Avalanche forecast for Lyngen Saturday 2019-02-02

2
Moderate
Published:

Use caution on slopes recently loaded with wind slabs. Large avalanches are not very likely but can in some cases be triggered by high additional loads. 

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-23 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to gale from the southeast during the afternoon.
-19 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / TROMSØ

Snow

02.02.2019 kl. 14:24

749 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps

Weather

No precipitation 5 m/s from SE ↖ 20% clouds

Avalanche Danger Assessment

Forecast correct Dagens varsom er riktig og gjeldende for fagen

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 178864

Lyngen / LYNGEN

Snow

02.02.2019 kl. 12:00

675 masl

svmo (Unknown)

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

-10 °C 5 m/s from SE ↖ 40% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger N, W, NW above 400 masl Har vært mye vind fra S - SØ i dette området

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mulig i bratte heng der fokkesnø har samlet seg Forecast correct

Tests

ECTN24@10cmQ3 Good Blokka knakk uten spredning

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Veldig hard vindpåvirka snø

ObsID: 178848

Lyngen / Henrikskaret

Snow

02.02.2019 kl. 11:00

848 masl

Johan@svv (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

2. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -4.5 °C 4 m/s from SE ↖

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NW above 300 masl Laget med vindpåvirket snø ovenpå et løsere snølag ble observert fra toppen (ca 900) til litt under skoggrensen på spredte plasser i dag. Vi sjekket ikke om kantkorn var til stede i skoggrensen men med tanke på værforholdene som vært i det siste så kan en tenke seg at det er til stede der også. I stort sett virket det som det er stabile forhold i fjellet i dag men på noen utsatte plasser er det nok skredpotensiale.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Pass på brattheng og leformasjoner med gammel vindtransportert snø og hvor snødekket er tynt. Stor temperaturgradient i toppen av snødekket betyr at det er gode forhold for at kantkornen vil fortsette vokse. Forecast correct

Tests

Gjorde lille blokktestet og det øverste laget med 5 cm fokksnø løsnet ved frigjøring av søylen.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Other Dry Veldig varierende snøhardhet i toppskiktet. På noen plasser er det fin pudder, på andre plasser er det skikkelig vindpåvirket og isete. I skogen fant vi best snø i dag, med ca 20-30 cm pudder.

Danger Sign

Surface hoar Observerte rim, ca 1cm, i bunn av berget. Ikke ellers.

Snow Profile

5 cm K- RG 0 mm/0 mm D, 20 cm F/4F FC 1 mm/0 mm D Rimlag , 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 74.5 cm P RGxf 1 mm/0 mm D -7.7 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6.2 °C @ 30 cm, -4.6 °C @ 40 cm, -3.5 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm

ObsID: 178858

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

02.02.2019 kl. 10:27

558 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og mange -grader. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178815

Lyngen / LYNGEN

Snow

02.02.2019 kl. 07:16

1145 masl

Lund (Unknown)

Avalanche Activity

10. Feb. During the day (+01:00) Few (2-5). 3 - Large N, NW. Above 1000 masl Stort skred gått over hele fjellsiden. Uvisst når det gikk. Svært dyp bruddkant.

ObsID: 180191

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

01.02.2019 kl. 16:27

558 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og lave tempraturer. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178727

Lyngen / TROMSØ

Snow

01.02.2019 kl. 12:20

638 masl

Andreas@SVV (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Vindbanket
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Tatt på 700moh i nordvendt leheng. Lille blokktest og brudd på de to lagene med DF. Men ikke noe lett eller glatt brudd. Ikke tatt ECT. Tror ikke bruddpropagering.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Begynnende FC? Eller bare DF
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Begynnende FC? Eller bare DF

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, W, NW above 0 masl Har ikke tatt høyde for noen eventuelle vedvarende svake lag. Men utelukke ikke at slike kan finnes.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Gikk opp til ca. 700m på nord ryggen av Flatsteinsfjellet. Grav profil her i nordvendt leheng. Fandt to mykere lag i fokksnøen som syns bestå av nedbrudd snø med muligens noe begynnende kantkorn. Men vanskelig å si dette sikkert. Fikk her bare brudd i det øvste av disse lagene på lille blokktest. Se profil. Ellers ingen faretegn observert. Snødekket er veldig hardbanket av vind og kulde. Bare i skogen var det fortatt fint ski føre. Antar det meste av fokksnøen stabilisert seg og at det er relativt vansklig å finne noen mykere heng som kan gi skred. Men kan selvfølgelig ikke utelukke dette. Tenker veldig bratte leheng på over 35 grader er mest utsatt. Hva gjør kulde med lagdelingen? Er vel begrenset med tilgang på fukt og forholdsvis tykk snøpakke begrenser tempgrad og den oppbygende omvandlingen. Forecast too high Lokalt virker der veldig vanskelig å få løst ut noe. Stort sett hardt oberallt.

