Avalanche forecast for Jotunheimen Thursday 2021-02-25

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

General unstable conditions. Wet avalanches are expected. In the mountains where precipitation falls as snow, avoid new and fresh stormslabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest.
-4 °C to 1 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 1700 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
7 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest., change to moderate gale from the west during the evening.
-7 °C to -1 °C at 1800 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. thursday night.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Vang

Snow

25.02.2021 kl. 18:02

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

95 cm in total 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist

ObsID: 257893

Jotunheimen / Vang

Snow

25.02.2021 kl. 15:30

702 masl

Tommy@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Tommy@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Tommy@NVE

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt i fjellet. Beskrivelse: Ganske bra med snøfokk høyt til fjells, vind fra SV/V ser det ut til.

ObsID: 257882

Jotunheimen / Vang

Snow

25.02.2021 kl. 12:16

1171 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  paul@wyssen

Avalanche Observation

25. Feb 12:16 Wet loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released E-facing Avalanche release at 1182 masl and ended at 1165 masl Mel C Sett med kamera. Ser ut som det er et par til i området Mel B, som ikke synes med kamera.

ObsID: 257818

Jotunheimen / Vang

Snow

25.02.2021 kl. 11:10

1219 masl

August Einstabland (Unknown)

Weather

Sleet 4 °C 6 m/s from W → 100% clouds Tett skydekket og tåke. Vind fra V. Sludd og regn.

Tests

LBT@38cmQ1 Bryter glatt med ikke lett i overgangen mellom våt/fuktig snø og tørr fokksnø.

ObsID: 257805

Jotunheimen / Lom

Snow

25.02.2021 kl. 10:53

1540 masl

Anders@forsvaret (***)

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø på skare, kolapps på kantkorn under skare

ObsID: 257824

Jotunheimen / Vang

Snow

25.02.2021 kl. 10:04

1332 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lbt
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lett snø og svak vind fra vest

Avalanche Activity

25. Feb. During the day No avalanche activity

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Layered snow begins at 1150 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Gjennomfuktig snødekke til ca 1150 men varierende. Enkelte steder tørrere andre våtere opp til 1200. Skarelag på toppen og lite eller ingen snø tilgjengelig for vind bortsett fra det som kommer nå. Trolig gunstig oppbygning oppå skaren med fuktig nysnø. Ca1300 mog er det tørrere nedi snøen med løsere men tykke kantlag.

Weather

Snow 0 °C 3 m/s from W → 100% clouds Det har vært veldig mildt høyt opp siden søndag. Varierende temp har ført til skarelag både oppå og litt nede i snødekket. Regn snø og sludd om hverandre.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 1200 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E above 1200 masl

Tests

ECTN15@21cmQ3 Medium Øverst i kantlag

ECTN15

ECTN5@5cmQ3 I løssnø

LBT@43cmQ2 Plutselig brudd ved moderat belastning i kantkornlag oppå porøs skare. Samme blokk som flrste lbt

LBT@9cmQ1 Under skare i nysnølag oppå fastere fokksnø. Lett belastning.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er fuktig og vått opptil 1100-1200moh og her vil våte skred løse og muligens enkelte flak fremdeles kunne løsne. Sannsynligvis er mesteparten av disse skredne gått tidligere, dvs. søndag. Men regn i dag kan utløse noen mindre våte skred. Dette snødekket vil stabiliseres godt når temperaturen synker. Fra 1200 vil skredfaren være noe høyere i dag da mildværet i mindre grad har påvirket kantkorn osv. Skarelag og fuktig snø i overflaten gjør at det er flakdannelse de fleste steder det ligger sammenhengende snøansamlinger. Det er ingen markante lag som er veldig potente, men i enkelte heng kan man trolig kunne løse ut skred på nedføyket løssnø under skare eller på det dypere kantkornlaget. I området her opptil observert høyde 1400m er det i dag fg 2. Gunstig med synkende temperaturer for stabilisering av det gamle snødekket. Fuktig nysnø legger seg oppå skarelag og vil trolig binde godt til dette og gjøre at snødekket vil stabiliseres raskt nå når det kommer snø og vind fra vest. Forecast too high Føler den værste dagen her i området var på søndag, da det ble mildt og regnet og gikk masse skred. Etter dette har det vært varme og kulde om hverandre noe som har stabilisert snødettet noe. Selv om det har regnet, sluddet og snødd her i dag, har nok ikke dette gjort mye for å øke skredfaren. Trolig kan det ved betydelige snømengder bli 3 utpå kvelden og i morgen. Vil tro fg 3 kan stemme i de høyereliggende områdene i Jotunheimen?

