Avalanche forecast for Lofoten og Vesterålen Sunday 2019-03-10

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Be careful in lee areas with wind deposited snow. Increased danger of small natural avalanches in sun-exposed mountainsides.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Be careful near terrain traps and in large steep slopes until the new snow has stabilized. Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you released while skiing. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between crust and overlying snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Likely

New snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from northeast.
-17 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from northeast., change to fresh breeze from the northeast during the afternoon.
-15 °C to -6 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lofoten og Vesterålen / TJELDSUND

Snow

10.03.2019 kl. 18:29

1021 masl

JonasD@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JonasD@ObsKorps

Incident

Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Avalanche Observation

10. Mar 12:29

ObsID: 185431

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

10.03.2019 kl. 14:56

336 masl

JonasD@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@ObsKorps Comment:  Snøfordeling i område med mye vind. Fokksnø og avblåst til mildværsskare preger bildet.

Snow Cover

ObsID: 185387

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

10.03.2019 kl. 13:26

519 masl

stian@nortind (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Begynner å bli størrelse på kantkorn rett under det øverste skarelaget(3-4mm). Kan også se kanting på snøkrystaller som ligger rett over det øverste skarelaget.

ObsID: 185367

Lofoten og Vesterålen / TJELDSUND

Snow

10.03.2019 kl. 10:27

841 masl

Morten (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Morten

Weather

No precipitation -8 °C 5 m/s from NW ↘ Fortsatt en del vindtransport rund toppene.

ObsID: 185316

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snow

10.03.2019 kl. 10:26

511 masl

bjorgnar (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  bjorgnar

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Punktskred av det som kan se ut som innblåst snø. Hengskavler fra Håtind

ObsID: 185314

Lofoten og Vesterålen / TJELDSUND

Snow

10.03.2019 kl. 07:48

705 masl

Morten (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Morten Comment:  Tørt flakskred markert.

Avalanche Activity

10. Mar. 0-6 Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 500 masl Ett middels stort flakskred markert i bilde. 5-10 små løssnøskred i samme side.

ObsID: 185298

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

09.03.2019 kl. 13:29

406 masl

JonasD@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  JonasD@ObsKorps Comment:  Nysnø over skarelag, noe lagdeling. Begynnende kant over skaren, facettering av avrundete korn, 0,5 mm. Forplanter ikke brudd, ECTN27@45q2. 5 cm med MFcr, så FCsl deretter smelteform til bunn.
ObsID: 185195

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

09.03.2019 kl. 12:24

325 masl

JonasD@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Likely 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl Noe kanting bidrar til problemet

Weather

No precipitation -6 °C 12 m/s from NE ↙ 40% clouds En god sniktrekk fra NØ gjør det kaldt i regionen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Litt vanskelig situasjon er sette ord på. Store områder har fantastisk skiføre i 20-40 cm ubunden snø. Vinden idag har gitt snøtransport i utsatte skare og har blåst rent ned til skarelaget fra 23 feb. Det er ikke voldsomt med vindtegn (dyner), så det er litt enten eller, altså og om det er ubunden eller avblåst. I få områder har vinden dannet flak som lett kan løses ut. Det er fortsatt skaren fra 23 feb som ligger å spøker under nysnøen og det er tendenser til ørsmå kantkorn over skarelaget, men ennså lenge er ikke laget utviklet nok. Så opplever at det fortsatt er nysnø på glatt skare som er mest representativt for området her, og problemet er størst der vinden har dannet flak over nysnøen. Men det er i endring mot kantkorn over skarelag (men trolig først om et par dager). Lokalt ustabile forhold er nok den beskrivelse som passer best her (fg2) og ikke generelt ustabile forhold (fg3). Om det kjølige været fortsetter vil kantkornet gjør seg gjeldende. Men i første omgang forventes sola og fokksnø å være de primære problemene for søndag. HB er rett, men Fg og SP er litt ute av sync med området her.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Tests

ECTN27@45cmQ2 Good Kollapser i nysnø/begynnende kant over skarelaget.

Snow Cover

Moderate snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Lett tørrsnø, danner harde flak der den lander. Fortsatt mye ubunden snø. Skaren fra 23 feb er fremme en del steder. Mye ruffle-snø. Svært store lokale forskjeller i vindstyrke og snøtransport.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day No avalanche activity har ikke observert ny naturlig eller kunstig utløste skredaktivitet idag.

