Avalanche forecast for Lofoten og Vesterålen Monday 2021-01-25

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here. Even small avalanches can cause large consequences.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between crust and overlying snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-15 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation, up to 6 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from southeast.
-11 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snow

25.01.2021 kl. 10:56

700 masl

barbro@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N
Image Of Snow Cover
Image 2 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NV
Image Of Snow Cover
Image 3 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SØ
Image Of Snow Cover
Image 4 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot S
Image Of Snow Cover
Image 5 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 6 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N
Image Of Snow Cover
Image 7 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NØ/Ø
Image Of Snow Cover
Image 8 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NV
Image Of Snow Cover
Image 9 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Skredtinden, mot S
Image Of Snow Profile
Image 10 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 11 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Kantkorn@33cm
Image Of Snow Profile
Image 12 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Overflaterim @0cm og tilsynelatende nedføyket overflaterim @2,4cm - 600moh. Størrelse 4mm.
Image Of Snow Profile
Image 13 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Overflaterim - 700moh. Størrelse 6mm.
Image Of Snow Profile
Image 14 of 14 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry Svært lite snø i regionen, med mest i øst. Snødekket er preget av kaldt og klart vær. Fokksnø i lesider på 300moh, men hyppigere og større områder med fokksnø over skare fra 500moh. En del plasser er fokksnøen svært hard (P/K). Overflaterim og tilsynelatende nedføyket overflaterim observert fra 500moh (størrelse 2mm) og til toppen (størrelse 6mm). Kantkorn er nå mer velutviklet halvveis ned i snødekket. Stabilitetstest viser god binding i snødekket. Ingen skytende sprekker.

Weather

No precipitation -11 °C 4 m/s from E ← 5% clouds

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket består av store flater med hard skare. Fokksnøen ligger ujevnt fordelt over dette, og er mange plasser steinhard. Fokksnøen viste liten/ingen evne til forplantning. Til tross for kantkorn i snødekket, så fremstår snødekket som porøst og uten evne til forplantning. Videreutvikling av kantkorn. Forecast too high

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger 1 - Small N, W, NW above 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl

Tests

LBT@3cmQ1 Middels+ belastning.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

0.4 cm F SH 4 mm D, 2 cm P RG 0 mm D, 5 cm 4F/4F SH/RG 2 mm/0 mm D, 0.3 cm I IF D, 10 cm P MFpc D, 5 cm 1F RGxf 3 mm D, 5 cm P MFpc D, 5 cm 4F FC 3 mm D Hele laget, 19.3 cm K MFpc D -11.5 °C @ 0 cm, -12 °C @ 7 cm, -11.2 °C @ 12 cm, -9.6 °C @ 17 cm, -6 °C @ 27 cm, -4.6 °C @ 37 cm, -3.4 °C @ 52 cm

ObsID: 251782

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

24.01.2021 kl. 11:31

404 masl

espen@msmg.org (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  espen@msmg.org Comment:  Generelt lite snø mange steder i Lofotens fjellverden.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  espen@msmg.org Comment:  Lett harde fokksnøflak over nysnø med begynnende kantkorndannelse i underkant
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  espen@msmg.org Comment:  Overflaterim på hard overflate
Image Of Notes
Image 4 of 4 Of:  Notes Copyright:  espen@msmg.org Comment:  Fokksnøfalk med overflaterim og begynnende kantkorndannelse på undersiden.

Danger Sign

Recent cracks Begrenset til de veldig få steder det finnes fokksnøflak.

Snow Cover

15 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 5 masl Surface hoar on a hard surface Dry Generelt veldig lite snø. Varierende snøoverflate; fra dominerende nesten snøfritt til tynt skarelag i lavere områder; høyere opp veksling mellom hardere skarelag, fokksnøflak av varierende hardhet og med litt ubunden snø i beskyttede partier.

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s 30% clouds Lettskyet; kaldt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, S, SW, W, NW above 400 masl Veldig begrenset lokal utbredelse. I områder det har vært vind. Begynnende kantkrondannelse i under fokksnøflakene.

Notes

Begynnende dannelse av overflaterim i høyden. Antydning til begynnende kantkorndannelse funnet under 3-5 cm tykke fokksnøflak på observasjonspunkt.

ObsID: 251651

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snow

23.01.2021 kl. 12:58

201 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JonasD@Obskorps

Incident

Antatt hendelsesforløp basert på observasjoner fra redningsarbeidet og befaring dagen etter: Turfølge på 2 person, alpin fottur, stegjern - men ikke klatreutstyr. Observasjoner av bruddkant i øvre løsneområde og skredmasser på funnsted typer på skredulykke. Turfølget kan ha løst ut skredet selv eller ha blitt truffet av et naturlig utløst skred. Begge personene ble fraktet ned et bratt snøfritt parti til slakere terreng. 1 skadd, 1 omkommet. Snow People killed By foot

Avalanche Observation

22. Jan 14:13 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing Avalanche release at 528 masl and ended at 368 masl Poor bonding between crust and overlying snow 20 cm high and 50 m wide fracture Lee side Tynt flak, vanskelig å anslå størrelse. Men basert på størrelsen på skredmassene i bunnen kan det ikke ha vært mye.

ObsID: 251507

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snow

23.01.2021 kl. 12:39

236 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@Obskorps Comment:  Typisk snømengde.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@Obskorps Comment:  Labert skiføre...
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Personutløst fredag.

Snow Cover

3 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Crust Dry Det er et svært tynt snødekke i Vest-lofoten. Frank har tatt med seg det meste av tilgjengelig løssnø. Igjen ligger det den gamle pakken i forsenkinger og noen leområder i høyfjellet.

Weather

No precipitation -4 °C 8 m/s from E ← 70% clouds Avtagende vind og oppklaring nå på ettermiddagen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lokalt ustabile forhold. Skredfare er knyttet til enkelte heng hvor det har dannet seg fokksnøflak over skarelag. Har relativt beskjeden tykkelse pga lite snø tilgjengelig fra tidligere. Men underliggende skare lag gjør konsekvensene store. Svært kraftig vind fra Ø har rensket områder som vendte mot vinden, så her er det hardt. Store områder har knapt sammenhengende og lagdelt snø. Uendret. Nynorsk HB var litt malplassert.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 400 masl Knyttet til snøen som Frank har flyttet på. Var 5-10cm tilgjengelig, så er ikke snakk om store mengder. Fokksnøen har lagt seg på hard skare.

Avalanche Observation

22. Jan 14:18 (+01:00) Se egen registring.

Tests

Ikke lagdelt snø på observasjonsstedet.

Snow Profile

5 cm F DF D Fra dette stedet.

ObsID: 251433

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.