Avalanche forecast for Jotunheimen Saturday 2021-01-16

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are challenging. A persistent buried weak layer can locally cause large avalanches. Remote triggering is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-18 °C to -9 °C at 1800 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from south.
-19 °C to -8 °C at 1800 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Vang

Snow

16.01.2021 kl. 16:56

1250 masl

paul@wyssen (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Mel D sett fra østvendt rygg opp mot Tyinstølnøse i Mellvike.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Comment:  Samme skred sett med webkamera ved sørenden av Tyin lørdag 16. januar.

Avalanche Observation

12. Jan 12:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 1250 masl and ended at 1182 masl Lee side Mellvike D Observert under observasjon 14. jan. Gikk sannsynligvis under uværet tirsdag 12., natt til 13. Annen naturlig skredaktivitet ved sørenden av Tyin gikk tirsdag formiddag - slik at tidspunkt for dette skredet er antattt på bakgrunn av det. Størrelsesanslag på bakgrunn av påvirket område.

ObsID: 249532

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 14:13

1198 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  Under fokksnøen / vindskaren bryter det mot rimkrystaller og kantkorn.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  Kantkorn rundt skare, F, 2 mm
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Albert Comment:  ECTP12@37, Q1.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kompleks snødekkestruktur med flere ulike vedvarende svake lag. Fordelingen av svake lag varierer mye over korte avstander, og det er ikke mulig uten videre å bedømme hvilke skredproblemer som er dominerende i enkeltheng. Det var hyppig drønning og sprekker i snødekket, særlig på laussnøen under siste, harde fokksnøen (vindpakket), men også på det velkjente kantkornlaget i tilknytning til skare. På flater var det også kollaps i botnlaget. Det er generelt dårlig stabilitet og svake bindinger mellom i lagene, og det bryter stort sett lett og glatt. Kantkornlaget over/under skaren er 6-7 cm tjukt, men responderer likevel kontant på belastning. I dette området er det lite snø, men likevel representativt for det østre og nordøstre hjørnet av regionen. Observasjoner og tilbakemeldinger kan tyde på at de mest utsatte områdene er i tregrensen eller like over tregrensen. Her er det kaldt og stille vær, og det er sannsynlig at det stadig pågår en oppbyggende omvandling av snøkrystaller i snødekket. I tillegget har vi nå fått nytt lag med overflaterim på hard, vindpakket overflate. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S Mange drønn i dette laget i tregrensen. Laussnøen er det gamle snødekket som var en blanding av nyere snø (/), kantede runde og begerkrystall, ca 40 cm snødybde.

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small E, SE, S above 400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 900 masl Siste fokksnøen er fordelt i sørvendte hellinger (SV-S-SØ. Plasser som tidligere har gitt fokksnø i sektor nord er fremdeles aktuelle over vedvarende svake lag. Skredstørrelse 3, stor, er valgt med bakgrunn i skred meldt inn fra like nord for regionen, i Vågå, for et par dager siden. Skredet ved Skaihøi viser at de vedvarende svake lagene har stor forplantningsevne, og at det kan bli store bruddkanter.

Tests

ECTP12@37cmQ1 Poor

Weather

from N ↓

Snow Profile

0.3 cm F SH 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG/RGwp 0 mm/0 mm D Noen steder ligger dette laget over gammel, laus snø, eller på overflaterim på fast underlag / skare., 30 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D, 0.5 cm 4F MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 75 cm P MF/RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DH 3 mm/0 mm D -15.7 °C @ 1 cm, -7 °C @ 37 cm, -0.4 °C @ 127.5 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249500

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 13:36

1130 masl

Albert (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Albert Comment:  Drønn og skytende sprekk.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kollaps i laget med gammel laussnø (Kants runde og kantkorn under den P-faste fokksnøen.

ObsID: 249483

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 13:23

1096 masl

Albert (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Albert Comment:  På eksponerte plasser i tregrensen er det tynn brytende vindskare over laussnø og begerkrystall i botn.

Weather

No precipitation -17 °C 0 m/s

Snow Cover

0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

ObsID: 249479

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 13:04

1545 masl

Marty@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Dårlig binding mellom lag i fokksnøen(sjiktoverganger). Vedvarende svake lag i denne profilen var meget vanskelig å påvirke og vil trenge meget stor tilleggsbelastning for å kollapse. Forecast correct

Avalanche Activity

16. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small S, SW

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN11@17cmQ3 Good

CTH21@21cmQ3 Good

CTM12@17cmQ3 Good

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from SW ↗

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

20 cm 1F/4F RG/DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F+ FC 1 mm D, 56 cm 1F/P MFpc D, 1 cm K MFcr D, 39 cm P/K MF D -10.3 °C @ 1 cm, -9.4 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6.1 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 100 cm, -0.7 °C @ 120 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249533

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 13:00

1607 masl

Peak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger S

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet

Tests

@21cm RB6

ECTX På et hardere slag nr 31 løsnet det svake laget på 64cm, med forplantning over hele flaket, Q2

