Avalanche forecast for Jotunheimen Friday 2021-04-09

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas, resting on persistant weak layer of facets.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

8 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Breeze from west., change to fresh breeze from the southwest during the afternoon.
-18 °C to -9 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
8 mm precipitation.
Strong breeze from west.
-13 °C to -7 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Lom

Snow

09.04.2021 kl. 17:00

1373 masl

Albert (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  O. J. Grindvold

Avalanche Activity

9. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE. Above 1400 masl Nordøstside av Skagsnebb.

ObsID: 266590

Jotunheimen / Lom

Snow

09.04.2021 kl. 16:47

1254 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  Delte seg også under øverste fokksnølaget.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Som ventet er det mye fokksnø som legger på ulike typer svake lag, både glatt skare, kantkorn over skare og laus delvis omdannet nysnø. Det sprekker opp og bryter, både i bratte kanter og svært bratte småbakker. Bruddforplantning ved gjentatte tester. Ingen ferske skred å se, men det har vært endel nysnø og det dekkes fort i vinden. Også redusert sikt. Det blåser friskt og moderat til kraftig snøfokk i høgden holder på faregraden. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between crust and overlying snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E above 1000 masl Særlig nær fjellrygger.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 1000 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E above 1300 masl

Avalanche Activity

9. Apr. During the day No avalanche activity

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

Tests

ECTP13@42cmQ1 Poor Kant over skare.

Snow Profile

2 cm 4F RG 1 mm D, 25 cm F/4F+ RG 1 mm D, 15 cm P RG 0 mm D, 0.5 cm F FC 2 mm D, 4 cm 1F MFcr D, 30 cm 1F RGxf/MF D 1 tests connected to snow profile NØ vendt 1300 MOH.

ObsID: 266571

Jotunheimen / Lom

Snow

09.04.2021 kl. 16:21

1140 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert

Snow Cover

Moderate snow drift

ObsID: 266564

Jotunheimen / Lom

Snow

09.04.2021 kl. 15:58

1046 masl

Albert (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Albert Comment:  Ferske mjuke skavlete som løsner på lausere snø.

Weather

Snow -2 °C 9 m/s from W → 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ferske fokksnø flak heilt ned i tregrensen

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 12 cm new snow Elevation of new snow 250 masl Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 266562

Jotunheimen / Vågå / Jotunheimen

Snow

09.04.2021 kl. 14:29

1065 masl

Ørjan (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ørjan
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Ørjan

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Faregrad 3 i området. Forecast correct

Avalanche Activity

9. Apr. 18-24 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. E, SE

Weather

No precipitation -5 °C 14 m/s from NW ↘

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

ObsID: 266579

Jotunheimen / Vang

Snow

09.04.2021 kl. 13:35

1106 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Even@obskorps Comment:  Fra grihamarstølen
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vinterlig og værfullt til fjells. Mye snø i kombinasjon med vind gir stor transport av snø inn i leheng i østlig sektor. Kom ikke så høyt i dag, men fokksnøproblematikk gjorde seg fort gjeldene i skoggrensa. Etter min mening er nedføyka nysnø skredproblem 1 i dag. Fra omlag 1100moh er snøen tørr. Vil tro fokksnøflakene er mer ustabile med moh (kaldere temp). Tidvis kraftig snøtransport i hoyden, lett til moderst opp til 1200. Antar derfor naturlig utløste skred som sansynlig på de mest utsatte plassene i regionen. På dagens tur vil jeg si liten tilleggs belastning. Fant ikke kk over skarelag (under fokksnø) her, men antar vinden tok knekken på det før fokksnøen la seg over i dette området. Man må nok i terreng hvor vinden ikke ødela kk i slutten av påska for for å finne kkproblem. Skjerma sydvendt terreng vil kunne få løssnøskred av solinnstråling. Vind og noe nedbør vil holde situasjonen lik. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large E, SE, S above 1100 masl

Avalanche Activity

9. Apr. During the day No avalanche activity

Weather

Snow -3.8 °C 13 m/s from W → 95% clouds Mye vind i dag og omlag 10cm nysnø. Fuktig snø fra bilen og opp til omlag 1100moh. Sola slipper gjennom her og der og tar tak i sydvendte heng noen plasser.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

100 cm in total Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 350 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Nysnø i kombinasjon med vind fra vest gir transport og fokksnøproblematikk i østlige leheng. Tidvis kraftig snøfokk høyt til fjells. Eksponert terreng er avblåst ned til skare. Skjerma leheng har fokksnø fra 1f til 4f. Nysnø og sjiktoverganger innad i fokksnø er hovedproblem på turen i dag. Gunstig temp opp til omlag 1200moh gjør at snøen stabiliseres ganske kjapt.Fant ikke kantkornproblematikk over skare, men antar dette er til stedet i enda mer skjerma østlige heng.

Tests

CTM12@25cmQ1 Medium Gunstig temp gjør at fokksnøen stabiliseres raskere, iallefall opp til 1200moh.

