Avalanche forecast for Lofoten og Vesterålen Sunday 2021-01-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Avoid lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here. Even small avalanches can cause large consequences.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between crust and overlying snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from east., change to fresh breeze from the east during the afternoon.
-21 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-15 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

24.01.2021 kl. 11:31

404 masl

espen@msmg.org (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  espen@msmg.org Comment:  Generelt lite snø mange steder i Lofotens fjellverden.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  espen@msmg.org Comment:  Lett harde fokksnøflak over nysnø med begynnende kantkorndannelse i underkant
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  espen@msmg.org Comment:  Overflaterim på hard overflate
Image Of Notes
Image 4 of 4 Of:  Notes Copyright:  espen@msmg.org Comment:  Fokksnøfalk med overflaterim og begynnende kantkorndannelse på undersiden.

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s 30% clouds Lettskyet; kaldt

Snow Cover

15 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 5 masl Surface hoar on a hard surface Dry Generelt veldig lite snø. Varierende snøoverflate; fra dominerende nesten snøfritt til tynt skarelag i lavere områder; høyere opp veksling mellom hardere skarelag, fokksnøflak av varierende hardhet og med litt ubunden snø i beskyttede partier.

Danger Sign

Recent cracks Begrenset til de veldig få steder det finnes fokksnøflak.

Notes

Begynnende dannelse av overflaterim i høyden. Antydning til begynnende kantkorndannelse funnet under 3-5 cm tykke fokksnøflak på observasjonspunkt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, S, SW, W, NW above 400 masl Veldig begrenset lokal utbredelse. I områder det har vært vind. Begynnende kantkrondannelse i under fokksnøflakene.

ObsID: 251651

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snow

23.01.2021 kl. 12:58

201 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JonasD@Obskorps

Avalanche Observation

22. Jan 14:13 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered N-facing Avalanche release at 528 masl and ended at 368 masl Poor bonding between crust and overlying snow 20 cm high and 50 m wide fracture Lee side Tynt flak, vanskelig å anslå størrelse. Men basert på størrelsen på skredmassene i bunnen kan det ikke ha vært mye.

Incident

Antatt hendelsesforløp basert på observasjoner fra redningsarbeidet og befaring dagen etter: Turfølge på 2 person, alpin fottur, stegjern - men ikke klatreutstyr. Observasjoner av bruddkant i øvre løsneområde og skredmasser på funnsted typer på skredulykke. Turfølget kan ha løst ut skredet selv eller ha blitt truffet av et naturlig utløst skred. Begge personene ble fraktet ned et bratt snøfritt parti til slakere terreng. 1 skadd, 1 omkommet. Snow People killed By foot

ObsID: 251507

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snow

23.01.2021 kl. 12:39

236 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@Obskorps Comment:  Typisk snømengde.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@Obskorps Comment:  Labert skiføre...
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -4 °C 8 m/s from E ← 70% clouds Avtagende vind og oppklaring nå på ettermiddagen.

Snow Cover

3 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Crust Dry Det er et svært tynt snødekke i Vest-lofoten. Frank har tatt med seg det meste av tilgjengelig løssnø. Igjen ligger det den gamle pakken i forsenkinger og noen leområder i høyfjellet.

Danger Sign

Recent avalanches Personutløst fredag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lokalt ustabile forhold. Skredfare er knyttet til enkelte heng hvor det har dannet seg fokksnøflak over skarelag. Har relativt beskjeden tykkelse pga lite snø tilgjengelig fra tidligere. Men underliggende skare lag gjør konsekvensene store. Svært kraftig vind fra Ø har rensket områder som vendte mot vinden, så her er det hardt. Store områder har knapt sammenhengende og lagdelt snø. Uendret. Nynorsk HB var litt malplassert.

Tests

Ikke lagdelt snø på observasjonsstedet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 400 masl Knyttet til snøen som Frank har flyttet på. Var 5-10cm tilgjengelig, så er ikke snakk om store mengder. Fokksnøen har lagt seg på hard skare.

Avalanche Observation

22. Jan 14:18 Se egen registring.

Snow Profile

5 cm F DF D Fra dette stedet.

ObsID: 251433

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

21.01.2021 kl. 13:08

142 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@Obskorps Comment:  Fra under SP-grensa, ser opp til ca 500 moh.

Weather

No precipitation -5 °C 15 m/s from E ← 50% clouds Tiltakende vind ila dagen. Ser at Frank er på tur fra fastlandet og ut fjorden. Kraftige vindrosser.

Snow Cover

20 cm in total Moderate snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det er pågående snøtransport. Mest fremtredende ved rygger og skar. Ser at det allerede er renblåst ned til skaren i flekkene. Bygger seg fokksnøflak raskt nå. Men relativt lite snø tilgjengelig.

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

21. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lokalt ustabile forhold beskriver situasjonen. Skredfaren er knyttet til den pågående transporten av tilgjengelig snø som er 5-10 cm. Tidligere i uka var det greie binding til den gamle mildvær pakken, men mistenker nok at det bli utfordring her. Ellers er det 'nedføyket nysnø' ref. profil fra søndag i Småtindane som er SP. Kraftig vind fra Ø-SØ gjør rent bord i områder som vender mot vinden her er det stort bare gamle-pakka som er igjen. Fortsatt ikke drønn eller faretegn fra kantkorn under tykt skarelag. Vil nok sette seg ganske raskt dette. Forecast too low Henger nok litt etter ifh timing. Snøtransport fra i formiddags.

Tests

ECTX Var ikke høyt nok til å få fokksnøflak. Skare var stabil og fin. Bærende.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW above 500 masl Antatt ut fra vær og det jeg ser pågå. Usikker på utbredelse og størrelse, men utløsbarheten er jeg ganske trygg på.

ObsID: 251183

Lofoten og Vesterålen / ANDØY

Snow

21.01.2021 kl. 10:35

533 masl

barbro@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot Ø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Eksposisjon V 150moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Fokksnø med spenning 400moh - Bruddkant langs hele flaket.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Lett snøfokk
Image Of Snow Cover
Image 5 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Eksposisjon N - skavldannelse
Image Of Snow Cover
Image 6 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SV
Image Of Snow Cover
Image 7 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V
Image Of Snow Cover
Image 8 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N
Image Of Snow Cover
Image 9 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 10 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot Ø
Image Of Snow Cover
Image 11 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SØ
Image Of Snow Cover
Image 12 of 12 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N

Weather

No precipitation -9 °C 7 m/s from E ← 80% clouds

Snow Cover

10 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Vind fra øst medfører pålagring i leheng. Lett snøfokk vest i regionen, og mulighet for kraftig snøfokk øst i regionen (Hinnøya/Austvågøy). Relativt jevn snøfordeling over og under skoggrensen ned til 200moh. Fortsatt små snømengder, med 5-10cm opp til 500moh. Snødekket opp til 500moh består i hovedsak av lett vindpåvirket snø (F/4F), og noen partier med hardere fokksnø (1F).

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fokksnø

Avalanche Activity

21. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøflak viser noe mer potens enn tidligere. Beskjedne snømengder på 400moh. Skredproblemet har større skadepotensiale fra 600moh, i lesider med pålagring, øst i regionen. Sterk vind opprettholder skredproblemet i morgen. Forecast too low

Tests

For lite snø- ingen test utført.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, SW, W, NW above 400 masl

Snow Profile

Lite snø- ingen snøprofil.

ObsID: 251135

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.