Avalanche forecast for Jotunheimen Wednesday 2021-05-05

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with soft slabs. A weak layer of buried surface hoar can be present underneath soft slabs in isolated features. Be also aware of a persistent weak layer deeper in the snowpack.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-16 °C to -4 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Strong breeze from east., change to fresh breeze from the east during the afternoon.
-10 °C to -4 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Vang

Snow

04.05.2021 kl. 08:44

955 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

1 cm F PP 3 mm D-M, 10 cm K MFcl D-M, 2 cm I IF W, 8 cm 1F-P MF 2 mm W, 1 cm K IF W, 33 cm 1F MF 2 mm W, 12 cm 1F- MF 2 mm W, 6 cm P MFcl M-W, 2 cm I IF M Målestasjonen på Kyrkjestølen. Islag i bunn.

ObsID: 271187

Jotunheimen / Lom

Snow

03.05.2021 kl. 15:31

1233 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps

Snow Cover

1 cm new snow Ikke noe særlig akkumulering av nysnø fra siste døgn her på obssted.

Weather

Snow 0 °C Null grader og lett snøfall ved Krossbu. Lengre øst i region var det høy skydekke og ingen nedbør.

ObsID: 271132

Jotunheimen / Luster

Snow

03.05.2021 kl. 07:13

841 masl

endre@nortind (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  endre@nortind

Snow Cover

7 cm new snow

ObsID: 271034

Jotunheimen / Lom

Snow

02.05.2021 kl. 15:13

1054 masl

Albert (*****)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stadig kaldt gjennom døgnet, snømengden minker langsomt og snøoverflaten er tørr hele dagen over 1500 MOH. I skjermede områder i høgden er det laus snø i overflaten, og djupere i snødekket er det fleire tynne skarelag og/eller gammel mjuk vindtransportert snø. Det kom enkelte små skred utover dagen, både tørre flakskred og våte laussnøskred avhengig av soleksponering og høgde over havet. Ingen andre faretegn. I nordvendt loside uten siste fokksnøen var det gammelt omvandlet snødekke med fleire skarelag, og det går mot førefall der. Generelt ganske stabilt, men OBS i svært bratte solvendte heng. Stadig stabilisering mot homogent snødekke under 1500 MOH, mens kulden kan gi oppbygging svake lag nær overflaten i høgden.

ObsID: 270962

Jotunheimen / Lom

Snow

02.05.2021 kl. 15:05

2322 masl

Ingrid@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Ingrid@NVE

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det gjekk nokre våte skred som følge av solpåverknad. Desse påverka svake lag slik at det utløyste små flakskred (step-down). Såg eit par GAMLE store flakskred på Sognefjellet og i leirdalen, som truleg har gått på vedvarande svake lag. Eit hadde også step-down til bakken på konveks der snødekket var tynnare. Uten å ha gravd i snøen tenker eg difor at det fortsatt finnast vedvarande svake lag, eit med bakken og eit over. Tenker at det er vanskelig/usannsynlig/ umogleg for personar å påverke dei no, men med værendring (varmare med regn eller sol) kan desse bli vekka til liv. (Men har som sagt ikkje gravd i snøen eller vore i området meir enn i helga).

Snow Cover

Det er rim på snøoverflata. Stadvis blanda med pittelitt nysnøkrystallar.

ObsID: 271040

Jotunheimen / Lom

Snow

02.05.2021 kl. 14:33

1560 masl

Albert (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Albert

Danger Sign

Recent avalanches Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kun isolerte solvendte svært bratte heng.

Snow Cover

265 cm in total Snødybde på breen varierte mellom 170-275 cm.

Avalanche Activity

2. May. During the day Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S. Above 1600 masl

ObsID: 270954

Jotunheimen / Lom

Snow

02.05.2021 kl. 13:25

1741 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  NV vendt snø profil har flere skarelag nær overflaten. Bare gammel snø.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1600 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1600 masl

Tests

ECTX Good Bare gammelt omvandlet snødekke her. Isolerte ikke helt til begerkrystalllaget i botn.

Avalanche Activity

2. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

4 cm F- PP 4 mm D, 1.5 cm I MFcr D, 2 cm F FC/FCxr 2 mm D, 1.5 cm K MFcr D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 60 cm 1F/P, 13 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 20 cm 4F/1F- FC/MF, 25 cm 1F MF/FC 3 mm, 15 cm F DH 3 mm D VV vendt på tynt snødekke.

ObsID: 270950

Jotunheimen / Lom

Snow

02.05.2021 kl. 11:30

1456 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Dry Laus snø på et tynt skarelag over mjuk fokksnø/delvis omvandlet nysnø.

ObsID: 270925

Jotunheimen / Lom

Snow

02.05.2021 kl. 10:40

1107 masl

Albert (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Albert

Snow Cover

1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry På skare.

Weather

Snow 0 °C from S ↑ 75% clouds Mindre enn 0,1 cm per time

ObsID: 270917

Jotunheimen / Luster

Snow

02.05.2021 kl. 10:11

1497 masl

Sigbjørn (***)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Sigbjørn
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Sigbjørn
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright:  Sigbjørn Comment:  80% skydekke

Notes

2cm nysnø

ObsID: 270909

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.