Avalanche forecast for Lofoten og Vesterålen Saturday 2020-05-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind slabs and in sun exposed steep terrain. A persistent weak layer can in isolated high terrain be triggered and cause big avalanches. Be also aware of big cornices. These can break off and trigger avalanches in the terrain underneath.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Strong breeze from southwest.
-5 °C to 1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the east during renoon.
-4 °C to 3 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

16.05.2020 kl. 15:26

18 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

16. May 12:30 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 903 masl and ended at 490 masl 100 cm high fracture Skred gikk trolig samtidig som skred under Italienertoppen, se egen obs. Gikk over normalsporet i Lilandsdalen. Ingen tatt i dette skredet, men hadde gått over sporet som var lagt kort for innen.

ObsID: 235892

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

16.05.2020 kl. 15:22

37 masl

JonasD@Obskorps (*****)

Avalanche Observation

16. May 12:30 Dry slab avalanche 3 - Large Human triggered SW-facing Avalanche release at 988 masl and ended at 789 masl Buried weak layer of faceted snow near surface 100 cm high and 80 m wide fracture Steep slope To stk tatt av skredet. https://www.regobs.no/Attachments/original/161043.jpg?r=1589633870440

Incident

Gruppe på vei opp løste ut skredet. Sto i bunnen av bolla, over inngangen til sørrenna da skred kom. Ble fraktet et stykke ned renna. Snow People hurt Backcountry skiing

ObsID: 235891

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

16.05.2020 kl. 14:30

527 masl

Håkon Sælen (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Håkon Sælen Comment:  Dårlig bilde, bruddkanten ses øverst. Naturlig utløst, trolig gått en god stund før observasjonstidspunkt.
ObsID: 235918

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snow

16.05.2020 kl. 14:08

775 masl

Christian (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Oppunder toppen er det stedvis mye vindtransportert sne, opptil 50-70 cm. Tester viser et svakt lag på 15 cm men løser ikke lett ut og forplanter seg ikke, men solpåvirking kan endre dette. Kjørte ned før sola fikk jobbet skikkelig med snøen. Denne snøen og andre områder vil nok løsne ved sterk solppvirkning. Området er vestvendt og får urfordringer senere på dagen.

Snow Cover

ObsID: 235931

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

16.05.2020 kl. 14:03

945 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  kjus@nortind Comment:  Flakskred ca 100+ meter bredt. Naturlig utløst. Fokksnø og vind i høyden. Snømasser fra flaket har gått ned i Sørrenna på Geitgaljen og tatt et skifølge på 7 stk. En person brukket arm hentet ut av NLA og to personer mistet ski. Gruppen tok seg selv ut av området overvåket av redningshelikopteret. Mindre flakskred observert i kringliggende område samt noen mindre solpåvirkede våte løssnøskred.

Avalanche Observation

16. May 14:10 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released

ObsID: 235884

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

16.05.2020 kl. 13:55

283 masl

kjus@nortind (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  kjus@nortind Comment:  Geitgaljen flakskred.
ObsID: 235883

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

16.05.2020 kl. 13:34

387 masl

Andver (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Andver Comment:  Str 2 og 3 dær solen får tatt. Sigesprekker. Redigerer når jeg kommer hjem.

Avalanche Activity

16. May. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. Above 400 masl

ObsID: 235881

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snow

16.05.2020 kl. 13:18

683 masl

Christian (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Flakdannelse. Under flak er det mykere sne oppå hard MF såle, det myke laget er for d meste over 10 cm og tester viser at det er stabilt men solpåvirking kan endre dette.

Snow Cover

ObsID: 235929

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snow

16.05.2020 kl. 12:45

380 masl

Christian (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Delvis mye vindtransportert sne. God binding til stabilt gammelt lag under.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  En god del avblåst med stabil sne men noen områder med flak av ny vindtransportert sne. Over 10 cm med myk tørr sne under. Virker stabil men kan vel endre seg med solpåvirkning.

