Avalanche forecast for Lyngen Sunday 2020-01-26

2
Moderate
Published:

Avoid areas with wind deposited snow from the last days, typically behind ridges, ribs and in gullies. An old persistent weak layer is still lingering deep in the snowpack. It is still uncertain how this layer develops in the colder temperatures this weekend.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from north.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-21 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / Tromsø / Lyngen

Snow

25.01.2020 kl. 15:06

274 masl

stian@forsvaret (***)

Avalanche Observation

25. Jan 14:30 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SE-facing Buried weak layer of new snow Forrest Lomme med mer vindpåvirket fokksnø ca 5x5m, som danner mykt flak i et litt brattere heng i skogen, går til brudd med enkelt skiløper.

Weather

Snow 5 m/s from NE ↙ Av og på tette snøbyger

Incident

Ingen skade og ingen personer blir tatt av snømassene. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small SE

ObsID: 209766

Lyngen / TROMSØ

Snow

25.01.2020 kl. 14:08

432 masl

Hallvard@SVV (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hallvard@SVV
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Hallvard@SVV

Avalanche Observation

25. Jan 12:18 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered S-facing Avalanche release at 440 masl and ended at 428 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 20 cm high and 100 m wide fracture Steep slope Skiløperutløst skred i fokksnøen. Ble løst ut på en liten konveks i et kort brattheng. 20 cm bruddhøyde og lite skadepotensiale, men litt overraskande god propageringsevne. 4F skliflate og 1F flakhardhet. Gikk i fokksnøen, og stoppa etter ca 30 m. Litt typisk situasjon: nettopp snudd pga dårlig sikt, og fokuset for vurderinger lå primært på et bratt parti lengre opp på turen. Skredet ble løst ut like over tregrensa, hvor det er lett å tenke at det er tryggere fordi det sjelden løses ut skred i skogen.

Incident

. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 209741

Lyngen / TROMSØ

Snow

25.01.2020 kl. 12:11

162 masl

HEA (**)

Avalanche Activity

25. Jan. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger E 4 meter bredt flakskred, bruddkant ca 15cm, utløst av skiløper på vei ned i "testheng". Neste skiløper i samme heng fjernutløste et enda mindre skred. Skispor og utløst flak var ca 2m fra hverandre. Bitte små og ufarlige skred, men viser tegn til at det er noe ustabilitet under den ferskeste snøen i skoggrenseområdet.

ObsID: 209737

Lyngen / TROMSØ

Snow

25.01.2020 kl. 12:01

617 masl

timdassler@regobsTroms (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  timdassler@regobsTroms
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  timdassler@regobsTroms

Avalanche Observation

25. Jan 12:06 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Avalanche release at 623 masl and ended at 492 masl Buried weak layer of new snow Lee side Jeg har blitt fortalt dette av samboer som er på tur på Gorzelvtinden.

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 209687

Lyngen / LYNGEN

Snow

25.01.2020 kl. 11:49

226 masl

svmo (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  svmo
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  svmo

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet

ObsID: 209684

Lyngen / LYNGEN

Snow

25.01.2020 kl. 11:30

800 masl

Ville (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Area: At this place

ObsID: 209739

Lyngen / TROMSØ

Snow

25.01.2020 kl. 11:15

502 masl

Svartn@regobsTroms (**)

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) 10-30cm løssnø. Store variasjoner der vinden har tatt tidligere.

Weather

Snow -7 °C 3 m/s from N ↓ 80% clouds Mye variasjon i været. Vind på utsatte steder i ymse retninger, men egentlig ganske rolig. Kom inn noen byger med snø i løpet av turen.

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye snø tilgjengelig for transport, men ikke så mye vind på fjellet at det ble mye fokk. Store variasjoner dog.

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite drønn her. Ellers stille

ObsID: 209749

Lyngen / TROMSØ

Snow

25.01.2020 kl. 10:38

436 masl

HEA (**)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  HEA Comment:  Smelteomvandlet snø fra brudd 2. Brudd
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  HEA Comment:  1. Brudd

Notes

Det var et ca 5cm bredt lag ca 120cm ned i snødekket(der 2. brudd gikk) som muligens kan være et område for utvikling av kantkorn. Snøen under var våt, så det er nok gode vekstforhold i dette laget.

Snow Cover

200 cm in total Some snow drift Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Ingen brudd på CT. 40x40 Blokk knekker ut vha spade. Q2 brudd med smått glinsende korn under 1mm. Første brudd 50cm ned.Fuktig snø derfra og ned. Nytt brudd 1.20 ned. Q2/Q3. Mulig tegn på sammensmeltet kantkorn. Våt snø under. Område for vekst av kantkorn 5-10cm over 2. brudd?

