Avalanche forecast for Lofoten og Vesterålen Friday 2020-05-29

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful on and close to steep slopes with soft and wet snow Stay clear of areas below glide cracks. Be aware of cornice falls.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the southwest during the afternoon.
0 °C to 5 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Breeze from west.
1 °C to 6 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1200 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snow

29.05.2020 kl. 12:32

702 masl

barbro@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 9 Of:  Avalanche Activity Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Eksposisjon NØ - Naturlig utløst vått løssnøskred like før bildet ble tatt.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Eksposisjon S og Ø. Svært mange våte løssnøskred og glidesprekker observert.
Image Of Tests
Image 3 of 9 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Brudd, men snøblokka "satte seg" etter slaget og var vanskelig å rikke.
Image Of Tests
Image 4 of 9 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Snøblokka måtte slås bort med spaden etter at blokka hadde "satt seg".
Image Of Snow Profile
Image 5 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 7 of 9 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Eidefjellet
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gjennomsig av vann i mange fjellsider nå. Her eksposisjon Ø, cirka 300 moh.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Begrenset oversikt på grunn av lavt skydekke.

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vann i snøen, men relativt godt gjennomsig for vannet i snødekket.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Wet Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, men de siste par dager med regn har medført at snøgrensen er betydelig høyere i store deler av regionen. Total snødybde varierer. På observasjonspunktet ble dybde målt til 115 cm og 300 cm med tre meters mellomrom. Dårlig sikt, så ingen oversikt over størrelse på skavler. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt og «råtten». Snøen er også våt på 700 moh, og består av lag med MF i øverste del av snøpakken, samt RG i nederste del av snøpakken. Ikke store variasjoner i hardhet, og LBT (LBT@18cm Q3, brudd ved hard belastning) vitnet om god stabilitet. Snødekket var fortsatt bærende både under og over skoggrensa. MEN også store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann.

Weather

Rain 0 °C 10 m/s from W → 100% clouds Begynte med yr, gikk over i regn. Etterhvert dårlig sikt og skyer/tåke.

Tests

LBT@18cmQ3 Brudd ved hard belastning. Snøblokka som løsnet «satte seg» på nytt rett etter slaget på grunn av våt snø, vanskelig å rikke. Måtte slås bort med spaden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er vått opp til 700 moh. Regnet dreneres godt gjennom snødekket, og LBT@18cm viser god stabilitet. Lav temperaturgradient. Mye snø for årstiden . Mange naturlig utløste våte løssnøskred og glidesprekker i bratte heng; usikkert tidspunkt. Med skredproblem våte løssnøskred som er vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i noen bratte heng, så anses faregrad til å være 2. MEN vær obs på store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Ikke observert snødekket over 700 moh. Men generelt svært fuktig nå, så antar at tørre flakskred eventuelt vil være en svært begrenset problematikk forbeholdt de aller høyeste toppene i regionen. Regnet har drenert relativt godt gjennom snødekket. Opphold og jevn temperatur de neste par dagene vil da bidra til å stabilisere snødekket. Forecast correct

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Wet snow/melting near the ground Over one meter Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Loose wet avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Avalanche Activity

29. May. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 200 masl

Snow Profile

15 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 3 cm 1F MF 1 mm/0 mm W Skarelag, 5 cm P-K MF 3 mm/0 mm W, 7 cm P MF 2 mm/0 mm W, 82 cm P RG 0 mm/0 mm W, 3 cm P MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 115 cm

ObsID: 237386

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snow

26.05.2020 kl. 11:03

700 masl

barbro@obskorps (***)

Image Of Tests
Image 1 of 16 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 16 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Snø helt til veien.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Snødekket ved skoggrensa preges av våt tung snø, og is/smeltefryseskare i bunnen. Relativt bærende snødekke hele veien fra bilen til topps (i nordvendt fjellside)
Image Of Snow Cover
Image 5 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Skredtinden - eksposisjon N
Image Of Snow Cover
Image 6 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Skavler - eksposisjon NØ
Image Of Snow Cover
Image 7 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot Ø - Ol’Nilsatinden i forgrunnen, Bjørnråfjellet til venstre bak. Ras i avmerket område til høyre.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NV - Rismåltuva med flere.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NØ - Tretindan, Godfjorden til høyre.
Image Of Snow Cover
Image 10 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N - Forfjorddalen
Image Of Snow Cover
Image 11 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V - Reindalsskardet, Utheia med flere. Osvollsdalen til venstre.
Image Of Snow Cover
Image 12 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SV - Trolldalstinden.
Image Of Snow Cover
Image 13 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot S - Sørfjorden
Image Of Snow Cover
Image 14 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot SØ
Image Of Snow Cover
Image 15 of 16 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NØ - Tretindan.
Image Of Snow Profile
Image 16 of 16 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Wet Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, og total snødybde varierer fra et tynt lag til over fire meter. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt/fuktig og «råtten», dog relativt bærende i nordvendte fjellsider. Snøen er også våt/fuktig på 700 moh, og består av lag med smelteformer. LBT @47cm under lag med MFcl, brudd ved middels belastning.

Weather

No precipitation 3 °C 8 m/s from S ↑ 100% clouds Regnet noen få dråper på 700 moh.

Tests

LBT@47cmQ2 Good Middels belastning. God stabilitet, men endringer i temperatur, solinnstråling eller smelting fra bakken kan raskt endre dette.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Snødekket er vått/fuktig opp til 700 moh. LBT@47cm viser relativt god stabilitet. Lav temperaturgradient. Mye snø for årstiden, fortsatt store skavler. Mange naturlig utløste våte løssnøskred og glideskred i bratte heng; de fleste mest sannsynlig over 24 timer gamle. Med skredproblem våte løssnøskred og våte flakskred som er vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i få heng, så anses faregrad til å være 1+/ 2-. Ikke observert snødekket over 700 moh. Ifølge værvarselet lette snøbyger fra 1000 moh, og antar at tørre flakskred kan være en beskjeden problematikk fra cirka 1000 moh. Regn, økt temperatur, eventuelt økt solinnstråling vil raskt kunne destabilisere snødekket og øke faregraden. Forecast correct Vurdert faregrad 1, varslet faregrad 2. Faregrad vipper mellom 1 og 2, og går mot 2, nå som lette regnskurer er i omløp.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Wet snow/melting near the ground Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl

Loose wet avalanche Wet snow/melting near the ground Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl

Avalanche Activity

Numerous (10 or more) N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Above 300 masl Svært mange våte løssnøskred og glideskred observert. Tidspunkt usikkert, men med stor sannsynlighet mer enn 24 timer på de fleste.

Snow Profile

45 cm 1F MF 3 mm M-W Kornstørrelse fra 2-6mm., 2 cm K MFcr M, 63 cm 1F MF 4 mm M-W Kornstørrelse fra 2-6mm., 3 cm I IF 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm

ObsID: 237034

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snow

26.05.2020 kl. 08:39

498 masl

Kristoffer@ObsKorps (****)

Avalanche Observation

26. May 00:39 3 - Large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 642 masl

Incident

Stort skrede gått ved Bjørnerå i Godfjorden i natt. På bildet ser det ut til at skredet har stoppet rett før vei, eller akkurat gått på, samt kuttet høyspentledning. Snow Only material damage Not given https://www.vol.no/nyheter/sortland/2020/05/26/Stort-jord-og-sn%C3%B8skred-i-Godfjord-21918931.ece

ObsID: 236999

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.