Snow Profile

2 cm PP 3 mm M, 3 cm 1F RG 1 mm M, 0.3 cm K MFcr M, 2 cm 4F DF 2 mm M, 13 cm 1F RG 1 mm M, 18 cm 4F- FCxr 2 mm D-M Øvre del, 15 cm 1F FC 2 mm D, 0.8 cm P MF D, 10 cm 1F-P MFcl D 3 tests connected to snow profile

ObsID: 257786

Jotunheimen / Lom

Snow

25.02.2021 kl. 09:36

1416 masl

Anders@forsvaret (***)

Snow Cover

No snowdrift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift 20 til 50cm pålagring i utsatte heng

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn i de fleste snødyner. Kolappser på kantkorn under skare

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium SW, W, NW between 1600 masl and 1400 masl

Tests

ECTP10@26cmQ1 Poor Bryter lett på kantkorn under skare

Snow Profile

20 cm F DF 1 mm D, 5 cm K MFcr, 3 cm F FC 3 mm Øvre del, 2 cm P MFcr, 20 cm F/F- FC/DH 3 mm 1 tests connected to snow profile Profilen ble gravd i snødekke på 50cm, fant igjen samme lagdeling i dypere snø med tilsvarende utslag på improviserte tester.

ObsID: 257822

Jotunheimen / Vang

Snow

25.02.2021 kl. 09:28

1287 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Fuktig fokksnø, trolig et par dager gammel, over tynnt porøst skarelag med tørrere og 4f løst RG+DF under. Drønn på stedet.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn på dette stedet i løsere tørrere snø under dypere skarelag

Tests

LBT@30cmQ2 Brudd under nedføyket porøst skarelag. Løsnet på svært lett belastning.

ObsID: 257772

Jotunheimen / Vang

Snow

25.02.2021 kl. 09:00

1201 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  0,5 cm fuktig til tørr nysnø oppå 2,5cm skarelag. Her ble det plutselig betydelig tørrere snø under skaren. Men fremdeles litt fuktig. Lavere har det vært fuktig til vått langt ned i snødekke.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Tynt nysnølag over skare.

Snow Cover

ObsID: 257763

Jotunheimen / Vågå

Snow

24.02.2021 kl. 13:53

1272 masl

Ørjan (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Ørjan

Avalanche Activity

24. Feb. During the day No avalanche activity

Weather

No precipitation -1 °C 4 m/s from SW ↗ 50% clouds

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 257651

Jotunheimen / Lom

Snow

24.02.2021 kl. 12:08

1328 masl

aanon@forsvaret (*****)

Snow Cover

Tørr snø under skare på ca 25 cm

Weather

1 °C 15 m/s from W → 100% clouds

ObsID: 257630

Jotunheimen / Lom

Snow

24.02.2021 kl. 12:07

1323 masl

Sveinung@forsvaret (Unknown)

Weather

Sleet 1 °C 15 m/s from W → 97% clouds

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet

Snow Profile

25 cm 1F MF/MFcl, 2 cm K MF/MFcr, 25 cm 1F RG, 2 cm K MF/MFcr, 40 cm 1F RG

ObsID: 257683

Jotunheimen / Lom

Snow

24.02.2021 kl. 11:16

1144 masl

Anders@forsvaret (***)

Notes

Pit

Tests

RBX

ECTP22@50cmQ2 Medium Fasetter under skare

Snow Profile

16 cm 1F RGlr/MFcl M-W, 4 cm K MFcr, 25 cm P MFpc/RGlr D-M, 3 cm K MFcr, 4 cm 4F FCxr/DF Hele laget, 20 cm P MFpc, 2 cm I IF, 50 cm P/K FCxr/MFpc 0 °C @ 0 cm, -0.1 °C @ 10 cm, -0.4 °C @ 20 cm, -0.9 °C @ 0 cm, -1 °C @ 44 cm, -1 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -0.4 °C @ 100 cm, -2.3 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 257675

Jotunheimen / Lom

Snow

24.02.2021 kl. 11:16

907 masl

Twestli@Forsvaret (Unknown)

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Wet loose snow Wet Variabelt hvor tykt snødekket er, avhengig av tidligere vindpåvirkning.

