Avalanche forecast for Lyngen Friday 2019-02-01

2
Moderate
Published:

Be cautious in steep terrain with wind slabs that could be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-22 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-23 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

01.02.2019 kl. 16:27

558 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og lave tempraturer. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178727

Lyngen / TROMSØ

Snow

01.02.2019 kl. 12:20

638 masl

Andreas@TFFK (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Vindbanket
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Tatt på 700moh i nordvendt leheng. Lille blokktest og brudd på de to lagene med DF. Men ikke noe lett eller glatt brudd. Ikke tatt ECT. Tror ikke bruddpropagering.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Begynnende FC? Eller bare DF
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Begynnende FC? Eller bare DF

Snow Cover

Bra hardt også i de fleste leheng. Bare noen få enkelte plasser med myksnø til transport. Og i skogen.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Gikk opp til ca. 700m på nord ryggen av Flatsteinsfjellet. Grav profil her i nordvendt leheng. Fandt to mykere lag i fokksnøen som syns bestå av nedbrudd snø med muligens noe begynnende kantkorn. Men vanskelig å si dette sikkert. Fikk her bare brudd i det øvste av disse lagene på lille blokktest. Se profil. Ellers ingen faretegn observert. Snødekket er veldig hardbanket av vind og kulde. Bare i skogen var det fortatt fint ski føre. Antar det meste av fokksnøen stabilisert seg og at det er relativt vansklig å finne noen mykere heng som kan gi skred. Men kan selvfølgelig ikke utelukke dette. Tenker veldig bratte leheng på over 35 grader er mest utsatt. Hva gjør kulde med lagdelingen? Er vel begrenset med tilgang på fukt og forholdsvis tykk snøpakke begrenser tempgrad og den oppbygende omvandlingen. Forecast too high Lokalt virker der veldig vanskelig å få løst ut noe. Stort sett hardt oberallt.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, W, NW above 0 masl Har ikke tatt høyde for noen eventuelle vedvarende svake lag. Men utelukke ikke at slike kan finnes.

ObsID: 178715

Lyngen / TROMSØ

Snow

01.02.2019 kl. 11:20

622 masl

HåvardT@met (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  HåvardT@met
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Vindstille i dag. Stedvis ca 10-15 cm løs ubunden snø under 600 moh. Vindustatte steder er avblåst eller med hard fokksnø.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Kun få heng med fokksnø som var mulig å få til å sprekke opp ved belastning, og tror det er vanskelig å løse ut skred større enn str1. Men det er jo sannsynlig med større utbredelse av fokksnøproblem i andre himmelretninger. I dette området var det forstatt noe løs snø tilgjengelig på overflaten, men alle vindutsatt områder som rygger ol er hardbanket av vind. Det finnes kantkorn i snødekket, særlig på steder med tynt snødekke, men kan ikke se at dette er et skredproblem nå. Fikk ingen faretegn eller utslag på stabilitetstester. men må følges med på framover. Generelt virker snødekket å være forholdsvis tykt og hardt. Ved kraftig vind fra ny vindretning finnes det forstatt noe løs snø som kan flyttes på i noen beskyttede områder. Forecast correct Synes varselet beskriver situasjonen godt.

Snow Profile

15 cm F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm Skarelag, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm 4F FC 0 mm/0 mm Tynt snødekke. Ryggformasjon uten fokksnø. Ikke representativ for store deler av området som har tykkere snødekke. ECTX

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Skredproblemet har nok størst utbredelse i NV-N, men jeg har ikke vært i den himmelretningen i dag. Det finnes lommer med fokksnø i S-vendt terreng, men her er det nok lite sannsynlig med skred større enn str.1,

Tests

ECTP23@30cmQ2 Good Nedføyket nysnø under fokksnøflak. Liten utbredelse av fokksnø her i denne himmelretningen.

ObsID: 178682

Lyngen / TROMSØ

Snow

01.02.2019 kl. 10:20

311 masl

HåvardT@met (*****)

Danger Sign

Surface hoar Små rimkrystaller på overflaten i skoggrensa

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift

Tests

ECTX Good

ObsID: 178666

Lyngen / TROMSØ

Snow

31.01.2019 kl. 13:14

531 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Laget med kant. Ganske tydelig oppbyggende omvanlig, men tykt lag. Overgangen til fokksnøen over er glidende.