Snow Profile

10 cm 4F DF D-M, 35 cm 1F RG D, 10 cm P RG D, 5 cm K MFcr D

ObsID: 266540

Jotunheimen / Vang

Snow

09.04.2021 kl. 12:31

1047 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Even@obskorps

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden

ObsID: 266515

Jotunheimen / Vang

Snow

09.04.2021 kl. 11:00

519 masl

Tommy@NVE (*****)

Avalanche Activity

9. Apr. During the day Loose wet avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. S

ObsID: 266508

Jotunheimen / Vang

Snow

09.04.2021 kl. 08:09

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Weather

Snow -2 °C 0 m/s 100% clouds

Snow Cover

119 cm in total No snowdrift 9 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 266445

Jotunheimen / Vang

Snow

08.04.2021 kl. 10:52

897 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 266249

Jotunheimen / Vang

Snow

08.04.2021 kl. 10:09

1416 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Halene på snøen viser tidligerevndretnng. V-nv.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Større skavler mot øst nå. Flere eldre skred under skavler og i bratte leheng mot øst.

Weather

3 m/s from SW ↗ Mulig binden dreier nå. Litevind på toppen.

Snow Cover

ObsID: 266229

Jotunheimen / Vang

Snow

08.04.2021 kl. 10:02

1339 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite drønn i tykt lag løs kant under skare.

ObsID: 266227

Jotunheimen / Vang

Snow

08.04.2021 kl. 08:59

1236 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 5 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Kantlaget kan ses ved rasterplate.
Image Of Weather
Image 3 of 5 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Delvis skyet. Bris frs v.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Nord mot målnes
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Skispor i nysnø over skare og fokksnø i le mot øst

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Relativt begrensede områder hvor det er betydelige mengder fokksnø gjør at skredfaren generelt virker lavere enn den er. Kantkorn oppå skaren under den ferske fokksnøen er vanskelig å oppdage ut i fra faretegn, men man får bekreftelsen på dette ved å grave i snøen. Lesider i østlig sektor er mest utsatt, men man kan nok forvente kant under fokksnø alle steder hvor det er overliggende fokksnø. Fokksnøen begynner å bli ganske fast og stabil i seg selv, så det begynner å bli vanskeligere å påvirke kantlaget. Men hvis man ved nok belastning klarer det vil skredene bli store. Fg. 3. Noe minkende skredfare ila dagen i dag, men mer nysnø i dag og i morgen med påfølgende økende vind fra vest fredag vil øke skredfaren. Det vil være enklere å trigge et skred både i fokksnø og da også kunne påvirke kantlaget under. Forecast correct I dette området er det kant over skare i østlig sektor som er skredproblemet, så rosen bør snevres inn (det gamle kantlaget vil nok ikke kunne trigges nå..). Kant på skare bør stå øverst, og hvis en skal ha fokksnø bør det evt som nr. 2 (i dag). Omvendt igjen for fredag..!

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large E, SE above 1000 masl Skredproblemet finnes kun der det ligger fokksnø over, i østlig sektor/ leområder for vinden som har kommet fra V- NV. Ellers bare skare uten overliggende snø.

Avalanche Activity

8. Apr. During the day No avalanche activity Ingen nye i går og i dag.

Weather

No precipitation -10 °C 6 m/s from W → 50% clouds Kaldt.. mindre vind i går og i dag.

Snow Cover

No snowdrift 6 cm new snow Snow line at 700 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tørr lett nysnø i går og natt. Noe mer nysnø på Tyin enn på Tyinkrysset, kan tyde på mer snø i høyden og i vestligere deler av regionen. Mildværet i påskeuka har ført til et hardt skarelag som ligger over hele fjellet opp til minst 1500m. Fuktig skare i kombi med litt nysnø i etterkant og kaldere nattetemperaturer har dannet kantkorn oppå skarelaget der det har ligget i le for vinden. I østvendte leheng ligger fokksnø oppå. Fokksnøen har noe begrenset omfang pga. moderate nysnømengder og svært sterk vind som begrenser fokksnøansamlingene til områder som har ligget godt i le. Det finnes lagdelinger i fokksnøen, men hovedskredproblemet her er kantkornlaget oppå skaren. Dette bryter først og bruddet er glatt. Et lite drønn på en rygg i dag var i løs kant under skarelaget (det gamle problemlaget). Men dette tror jeg kan fjernes som skredproblem nå da det virker lite potent. I andre eksposisjoner som ikke ligger i le er det smelt/frysskare av varierende tykkelse.

Tests

ECTP13@37cmQ1 Medium På kant oppå skare

LBT@37cmQ1 Fersk fokksnø, Lett og glatt i kantkorn oppå skare

Snow Profile

2 cm F- PP 3 mm D, 5 cm F PP/DF 2 mm D, 10 cm 1F DFbk 2 mm D, 16 cm 1F-P RGsr 1 mm D, 4 cm P RG 1 mm D, 1 cm 1F FC 3 mm D-M Hele laget Kant oppå skaren, 8 cm P+ MFcr D, 2 cm 1F+ RG 1 mm D, 30 cm P+ RGsr 1 mm D -8.3 °C @ 0 cm, -7.7 °C @ 10 cm, -6.5 °C @ 20 cm, -4.7 °C @ 37 cm 1 tests connected to snow profile I fersk fokksnø/ leside mot øst.

