Avalanche forecast for Lyngen Friday 2019-01-11

3
Considerable
Published:

Dangerous avalanche conditions due to large amounts of new snow and strong winds. Natural avalanches are likely.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas.
Gale from south., change to storm from the southwest during renoon.
-10 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
30 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from west., change to strong gale from the northwest during the afternoon.
-10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snow

11.01.2019 kl. 13:45

18 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright: 
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright: 

Notes

Bilde av bruddkant fra samme hendelse som registrert i regObs 175183 regObs 175183

ObsID: 175545

Lyngen / TROMSØ

Snow

11.01.2019 kl. 13:44

9 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hallvard@SVV

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

11. Jan 13:44 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released W-facing Holmbuktura Snøskred i holmbuktura i dag kl 1344. Skredtunga er våt, men støvsky sees på videoopptaket fra kameraet. Antar det har gått tørt og utviklet seg til vått mot bunn, sannsynligvis fordi deler av snødekket lavt nede er vått. Vanskelig å anslå str. Men 3 eller 4. Vegen ble stengt umiddelbart etterpå, ingen biler ble observert på videoen mens skredet gikk.

ObsID: 175183

Lyngen / LYNGEN

Snow

11.01.2019 kl. 12:20

425 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Weather

Snow 0 °C 10 m/s from N ↓ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Over tregrense

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Snow Cover

Moderate snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Storm slab (soft slab) Dry Dyner av bundet snø over og i tregrense. Ellers avblåst fjell eller avblåst skare fra gårsdagens mildvær.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ca 20 cm litt kram snø i skogen fra igår. Over tregrense er snøen nesten helt tørr, 4 f+ og fraktet til leformasjoner, ellers avblåst fjell/skare. Ble observert et litet naturlig skred. Ferre enn forventet. Heller ingen drønn som tyder på svake lag her. Heng utsatt for stor tilleggsbelasting (skuter) viser god stabilitet men pålagring skjer hele tiden. Det er ventet 30 mm nedbørd med vind fra NV. Så det er sannsynlig med fler naturlige skred middels til stor, altså FG 3 lørdag. Forventer at fokksnøen stabiliserer seg pga gynnsam temperatur og mulig FG 2 søndag eller i starten på neste uke. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small NE, E, SE, S above 1000 masl Natulig aktivitet i renner under snøfall.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter Spontaneous release Possible 3 - Large Widespread steep slopes NE, E, SE, S above 300 masl

ObsID: 175123

Lyngen / TROMSØ

Snow

11.01.2019 kl. 11:57

401 masl

torben@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  torben@obskorps Comment:  Mye snø i skogen. 50-60cm med sjiktoverganger i snødekket. fra ca 200-250MOH

Weather

Sleet 1 °C 4 m/s from W → 100% clouds observasjon ved parkering

Danger Sign

Recent cracks i skoggrensen og opp begynner nå snødekket å sprekke opp rundt skiene enkelte plasser

Large snowfall mye snø i skogen 50-60cm som er kommet de siste døgn

Avalanche Activity

11. Jan. During the day No avalanche activity

Tests

Gjorde noen blokktester og håndtester. I skogen relativt stabil, selv til det gml snødekket. I skoggrensen er snødekket påvirket av vinden i forskjellige hastigheter, og det løsner lettere i sjiktoverganger i de øverste 40-50cm. Men også her sitter den "nye" snøen relativt godt til det gml snødekket.

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Moist fuktig opp til ca 250-300moh , etter dette tørr. Men det gaml snødekket er fuktig/våt. Det er også fra 250-300moh dannet en "lett" isskare på ca 2cm oppå det gml snødekket. under denne er det smelt/frys grovkornet snø. grevde ikke men regner med dette gjelder helt ned. I skogen er det "lett" til ubundet snø, men når du nærmer deg tregrensen har vinden begynt å flake snødekket. fra fist til 4/F på enkelte isolerte plasser. I høyden er det mye transport av snø nå. Dagens tur var litt i le for vinden, men kunne se over dalen at vinden tok kraftig i høyden.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable var i dag bare i skogen , tenker at det der er en faregrad 2, men da snødekket har relativt stabilt (det nye), og at bindingene til det gml snødekket er gode. men i høyden/ over skoggrensa er snødekket mere ustabilt med sjiktoverganger i det øverste 40-50cm. her er snøen begyt å lett flake seg, og tegn på instabilitet er absolut til stede. mye snø som er tilgjengelig for transport, og det blåser og er meldt mere vind. dette vil nok også påvirke snødekket i skogen. så vær obs der også. se etter oppsprekking, og pass på der snødekket har flaket seg, i leheng , juv, elvedaler mm. Forecast correct varlet har fått med seg det vesentlige, og anbefales sterkt å følge .

