut. Store vindskjolder og mye snø i leheng. Så en del snøfokk rett ut fra toppen av Fugldalsfjellet.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). Spontaneous release N, NE, E, SE Så en del flakskred på flyturen t/r Holmbuktura. Antar at de gikk i går, de var ikke voldsomt nedsnødd. Str 3 og 4 naturlige flakskred. Tror kanskje det er fokksnø, men ikke helt sikker. Typisk løsna fra et punkt og brudd 60 grader ut til hver side - ikke rett brudd langs store deler av fjellsiden som man forventer ved store vvsl skred. Skredaktiviteten vi så var for det meste i Ø-NØ vendte sider (Bjørnskartinden, Langlitinden).

Avalanche Observation

17. Feb 10:30 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives W-facing Avalanche release at 1086 masl and ended at 742 masl 40 cm high and 20 m wide fracture Steep slope Stor-ura I Holmbuktura (skredløp stor-ura) fikk vi løst ut en del, 5-6, str 2 skred. Kanskje opp mot str 3. Virker som at snøen har begrenset bruddforplantningsevne, og begrenset bruddybde her. Antatt bruddkant 20-50 cm. Ser ut som at skredene går i fokksnøen, ikke noe typisk vvsl oppførsel. Fikk ikke løst ut noe i Tjeldvågen (lengre nord)

ObsID: 181541

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

17.02.2019 kl. 08:46

25 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

Gjelder Fv91 Russevanka - Breivikeidet,

ObsID: 181473

Lyngen / Lyngen

Snow

17.02.2019 kl. 08:00

0 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Weather

No precipitation -2 °C 0 m/s 20% clouds

Avalanche Activity

17. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S. Between 900 masl and 400 masl Stort skred gått kl 0800 i dag. Bruddkant på omlag 250 meter. Tyder på at svakt lag har blitt aktivert av først mildvær, deretter påfyll av fokksnø.

ObsID: 181498

Lyngen / Lyngen

Snow

16.02.2019 kl. 15:50

735 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 181417

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

16.02.2019 kl. 14:00

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind utsatte steder, dels nedbør som snø og regn. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Minkende nedbør og fallende temperatur mot kvelden.

Avalanche Activity

16. Feb 14:03 (+01:00) - 15. Feb 14:03 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small. Spontaneous release W. Between 900 masl and 800 masl Gjelder Fv293 Holmbuktura - , Et skred over stengt vei så langt

ObsID: 181400

Lyngen / Lyngen

Snow

16.02.2019 kl. 10:40

415 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTN Gjort i snø nøytralisert av vann og mildvær.

Weather

Rain 3 °C 3 m/s from W → 100% clouds Skiftende, kaldere enn varslet, men siste par dager mye nedbør og tidvis sterk vind.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Over tregrensa.

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Opp til minst 500moh

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Meget komplekse og varierte forhold, Snødekket og kvaliteten endrer seg med høyden, fra våtere til tørrere. i høyden har det vært mye vind. Dårlig sikt vanskeliggjør vurdering. Kan fortsatt ikke bekrefte/avkrefte nedsnødd rim fra romjula over 1000moh da man må gå inn i brattere terreng for å forske på dette problemet. Fokksnøproblematikk vil variere, fortsatt en del snø tilgjengelig for transport i høyden. Våt snø vil dreneres, og fryse på og stabiliseres. Kantkornlag er delvis nøytralisert i lavere terreng, men vil fortsatt finnes, og utvikles i høyden, særlig der snødekket er tynt. Vi venter enda på muligheten til å ferdes trygt i høyden for å gjøre gode vurderinger der. Forecast correct Godt beskrevet. Kan være en idé å anbefale gode egne vurderinger over 900moh, da vi mangler gode observasjoner derfra. Stort sett alt terreng over denne høyden i Lyngen er å anse som skredterreng.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 500 masl Den mest akutte endringen er over, og vil nøytraliseres av drenering og nattefrost.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 500 masl Stor sett nøytralisert av regn og mildvær opp til ca 500moh. Uvisst hvor høyt det går.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E above 600 masl På høyfjellet der det er kommet tørrsnø og vind.

