Avalanche forecast for Lyngen Monday 2019-01-21

2
Moderate
Published:

Wind and fresh snow may give instable conditions in some slopes. The wind has varied during the last days, most exposed orientation can therefore vary. The old persistent weak layer of facets deep in the snow pack is still present, even without danger signals from the snowpack.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to fresh breeze from the north during the afternoon.
-19 °C to -11 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to strong breeze from the northwest during the evening.
-23 °C to -11 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / TROMSØ

Snow

21.01.2019 kl. 12:35

779 masl

edda@regobsTroms (*)

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation 3 m/s from E ←

Danger Sign

No signs observed Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 176894

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

21.01.2019 kl. 12:00

558 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen forhold som tilsier skredfare mot vei. Uforandret skredfare neste døgn: Liten endring i værforhold framover.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 176907

Lyngen / LYNGEN

Snow

20.01.2019 kl. 14:00

705 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 9 temperature points observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Opp til tregrensen vurderes snøen som stabil, og morsom. Over tregrensa har det vært mer vind, og snødekket er mer variert. Det finnes områder med mye løssnø, men også avblåst, og hard+myk fokksnø. Kunne ikke finne rim, men mangler gode observasjoner fra 800m+. Les terrenget nøye, og i høyden bør folk gjøre egne grundige vurderinger. Kaldt og relativt stille vær, med stabil vindretning vil bevare dagens forhold. Obs med skiftende vindretning. Kulda vil og fyre opp kantkornfabrikken, særlig der snødekket er tynt. Forecast correct Stemmer godt, men usikker på om FG bør settes opp for mandag.

Tests

CTE6@7cmQ2 Poor Ikke utbredt, gjelder isolerte områder med fersk innblåst nysnø.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ubunden løs snø i skogen, over tregrensa mer variert: avblåst til skare/fjell, myk fokksnø og limmer med løssnø. Ikke funnet rim.

Weather

No precipitation -11 °C 5 m/s from SW ↗ 3% clouds Klart, kaldt, og stille. Lett vind overtregrensa. Nesten sol!

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Likely 1 - Small Isolated steep slopes N, NE

Danger Sign

No signs observed God sikt, men snøen er forferdelig forurenset av skuterspor.

Avalanche Activity

20. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Notes

Oppdatert varsel er godt beskrevet.

ObsID: 176715

Lyngen / BALSFJORD

Snow

20.01.2019 kl. 13:31

777 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  I høyden nært toppen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Hallvard@SVV Comment:  600 moh

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Generelt relativt lite vindpåvirka på blåtind i dag. Stort sett F/4F overflate, utenom helt på toppen hvor det var en tynn vindskare. Mye snø tilgjengelig for transport. Det har nok vært en liten vindtransport i går/natt, så et par tørre løssnøskred i SØ vendte sia av bollen som hadde gått under noen mindre skavler. Resten av fjellet bar ikke spesielt preg av vindtransportert snø.

ObsID: 176709

Lyngen / LYNGEN

Snow

20.01.2019 kl. 13:27

956 masl

mikal@nortind (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright: 

Tests

CTM19@13cm Medium

Snow Profile

13 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 176738

Lyngen / TROMSØ

Snow

20.01.2019 kl. 11:53

499 masl

hamillom@forsvaret (***)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flaker seg og dårlig binding til lag under. Glir lett ut i flak av 1 skiløper.

ObsID: 176691

Lyngen / LYNGEN

Snow

20.01.2019 kl. 11:36

631 masl

mikal@nortind (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  mikal@nortind

Tests

CTM18@35cmQ2 Medium

ObsID: 176684

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

19.01.2019 kl. 13:45

558 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Skredvarslingen. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 176551

Lyngen / TROMSØ

Snow

19.01.2019 kl. 13:30

851 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  nilscf Comment:  Snøprofil. Ca 60 cm snø. ca 15 cm løssnø, iskare 1 cm, kantkorn under isskare, Faste lag under isskare. Når isskare gikk til brudd ved stor eller middels belastning og var den dårlig bundet til underlaget. Glatt lag med omdannet snø under isskare. Dette kan bli et skredproblem om det blir mye vind og pålagring av snø på slike områder.