Notes

Relativt stabilt snødekke, nesten mettet med vann, vil bli enda mer stabilt om det fryser på igjen.

Weather

Sleet 1 °C 15 m/s from SW ↗ 100% clouds Har gått fra regn til sludd til snø. Er primært sluddet som har hatt innvirkning.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

Tests

ECTP5@20cmQ2 Medium

Snow Profile

20 cm P/4F+ MF V, 80 cm 1F MF W 1 tests connected to snow profile Temperaturen er 0°C i hele snødekket. Altså ingen temperaturgradient.

ObsID: 257687

Jotunheimen / Lom

Snow

24.02.2021 kl. 10:27

1133 masl

Anders@forsvaret (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Anders@forsvaret

Avalanche Activity

24. Feb. During the day Wet slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release N, NW

ObsID: 257578

Jotunheimen / Vang

Snow

24.02.2021 kl. 08:09

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

101 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Wet loose snow Very wet

Weather

Rain 1 °C 100% clouds

ObsID: 257554

Jotunheimen / Lom

Snow

24.02.2021 kl. 07:58

1401 masl

aanon@forsvaret (*****)

Weather

Snow -0.5 °C 2 m/s 100% clouds 25-30 cm fersk, tung snø

ObsID: 257553

Jotunheimen / Skjåk

Snow

23.02.2021 kl. 17:21

1063 masl

Albert (*****)

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ingen aktive skredproblemer her i området Billingen - Grotli nå. Brytende skare over kantkorn i og over tregrensen som kan bli en utfordring på steder der det legger seg fokksnø. Mildt nær null og stabilt snødekke. Mange steder er det nærmest ingen lagdeling, kun omvandlet snø av varierende fasthet, nærmest sammengrodd nedover mot botn, avløst av ymse skarelag.Tidenes mest krevende føre i fritt lende? Venter ingen stor endring, unntatt ved fokksnø på utsatte steder. Dette gjelder lokalt her.

ObsID: 257479

Jotunheimen / Skjåk

Snow

23.02.2021 kl. 16:42

1063 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  I Nordøstvendt side er det et gammel kompakt snødekke avdelt med flere skarelag og begerkrystall i botn. Stabilt. Skarelaget øverst bryter lett, og ligger på kantkorn.

Avalanche Activity

23. Feb. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Marginalt problem nå, men på steder der det er vindtransportert fersk fokksnø kan det være et potent problem.

Snow Profile

ObsID: 257471

Jotunheimen / Skjåk

Snow

23.02.2021 kl. 16:21

992 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  Mot NV.

Snow Cover

65 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Crust Moist Brytende skare som bringer deg ned på botnlaus omdannet gammel snø av beger, kantet rund og kant, F til 1F-.

Weather

No precipitation 2 °C 5 m/s from NE ↙ 100% clouds

ObsID: 257462

Jotunheimen / Lom

Snow

23.02.2021 kl. 14:18

1534 masl

Twestli@Forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift

Weather

No precipitation -1.2 °C 1.5 m/s from SW ↗ 100% clouds Opphold i dag, men området har vært preget av nedbør de siste dagene, var mildvær 22/02. Fryst på til i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW above 1500 masl Nedføyket løs nysnø eller svake bindinger i fokksnøen ser ut til å være et mulig problem i NØ-N-NV himmelretninger. Veldig variabelt hvor stort det overliggende laget er. Vær forsiktig der det samles mye snø pga vindtransport.

Tests

ECTN4@10cmQ2 Poor Går på svake bindinger i fokksnøen.

ECTN11@21cmQ2 Medium Går på svake bindinger i fokksnøen.

Snow Profile

10 cm 4F/1F RG/DF D, 1 cm 4F DF D, 10 cm 1F RG D, 1 cm 4F DF, 20 cm 1F RG D, 60 cm 1F RGxf D, 5 cm 4F/4F FC/DH D 2 tests connected to snow profile

ObsID: 257460

Jotunheimen / Vang

Snow

23.02.2021 kl. 13:07

1181 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  stian@wyssen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTP12@24cmQ2

Snow Profile

2 cm 4F DF D, 1 cm P+ MFcr D, 2 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 12 cm 1F+ RG D, 1 cm P- MFcr D, 4 cm 1F RG D, 6 cm 4F+ FC 2 mm D Øvre del, 12 cm 1F+ FCxr D, 0.5 cm K MFcr D, 1.5 cm 1F FCxr, 27 cm P FCxr -3.1 °C @ 10 cm, -3.2 °C @ 20 cm, -3.2 °C @ 30 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -3.3 °C @ 50 cm, -3.3 °C @ 60 cm, -3.2 °C @ 70 cm