CTM16@64cmQ2 Medium

Weather

No precipitation -8 °C

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab)

Snow Profile

4 cm P RG, 17 cm 1F RG, 42 cm P RG, 1 cm K MFcr, 6 cm 4F FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 3 cm 4F FC 1 mm, 1 cm K MFcr, 4 cm 1F MFpc/FC, 2 cm K MFcr, 19 cm 1F MFpc/FC, 1 cm K MFcr, 3 cm 4F FC/MFpc 3 mm, 11 cm K MFpc, 5 cm 4F FC/MFpc 3 mm, 20 cm I IF -11.6 °C @ 0 cm, -13.9 °C @ 10 cm, -12.9 °C @ 20 cm, -9.7 °C @ 40 cm, -7.6 °C @ 60 cm, -7.2 °C @ 63 cm, -7 °C @ 64 cm, -6.6 °C @ 70 cm, -6.3 °C @ 71 cm, -6.3 °C @ 74 cm, -6 °C @ 75 cm, -5.4 °C @ 80 cm, -5.2 °C @ 81 cm, -4 °C @ 100 cm, -2.6 °C @ 120 cm, -1.2 °C @ 140 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249527

Jotunheimen / Vang

Snow

16.01.2021 kl. 12:53

1335 masl

Vedi (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Vedi Comment:  Naturlig utløst flakskred i SØ

Avalanche Observation

16. Jan 12:56

Danger Sign

Whumpf sound Høylytte drønn i snødekket

Recent avalanches Område: På dette stedet

ObsID: 249582

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 12:46

1596 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  aanon@forsvaret

Tests

ECTP21@85cmQ2 Medium Markant kantkornlag 2-3 mm F hardhet under tykt fokksnølag som er blyant hardt

ObsID: 249473

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 12:33

1598 masl

Pondus@Forsvaret (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Pondus@Forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

S

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger S

Notes

Tests

@71cmQ1 PST 38/100@ 71 Q1

CTM12@71cmQ2

ECTP13@71cmQ1 Medium

Weather

No precipitation -7.5 °C

Snow Profile

67 cm 1F/P RG 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F FC/DH 3 mm/5 mm, 24 cm 4F/1F MF/MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 2 mm/0 mm, 5 cm 0 mm/0 mm -9.5 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -13.6 °C @ 20 cm, -10 °C @ 40 cm, -7.4 °C @ 60 cm, -5.6 °C @ 69 cm, -5.4 °C @ 70 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -3.3 °C @ 95 cm, -3 °C @ 96 cm, -1.4 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249464

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 12:11

1437 masl

Chris@forsvaret (Unknown)

Weather

No precipitation -6.6 °C 3 m/s from S ↑

Snow Cover

100 cm in total Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

10 cm 4F/1F DF/RG, 2 cm 4F FC 1 mm/2 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC, 1 cm K MFcr, 27 cm 1F-P/P-K MF, 3 cm 4F FC, 52 cm P/I MF -13.4 °C @ 0 cm, -12.7 °C @ 10 cm, -11.3 °C @ 20 cm, -8.2 °C @ 40 cm, -5.4 °C @ 60 cm, -3.4 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm

ObsID: 249540

Jotunheimen / Vang

Snow

16.01.2021 kl. 12:07

893 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Leif@ObsKorps

Avalanche Activity

16. Jan. 0-6 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E. Between 1200 masl and 1000 masl Flak fra leområde naturlig utløst sannsynligvis i natt. Så det ikke i går..

Weather

No precipitation -15 °C

Snow Cover

77 cm in total No snowdrift 0 cm new snow

ObsID: 249462

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 11:38

1422 masl

aanon@forsvaret (*****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger SE, S, SW

Tests

ECTP1@40cmQ1 Medium

ObsID: 249465

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 11:37

1541 masl

Tobben@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kan være liten sjanse for skred på noen lokale østvendte hellinger, mens andre tester i området har vist at at sørvendte hellinger kan være ustabile Forecast correct det finnes lokale forskjeller i området, men det finnes vedvarende svake lag i mange testede områder. Det er stor variasjon i ustabiliteten i lagene. Denne profilen var veldig stabil

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Very difficult to trigger E above 1600 masl

Tests

ECTX Good

CTN Good Etter et veldig hardt klask etter testen, var det et Q2 brudd på 60cm

Weather

No precipitation -7 °C 3 m/s from S ↑

Snow Cover

101 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

10 cm 4F RG/DF 1 mm D, 30 cm P RG/MF 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm, 0.5 cm K MFcr D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 16.5 cm P+ MF 2 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm D, 37 cm P+ MF 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249529

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 11:14

1422 masl

Pondus@Forsvaret (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Pondus@Forsvaret

Notes

ObsID: 249442

Jotunheimen / Lom

Snow

16.01.2021 kl. 11:02

1357 masl

Mathias@forsvaret (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Mathias@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Test RB4@30cm,Q1. (Skia var litt lenger enn flaket og antar at da ville løyst ut på RB2/3 viss ikkje). Test ST Q2 @30cm.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 1 - Small SE, S above 1300 masl

Danger Sign

Whumpf sound Ved tilleggsbelastning av to personer.