ObsID: 266218

Jotunheimen / Luster

Snow

07.04.2021 kl. 19:00

1353 masl

Sander@ObsKorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Ove Comment:  Bilde av brotkant på N sida av Steindalsnosi

Avalanche Observation

7. Apr 19:00 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released N-facing Avalanche release at 1690 masl Buried weak layer of new snow 150 cm high fracture Lee side Eg fekk tilsendt bilde og info om eit skred som har gått på N sida av Steindalsnosi. Brotkanten var godt synleg frå Sognefjellsvegen. Han som observerte skredet anslo brotkanten til å vera 1,5m høg. Ut ifrå bilde og samanlikning mot kart ser det ut til at skredet i vertfall er str 3 om ikkje str 4. Usikker på når skredet har gått

ObsID: 266139

Jotunheimen / Luster

Snow

07.04.2021 kl. 18:46

1014 masl

larsbard (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  larsbard
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  larsbard
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  larsbard

Weather

-2 °C 50% clouds Vekslende mellom pent og overskyet (og blindt).

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Kommet 20 cm snø som det har gått litt vind i, men fremdeles nydelig snø å skreie i. Var en kar som hadde gått opp en del tidligere enn meg i dag, og sporene hans var blåst igjen.

Notes

Ingen graving. Fulgte spor fra 900-1600 moh og 1900-2080. Ingen faretegn observert ut over at litt snø har blåst over til østsiden. Observerte to nybegynnere kjøre ned bratthenget der observasjonen er registrert. De stod med 2m avstand og minst en av dem falt 2-3 ganger. Antar snødekket der tydeligvis ikke er ekstremt ustabilt 🙄 Oppoversporet gikk også gjennom bratteste delen av henget. Godt det ikke skjedde noen uhell....

ObsID: 266137

Jotunheimen / Luster

Snow

07.04.2021 kl. 18:43

1680 masl

larsbard (*)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  larsbard

Avalanche Observation

7. Apr 08:43 Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released Avalanche release at 1786 masl and ended at 1615 masl Bowl Mange små skred som sikkert har gått gr solpåvirkning. Såg ganske ferske ut.

ObsID: 266136

Jotunheimen / Vang

Snow

07.04.2021 kl. 14:27

1228 masl

paulv (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I dalen/fjorden. Skildring: Forplantet seg ca 30 m vekk fra meg. Antar kant på skare som skred i går. Gjelder for området som ikke ble påvirket av skredkontroll i går, altså er dette relevant for Varsom.

ObsID: 266106

Jotunheimen / Vang

Snow

07.04.2021 kl. 14:16

1173 masl

paulv (Unknown)

Avalanche Activity

7. Apr. During the day No avalanche activity Ingen ny naturlig skredaktivitet i østvendte løsnepmråder langs Tyin etter skredkontroll i går.

Snow Cover

Skred fra i går gikk på kant oppå skare fra sist mildvær. Profil kommer. Det blåste på begrensede mengder nu fokksnø under bruddkanter etter skredkontroll i går. Disse er ikke et problem nå.

Notes

Privat konto pga innloggingsproblemer.

ObsID: 266105

Jotunheimen / Vang

Snow

07.04.2021 kl. 12:33

1268 masl

Eirik (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Eirik
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Eirik

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftig drønn i fokksnø i leformasjon

ObsID: 266072

Jotunheimen / Årdal

Snow

07.04.2021 kl. 10:27

1389 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen Comment:  Sett på 12 km avstand med webcam ved sørenden av Tyin.

Avalanche Observation

6. Apr 16:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released S-facing Avalanche release at 1380 masl and ended at 1260 masl Observert med webkamera på 12 km avstand. Størrelse usikker. Bergskrent er 100 m høy. Gjetter at skredet gikk i går ettermiddag pga vinddreining på N stiv kuling.

ObsID: 266049

Jotunheimen / Årdal

Snow

07.04.2021 kl. 10:18

1436 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen

Avalanche Observation

6. Apr 16:00 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1452 masl and ended at 1307 masl Ser skredet på 12 km avstand så vanskelig å bedømme størrelse. Jeg vil si str 3. Fjellskrenten til venstre i bildet er 100 m høy. Med en gjettet flakstørrelse på 150*50 m og antatt gj.snitt bruddhøyde på 1 m er skredet av str. 3. Dobles én av volumstørrelsene er vi på str. 4. Halveres én av str er vi fortsatt på str. 3. Skredtidspunkt gjettet ettersom vinden dreide på N stiv kuling i går kveld. Observert med webkamera ved sørenden av Tyin.

ObsID: 266048

Jotunheimen / Vang

Snow

07.04.2021 kl. 08:09

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Avblåst på stølsnøse

Weather

No precipitation -4.3 °C 2 m/s from W → 100% clouds

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

ObsID: 266021

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.