ObsID: 257403

Jotunheimen / Lom

Snow

23.02.2021 kl. 13:01

1534 masl

Sveinung@forsvaret (Unknown)

Snow Cover

Ectp mellom 5 og 10 slag på kantkorn 120cm Rb2-3 på flere lag. Fokksnølag og kantkorn

Weather

100% clouds

Snow Profile

0.5 cm F PP, 10 cm 4F DF 2 mm, 5 cm P RG 3 mm, 75 cm 1F/P RG, 29 cm P+ MFpc, 60 cm 1F FC/MFpc -4.4 °C @ 0 cm, -4.3 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -6 °C @ 60 cm, -7 °C @ 80 cm, -7 °C @ 100 cm, -7.1 °C @ 120 cm

ObsID: 257461

Jotunheimen / Vang

Snow

23.02.2021 kl. 12:48

1241 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  På overflaten etter miødværet lørdag: sandwichskare med løst nysnølag mellom de to tynne skarelagene. Tørr løssnø under skaren.

Snow Cover

Skare over løs- og tørr snø. Enkelte steder skarelag på topp, tynt lag løs snø under og mellom nytt skare/islag. Som en sandwich.. skate helt opp til 1450 moh men den ble tynnere med høyden. Skikkelig dårlig skiføre fra ca 1200 og ned..

ObsID: 257508

Jotunheimen / Vang

Snow

23.02.2021 kl. 12:20

1142 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  stian@wyssen

Tests

LBT@65cmQ3 Harde slag.

ECTP12@65cmQ3

Snow Profile

3 cm 4F DF D Rimet, nesten mot små spøhaggel., 2 cm K MFcr D, 5 cm 1F DF/RG D, 1 cm P MFcr D, 18 cm 1F DF/RG D, 31 cm 4F/4F-1F FCxr 1 mm D, 18 cm 1F FCxr 1 mm D, 1 cm P- MFcr D Tror dette er 19. des skare, 3 cm 4F FC 2 mm D Øvre del, 26 cm P- FCxr 1 mm D, 27 cm P FCxr/MFcr D -3.4 °C @ 10 cm, -3.3 °C @ 20 cm, -3.6 °C @ 30 cm, -3.8 °C @ 40 cm, -3.8 °C @ 50 cm, -3.7 °C @ 60 cm, -3.5 °C @ 70 cm, -3.2 °C @ 80 cm, -2.8 °C @ 90 cm, -2.3 °C @ 100 cm, -1.9 °C @ 110 cm, -1.4 °C @ 120 cm, -0.8 °C @ 130 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257389

Jotunheimen / Luster

Snow

23.02.2021 kl. 11:16

1139 masl

larsbard (*)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  larsbard Comment:  Lite snø, mye preg av vind og mildvør.

Danger Sign

Whumpf sound Flere små drønn på vei oppover "flaten". Skarelag som kollapser ned på underliggende lag av kantkorn.

ObsID: 257373

Jotunheimen / Luster

Snow

23.02.2021 kl. 11:10

1139 masl

larsbard (*)

Danger Sign

Whumpf sound Ikke stor forplantning. Skarelag oppå snø vekslende mellom våt snø eller kantkorn

ObsID: 257371

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snow

23.02.2021 kl. 11:00

367 masl

tore@svv (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  tore@svv

Avalanche Observation

23. Feb 11:00 Naturaly released NE-facing Avalanche ended at 934 masl In gully or concave form Knutstugugrove Lite skred, ser ut til å ha stoppet i henget. Basert på sammenligning mellom bilder 22. og 24. februar.

ObsID: 258628

Jotunheimen / Lom

Snow

23.02.2021 kl. 10:05

1241 masl

Sveinung@forsvaret (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Sveinung@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

2 m/s 50% clouds

Snow Profile

10 cm P/P+ MFcr, 3 cm 4F MFpc, 40 cm 4F/1F MFpc -6 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm

ObsID: 257458

Jotunheimen / Vang

Snow

23.02.2021 kl. 08:04

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps

Snow Cover

101 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry 1cm skare

Weather

No precipitation 0 °C 0 m/s 40% clouds

ObsID: 257334

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.