Avalanche forecast for Lyngen Thursday 2019-01-31

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be cautious in steep terrain with wind slabs that could be triggered. Generally expect a hard and stable snow pack.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-25 °C to -11 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-22 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Tromsø

Snow

31.01.2019 kl. 13:14

531 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Laget med kant. Ganske tydelig oppbyggende omvanlig, men tykt lag. Overgangen til fokksnøen over er glidende.

Snow Profile

45 cm P DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf/RG 2 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm P MF 0 mm/0 mm, 60 cm I MF 0 mm/0 mm -17.4 °C @ 0 cm, -15.2 °C @ 15 cm, -9.5 °C @ 35 cm, -7.2 °C @ 45 cm, -6.4 °C @ 50 cm, -5 °C @ 80 cm

ObsID: 178576

Lyngen / Tromsø

Snow

31.01.2019 kl. 12:56

866 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Fint i skogen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Tregrensa
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  Mot n
Image Of Notes
Image 4 of 6 Of:  Notes Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  @2cm
Image Of Notes
Image 5 of 6 Of:  Notes Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  @2 cm
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skredfaren knytter seg til fokksnøflak. Be forsiktig rundt konvekser og der snøen sprekker opp rundt skiene. Ytterligere stabilisering. Forecast correct Fint varsel!

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Tenker at det er fokksnø som er problem nå. Hva det kan gå på er litt sammensatt (og kan variere) sånn jeg har opplevd det den siste tiden, brudd vil mest sannsynlig gå i et lag som er delvis kant ovenfor isskare. Laget er tykt (>3cm) Og virker å ta opp skjærkrefter godt. Altså tenker jeg at det er et fokksnøproblem selv om det er litt kant i det. Opplever det ihvertfall ikke som vvsl oppførsel. Har ikke sett dårlige bindinger internt i fokksnøen, men tenker at det ikke kan utelukkes. Kant-problem tenker jeg ikke vi har per nå.

Snow Cover

No snowdrift I skogen er snøen løs og fin, og er stort sett ikke påvirket av den kraftige vinden som var i helga. Opp mot og over tregrensa endrer dette seg. Mange områder er det gjennomslagsskare, p snø (2-4cm) over 5-30 cm 1f-4f snø. Andre steder er det bærende massiv fokksnø av antatt stor mektighet. Noen få steder titter isskaren fra 11/1 frem. Denne er observert til 850 (var ikke høyere i dag).

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har ikke sett noen typiske faretegn i dag. Noe mindre oppsprekking i fokksnø, men kun med 2-4 cm dyp (gjennomslagsskare).

Notes

Snøprofil kommer når jeg kommer på kontoret

Avalanche Activity

31. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt i dag.

Tests

Good Lille blokktest. Gikk i brudd på stor belastning i laget med delvis kant. Q3 brudd, virker ikke å ha evne til forplantning.

Lille blokktest, isolerte ca øverste 50 cm - et stykke gjennom isskaren. Fikk brudd @2 cm ved isolering. Deretter ikke brudd selv ved stor belastning. Løftet ut søyla og da slapp det i et delvis kant-lag (0.5-1mm) på ca 20 cm dyp med 4 cm tykkelse, like over isskara. På 2 cm dyp, 0.5 cm tykkelse, er det også bittesmå (0.5mm) delvis kantkorn. Kan ikke se for meg at disse to lagene utgjør noe problem med det første.

Snow Profile

2 cm P DF 0 mm/0 mm, 0.2 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 10 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm -13.1 °C @ 0 cm, -16.5 °C @ 5 cm, -14 °C @ 20 cm, -13 °C @ 25 cm, -10 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 178552

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

31.01.2019 kl. 10:09

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178511

Lyngen / Tromsø

Snow

31.01.2019 kl. 09:42

71 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Hallvard@SVV

Weather

No precipitation 0 m/s 5% clouds -18 grader og vindstille.

ObsID: 178500

Lyngen / Tromsø

Snow

30.01.2019 kl. 19:54

490 masl

Hallvard@SkredAS (****)

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Herlig miks av sastrugi, gjennomslagsskare og isskare. Størsteparten hard fokksnø/sastrugi med enkelte områder hvor det ligger løsere snø under fokksnøen. Flekkvis er regnskaren fra 11/1 fremme i snøoverflaten. Ingen snø tilgjengelig for transport med mindre det blir kraftig vind som eroderer (>10-12ms). Generelt mye snø i terrenget til tross for kraftig sø i helga, kun noen få steiner synlig på hele fjellet.

ObsID: 178434

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

30.01.2019 kl. 17:16

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede værforhold.

ObsID: 178423

Lyngen / Lyngen

Snow

30.01.2019 kl. 14:00

331 masl

linda_medskipaabeina (Unknown)

Weather

No precipitation -6 °C 1 m/s 25% clouds

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Observasjonen var gjort i skogen, hvor det fins løssnø.

Danger Sign

No signs observed

Notes

Observasjon gjort i skogen på omkring 400moh.