Snow Profile

3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 3 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm, 4 cm F PP 0 mm/0 mm, 25 cm 4F-1F/1F- RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F-1F DF/RGxf 0 mm/0 mm Begynnede kanting, ørsmå krystaller. Ikke potent ennå. Kun noen mm høyt lag (ikke en full cm)., 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC/FCxr 0 mm/0 mm Isolert av skarelaget over. Ikke aktivt., 250 cm K MF 0 mm/0 mm Gamle smeltepakka. 1 test connected to snow profile

ObsID: 185118

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

09.03.2019 kl. 12:00

271 masl

SveinarLS (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  SveinarLS

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes E, SE, S, SW above 0 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Sprekker rundt skiene, snøen er pakket i toppen og små flak løser ut relativt lett ved belastning, merket ingen videre forplantning Forecast correct Mye vind i fjellet, tydelig snøfokk i høyden, da spesielt på rygger

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Pakket snø av forskjellige nyanser i hele siden (sørvendt). Dannelse av sprekker rundt skiene

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 185181

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snow

08.03.2019 kl. 16:55

6 masl

Steinar@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Steinar@ObsKorps Comment:  Strandstinden. 1076 moh. Bilde mot Ø. Mye snøfokk i fjellene på Hinnøya nå. Østlig vindretning.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse:

ObsID: 184996

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snow

08.03.2019 kl. 13:15

529 masl

barbro@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot S
Image Of Weather
Image 2 of 9 Of:  Weather Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot V
Image Of Weather
Image 3 of 9 Of:  Weather Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot N
Image Of Weather
Image 4 of 9 Of:  Weather Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Mot S
Image Of Tests
Image 5 of 9 Of:  Tests Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Et forsøk på stabilitetstest ble avbrutt- den vindpakkede snøen var for hard til å måke gjennom.
Image Of Danger Sign
Image 6 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Observerte et middels stort naturlig utløst flakskred i sørøstvendt heng. Usikkert om det var utløst i går eller i dag.
Image Of Danger Sign
Image 7 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  barbro@obskorps Comment:  Flakskred midt i bildet.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Difficult to trigger Possible 1 - Small Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S above 300 masl

Weather

No precipitation -9 °C 7 m/s from E ← 10% clouds Ingen nedbør siste døgn, lite vind.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnølaget har stabilisert seg og snødekket ellers er hardt og stabilt. Men obsobs for flakskred i vindutsatte og solutsatte områder. Vind og klarvær vil medføre at nysnølaget vindpakkes. Flakskred vil være en faktor fremover. Forecast too high Nysnølaget har stabilisert seg, og er fortsatt ikke betydelig vindpåvirket.

Tests

Snøen var for hard til å gjennomføre stabilitetstest.

Snow Cover

125 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snødekket jevnt fordelt etter siste store snøfall og vind, med mest snø i skogen. Den gamle snøpakken fra forrige uke består nå for det meste av sammenfrosne smelteformer. Mot bakken er det et tykt lag med smelteformer og begynnende kantkorn. Kantkornlaget viser ingen tegn til brudd eller bruddforplantning og regnes ikke som noe skredproblem per i dag. Over tregrensa ligger det vindtransportert snø av ulik hardhet og tykkelse som er dekket av et solpåvirket islag. På toppen ligger det et lag løs ubunden snø av varierende tykkelse. Ellers myk vindpakket snø i i skogen.

Snow Profile

5 cm F PP 1 mm/0 mm D, 2 cm F IF 0 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 30 cm K MF 1 mm/0 mm D, 50 cm P MFcr 3 mm/0 mm D, 28 cm P/P MFcr/FC 2 mm/0 mm D Det nederste laget var en blanding av smelteformer og kantkorn. -7.3 °C @ 10 cm, -6.2 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -4.4 °C @ 40 cm, -3.7 °C @ 50 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -1.7 °C @ 80 cm, -0.8 °C @ 100 cm, -0.1 °C @ 120 cm, 0 °C @ 125 cm, -9.7 °C @ 0 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 184979

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snow

08.03.2019 kl. 10:55

360 masl

Steinar@ObsKorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Steinar@ObsKorps Comment:  Mot N på 400 mot

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s from SE ↖ 10% clouds Pent og kaldt

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lokale små drønn.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day No avalanche activity Ser ikke tegn til ferske skred

ObsID: 184880

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

08.03.2019 kl. 08:13

602 masl

sjur@nortind (**)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  sjur@nortind

Notes

Vi (Northern Alpine Guides) har observert noen isolerte lommer (alle over 600-650m) med gammel fokksnø under den siste fokksnøen. Her har det begynt å bygge seg opp kantkorn. Veldig isolert, men virker som det er mulig å fjernutløse ( dette skredet ser ut som om det kan være fjernutløst)

ObsID: 184973

Lofoten og Vesterålen / Småtindane 600m

Snow

07.03.2019 kl. 20:05

501 masl

JonasD@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

7. Mar 14:06 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered E-facing Avalanche release at 675 masl and ended at 632 masl Poor bonding between crust and overlying snow 50 cm high and 30 m wide fracture Lee side Under Varden. Fra kilde: Siste mann i turfølge på 5-6 løste ut skredet. Turfølget traverserte høyt i henget. Ingen ble tatt.