Weather

No precipitation -8 °C

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 209673

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

25.01.2020 kl. 09:11

25 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:11 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 209652

Lyngen / BALSFJORD

Snow

24.01.2020 kl. 13:50

454 masl

Hvitblikk (Unknown)

Tests

ECTN28@35cmQ3 Good Brudd i svakt lag i fokksnøen. Test gjort i liten skråning med mye vindtransportert snø, rett over den faktiske skoggrensen. Testhenget rett vedsiden av hadde derimot en fin bruddflate. Ingen brudd i regnskarelaget som lå på 1 meter, men tendenser til kantkorndannelse under laget. Snødypde 240

ObsID: 209606

Lyngen / LYNGEN

Snow

24.01.2020 kl. 13:13

939 masl

Finn@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Litt snøfokk langsbakken over skoggrensen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Snødekket ved 150 meter. 30cm pp 4F-1F opp på 40 cm MF P begge lagene fuktig
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Litt mer ny snø i skogen der vinden har ikke tatt like mye.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Over skoggrensen er det vinpakket mykt over alt.
Image Of Danger Sign
Image 5 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Lett å løse ut der fokksnøen er mykt. Bilde tatt ved ca 400 moh i en liten NV heng
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Finn@obskorps Comment:  Begerkrystsller ved bakken
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vind transport fortsett på gang. Fokksnøen er lett å løse ut der den er myk men begynner å stabilisere seg i noen områder. Man bør også følge med på utvikling av et kanktkorn lag under skare i overgangen fra det gamle våte snødekket og ny snøen som har kommet den siste uken. Under tregrensen oppleves snødekke som veldig stabilt med veldig god skiføre Forventer at fokksnøen stabiliserer seg ganske rask men kantkorn laget kan bli mer aktiv framover. Forecast correct Mye variasjon i regionen. Men varslet treffer stort sett!

Avalanche Activity

24. Jan. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. NE, SE Kjørte fra Tromsø ut til lyngen. Så naturlig utløste løs snøskred i noen lesiden på Breivikeidet. Her mest sørlending 1 i SØ siden Også fjellene nord for Breivikeidet så jeg noen skred i NØ heng fes andre siden av fjorden. Har ikke observert noen skred på lyngenhalvøya nord for svensby

Notes

Legger in resten senere

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Moist

Weather

No precipitation -8 °C 5 m/s from SW ↗ 50% clouds Vindstille litt lavere på fjellet, ellers litt kald vind. Varierende skydekke i løpet av dagen men stortsett bra sikt.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindtransport over tregrensa

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, NW above 300 masl Lettest å løse ut der fokksnøen er myk. Noen plasser er det god binding i fokksnøen men er fortsatt my vindtrsnsport snø og mye ny snø tilgjengelig for transport

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1100 masl and 600 masl Oppbyggende omvandlig danner et kantkorn lag på skare lag mellom det gamle våte snødekket og det nye fokksnøen som ligger opp på dette. Er usikker på utbredelse men tror det kan variere mye avhengig på hvor høyt på fjellet det har vært mildt.

Tests

LBT@60cmQ3 Godt utviklet beger krystaller omvend bakken

LBT@25cmQ1 Kantkorn under skare. Fokksnøen er godt bunnet til skare laget

LBT@10cmQ1 Nedføyket lag med nysnø

ECTP12@25cmQ1 Medium

Snow Profile

10 cm 1F/4F DF/RG M, 0.1 cm F PP, 15 cm 1F RG M, 1 cm P MFcr, 0.5 cm F FC 2 mm Hele laget, 20 cm 1F+ MF/FC 2 mm/2 mm, 10 cm 4F FC 3 mm, 3 cm K MFcr, 5 cm F DH 5 mm -8 °C @ 0 cm, -5.6 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -3.3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 209577

Lyngen / TROMSØ

Snow

24.01.2020 kl. 09:15

441 masl

trond_olav@nortind (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

135 cm in total Some snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -5 °C 5 m/s from W → 90% clouds

Tests

LBT Good Ingen brud før stor belastning, og da brøt det ujevnt på 77cm dybde

Snow Profile

25 cm F DF 1 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K/P MFcr 0 mm/0 mm D, 18 cm P/1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P MF 2 mm/0 mm D Usikker på kornform, men noe kant. FCxr eller RGxf?, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm P MF 2 mm/0 mm D Usikker på kornform, men noe kant. FCxr eller RGxf?, 14 cm K MF 1 mm/0 mm D, 3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FCxr 3 mm/0 mm D, 34 cm 1F MF 3 mm/0 mm D -4 °C @ 0 cm, -3 °C @ 15 cm, -2.8 °C @ 25 cm, -2.8 °C @ 35 cm, -2.2 °C @ 45 cm, -1.9 °C @ 55 cm, -1.7 °C @ 65 cm, -1.4 °C @ 75 cm, -1.2 °C @ 85 cm, -1 °C @ 95 cm, -0.9 °C @ 105 cm, -0.6 °C @ 115 cm, -0.4 °C @ 125 cm, 0 °C @ 135 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 209531

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snow

24.01.2020 kl. 09:14

25 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:15 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 209505

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.