Tests

LBT@30cmQ1 Slo ut på eit enkelt lett slag på fokksnø laget. Ingen andre resultat på dei andre laga.

CTE2@30cmQ2

ECTP3@30cmQ1

ECTPV@30cmQ2

Weather

Nydeleg ved Krossbu. Observasjon kjem.

Snow Profile

30 cm 1F+/1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F+ FC 0 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm Delvis spist opp. Smuldrer fort opp. , 4 cm F+ FC 0 mm/0 mm, 65 cm P/P+ MFpc 0 mm/0 mm Tynt FC lag midt inni som vart funnen under ST. Svært vanskeleg å påverka. -11.5 °C @ 0 cm, -13 °C @ 20 cm, -9 °C @ 40 cm, -4.8 °C @ 60 cm, -2.7 °C @ 80 cm, -1.9 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249515

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snow

16.01.2021 kl. 11:00

1462 masl

pak@forsvaret (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter Difficult to trigger SE, S

Tests

ECTP15@40cmQ2

CTM11@40cmQ2

Weather

No precipitation -6.6 °C 1 m/s from SW ↗

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

37 cm P/1F RG, 11 cm F FC 1 mm, 2 cm K MFcr, 29 cm F/4F FC 1 mm/2 mm, 11 cm P+/1F+ MFpc -9.9 °C @ 0 cm, -13.7 °C @ 10 cm, -12.9 °C @ 20 cm, -7.3 °C @ 40 cm, -5.5 °C @ 48 cm, -5.7 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249524

Jotunheimen / Vang

Snow

16.01.2021 kl. 09:51

700 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  foto: Lars Østbye Hemsing Ca 350m bredde. Trolig naturlig utløst i går eller natt.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Foto: Lars Østbye Hemsing Bruddkant over meteren enkelte steder. Garantert nedføyket kant over skaren.

Avalanche Observation

16. Jan 09:52 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released SE-facing Avalanche release at 1031 masl and ended at 1005 masl Buried weak layer of faceted snow near surface 100 cm high and 350 m wide fracture Lee side Haukeberg Svært stor forplantning, ca 350m bredde med varierende bruddkant, trolig 50-140cm. Vanskelig å bedømme fra lang avstand. Kun bilde, har ikke vært der selv. Trolig gått i går eller natt.

ObsID: 249413

Jotunheimen / Haukeberg

Snow

16.01.2021 kl. 09:45

1214 masl

M. Slangen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

15. Jan 09:51 Dry slab avalanche Unknown Unknown SW-facing Avalanche release at 1212 masl and ended at 1060 masl In gully or concave form

ObsID: 249409

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 16:40

1619 masl

Chris@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. SW

Tests

ECTP5@17cmQ1

CTH30@75cmQ3

CTH22@30cmQ2

CTM12@17cmQ2

Weather

No precipitation -5.1 °C 2 m/s from S ↑

Snow Cover

110 cm in total Wind slab (hard slab) Dry

Snow Profile

17 cm 4F DF/RGxf 1 mm/2 mm, 0.5 cm F-4F FC 1 mm, 0.5 cm I MFcr, 5 cm F-4F FC 2 mm, 7 cm 1F MFpc, 8 cm F-4F FC, 72 cm 1F/K MFpc -11.3 °C @ 0 cm, -10.2 °C @ 10 cm, -8.4 °C @ 20 cm, -6 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3.3 °C @ 80 cm, -1.6 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 110 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 249345

Jotunheimen / Lom

Snow

15.01.2021 kl. 15:30

1647 masl

pak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Very difficult to trigger E

Tests

ECTN14@11cmQ3

Weather

No precipitation -9 °C 1 m/s from NE ↙ 7% clouds

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

12 cm 4F DF D, 2 cm K MFcr, 1 cm F FC, 0.5 cm K MFcr, 2 cm 4F+ FC, 0.5 cm K MFcr, 2.5 cm 4F+ FC, 3 cm P+ MFpc, 5 cm F+ FC, 51 cm P/P+ MF -17.4 °C @ 0 cm, -12.3 °C @ 10 cm, -11.4 °C @ 14 cm, -11 °C @ 20 cm, -8.6 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249346

Jotunheimen / Vågå

Snow

15.01.2021 kl. 15:00

1083 masl

Åge K (Unknown)

Avalanche Observation

13. Jan 15:00 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released S-facing Steep slope Observert på avstand.

Incident

Dato for skred er noe usikker. Snow

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere mindre flakskred. Naturlig utløst.

