Avalanche forecast for Lyngen Wednesday 2019-02-06

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Predominantly stable conditions, but snow showers and varying wind conditions will give local differences. Watch out for unstable storm slabs in lee areas.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-20 °C to -14 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation.
Fresh breeze from south., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-18 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Lyngen

Snow

06.02.2019 kl. 22:30

373 masl

linda_medskipaabeina (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøen sprekker opp rundt skiene og sklir ut i myke flak der det er bratt nok.

Large snowfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 40-50 cm løst bundet nysnø i skogen

Weather

Snow -5 °C 1 m/s from S ↑ 50% clouds

ObsID: 179521

Lyngen / Lyngen

Snow

06.02.2019 kl. 14:12

621 masl

Finn@obskorps (Unknown)

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Ser at dere har lite observasjoner fra nord lyngen. Ville bare bekrefte det som er beskrevet i varslet. Før dette nysnøen kom var det generelt hard snødekke og avblåst i mye av Nord lyngen. Det kom mere snø en vi forventet natt til onsdag med litt jevn påfyll gjennom dagen. Observerte veldig mange tørrløsssnøskred som var naturlig utløste. Det var ikke ennå dannet et flak med forplantingsevne i noen områdene vi var in men det underlaget som er et hardt skare lag fra den vinden som har herjet den siste uken. Når vi kjørte ski så kjørte vi fortsatt på det skare laget (hørselsvernføre). Kan bli farligere når denne nysnøen binder sammen. Mye snø tilgjengelig for vindtransport.

Avalanche Activity

7. Feb. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, W, NW. Above 0 masl

ObsID: 179509

Lyngen / Lyngen

Snow

06.02.2019 kl. 12:20

409 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Periode md hard vind og lav temp har etterlatt et tynt og hardt dekke md godt utviklete kantkorn under. Litt fin styresnø på ujevn papp md sukker under.

Danger Sign

No signs observed Dårlig sikt.

Tests

CTN Good

Weather

Snow -4 °C 3 m/s from W → 100% clouds Varmeste dagen på lenge. Fint med litt nysnø.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ingen faretegn, ingen brudd på CT. Litt krevende forhold med lite snø, ujevnt underlag og gjennomslag. Godt utviklet kantkorn, men i et 40cm tykt lag. Fersk vindtransport. Forecast too high Godt beskrevet, men vurderer til FG 1 i fag, og økende til 2 med vind, før det stabiliseres. Kantkornlag er for tykt til å utgjøre fare. Kan fortsatt ikke utelukke nedsnødd rim i høyden.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E above 500 masl Ikke så mye nysnø, men nok til å skape isolerte problem når vinden kommer.

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Notes

Før vi får mer snø er det for øyeblikket krevende skiforhold med gjennombrudd, nedsnødd sastrugi og løs snø under. Kantkorn i bunn er tykt og ved undersøkelse P til 1F, men ved større påkjenning kollapser det til sukker.

Snow Profile

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 40 cm 1F FC 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm

ObsID: 179367

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

06.02.2019 kl. 10:28

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179341

Lyngen / Balsfjord

Snow

05.02.2019 kl. 14:07

743 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Vindbanket fra SØ
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Hardt med vekslende is og vindskavler.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Vekslende skarelag med kantkorn over og under. Også kantkorn ved bakken.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Kantkorn under og over skarelag. Tykk og hard skare.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV

Snow Cover

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vurderer gammelt snødekke som stabilt og stort sett hardt (K). Kantkornlag ved bakken og rundt skarelag på ca 20cm dybde funnet ved østvendt profil på ca 700m. Flere harde skarelag over. Tror ikke mindre mengder nysnø i kommende døgn påvirker kantkornlagene. For at kantkornlagene skal bli farlige så tror det må til en oppløsing av de bærende skarelagene og mye snø/tilleggsbelastning for å få bruddpropagering i disse lagene da mektigheten etter en slik prosses blir stor. Da blir inspenningen på det tykke svake laget stor nokk til bruddpropagering. Dvs en lang prosess med mere kulde etterfulgt av mye snø/vind, som ifjol. Forecast correct

ObsID: 179282

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

05.02.2019 kl. 10:59

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179221

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

04.02.2019 kl. 13:50

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179132

Lyngen / Tromsø

Snow

04.02.2019 kl. 12:27

1303 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Snødrev fra SØ på utsatte steder idag.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas@SVV

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stedvis lokalt forholdsvis stor snøtransport.

ObsID: 179152

Lyngen / Tromsø

Snow

04.02.2019 kl. 11:22

417 masl

magnush@met (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Laus og fin snø i skogen der det ikkje er oppkjørt.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Vekslende føre over skoggrensa.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Skavlete nært toppen, vanskelig skiføre.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Stedvis avblåst ned til mildværsskare på rygger.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Opp til skoggrensa er det laus og fin snø fortsatt. Det er ei stund sida forrige snøfall, så det begynner å bli litt oppkjørt, men det er fortsatt mogleg å finne urørt fin snø i skogen. I snøprofilen ved tregrensa fann eg begynnande kantkorn over og mellom skarelag, og større kantkorn ved bakken, men det slo ikkje ut på stabilitetstest. Over tregrensa er snøen hardpakka etter lengre periode med vind utan nysnø. Stadvis er det slalombakkeføre, men stort sett er det skavlete eller skarete og dårlig skiføre. Der snødekket er tynt finst det antydning til kantkorndanning under skaren, men det er ikkje eit problem per no. Snøen virker dønn stabil.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX

Weather

No precipitation -10 °C 4 m/s from E ← 20% clouds

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket virker dønn stabilt. Begynnande kantkorndannelse er ikkje eit skredproblem per no. Det må nok litt ny tilførsel av snø til for å auke skredfaren. Forecast too high Riktig å gå ned til 1 utifrå det eg observerte i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 300 masl

Avalanche Activity

4. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

3 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm D, 40 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D

ObsID: 179108

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snow

04.02.2019 kl. 01:08

18 masl

torehum@svv (*****)

Avalanche Activity

15. Feb. 0-6 (+01:00) Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release W. Below 1200 masl To nye skred i natt (dektert i radar): kl. 00:22 og 01:47.

ObsID: 181090

Lyngen / Tromsø

Snow

03.02.2019 kl. 12:50

935 masl

Christian@regobsTroms (*)

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Observasjon på vei opp vestsiden av ryggen opp til platået med 1062. Vindpakket, ganske fast lag på 10-15 cm over lag med sukkersnø. Dårlig bæreevne i snøen, man tråkker gjennom til sten under når til fots. Godt med vind fra øst og dermed også fersk snøtransport til vestsiden av ryggen.

ObsID: 179035

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

03.02.2019 kl. 09:19

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178957

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.