Snow Profile

45 cm P DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf/RG 2 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm P MF 0 mm/0 mm, 60 cm I MF 0 mm/0 mm -17.4 °C @ 0 cm, -15.2 °C @ 15 cm, -9.5 °C @ 35 cm, -7.2 °C @ 45 cm, -6.4 °C @ 50 cm, -5 °C @ 80 cm

ObsID: 178576

Lyngen / TROMSØ

Snow

31.01.2019 kl. 12:56

866 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Fint i skogen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Tregrensa
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Mot n
Image Of Notes
Image 4 of 6 Of:  Notes Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  @2cm
Image Of Notes
Image 5 of 6 Of:  Notes Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  @2 cm
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift I skogen er snøen løs og fin, og er stort sett ikke påvirket av den kraftige vinden som var i helga. Opp mot og over tregrensa endrer dette seg. Mange områder er det gjennomslagsskare, p snø (2-4cm) over 5-30 cm 1f-4f snø. Andre steder er det bærende massiv fokksnø av antatt stor mektighet. Noen få steder titter isskaren fra 11/1 frem. Denne er observert til 850 (var ikke høyere i dag).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren knytter seg til fokksnøflak. Be forsiktig rundt konvekser og der snøen sprekker opp rundt skiene. Ytterligere stabilisering. Forecast correct Fint varsel!

Snow Profile

2 cm P DF 0 mm/0 mm, 0.2 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 10 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm -13.1 °C @ 0 cm, -16.5 °C @ 5 cm, -14 °C @ 20 cm, -13 °C @ 25 cm, -10 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har ikke sett noen typiske faretegn i dag. Noe mindre oppsprekking i fokksnø, men kun med 2-4 cm dyp (gjennomslagsskare).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Tenker at det er fokksnø som er problem nå. Hva det kan gå på er litt sammensatt (og kan variere) sånn jeg har opplevd det den siste tiden, brudd vil mest sannsynlig gå i et lag som er delvis kant ovenfor isskare. Laget er tykt (>3cm) Og virker å ta opp skjærkrefter godt. Altså tenker jeg at det er et fokksnøproblem selv om det er litt kant i det. Opplever det ihvertfall ikke som vvsl oppførsel. Har ikke sett dårlige bindinger internt i fokksnøen, men tenker at det ikke kan utelukkes. Kant-problem tenker jeg ikke vi har per nå.

Tests

Good Lille blokktest. Gikk i brudd på stor belastning i laget med delvis kant. Q3 brudd, virker ikke å ha evne til forplantning.

Lille blokktest, isolerte ca øverste 50 cm - et stykke gjennom isskaren. Fikk brudd @2 cm ved isolering. Deretter ikke brudd selv ved stor belastning. Løftet ut søyla og da slapp det i et delvis kant-lag (0.5-1mm) på ca 20 cm dyp med 4 cm tykkelse, like over isskara. På 2 cm dyp, 0.5 cm tykkelse, er det også bittesmå (0.5mm) delvis kantkorn. Kan ikke se for meg at disse to lagene utgjør noe problem med det første.

Notes

Snøprofil kommer når jeg kommer på kontoret

Avalanche Activity

31. Jan. During the day No avalanche activity God sikt i dag.

ObsID: 178552

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

31.01.2019 kl. 10:09

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178511

Lyngen / TROMSØ

Snow

31.01.2019 kl. 09:42

71 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Hallvard@SVV

Weather

No precipitation 0 m/s 5% clouds -18 grader og vindstille.

ObsID: 178500

Lyngen / TROMSØ

Snow

30.01.2019 kl. 19:54

490 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Herlig miks av sastrugi, gjennomslagsskare og isskare. Størsteparten hard fokksnø/sastrugi med enkelte områder hvor det ligger løsere snø under fokksnøen. Flekkvis er regnskaren fra 11/1 fremme i snøoverflaten. Ingen snø tilgjengelig for transport med mindre det blir kraftig vind som eroderer (>10-12ms). Generelt mye snø i terrenget til tross for kraftig sø i helga, kun noen få steiner synlig på hele fjellet.

ObsID: 178434

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

30.01.2019 kl. 17:16

558 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede værforhold.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178423

Lyngen / LYNGEN

Snow

30.01.2019 kl. 14:00

331 masl

linda_medskipaabeina (Unknown)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -6 °C 1 m/s 25% clouds

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Observasjonen var gjort i skogen, hvor det fins løssnø.

Tests

Good Lille blokktesten: ingen brudd observert. 5 cm løs omdanna nysnø med 25cm mildværsskare under. Mildværsskaren er porøs og har hardhet penn. Under skaren fins nokså homogen omdannet fokksnø, også med hardet penn. Alle lagene har begynnende kanting, og oppfører seg som det man beskrev som rennsnø/sukkersnø (inkludert skarelaget og den øverste snøen). Krystallene i alle lagene er større enn 1,25mm, men har ikke tydelig kantede former. Ikke observert begerkrystaller (heller ikke ved bakken).

Notes

Observasjon gjort i skogen på omkring 400moh.

ObsID: 178419

Lyngen / LYNGEN

Snow

30.01.2019 kl. 12:50

647 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Patrik@ObsKorps

Notes

Vind fra S de siste dager. Enda viser snø at lokalt i dalen vind er motsatt!