Snow Cover

50 cm in total Moderate snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Wet loose snow Wet Gradvis overgang til sludd v ca 200moh, kram snø på gammel våt snø videre opp til ca 500. Må høyere for å finne tørr snø, men der er det også mer vind.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Noen harmløse i svært bratt terreng fra torsdag til fredags regnvær. Ingen bruddkanter. Ingen sikt mot toppene.

Snow Profile

10 cm F PP 0 mm/0 mm W, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm W, 7 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm W, 30 cm 1F FC 0 mm/0 mm M

ObsID: 181430

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snow

16.02.2019 kl. 10:00

68 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Bilde fra Sarasteinen tatt 21.2 som (trolig) viser noen av skredene som i følge infralydmålinger gikk 14.-16.2 (se linker til tidligere regobser under 'notater'). Det største skredet gikk trolig 14.1 (se skredtunge).
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Bilde i retning Stortinden (tatt 20.2), som muligens kan vise noen av skredaktiviteten 14.-16.2.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) E

ObsID: 182276

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snow

16.02.2019 kl. 08:32

68 masl

torehum@svv (*****)

Avalanche Activity

One (1) E Skred i skredløpet Sarasteinen dektetert av infralyd kl 07:02. Muligens også et skred fra Pernilsfjellet kl. 05:01 i følge infralydmålinger.

ObsID: 181329

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snow

16.02.2019 kl. 08:29

18 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Skredtunge fra skredet kl. 7:51 litt til venstre for midten.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Avsetninger av skred om gikk rett før kl. 10.

Avalanche Activity

16. Feb. 0-6 (+01:00) Numerous (10 or more) W. Below 1200 masl Flere skred (minst 18) detektert i radar; bl.a. kl. 04:07, 06:03, 07:32, 07:38, 07:51, 07:54, 08:43, 9:47, 9:51, 9:54, 10:03, 10:47, 11:14, 18:27, 20:28, 20:46, 21:46 og 22:12. Ett av disse gikk over veg (se notater).

ObsID: 181327

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

15.02.2019 kl. 15:27

8 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

15. Feb 15:31 (+01:00) - 14. Feb 15:31 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release W. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv293 Holmbuktura - , Et skred over vei, mange små registrert av radar i går kveld og natt

ObsID: 181257

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

15.02.2019 kl. 15:27

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værforhold, ferske skred, prognose varsom. Økende skredfare neste døgn: Synkende skredfare mot kvelden, men økende nedbør i natt vil øke skredfaren markant .

ObsID: 181258

Lyngen / Tromsø

Snow

15.02.2019 kl. 14:12

336 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps

Snow Cover

Ca 5cm løs ubundet 30cm fuktig Tørt videre nedover

ObsID: 181237

Lyngen / Tromsø

Snow

15.02.2019 kl. 11:16

627 masl

Ragnhild (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred, naturlig utløst

Avalanche Activity

15. Feb. 0-6 (+01:00) Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium Isolated steep slopes. W. Between 400 masl and 400 masl

ObsID: 181168

Lyngen / Furuflaten, Lyngen

Snow

15.02.2019 kl. 10:56

341 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Frode Hansen Comment:  To skred gått på n-nø exp under Nertind.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Frode Hansen Comment:  NØ exp på dette skredet som har den høyeste bruddaknten (ca900moh) under Nertind (Fortopp til Daltind)
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Frode Hansen Comment:  sø exp på bruddakantene. To skred - gått på ca 700 moh. Sørflanken på Pollfjellet