Weather

-18 °C 4 m/s

ObsID: 249363

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 14:44

1700 masl

aanon@forsvaret (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Antar det er et tykt fokksnølag som kollapser på et nedbrutt lag med løs ubunden snø

ObsID: 249336

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 14:14

1625 masl

Jens@Forsvaret (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Jens@Forsvaret Comment:  RG over RGfx (1mm) og antydning til FC. (Flak: 1F hardhet, 30cm tykt) (Svakt lag: F hardhet, 5cm tykt)

Tests

@30cm PST17/100END30

ECTPV@30cmQ2 Poor

ObsID: 249334

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 13:00

1612 masl

Marty@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det vedvarende svake laget(FC) er ustabilt og lett å få til å kollapse. Ikke beveg deg i terreng brattere enn 35˚. Forecast correct

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW between 1800 masl and 1400 masl Kun gjennomført profiler i høyde 1400-1800 moh.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Tests

Medium Rutschblock: RB2. Brudd med forplantning i FC lag 30 cm ned i snøen.

ECTP3@30cmQ2 Medium

CTE5@30cmQ2 Medium

Weather

No precipitation -7 °C 2.8 m/s from N ↓ Nok en dag med fint vær i Jotunheimen!

Snow Cover

183 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

30 cm 1F/4F RG/DF 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 2 cm 4F+ FC 1 mm D, 46 cm P/P- MFpc D, 2 cm K MFcr D, 0.5 cm 4F FC 1 mm D, 20 cm 1F MFpc D, 80 cm P-/P+ MFpc D -12.6 °C @ 1 cm, -11.4 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 31.5 cm, -7.6 °C @ 33 cm, -7.3 °C @ 40 cm, -5.3 °C @ 80 cm, -4.2 °C @ 100 cm, -2.3 °C @ 140 cm, -1 °C @ 180 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249358

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 12:34

1673 masl

Mathias@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Very difficult to trigger 3 - Large S, SW

Notes

Test ST@25Q2, tynt DF lag mellom RG Test RB, ingen utslag, måtte hoppe utan ski 10 gongar for utslag, då kom stor tjukk blokk Q2.

Tests

ECTP11@70cmQ2

Weather

No precipitation -6.4 °C 1 m/s 5% clouds

Snow Cover

Heavy snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Snow Profile

65 cm 1F/P RG D Hardt og kompakt lag, kan holde eit 90x30cm i ein ende utan brot., 3 cm 4F RGxf 1 mm, 25 cm P RG/MF, 1 cm K MFcr, 2 cm F+ FC 1 mm, 36 cm P+ MFpc, 8 cm F FC 1 mm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249351

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 12:19

1650 masl

Pondus@Forsvaret (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Pondus@Forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). NW Kantkornlag under skarelag.

Notes

Danger Sign

Tests

@51cmQ1 RB4. Gikk i kantkornlag på 51 cm, under et skarelag.

@51cmQ1 PST33/100END@51 Q1. Laget skled når det brøyt, men var ikke bratt nok til at det sklei helt ut.

ECTP26@51cmQ2

CTM12@74cmQ2

Weather

No precipitation -8.5 °C 0 m/s 10% clouds

Snow Cover

Snow Profile

0.2 cm F SH 2 mm/0 mm, 40.2 cm P/4F RG/DF 2 mm/0 mm, 9 cm K RGxf 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 9 cm 4F RGxf 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 11 cm 1F/P MF/MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 56 cm P/K MF/MFpc 0 mm/0 mm -19.5 °C @ 0 cm, -18 °C @ 10 cm, -15 °C @ 20 cm, -12 °C @ 40 cm, -9.4 °C @ 60 cm, -7.6 °C @ 80 cm, -6 °C @ 100 cm, -5.2 °C @ 120 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 249326

Jotunheimen / Lom

Snow

15.01.2021 kl. 11:54

1461 masl

Samuel@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Samuel@forsvaret
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Samuel@forsvaret

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vurdert kun ut fra denne ene turen og i gitt fjellside. Hardt og vanskelig å påvirke ned i snødekket. Vanskelig å løse ut noe, virker som generelt gode bindinger. Men observert mer innblåst løs snø i lesider.

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX Good

CTH29@20cmQ3 Good

Weather

-15 °C

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Generelt hardt hele turen. Stort sett ikke gjennomslag med ski eller trinser. Enkelte lommer med løs fokksnø og løsere skare noen steder.

ObsID: 249327

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 11:53

1483 masl

Tobben@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Større skredfare på Sør-sørvest siden av Stehøe De vedvarende svake lagene trengte mindre belastning for å kollapse 200 høydemeter lenge opp (RB-test) Forecast correct

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter S, SW between 1500 masl and 1400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S, SW between 1500 masl and 1400 masl

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det gikk flere drønn ca 200 høydemeter over profilen

Tests

@32cm Rutchblock test- RB 4

ECTN9@32cmQ2 Medium

CTM11@32cmQ2 Medium

Weather

No precipitation -9 °C 1.8 m/s from N ↓ 1% clouds

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

15 cm 4F-1F DF/RG 1 mm/0 mm, 17 cm 1F/4F-1F DF/PP 1 mm/0 mm D, 17 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 140 cm 1F-P/P-K MFpc 2 mm/0 mm D -17.1 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11.9 °C @ 20 cm, -8.8 °C @ 40 cm, -7 °C @ 60 cm, -5.6 °C @ 80 cm, -4.6 °C @ 100 cm, -4 °C @ 140 cm, -2 °C @ 160 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249357

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 11:53

1489 masl

aanon@forsvaret (*****)

Tests

ECTP9@30cmQ2 Medium Nært Q1 verdi. Flaket er litt for mye til å gi de hissigste bruddforplantningsegenskapene.

