Avalanche forecast for Lofoten og Vesterålen Monday 2020-06-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

High temperature elevates the danger of wet avalanches. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks. Be aware of cornice falls

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid staying for a longer period in terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from southwest.
4 °C to 14 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southwest., change to fresh breeze from the southwest during the evening.
5 °C to 15 °C at 700 m a.s.l.
To the top during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snow

31.05.2020 kl. 11:30

556 masl

Håkon Sælen (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Håkon Sælen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Håkon Sælen
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Håkon Sælen Comment:  Gikk ila. dagen, og mye lengre enn bilde viser. str 2-2,5
Image Of Notes
Image 4 of 5 Of:  Notes Copyright:  Håkon Sælen
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

50% clouds

Notes

Smelteriller i snødekket til topps, så ingen tegn til varslet kantkorn/tørrsnø

Tests

LBT@80cmQ3 Svært ujevnt brudd ved full baseballsving i lag med løsere grovkornet snø

Avalanche Activity

31. May. During the day Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Very difficult to trigger N, NE, NW. Above 2500 masl Flere ferske skavlbrudd som har løst ut store våte skred i underkant. Gjetter på bruddkanter på 1-1,5 m. Alle tre bilder fra nordlig sektor. Ser ut til å ha gått på en forholdsvis jevn glideflate i snødekket...

Snow Profile

10 cm 4F MF, 30 cm 1F MF, 10 cm P MF, 30 cm 1F MF, 20 cm 4F MF

ObsID: 237658

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

30.05.2020 kl. 19:51

434 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  JonasD@Obskorps Comment:  Litt sånn passelig sikt.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Glideskred, fravær av nattefrost.

Weather

No precipitation 2 °C 2 m/s from S ↑ 100% clouds Regn og yr gjennom store deler av dagen (ikke meldt) opplett på kvelden kortvarig. Men det kom en runde med havtåke/skodde.

Tests

LBT Nix

Danger Sign

Much water in the snow Område: For kommunen. Beskrivelse: Har vært vått gjennom hele uken, stor snøsmelting og stor vannføring i elver.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ble shuttet ned av dårlig sikt. Snødekket har satt seg godt og er en kompakt pakke med vått grovkorn. Oppleves som stabil. Sørsidene har ikke sett sola på ei uke og har drenert regnet og faren får skiløper utløste skred har avtatt. Vi er nå over i mer klassisk vårssnø situasjon generelt i denne delen av regionen. Fortsatt store mengder snø over skoggrensen. Var ikke høyt nok til å møte på evt nysnø. Antar at problem ang kantkorn tilhører fortiden, men kan ikke avkrefte problemet. Går mot grei forhold nå.

Snow Cover

350 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 800 masl. Snow line at 200 masl Wet loose snow Wet Det har minket betraktelig i snømengdene i lavlandet gjennom uke. Austvågøya har betraktelig mer snø enn lengre vest.

Avalanche Activity

30. May. During the day No avalanche activity Ikke observert noe nytt, men vanskelig å skille nytt og gammelt.

ObsID: 237537

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snow

29.05.2020 kl. 12:32

702 masl

barbro@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Eksposisjon NØ - Naturlig utløst vått løssnøskred like før bildet ble tatt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Eksposisjon S og Ø. Svært mange våte løssnøskred og glidesprekker observert.
Image Of Tests
Image 3 of 9 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Brudd, men snøblokka "satte seg" etter slaget og var vanskelig å rikke.
Image Of Tests
Image 4 of 9 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Snøblokka måtte slås bort med spaden etter at blokka hadde "satt seg".
Image Of Snow Profile
Image 5 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 7 of 9 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Eidefjellet
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gjennomsig av vann i mange fjellsider nå. Her eksposisjon Ø, cirka 300 moh.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Wet snow/melting near the ground Over one meter Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Loose wet avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Weather

Rain 0 °C 10 m/s from W → 100% clouds Begynte med yr, gikk over i regn. Etterhvert dårlig sikt og skyer/tåke.

Tests

LBT@18cmQ3 Brudd ved hard belastning. Snøblokka som løsnet «satte seg» på nytt rett etter slaget på grunn av våt snø, vanskelig å rikke. Måtte slås bort med spaden.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Begrenset oversikt på grunn av lavt skydekke.

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vann i snøen, men relativt godt gjennomsig for vannet i snødekket.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er vått opp til 700 moh. Regnet dreneres godt gjennom snødekket, og LBT@18cm viser god stabilitet. Lav temperaturgradient. Mye snø for årstiden . Mange naturlig utløste våte løssnøskred og glidesprekker i bratte heng; usikkert tidspunkt. Med skredproblem våte løssnøskred som er vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i noen bratte heng, så anses faregrad til å være 2. MEN vær obs på store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Ikke observert snødekket over 700 moh. Men generelt svært fuktig nå, så antar at tørre flakskred eventuelt vil være en svært begrenset problematikk forbeholdt de aller høyeste toppene i regionen. Regnet har drenert relativt godt gjennom snødekket. Opphold og jevn temperatur de neste par dagene vil da bidra til å stabilisere snødekket. Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Wet Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, men de siste par dager med regn har medført at snøgrensen er betydelig høyere i store deler av regionen. Total snødybde varierer. På observasjonspunktet ble dybde målt til 115 cm og 300 cm med tre meters mellomrom. Dårlig sikt, så ingen oversikt over størrelse på skavler. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt og «råtten». Snøen er også våt på 700 moh, og består av lag med MF i øverste del av snøpakken, samt RG i nederste del av snøpakken. Ikke store variasjoner i hardhet, og LBT (LBT@18cm Q3, brudd ved hard belastning) vitnet om god stabilitet. Snødekket var fortsatt bærende både under og over skoggrensa. MEN også store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann.

Avalanche Activity

29. May. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 200 masl

Snow Profile

15 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 3 cm 1F MF 1 mm/0 mm W Skarelag, 5 cm P-K MF 3 mm/0 mm W, 7 cm P MF 2 mm/0 mm W, 82 cm P RG 0 mm/0 mm W, 3 cm P MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 115 cm

ObsID: 237386

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.