Weather

Drizzle 3 °C 5 m/s from NW ↘ 100% clouds

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nå stabiliseres snøen under mildværsgrensen. Over mildværsgrensen vil problemet med kantkort fortsatt være tilstede. De ferske skredene sommar gått i helt ulike himmelretninger tyder på at det er vedvarende svake lag som gir seg til kjenne. Det er melt at det kommer inn betydelige mener med vært fra S og SV det nærmeste døgnet, dermed vil alle lesider bli utsatt for økt skredfare. I tillegg er det svake lag over mildværsgrensen som ikke vil stabiliseres av været siste døgn eller det været neste døgnet. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1000 masl and 600 masl Ser ut til at mildværet har hatt effekt i hvertfall opp til 700 moh noen steder. Avhengig av hvor langt ned varmen har kommet i snødekket vil det terrenget under stabiliseres.

Avalanche Activity

14. Feb. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, SE, S. Between 900 masl and 400 masl Skred gått i løpet av går kveld/natt til i dag. Det ser ut til at mildværet har gått opp mot ca 7-800 meter på det høysete. Høyeste bruddkant er på 900 mot. Ut fra bruddmønstret og størrelse på skredmassene ser det ut til at det hat gått ned på mildværslaget som ble etablert 10.januar. Der har det fått utviklet seg kantkorn både over og under skaren.

ObsID: 181151

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snow

15.02.2019 kl. 08:41

68 masl

torehum@svv (*****)

Avalanche Activity

15. Feb. During the day (+01:00) Few (2-5) E To nye skred detektert i Lavangsdalen, sannysnligvis små (str. 1-2). Detektert kl. 05:36 og 07:01 (ved Sarasteinen).

ObsID: 181093

Lyngen / Kjeldvåg

Snow

15.02.2019 kl. 05:00

10 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

15. Feb 05:00 (+01:00) Snø på FV. 293 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 293 mellom 14.02.2019 kl. 17:00 og 15.02.2019 kl. 15:00.

ObsID: 182384

Lyngen / Klubben

Snow

15.02.2019 kl. 03:00

16 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

15. Feb 03:00 (+01:00) Snø på EV. 8 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 182996

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snow

14.02.2019 kl. 21:34

18 masl

torehum@svv (*****)

Avalanche Activity

14. Feb. 12-18 (+01:00) Wet slab avalanche Several (6-10). 3 - Large. Spontaneous release W. Below 1200 masl 8 skred detektert i dopplerradar i Holmbuktura i ettermiddag: kl. 13:24, 16:01, 16:54, 17:02, 17:30, 17:54, 19:13 og 19:17. Se aktuelle skredløp i xgeo. Ikke sikker på om alle var flaksred, men det er jo iallfall sannsynlig. Skal se om det er mulig å si noe mer ut fra bilder.

ObsID: 181029

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snow

14.02.2019 kl. 18:29

68 masl

torehum@svv (*****)

Avalanche Observation

14. Feb 18:29 (+01:00) Wet slab avalanche 3 - Large E-facing Avalanche release at 599 masl and ended at 161 masl Sarasteinen (se 'skredløp' i xgeo) Snøskred detektert automatisk av IDA infralydanlegg i Lavangsdalen kl. 18:29. Det er for mørkt til å se noe på bilder, så størrelse og ev. start- og stoppunkt er så langt spekulasjoner basert på varighet (52 s) og vinkelen lydkilden kom fra.

ObsID: 181034

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

14.02.2019 kl. 09:04

10 masl

drift@svv (**)

Weather

Sleet 2 °C Sjursnes (100moh) kl 09:04 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv52 Sjursnes - Reiervika,

ObsID: 180904

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

14.02.2019 kl. 06:28

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 180885

Lyngen / Hundbergan

Snow

14.02.2019 kl. 03:00

63 masl

Ingrid@NVE (*****)

Avalanche Observation

14. Feb 03:00 (+01:00) -facing https://www.nordlys.no/tromso/trafikk/skred/snoskred-traff-innfartsvegen-til-tromso-i-natt-skal-vare-mulig-a-passere/s/5-34-1064551

ObsID: 181124

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.