ObsID: 184789

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

07.03.2019 kl. 13:44

615 masl

MrBergentz (Unknown)

Incident

Observert på avstånd, skikjører traverserar över bratt häng och utlöser skred, person på väg upp i spår nästan tatt i skred! Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Avalanche Observation

7. Mar 13:42 Dry loose-snow avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Poor bonding between crust and overlying snow Steep slope

ObsID: 184655

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

07.03.2019 kl. 13:30

645 masl

stian@nortind (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  stian@nortind Comment:  Utløpssone
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  stian@nortind Comment:  Kronen. Dårlig bilde.

Incident

Snow No one buried, but close call Backcountry skiing

Avalanche Observation

7. Mar 13:30 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered SE-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 5 m wide fracture Steep slope Snowboarder hopper ut fra klippe, stor belastning på snødekket. Skred går. Ingen tatt. Kronen ligger helt oppe under klippene. Skredbanen går over sporene som går oppover. Dette henget har blitt laddet med snø i går og har heller ikke blitt kjørt tidligere. Høye drønn i snødekket litt lengre ned på aksla mot Kolbeindalen.

ObsID: 184684

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snow

07.03.2019 kl. 12:32

794 masl

JonasD@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  JonasD@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 300 masl

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s from N ↓ 20% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnøen virker og tåler nok så mye, men mye er fortsatt ubunden og løs snø tilgjengelig for transport. Mener det fortsatt er lett å løse ut, men mulig at utbredelsen kan settes til 'få heng'. Hovedutfordringen er der vinden har pakket løssnøen til flak, dette er relativt lett å kjenne igjen på tegn i snøoverflaten. Det relativt gode bindingen innad i nysnøen og ingen tegn til forplantning i overganger. Ved en del herjing (brekk med spade) bryter hele nysnøpakka mot skaren, med et rent brudd. Ellers er det løst og ubundet (mot fg1). Tenker at vi er mer mot 'Lokalt ustabilt' enn 'generelt ustabilt', pga utbredelse. Gradvis stabilisering, men skarelaget er fortsatt jokern. Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe lette vinddyner, myke fokksnøflak.

Tests

ECTP30@70cmQ2 Good Bryter og forplanter på den glatte skare fra forrige torsdag. Skal mye til, men kan bli stort.

ECTN13@30cmQ2 Good Går innad i den myke fokksnøen.

Snow Cover

250 cm in total No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Omfordelt nysnø, greie bindinger.

Avalanche Activity

7. Mar. 12-18 Wet slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Above 300 masl Noen våte flak pga sol.

7. Mar. 12-18 Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. S. Above 300 masl En god del våte løssnø skred utløst av sola. Primært str 1, men også noen str 2.

7. Mar. During the day No avalanche activity Ikke så langt. Men kan fort bli skiløper utløste skred. Mye folk i fjellet.

Snow Profile

5 cm F PP 0 mm/0 mm, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 3 cm F PP/PPgp 0 mm/3 mm, 40 cm 4F/4F-1F DF/RG 0 mm/0 mm, 1 cm F DF 0 mm/0 mm Skarelag, 2 cm I MFcr/FCxr 0 mm/0 mm Noe kanting på gang. Men er primært laget glatte overflate som er problemet., 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 200 cm K MF 0 mm/0 mm Nedre del er av snøpakket er forenklet.

ObsID: 184635

Lofoten og Vesterålen / FLAKSTAD

Snow

07.03.2019 kl. 10:40

403 masl

Adam (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Adam Comment:  Stabilitetstest ger brudd i snön som ligger på den gamla, smelteomvandla snön. @22 och @28. Stabilitet god. Fikk ikke brud på skaren. Ser bara DF och MF

Weather

2 °C 0 m/s Klar himmel och sol

Tests

CTH27@22cmQ3 Good Fortsatte med ny test @22. Fick resultat CTM17@28Q2. Gjorde så ECT med stort sett samma resultat och utan förplantning.

Snow Cover

170 cm in total Much loose snow (10-30cm) Dry Finns lös torr snö. Men också små mjuka flak. Varmt i lusten men snön är fortfarande kall (-1grad) i overflaten.

Avalanche Activity

7. Mar. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Above 0 masl

ObsID: 184801

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.