ObsID: 249335

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 10:46

1483 masl

Chris@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. S

Tests

PST @30 30/100

ECTP12@30cmQ1

CTM12@30cmQ2

Weather

No precipitation -7.2 °C 1 m/s from N ↓

Snow Cover

110 cm in total Wind slab (hard slab) Dry

Snow Profile

30 cm 1F/1F-P RG, 3 cm 4F FC 1 mm, 0.5 cm I MFcr, 51.5 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm, 25 cm P/K MFpc -17.7 °C @ 0 cm, -14.4 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -7.2 °C @ 40 cm, -5.6 °C @ 60 cm, -3.7 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 110 cm

ObsID: 249359

Jotunheimen / Lom

Snow

15.01.2021 kl. 10:28

1492 masl

Peak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn på 46 cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Very difficult to trigger NW

Tests

@46cm RB6

CTN Good

Weather

No precipitation -9.5 °C

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab)

Snow Profile

0.2 cm F SH 0 mm/0 mm, 17 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm P MFpc/FC 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0.5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 25 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4.5 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 19.5 cm 4F RGxf/RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 24.5 cm P MFpc 0 mm/0 mm -16 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -12.5 °C @ 19.2 cm, -12 °C @ 19.6 cm, -9.3 °C @ 45.2 cm, -9 °C @ 45.7 cm, -6.1 °C @ 55.2 cm, -6 °C @ 55.7 cm, -5 °C @ 60 cm, -3.7 °C @ 80 cm, -1.5 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249339

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 10:25

1485 masl

Jens@Forsvaret (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Jens@Forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Tests

CTM11@15cm

ECTN12@15cm

Snow Profile

5 cm 1F RG, 10 cm 4F RG/RGxf, 5 cm F-4F RGxf 1 mm, 0.5 cm K MFcr, 1 cm F-4F FC/MF 1 mm, 15 cm 1F MF, 1 cm K MFcr, 25 cm P MFpc, 1 cm K MFcr, 4 cm 4F FCxr 2 mm, 25 cm P MFpc, 5 cm 4F FC/MF Nede ved bakken 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249347

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 10:18

1468 masl

Kristian@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium S

Tests

CTM11@30cmQ2 Medium

ECTN14@30cmQ3 Medium

Weather

No precipitation -7.5 °C 1 m/s from NE ↙ 5% clouds

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

12 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 23 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 73 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm F FC 0 mm/0 mm -16.3 °C @ 0 cm, -13.2 °C @ 10 cm, -10.6 °C @ 20 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -5.8 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -2.7 °C @ 100 cm, -1.3 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249344

Jotunheimen / Vang

Snow

15.01.2021 kl. 08:10

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

No precipitation -15 °C

Snow Cover

77 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

ObsID: 249236

Jotunheimen / Luster

Snow

14.01.2021 kl. 14:50

1440 masl

Mathias@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Mathias@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium SW, W Hard fokksnø ligg som bru over det svake laget, og difor svært vanskeleg å påverka.

Notes

RB Ikkje utlyst under test. Tok to personer med hopp samstundes for å få brot i tjukk og hard fokksnø. Ved brot, store FC og DH på brotflata.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation Klart fint og kaldt vær. - 20 grader ved vatnet V for snøprofil.

Snow Profile

4 cm MFcr D, 8 cm P RGxf, 1 cm K MFcr, 5 cm F- FC/DH 2 mm/3 mm, 2 cm P+ MFcr, 5 cm F FC 2 mm, 2 cm K MFcr, 75 cm P+ MFpc MFpc frå 30cm og til bakken

ObsID: 249169

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 14:02

1183 masl

Vilde@naturguide_hivolda (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Vilde@naturguide_hivolda
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Vilde@naturguide_hivolda
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Vilde@naturguide_hivolda

Avalanche Observation

14. Jan 14:10 Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered E-facing Avalanche release at 1174 masl and ended at 1121 masl Lee side Utløst av skiløper, ingen tatt.

ObsID: 249142

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snow

14.01.2021 kl. 13:23

781 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps Comment:  Rett over vegen ved skredbergene
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps Comment:  Ting har skjedd.
ObsID: 249137

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 13:14

1491 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Både fokksnø og kantkorn under skare vanskelig å løse ut. Fokksnø har stabilisert seg. Kanrkorn kan utvikle seg med kulden men er ikke veldig potent Forecast too high Stemmer ikke med lokale forhold

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. SW, W

Tests

ECTN22@31cmQ2 Medium

ECTN15@20cmQ2 Medium

Snow Profile

ObsID: 249149

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 13:10

1491 masl

Peak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger NW

Tests

ECTX Etter 20 slag gikk det mykeste RG-flaket( ned til 33 cm) delvis i oppløsning.