Snow Cover

Bra hardt også i de fleste leheng. Bare noen få enkelte plasser med myksnø til transport. Og i skogen.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178715

Lyngen / TROMSØ

Snow

01.02.2019 kl. 11:20

622 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  HåvardT@met
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Skredproblemet har nok størst utbredelse i NV-N, men jeg har ikke vært i den himmelretningen i dag. Det finnes lommer med fokksnø i S-vendt terreng, men her er det nok lite sannsynlig med skred større enn str.1,

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Kun få heng med fokksnø som var mulig å få til å sprekke opp ved belastning, og tror det er vanskelig å løse ut skred større enn str1. Men det er jo sannsynlig med større utbredelse av fokksnøproblem i andre himmelretninger. I dette området var det forstatt noe løs snø tilgjengelig på overflaten, men alle vindutsatt områder som rygger ol er hardbanket av vind. Det finnes kantkorn i snødekket, særlig på steder med tynt snødekke, men kan ikke se at dette er et skredproblem nå. Fikk ingen faretegn eller utslag på stabilitetstester. men må følges med på framover. Generelt virker snødekket å være forholdsvis tykt og hardt. Ved kraftig vind fra ny vindretning finnes det forstatt noe løs snø som kan flyttes på i noen beskyttede områder. Forecast correct Synes varselet beskriver situasjonen godt.

Tests

ECTP23@30cmQ2 Good Nedføyket nysnø under fokksnøflak. Liten utbredelse av fokksnø her i denne himmelretningen.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Vindstille i dag. Stedvis ca 10-15 cm løs ubunden snø under 600 moh. Vindustatte steder er avblåst eller med hard fokksnø.

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

15 cm F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm Skarelag, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm 4F FC 0 mm/0 mm Tynt snødekke. Ryggformasjon uten fokksnø. Ikke representativ for store deler av området som har tykkere snødekke. ECTX

ObsID: 178682

Lyngen / TROMSØ

Snow

01.02.2019 kl. 10:20

311 masl

HåvardT@met (*****)

Tests

ECTX Good

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift

Danger Sign

Surface hoar Små rimkrystaller på overflaten i skoggrensa

ObsID: 178666

Lyngen / TROMSØ

Snow

31.01.2019 kl. 13:14

531 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Laget med kant. Ganske tydelig oppbyggende omvanlig, men tykt lag. Overgangen til fokksnøen over er glidende.

Snow Profile

45 cm P DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf/RG 2 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm P MF 0 mm/0 mm, 60 cm I MF 0 mm/0 mm -17.4 °C @ 0 cm, -15.2 °C @ 15 cm, -9.5 °C @ 35 cm, -7.2 °C @ 45 cm, -6.4 °C @ 50 cm, -5 °C @ 80 cm

ObsID: 178576

Lyngen / TROMSØ

Snow

31.01.2019 kl. 12:56

866 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Fint i skogen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Tregrensa
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Mot n
Image Of Notes
Image 4 of 6 Of:  Notes Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  @2cm
Image Of Notes
Image 5 of 6 Of:  Notes Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  @2 cm
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Tenker at det er fokksnø som er problem nå. Hva det kan gå på er litt sammensatt (og kan variere) sånn jeg har opplevd det den siste tiden, brudd vil mest sannsynlig gå i et lag som er delvis kant ovenfor isskare. Laget er tykt (>3cm) Og virker å ta opp skjærkrefter godt. Altså tenker jeg at det er et fokksnøproblem selv om det er litt kant i det. Opplever det ihvertfall ikke som vvsl oppførsel. Har ikke sett dårlige bindinger internt i fokksnøen, men tenker at det ikke kan utelukkes. Kant-problem tenker jeg ikke vi har per nå.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren knytter seg til fokksnøflak. Be forsiktig rundt konvekser og der snøen sprekker opp rundt skiene. Ytterligere stabilisering. Forecast correct Fint varsel!

Notes

Snøprofil kommer når jeg kommer på kontoret

Tests

Good Lille blokktest. Gikk i brudd på stor belastning i laget med delvis kant. Q3 brudd, virker ikke å ha evne til forplantning.