ObsID: 178376

Lyngen / LYNGEN

Snow

30.01.2019 kl. 12:15

486 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Svagt lag omvandlet nysnø 2 cm mellom skarlag

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Enig med varsel i alt vesentlig. Ingen snötransport idag tross sterk vind på formidddagen. Nå har det roet seg. PÅ plasser dit snöen har blitt transportert eller ikke helt fjernet ned til regnskare er fokksnöen pennhard med litt 4F under. Lignende forhold i stabil kulde.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 6 m/s from N ↓

Avalanche Problems

Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW below 700 masl Tynt lag, 2 cm omvandlet lössnö, ligner ej kk (under 1 mm i störrelse) plassert mellom de to overste skarlag. ECTP11@30.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 200 masl

Tests

ECTP11@30cmQ3 Medium

ObsID: 178367

Lyngen / TROMSØ

Snow

29.01.2019 kl. 17:28

589 masl

BAMBI (Unknown)

Snow Cover

Other Ca20 cm ubundet sne i skogen der vimden ikke tar. Over tregrensen har vinden herjet. Stor flater er det blast helt ned til skarelaget. Snøen er for det meste pakket hardt. Noen områder bryter flakene av eller overflaten sprekker opp rundt skoene, andre områder er det så hardt at man må hente frem spaden for å komme igjennom.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Varslet faregrad Stemmer Fant bare varslet skredproblem.

Danger Sign

Surface hoar Store rimkrystaller (som små potetgullflak) på ca. 150 m.oh. i skogen følger i belte under strømkabler

Weather

No precipitation from NE ↙ Økende vind fra sør-øst. Flytter på den lille snøen det er igjen å flytte på.

Tests

CTM11@50cmQ2 Medium Vidre gir testen CTM16@67q2 CTH21@120q3 Bruddet går i overgang mellom fokksnø og mykere nysnø.

ObsID: 178255

Lyngen / LYNGEN

Snow

29.01.2019 kl. 12:14

417 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  DASK
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Wind slab (hard slab) Dry Variert og vindpåvirket. Noe løssnø i skog og beskyttet terreng. Fortsatt sterk vind, men hovedtranport er over. Stort sett avblåst til skare og bærende fokksnø over tregrensa. Ikke kunnet se rim.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vurderes som stabilt, men størrelse på skred kan bli stor nok til at en ender på FG 2. Lite endring md fortsatt kulde og vind fra sør. Forecast correct

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F/4F DF/RGsr 0 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm

Danger Sign

No signs observed Fortsatt mye vind, men lite snø tilgjengelig for transport.

Avalanche Activity

29. Jan. During the day No avalanche activity God sikt.

Weather

No precipitation -12 °C 20 m/s from S ↑ 70% clouds Temperatur har gått opp, men vind har økt. Høyt skydekke. Kjennes margkaldt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, NW above 300 masl

Tests

ECTN21@10cmQ2 Good Fokksnøen brakk på slag 11, men gikk ikke i brudd før #21.

ObsID: 178221

Lyngen / TROMSØ

Snow

29.01.2019 kl. 11:53

672 masl

magnush@met (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Hard skare på rygg. Stedvis avblåst ned til lyng.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Opp til skoggrensa var snøen laus og fin, den var berre av og til lett sammenpakka i overflata. Over tregrensa var det først eit parti med fokksnø som ikkje var heilt bærande, slik at ein til tider gjekk igjennom med skia. Eit par hundre meter over skoggrensa var snøen tydelig vindpåvirka. Det var områder på ryggen som var avblåst ned til mildværrskaren, og andre områder der det hadde danna seg harde, små skavlar. Det var lite snø tilgjengelig for vindtransport. Nedkjøringa var med andre ord uten tvil best i skogen. Ellers var det eit tydeleg kantkornlag under mildværsskaren der snødekket var tynt. Laget var fleire cm tjukt. Vanskelig å sjå at dette skal være eit problem så lenge skaren er så solid som den er no.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen virker å ha stabilisert seg, og er vanskelig å påvirke. Kantkorn ses enno ikkje på som eit problem. Med stabilt, kaldt vær ser det ikkje ut som det blir store endringar framover. Forecast correct

Snow Profile

50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F MF/FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF/FC 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 3 mm/0 mm D

Danger Sign

No signs observed

Weather

-10 °C 5 m/s from S ↑ 70% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 400 masl På Stormheimfjellet tyda alt på at fokksnøen har stabilisert seg og at det skal svært mykje til for å løyse ut skred. Det er i tillegg svært lite snø tilgjengelig for vindtransport for å lage ny fokksnøflak.

Tests

ECTX Good

ObsID: 178213

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.