Avalanche forecast for Lofoten og Vesterålen Thursday 2020-05-14

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with wind slabs and in sun exposed steep terrain. Be also aware of cornices that can break off and trigger avalanches in the terrain below.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the southwest during renoon.
-6 °C to 0 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
3 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-6 °C to 1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

14.05.2020 kl. 13:49

300 masl

Vegard@Obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Vegard@Obskorps Comment:  Bruddkanten går helt i toppen og drar seg 150 bortover. Vanskelig å se i bildet. Trolig løsnet pga tempratur
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Vegard@Obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Vegard@Obskorps

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er kommet lokalt mye snø. Tørrere med høyden. Vindpåvirket mot toppene. Ser tydlige dyner i høyden. Sola virker godt og fukter snødekket til fjelltopp høyde. Gunstig temp stabiliserer flakene raskt. Men det er mye løs snø som vil komme ned ved sol og varmt vær. Det er en del skyer som hindrer dette nå. Men der sola skinner er det stor aktivitet Forecast correct

Weather

No precipitation 2 °C 0 m/s 40% clouds

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Snøen er på ett stadie mellom tørr - fuktig. Det er fersk transportert snø i høyden fra tidligere i dag.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Spontaneous release 2 - Medium E, SE, S

Wet slab avalanche Buried weak layer of new snow The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 2500 masl

Avalanche Activity

14. May. 12-18 Loose wet avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes Sola tar godt når den titter frem. Mye fukta snø i bevegelse der sola tar

14. May. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E

ObsID: 235636

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snow

13.05.2020 kl. 11:57

784 masl

barbro@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Middagsfjellet - eksposisjon N
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Topp 859 moh
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Eldre skred fra Botntindan - eksposisjon Ø
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot Ø - Kanstadfjellet
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NØ - Eidefjellet
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Fortsatt skavler...
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V - Botntindan
Image Of Snow Profile
Image 10 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Bildet gjengir ikke fullstendig snøprofilen.
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere løssnøskred i bratte heng observert fra vei.

Avalanche Danger Assessment

1 Low LBT viste god binding til skarelaget og god stabilitet opp til 800 moh. Lav temperaturgradient. Kombinasjonen lette snøbyger, moderat vind og innimellom sol ser ut til å stabilisere snødekket fortløpende. Men mye snø for årstiden, og ferske løssnøskred og glideskred i bratte heng vitner om en viss aktivitet i snødekket. Relativt store snømengder og ubunden snø som kan flyttes. I tillegg vil snødekket i østvendte og sørvendte fjellsider, samt skavler, raskt kunne påvirkes av sol/temperaturøkning. Forecast too high

Weather

Snow -4.8 °C 5 m/s from SW ↗ 50% clouds Snøbyger og sol. Endres hyppig.

Snow Cover

240 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøgrensen varierer i regionen. Snødekket fordeles ujevnt ved pågående snøfall, med mest over skoggrensen. Snødybde varierer fra et tynt lag til over fire meter. Den gamle snøpakken fremstår kompakt og stabil. Over den gamle snøpakken lag med lett vindtransportert snø, og under topplaget et lag med hakket løsere, lite vindpåvirket snø. Under tregrensa lite vindpåvirket, ubunden snø (5 cm). Over tregrensa lett vindpåvirket, ubunden snø (10-30cm) , og på vindutsatte plasser er topplaget noe vindpåvirket.

Tests

LBT@25cmQ3 Med relativt stabil vind i det siste så er snødekket i området lite/moderat vindpåvirket. Snødekket «pulveriseres» mer eller mindre ved slag.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 800 masl

Avalanche Activity

13. May. During the day Glide avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. E Ferske glideskred observert et par plasser i Gullesfjorden (Botntindan, Pøylfjellet).

13. May. During the day Loose dry avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E, SE, S, W Over skoggrensa, bratte heng. Ingen bruddkant observert på skredene.

Snow Profile

15 cm F DF 1 mm D, 20 cm F- DF 1 mm D, 10 cm F DF 0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm D, 22 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm P-K MFcr D -2.8 °C @ 0 cm, -4.5 °C @ 10 cm, -4.6 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -2.8 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 60 cm, -1.3 °C @ 80 cm, -1.2 °C @ 90 cm

ObsID: 234520

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snow

11.05.2020 kl. 09:34

440 masl

barbro@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 10 Of:  Avalanche Activity Copyright:  barbro@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V - Steiroblåheia bak tregrensa der et sted...
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V - Steiroblåheia mellom snøbygene
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N - Ånstadblåheia
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Snøføyke
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Snøen legger seg/«klistrer» raskt og bygger på eksisterende snødekke = påbygging skavler Ø/SØ
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Lett vindpåvirket 400 moh
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Large snowfall Område: Fylket/varslingsregion

Weather

Snow -1 °C 8 m/s from NW ↘ 100% clouds Hyppige snøbyger.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnøen kommer i jevne byger, og de siste timene med tettere intervaller. Dårlig sikt, og liten oversikt over eventuell pågående skredaktivitet og eventuell skavloppbygging. Stabilitetstest viser god binding i snødekket på 400moh. Skredproblemet vil nok være mer fremtredende ved lavere temperatur på de høyere toppene (regionens østlige sektor). Ubunden snø som kan flyttes. Forecast correct

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snødekket fordeles ujevnt ved pågående snøfall og vind, med mest i skogen . Den gamle snøpakken består nå for det meste av fuktige smelteformer. Over dette er det et mer vindpakket lag. På topp ligger det lett vindtransportert snø, med et topplag som er hakket mer vindpakket. Under tregrensa er det for det meste lite vindpåvirket, ubunden snø (10-20cm). Over tregrensa også ubunden snø (10cm) , og på vindutsatte plasser er topplaget noe vindpåvirket.

Tests

LBT@25cmQ3 God stabilitet.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 700 masl Skredproblemet var ikke fremtredende på dagens obstur. Gjelder spesielt de høyere toppene i østlig sektor i regionen.

Avalanche Activity

11. May. During the day No avalanche activity Skred observert, men disse var nok eldre enn 24 timer.

Snow Profile

3 cm F+ DF D Snøføyke - ikke mulig å identifisere kornform, 22 cm F DF D, 2 cm P RG D, 10 cm 4F RG D, 58 cm P MF M, 10 cm 1F MF M, 10 cm P-K MF M -1.5 °C @ 0 cm, -1.3 °C @ 10 cm, -0.9 °C @ 20 cm, -0.5 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 115 cm

ObsID: 234323

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.