Lille blokktest, isolerte ca øverste 50 cm - et stykke gjennom isskaren. Fikk brudd @2 cm ved isolering. Deretter ikke brudd selv ved stor belastning. Løftet ut søyla og da slapp det i et delvis kant-lag (0.5-1mm) på ca 20 cm dyp med 4 cm tykkelse, like over isskara. På 2 cm dyp, 0.5 cm tykkelse, er det også bittesmå (0.5mm) delvis kantkorn. Kan ikke se for meg at disse to lagene utgjør noe problem med det første.

Snow Cover

No snowdrift I skogen er snøen løs og fin, og er stort sett ikke påvirket av den kraftige vinden som var i helga. Opp mot og over tregrensa endrer dette seg. Mange områder er det gjennomslagsskare, p snø (2-4cm) over 5-30 cm 1f-4f snø. Andre steder er det bærende massiv fokksnø av antatt stor mektighet. Noen få steder titter isskaren fra 11/1 frem. Denne er observert til 850 (var ikke høyere i dag).

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i dag.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har ikke sett noen typiske faretegn i dag. Noe mindre oppsprekking i fokksnø, men kun med 2-4 cm dyp (gjennomslagsskare).

Snow Profile

2 cm P DF 0 mm/0 mm, 0.2 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 10 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm -13.1 °C @ 0 cm, -16.5 °C @ 5 cm, -14 °C @ 20 cm, -13 °C @ 25 cm, -10 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 178552

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

31.01.2019 kl. 10:09

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178511

Lyngen / TROMSØ

Snow

31.01.2019 kl. 09:42

71 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Hallvard@SVV

Weather

No precipitation 0 m/s 5% clouds -18 grader og vindstille.

ObsID: 178500

Lyngen / TROMSØ

Snow

30.01.2019 kl. 19:54

490 masl

Hallvard@SVV (****)

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Herlig miks av sastrugi, gjennomslagsskare og isskare. Størsteparten hard fokksnø/sastrugi med enkelte områder hvor det ligger løsere snø under fokksnøen. Flekkvis er regnskaren fra 11/1 fremme i snøoverflaten. Ingen snø tilgjengelig for transport med mindre det blir kraftig vind som eroderer (>10-12ms). Generelt mye snø i terrenget til tross for kraftig sø i helga, kun noen få steiner synlig på hele fjellet.

ObsID: 178434

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

30.01.2019 kl. 17:16

558 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede værforhold.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178423

Lyngen / LYNGEN

Snow

30.01.2019 kl. 14:00

331 masl

linda_medskipaabeina (Unknown)

Weather

No precipitation -6 °C 1 m/s 25% clouds

Notes

Observasjon gjort i skogen på omkring 400moh.

Tests

Good Lille blokktesten: ingen brudd observert. 5 cm løs omdanna nysnø med 25cm mildværsskare under. Mildværsskaren er porøs og har hardhet penn. Under skaren fins nokså homogen omdannet fokksnø, også med hardet penn. Alle lagene har begynnende kanting, og oppfører seg som det man beskrev som rennsnø/sukkersnø (inkludert skarelaget og den øverste snøen). Krystallene i alle lagene er større enn 1,25mm, men har ikke tydelig kantede former. Ikke observert begerkrystaller (heller ikke ved bakken).

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Observasjonen var gjort i skogen, hvor det fins løssnø.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178419

Lyngen / LYNGEN

Snow

30.01.2019 kl. 12:50

647 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Patrik@ObsKorps

Notes

Vind fra S de siste dager. Enda viser snø at lokalt i dalen vind er motsatt!

ObsID: 178376

Lyngen / LYNGEN

Snow

30.01.2019 kl. 12:15

486 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Svagt lag omvandlet nysnø 2 cm mellom skarlag

Weather

No precipitation 6 m/s from N ↓

Avalanche Problems

Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW below 700 masl Tynt lag, 2 cm omvandlet lössnö, ligner ej kk (under 1 mm i störrelse) plassert mellom de to overste skarlag. ECTP11@30.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 200 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Enig med varsel i alt vesentlig. Ingen snötransport idag tross sterk vind på formidddagen. Nå har det roet seg. PÅ plasser dit snöen har blitt transportert eller ikke helt fjernet ned til regnskare er fokksnöen pennhard med litt 4F under. Lignende forhold i stabil kulde.

Tests

ECTP11@30cmQ3 Medium

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178367

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.