Snow Cover

ObsID: 235928

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

16.05.2020 kl. 10:10

223 masl

Vegard@Obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Vegard@Obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat transport av snø over de høye toppan fra ø sø..

Weather

No precipitation 3 °C 11 m/s from SE ↖ 30% clouds Kraftige kast.

ObsID: 235837

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

14.05.2020 kl. 13:49

300 masl

Vegard@Obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Vegard@Obskorps Comment:  Bruddkanten går helt i toppen og drar seg 150 bortover. Vanskelig å se i bildet. Trolig løsnet pga tempratur
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Vegard@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Vegard@Obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er kommet lokalt mye snø. Tørrere med høyden. Vindpåvirket mot toppene. Ser tydlige dyner i høyden. Sola virker godt og fukter snødekket til fjelltopp høyde. Gunstig temp stabiliserer flakene raskt. Men det er mye løs snø som vil komme ned ved sol og varmt vær. Det er en del skyer som hindrer dette nå. Men der sola skinner er det stor aktivitet Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Snøen er på ett stadie mellom tørr - fuktig. Det er fersk transportert snø i høyden fra tidligere i dag.

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation 2 °C 0 m/s 40% clouds

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S

Wet slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 2500 masl

Avalanche Activity

14. May. 12-18 Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes Sola tar godt når den titter frem. Mye fukta snø i bevegelse der sola tar

14. May. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E

ObsID: 235636

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snow

13.05.2020 kl. 11:57

784 masl

barbro@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Middagsfjellet - eksposisjon N
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Topp 859 moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Eldre skred fra Botntindan - eksposisjon Ø
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot Ø - Kanstadfjellet
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NØ - Eidefjellet
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Fortsatt skavler...
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V - Botntindan
Image Of Snow Profile
Image 10 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Bildet gjengir ikke fullstendig snøprofilen.
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low LBT viste god binding til skarelaget og god stabilitet opp til 800 moh. Lav temperaturgradient. Kombinasjonen lette snøbyger, moderat vind og innimellom sol ser ut til å stabilisere snødekket fortløpende. Men mye snø for årstiden, og ferske løssnøskred og glideskred i bratte heng vitner om en viss aktivitet i snødekket. Relativt store snømengder og ubunden snø som kan flyttes. I tillegg vil snødekket i østvendte og sørvendte fjellsider, samt skavler, raskt kunne påvirkes av sol/temperaturøkning. Forecast too high

Snow Cover

240 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøgrensen varierer i regionen. Snødekket fordeles ujevnt ved pågående snøfall, med mest over skoggrensen. Snødybde varierer fra et tynt lag til over fire meter. Den gamle snøpakken fremstår kompakt og stabil. Over den gamle snøpakken lag med lett vindtransportert snø, og under topplaget et lag med hakket løsere, lite vindpåvirket snø. Under tregrensa lite vindpåvirket, ubunden snø (5 cm). Over tregrensa lett vindpåvirket, ubunden snø (10-30cm) , og på vindutsatte plasser er topplaget noe vindpåvirket.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere løssnøskred i bratte heng observert fra vei.

Weather

Snow -4.8 °C 5 m/s from SW ↗ 50% clouds Snøbyger og sol. Endres hyppig.

Tests

LBT@25cmQ3 Med relativt stabil vind i det siste så er snødekket i området lite/moderat vindpåvirket. Snødekket «pulveriseres» mer eller mindre ved slag.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 800 masl

Avalanche Activity

13. May. During the day Glide avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E Ferske glideskred observert et par plasser i Gullesfjorden (Botntindan, Pøylfjellet).

13. May. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E, SE, S, W Over skoggrensa, bratte heng. Ingen bruddkant observert på skredene.

Snow Profile

15 cm F DF 1 mm D, 20 cm F- DF 1 mm D, 10 cm F DF 0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm D, 22 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm P-K MFcr D -2.8 °C @ 0 cm, -4.5 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1.3 °C @ 80 cm, -1.2 °C @ 90 cm

ObsID: 234520

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.