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Store flater med 15-20 cm løssnø på isskare

Weather

No precipitation -11 °C 2 m/s from SE ↖ 30% clouds Pent stille vintervær.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger N, S, SW, W, NW above 700 masl Ikke utbredt skredproblem nå, men ved vindtransport til lesider med svakt lag kan det bli et problem. Nå er snø ubundet oppå svakt lag.

Danger Sign

Whumpf sound Flere dype drønn i snøen og kollaps i snødekke. Gravde snøprofil i området.

ObsID: 176601

Lyngen / LYNGEN

Snow

18.01.2019 kl. 13:52

422 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ingen faretegn, god stabilitet i test. Dårlig sikt, og få gode observasjoner fra høyden. Uendret, med mindre det kommer mer snø og vind. Vurdering gjort etter observasjoner opp til ca 700m. Kan ikke utelukke fokksnøproblematikk i høyden som kan forsvare en høyere FG.

Tests

CTN Good

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

Snow -8 °C 5 m/s from S ↑ 100% clouds Kaldt, lette snøbyger, tett skydekke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl

Danger Sign

No signs observed Dårlig sikt.

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 176391

Lyngen / Vardtinden

Snow

18.01.2019 kl. 11:56

728 masl

Andreas@SVV (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  kantkorn i lag med brudd
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

9 stratigraphy layers observed 2 Tests connected to snow profile

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Hadde ingen faretegn eller oppsprekking i den til dels bundene fokksnøen. Men fikk utløst et lag av kantkorn nær bakken på ECT, se profil. Det skal imidlertid mye kraft til å løse ut dette lag som ligger under tre skarelag og generell dypt. Antar at det var dette lag som gikk i brudd da det ble løst ut et størrelse 3-4 skred med Daisybell i Holmbuktura på mandagen. Det løsenet neste helt med bakken. Mye løssnø tilgjengelig som ved vindøking fort kan skap problem med ustabil fokksnø. Jeg tror også det ligger et vedvarende lag av kantkorn nært bakken, men at det skal veldig mye til for å løse ut. Forecast correct

Tests

CTH25@90cmQ3 Medium

ECTP30@90cmQ3 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 4 - Very large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Kantkornlag under skarelag og nesten ved bakken.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 176412

Lyngen / Fagerfjell

Snow

18.01.2019 kl. 11:30

440 masl

magnush@met (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile Profilen vart lagd i skoggrensa, ca. 400 moh.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Vi fant ikkje nokon svake lag i snøen på observasjonsturen. Vi gravde ein ekstra snøprofil 850 moh, og fant ikkje kantkorn. Skarelaget var tilstede også ved denne høgda, men var tynt nok til å slå staven igjennom. Snøen på overflata er generelt laus og ubunden heilt til topps. Mykje laus nysnø er tilgjengelig for transport, og kan fort bli eit problem med meir vind. Forecast correct På dagens tur fant me ikkje noko som tilsa meir enn faregrad 1, men innad i regionen er det nok riktig med faregrad 2.

Tests

ECTN18@28cmQ3 Good

Snow Cover

100 cm in total 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Generelt ca. 15 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport. Snøen er lite vindpåvirket.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

18. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt førte til at vi ikkje fikk sett oss ordentlig om i terrenget rundt oss etter skredaktivitet.

ObsID: 176375

Lyngen / Laukslettfjellet

Snow

18.01.2019 kl. 10:30

511 masl

trond_olav@nortind (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -9.5 °C 2 m/s 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger Gjennomførte lille blokktesten, og fikk brudd i laget mellom 37 og 40 cm først ved stor belastning. -Selv om blokken var isolert og dermed stabiliteten skarelaget bidrar til tatt bort. Q2

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 4 temperature points observed

ObsID: 176392

Lyngen / TROMSØ

Snow

18.01.2019 kl. 10:24

429 masl

HåvardT@met (*****)

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) 1cm nysnø siste døgn.

Weather

Snow Lette snøbyger. Lite vind. Ikke snøfokk.

ObsID: 176323

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.