CTH26@61cmQ2

CTH20@33cmQ2

Weather

No precipitation -10.5 °C 1 m/s

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab)

Snow Profile

0.2 cm F SH, 33 cm 1F RG, 26.5 cm P RG, 0.5 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 2 mm, 19 cm 1F FCxr -18.5 °C @ 0 cm, -17.3 °C @ 10 cm, -14.6 °C @ 20 cm, -9 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 59.7 cm, -4 °C @ 60.2 cm, -2 °C @ 80 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249172

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snow

14.01.2021 kl. 12:52

1228 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps

Tests

ECTX Good Flak er svært hardt (k), gir et godt inntrykk av forholda høyere til fjells.

Snow Cover

ObsID: 249138

Jotunheimen / Luster

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

1504 masl

Kristian@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium S

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Tests

RB 2 . Brudd i samme lag som ECT og CTV

CTV@29cmQ1 Poor

ECTP17@36cmQ2 Medium

Weather

-9 °C 0 m/s

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

4 cm F+ DF/RG D, 6 cm F DF D, 13 cm P RG D, 6 cm K MFpc D, 9 cm 4F FCxr D, 1 cm K MFcr, 0.5 cm F FC 1 mm/2 mm, 22.5 cm 4F FCxr, 1 cm K MFcr, 7 cm P MFpc, 1 cm K MFcr, 29 cm P/K+ MFpc -15 °C @ 0 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8.1 °C @ 38 cm, -7.3 °C @ 39 cm, -6.5 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 60 cm, -2.9 °C @ 80 cm, -1.4 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249165

Jotunheimen / Luster

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

1504 masl

pak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium S

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Tests

RB2. Brudd i samme lag som ECTP.

CTV@29cmQ1 Poor

ECTP17@36cmQ2 Medium

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

4 cm F+ DF/RG D, 6 cm F DF D, 13 cm P RG D, 6 cm K MFpc D, 9 cm 4F FCxr, 1 cm K MFcr, 0.5 cm F FC 1 mm, 22.5 cm 4F FCxr, 1 cm K MFcr, 7 cm P MFpc, 1 cm K MFcr, 29 cm P/K+ MFpc -15 °C @ 0 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8.1 °C @ 38 cm, -7.3 °C @ 39 cm, -6.5 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 60 cm, -2.9 °C @ 80 cm, -1.4 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249166

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 12:43

1151 masl

Vilde@naturguide_hivolda (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Vilde@naturguide_hivolda Comment:  Skytende sprekker i leside

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 249143

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 12:42

1637 masl

saaj@nortind (***)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  saaj@nortind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. 2 - Medium E, SE Det er flere skarelag med (avrundete)kantkorn under, under fokksnøen. Der jeg har testet har det vært vanskelig å påvirke ved hjelp av tester og det bryter verken lett eller spesielt glatt. Andre i samme område melder derimot om mye spenstigere forhold, så det virker vanskelig å håndtere problemet.

Notes

Fokksnøen fra mandag og tirsdag har tørket godt opp etter klarværet fra i går til i dag. Godt skiføre i mange leformasjoner.

Weather

-10 °C 1 m/s

ObsID: 249151

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 12:35

1661 masl

Tobben@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Veldig vanskelig å få kantkornlageret (FCxr) under skaren til å kollapse. Det var svært lite forplantningsegenskap i det svake laget Forecast too high Snøprofilen som ble laget har ligget i le for vinden i minst 3 dager og siste fokksnølag kom 12.01.2021.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Very difficult to trigger 2 - Medium SE, S above 1600 masl

Tests

Rutchblock test- RB4@10 Q3 (brudd fokksnø)

CTM11@10cmQ3 Medium Brudd i sjiktovergang i fokksnølaget

Weather

No precipitation -7.5 °C 1 m/s from NW ↘ 2% clouds mye klarvær og lite vind siste døgnet

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

12.5 cm 4F-1F RG 0 mm D, 0.5 cm K-I MFcr D, 9 cm 4F-1F FCxr 2 mm D, 58 cm 1F/P- MF/FCxr 2 mm D, 20 cm P MFpc 3 mm D -11 °C @ 0 cm, -12.6 °C @ 10 cm, -9.7 °C @ 20 cm, -6.3 °C @ 40 cm, -4.8 °C @ 60 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile Overflaten ble målt i solskinn

ObsID: 249167

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 11:30

1366 masl

Pudderheimer (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mykje vindblåst snø