Tests

Good Lille blokktesten: ingen brudd observert. 5 cm løs omdanna nysnø med 25cm mildværsskare under. Mildværsskaren er porøs og har hardhet penn. Under skaren fins nokså homogen omdannet fokksnø, også med hardet penn. Alle lagene har begynnende kanting, og oppfører seg som det man beskrev som rennsnø/sukkersnø (inkludert skarelaget og den øverste snøen). Krystallene i alle lagene er større enn 1,25mm, men har ikke tydelig kantede former. Ikke observert begerkrystaller (heller ikke ved bakken).

ObsID: 178419

Lyngen / Lyngen

Snow

30.01.2019 kl. 12:50

647 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Patrik@ObsKorps

Notes

Vind fra S de siste dager. Enda viser snø at lokalt i dalen vind er motsatt!

ObsID: 178376

Lyngen / Lyngen

Snow

30.01.2019 kl. 12:15

486 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Svagt lag omvandlet nysnø 2 cm mellom skarlag

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Enig med varsel i alt vesentlig. Ingen snötransport idag tross sterk vind på formidddagen. Nå har det roet seg. PÅ plasser dit snöen har blitt transportert eller ikke helt fjernet ned til regnskare er fokksnöen pennhard med litt 4F under. Lignende forhold i stabil kulde.

Avalanche Problems

Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW below 700 masl Tynt lag, 2 cm omvandlet lössnö, ligner ej kk (under 1 mm i störrelse) plassert mellom de to overste skarlag. ECTP11@30.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 200 masl

Weather

No precipitation 6 m/s from N ↓

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Wind slab (hard slab) Dry

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTP11@30cmQ3 Medium

ObsID: 178367

Lyngen / Tromsø

Snow

29.01.2019 kl. 17:28

589 masl

BAMBI (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Varslet faregrad Stemmer Fant bare varslet skredproblem.

Weather

No precipitation from NE ↙ Økende vind fra sør-øst. Flytter på den lille snøen det er igjen å flytte på.

Snow Cover

Other Ca20 cm ubundet sne i skogen der vimden ikke tar. Over tregrensen har vinden herjet. Stor flater er det blast helt ned til skarelaget. Snøen er for det meste pakket hardt. Noen områder bryter flakene av eller overflaten sprekker opp rundt skoene, andre områder er det så hardt at man må hente frem spaden for å komme igjennom.

Danger Sign

Surface hoar Store rimkrystaller (som små potetgullflak) på ca. 150 m.oh. i skogen følger i belte under strømkabler

Tests

CTM11@50cmQ2 Medium Vidre gir testen CTM16@67q2 CTH21@120q3 Bruddet går i overgang mellom fokksnø og mykere nysnø.

ObsID: 178255

Lyngen / Lyngen

Snow

29.01.2019 kl. 12:14

417 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  DASK
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vurderes som stabilt, men størrelse på skred kan bli stor nok til at en ender på FG 2. Lite endring md fortsatt kulde og vind fra sør. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, NW above 300 masl

Weather

No precipitation -12 °C 20 m/s from S ↑ 70% clouds Temperatur har gått opp, men vind har økt. Høyt skydekke. Kjennes margkaldt.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Wind slab (hard slab) Dry Variert og vindpåvirket. Noe løssnø i skog og beskyttet terreng. Fortsatt sterk vind, men hovedtranport er over. Stort sett avblåst til skare og bærende fokksnø over tregrensa. Ikke kunnet se rim.

Danger Sign

No signs observed Fortsatt mye vind, men lite snø tilgjengelig for transport.

Avalanche Activity

29. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity God sikt.

Tests

ECTN21@10cmQ2 Good Fokksnøen brakk på slag 11, men gikk ikke i brudd før #21.

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F/4F DF/RGsr 0 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm

ObsID: 178221

Lyngen / Tromsø

Snow

29.01.2019 kl. 11:53

672 masl

magnush@met (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Hard skare på rygg. Stedvis avblåst ned til lyng.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøen virker å ha stabilisert seg, og er vanskelig å påvirke. Kantkorn ses enno ikkje på som eit problem. Med stabilt, kaldt vær ser det ikkje ut som det blir store endringar framover. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, W, NW above 400 masl På Stormheimfjellet tyda alt på at fokksnøen har stabilisert seg og at det skal svært mykje til for å løyse ut skred. Det er i tillegg svært lite snø tilgjengelig for vindtransport for å lage ny fokksnøflak.

Weather

-10 °C 5 m/s from S ↑ 70% clouds

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Opp til skoggrensa var snøen laus og fin, den var berre av og til lett sammenpakka i overflata. Over tregrensa var det først eit parti med fokksnø som ikkje var heilt bærande, slik at ein til tider gjekk igjennom med skia. Eit par hundre meter over skoggrensa var snøen tydelig vindpåvirka. Det var områder på ryggen som var avblåst ned til mildværrskaren, og andre områder der det hadde danna seg harde, små skavlar. Det var lite snø tilgjengelig for vindtransport. Nedkjøringa var med andre ord uten tvil best i skogen. Ellers var det eit tydeleg kantkornlag under mildværsskaren der snødekket var tynt. Laget var fleire cm tjukt. Vanskelig å sjå at dette skal være eit problem så lenge skaren er så solid som den er no.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX Good

Snow Profile

50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F MF/FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF/FC 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 3 mm/0 mm D

ObsID: 178213

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

28.01.2019 kl. 11:51

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 178088

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.