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E above 300 masl

ObsID: 175097

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

10.01.2019 kl. 14:27

masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

10. Jan 16:41 - 9. Jan 16:41 Dry slab avalanche 2 - Medium. Spontaneous release E. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv868 Furuflaten - Pollfjellet, Flere skred i Pollfjellet

ObsID: 174983

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

10.01.2019 kl. 14:27

558 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 3 °C Furuflaten (0moh) kl 12:38 Snøfokk siste 6 timer.

Danger Sign

Quick temperature change

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

4 High Stor skredfare (vurdert fra veg). Ferske skred i regionen. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174984

Lyngen / Kjeldvåg

Snow

10.01.2019 kl. 10:52

9 masl

drift@svv (**)

Incident

Snow Traffic stopped Road

Avalanche Observation

10. Jan 10:52 Snø på FV. 293 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 182385

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

09.01.2019 kl. 13:11

8 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Gått ett lite skred . FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

9. Jan 13:13 - 8. Jan 13:13 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release W. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv293 Holmbuktura - ,

ObsID: 174754

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

09.01.2019 kl. 13:07

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Gått ras i kjent rasrenne over tunell. FV868 Furuflaten - Pollfjellet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

9. Jan 13:11 - 8. Jan 13:11 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release NE. Between 1100 masl and 1000 masl Gjelder Fv868 Furuflaten - Pollfjellet, Gått over tunell

ObsID: 174753

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

09.01.2019 kl. 13:05

61 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Lavangsdalen (0moh) kl 13:05 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV8 Lavangsdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174752

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

09.01.2019 kl. 12:57

14 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Mælen (0moh) kl 12:57 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174748

Lyngen / TROMSØ

Snow

08.01.2019 kl. 22:15

492 masl

Nilscf@regobsTroms (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  nilscf Comment:  Fint skiføre med mye jevnt vindpakket snø.

Weather

No precipitation -4 °C 3 m/s from N ↓ 30% clouds Rolig fint vintervær.

Danger Sign

Recent snowdrift Over skoggrensa er all nysnøen vindpåvirket. 10-40 cm vindpakket snø oppå mildværskare fra søndag. Nytt skarelag syntes å ha god binding til underlag.

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Stort snøfall de siste dagene er vindpakket. Tykke lag oppå mildværsskare fra søndag. 20-40 cm lag. Tynnere på rygger og noen steder avblåst til isskare bl.a. ved toppen 871 moh. Tynne skare lag på isskare var godt bundet til isskare 1 cm (gled ikke ut).

Avalanche Activity

9. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 174649

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

08.01.2019 kl. 14:50

8 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Holmbuktura (0moh) kl 14:51 22 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Danger Sign

Large snowfall

Recent avalanches

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Iflg Varsom. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

8. Jan 14:55 - 7. Jan 14:55 Loose dry avalanche 1 - Small. Spontaneous release W. Between 1000 masl and 900 masl Gjelder Fv293 Holmbuktura - ,

ObsID: 174609

Lyngen / LYNGEN

Snow

08.01.2019 kl. 13:33

434 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  Ingen skarlag her. Kram snø ved 1F.

Tests

ECTPV@40cmQ3 Poor svagt lag av nysnö

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Bygevær med vind og snø. Over tregrense er snø bundet myk på stedvis et svakt lag av nysnø. Ingen drønn er observert. I skogen er snøen våt under nysnøen. Har ikke vært høyt nok for å studere ev rim men synes godt at det kan være med som et skredproblem. mildvær og vind fra S kan gi svekket snødekke kring tregrense torsdag samt flytte snø mot nordvendte heng over det. risk for middels store naturlig utløste skred her. Helt enig.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 700 masl Naturlig aktivitet i renner som foljd av snøfallet.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E above 300 masl

ObsID: 174583

Lyngen / LYNGEN

Snow

08.01.2019 kl. 13:20

435 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Patrik@ObsKorps Comment:  F symmetri rundt ett pennhårt 4cm skarelag. Just over tregrense

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 174576

Lyngen / LYNGEN

Snow

08.01.2019 kl. 12:46

376 masl

Patrik@ObsKorps (****)

Weather

Snow 0 °C 9 m/s from W → 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I skogen ca 20. Over tregrensa stor vindtransport

ObsID: 174568

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

08.01.2019 kl. 10:25

61 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV8 Lavangsdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174533

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

08.01.2019 kl. 09:59

14 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -1 °C Mælen (0moh) kl 09:59 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174527

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

08.01.2019 kl. 09:45

masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -7 °C Furuflaten (1100moh) kl 09:48 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke rette vindretning for skred selv om det er kommet en del snø. FV868 Furuflaten - Pollfjellet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 174521

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

08.01.2019 kl. 09:34

10 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste døgn.. FV52 Sjursnes - Reiervika er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt snøfall .

ObsID: 174519

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

08.01.2019 kl. 09:17

8 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Holmbuktura (0moh) kl 09:19 22 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vindretning og stort snøfall,holdes stengt,ny vurdering kl 14. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 174515

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.