Recent cracks Område: På dette stedet

Weather

-20 °C 0 m/s

ObsID: 249194

Jotunheimen / Øystre Slidre / Jotunheimen

Snow

14.01.2021 kl. 11:25

1029 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 11 Of:  Weather Copyright:  Even@obskorps Comment:  Mot Bitihorn, bilde tatt lenger opp enn obspunkt
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Vindherja under skorberget
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Under skorberget
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Mot mugnetind
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Bitihorn og skorberget fra skorliegge
Image Of Tests
Image 6 of 11 Of:  Tests Copyright:  Even@obskorps Comment:  Flaket ligger på oversiden, 1f-p hardhet
Image Of Snow Profile
Image 7 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps Comment:  Etter CT
Image Of Snow Profile
Image 8 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps Comment:  Svakt lag av kantkorn
Image Of Snow Profile
Image 9 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps Comment:  Fokksnø i flaket
Image Of Snow Profile
Image 10 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps Comment:  Svake lag av kantkorn, samme lag som forrige bilde
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Hovedproblem er nedføyka svakt lag av kantkorn. Vinden har flytta mye snø, i hovedsakelig østlig sektor. Flakene blir hardere og mindre med moh. Det skal større tilleggsbelastning til pga hardere snø, men skred vil kunne bli store (3). Tynnere snødekke og overganger inn i jevnere fokksnøflak er utsatte. Drønn er tydelig tegn på skredproblemet. Vinden på tirsdag herja mye og det har vært mye naturlig aktivitet i dekket de siste dager. Mye sprekker og mindre naturlig utløste skred helt ned til parkeringa. Klarvær gir også god tempgradient og oppbyggende omvandling holder seg gående. Begynnende rim/overflatekant over hele fjøla. Kalde tempersturer og rolig vær vil holde situasjonen lik. Forecast correct Stemmer godt!

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large E, SE, S between 1400 masl and 900 masl Vinden har herja hardt høyere til fjells, og flakene er her mindre og hardere. Trenger svært gode leformasjoner for å finne mykere flak høyere til fjells.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk sprekk sammen med drønn, men kryr av sprekker rundt alle brattheng mot Ø/SØ. Regner med denne aktiviteten kom tirsdag med mye vind og snøtransport

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Litt mykere snø her en andre plasser, når svakt lag

Tests

CTE9@39cmQ1 Poor Nedføyka kantkorn

Weather

No precipitation -8.6 °C 2 m/s from NW ↘ Klarna opp, kaldere temp og lite vind. -21 på morran, -15 på parkeringa ved skredbergene.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Vinden har herja voldsomt, også ned i skogen. Stort sett vindpakka svært hardt (p-k). Eksponert terreng var avblåst ned til gammel skare. Fokksnøflak ligger i skjerma formasjoner i østlig sektor. Ikke lett å finne myke flak over skoggrensa. Begynnende rim/overflatekant og høy temperaturgradient gjennom snødekket. Beste skiføret over skogen er godt fasetert avblåst skare!

Snow Profile

40 cm P/1F-P RG 1 mm D, 0.3 cm F FC 1 mm/2 mm D, 60 cm 1F-P RG/RGxf D -12.6 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -8.4 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249136

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 11:06

1391 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN3@16cmQ2 Medium

Weather

No precipitation -11 °C 0 m/s

Snow Cover

ObsID: 249152

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 11:05

1399 masl

Pondus@Forsvaret (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Pondus@Forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter E

Notes

Tests

PST20/100@11Q2

ECTN3@11cmQ2

CTE3@11cmQ2

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s

Snow Cover

Snow Profile

0.2 cm F SH 2 mm/0 mm, 11 cm 1F DF 2 mm/0 mm, 24 cm 1F RG/RGxf 2 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0.5 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 5 cm P MF/MFpc 2 mm/0 mm, 1.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 58 cm P/K MFpc 1 mm/0 mm -19.5 °C @ 0 cm, -14.2 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -6.3 °C @ 40 cm, -4.5 °C @ 60 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249160

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 11:04

1391 masl

Torgeir@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 1 - Small E between 2500 masl and 1000 masl

Notes

Tests

2@8cm Rutchblock RB2@8

ECTN2@8cmQ2

CTM12@21cmQ2

Weather

No precipitation -12.6 °C 0 m/s

Snow Profile

8 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 6 cm P DF 0 mm/0 mm, 7 cm 4F PP 0 mm/0 mm, 7 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 4 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 9 cm K MF 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 49 cm K/K+ MF 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 70 cm K/K-I MF 0 mm/0 mm -19.5 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -7 °C @ 40 cm, -6.6 °C @ 51 cm, -6.2 °C @ 52.5 cm, -5.3 °C @ 60 cm, -4.3 °C @ 80 cm, -3.6 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm, -2 °C @ 140 cm, -1.3 °C @ 160 cm, -0.5 °C @ 170 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249154

Jotunheimen / Gravdalsfonni Sør

Snow

14.01.2021 kl. 10:55

1503 masl

Jens@Forsvaret (***)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Jens@Forsvaret Comment:  Stehøe fra Sør
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright: 

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger

Notes

Tests

PST60/100END50

RB3@35

ECTN14@35cm

CTM13@35cmQ2

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry

Snow Profile

35 cm 4F RG/DF 1 mm/0 mm, 0.5 cm F DF 0 mm/0 mm, 15 cm P RGsr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 50 cm P 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC/MF 0 mm/0 mm -17.3 °C @ 0 cm, -16 °C @ 10 cm, -12.6 °C @ 20 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -6.6 °C @ 52 cm, -6.2 °C @ 53 cm, -5 °C @ 60 cm, -3.2 °C @ 80 cm, -1.9 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 249156

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snow

14.01.2021 kl. 10:30

1441 masl

Chris@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN11@15cm

CTM19@20cmQ2

CTE4@15cmQ2

Weather

No precipitation -9.5 °C 1 m/s

Snow Cover

115 cm in total Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

22 cm F-4F DF/RG 1 mm, 0.5 cm I MFcr, 13 cm P FCxr/MF 1 mm/2 mm, 5 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm, 20 cm 1F-P MF/MFpc 1 mm, 15 cm P MF/MFpc, 5 cm P+ MF/MFpc, 10 cm P MF/MFpc, 2 cm I, 23 cm P MF/MFpc -18.3 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -3.6 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -1.2 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249161

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 10:18

1457 masl

Marty@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Marty@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det vedvarende svake laget(FCxr) er relativt stabilt og vanskelig å få til å kollapse. Forecast too high

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S above 1400 masl

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN23@20cmQ3 Good

ECTN12@10cmQ3 Good

CTM20@20cmQ3 Good

CTE2@10cmQ3 Medium Brudd i sjiktovergang på 10cm dybde i fokksnølag.

Weather

No precipitation -9.5 °C 1 m/s from N ↓ Skyfritt, bortimot vindstille og sol. Nydelige værforhold!

Snow Cover

102 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

Snow Profile

20 cm 4F+ RG 0 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 7 cm F/4F FCxr 1 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 3 cm P FCxr D, 0.5 cm K MFcr D, 10 cm P FCxr D, 61 cm P/P+ MFpc 2 mm D -18.5 °C @ 1 cm, -14.4 °C @ 10 cm, -8.6 °C @ 18 cm, -7.4 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -3.3 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 100 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 249168

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 09:27

1320 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 10 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lbt @21 Q1.
Image Of Tests
Image 3 of 10 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Ectp11@21 Q1 kant over skare. Også kollaps under skaren.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Weather
Image 5 of 10 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 6 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Drønn. Oppsprekking ca 20 m unna
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Mot nø
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Mot øst. Fremdeles snø mot vest men noe mer avblåst der nv vinden tok hardt.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Mot vest. Noe større skavler har bygd seg opp i østvendte leheng.
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Den kraftige vinden natt til 12.01 har ført til hovedsakelig vindpakket hardt snødekke over tregrensa. Lommer med mykere snø mot SØ som har ligget i le. Fokksnøen er vanskelig å påvirke i seg selv, men under ligger flere lag kantkornet snø. Kollaps i dette er typisk når en beveger seg inn på jevnere fokksnøflak, og drønnene forplanter seg godt. Fare for fjernutløsning er absolutt tilstede. Den kraftige vinden som i hovedsak har vært av vestlig til nordlig retning i begynnelsen har ført til at hovedutbredelsen av fokksnøen er øst til sørvendt. Østlig kraftig vind har trolig ikke ført mye snø over mot vest, da denne allerede var sterkt vindpåvirket. Ingen faretegn utover drønn i dag, og dette gjør at folk kan få inntrykk av at snødekket er stabilt. Større grupper er særlig utsatt. FG 3 i dag. Stor temperaturgradient i snødekket og kantkorndannelsen vil bare fortsette. Men fokksnøen over vil bli hardere og vanskeligere å påvirke for enkeltpersoner. Når en bør ned på 2 vil være vanskelig å bedømme.... Forecast correct Stemmer svært godt.

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity Ingen ferske skred. Flere fra natt til 12.01.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large E, SE, S between 1400 masl and 1000 masl Skredproblemet vil være mindre utpreget der vinden har tatt hardt, da flakene er hardere og mindre. Vindretningen skiftet fra V-NV til NØ i løpet av natt til 11.01, moe som kan gjøre at en muligens kan finne noen mindre flak også i SV. Men trolig ikke nok snø tilgjengelig for transport til at det er noe å bry seg med.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Masse drønn i de fleste sørøstvendte lesider med fokksnøflak. Mer utpreget mellom 1100-1200m enn her hvor vinden har vært sterkere, men også flere drønn over 1300 moh.

Tests

ECTP11@21cmQ1 Medium Også kollaps i kant under skaren.

LBT@21cmQ1 I kant under fokksnø. Lett belastning.

Weather

No precipitation -11 °C 0 m/s Fint kaldt vær

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Generelt lite eller ingen snø tilgengelig for vindtransport over skoggrensa. Hovedsaklig vindpakket hardt, is/skare oppå kant ved tynt snødekke der det er avblåst. Nedføyket kant gir utpreget drønn spesielt i ledider for tidligere nv vind. I skogen løs fin snø.

Snow Profile

14 cm P RG 1 mm D, 7 cm 4F+ RGxf 1 mm D, 1 cm F/4F FC 2 mm/2 mm D Øvre del Kantlag over skare., 1.5 cm P MFcr D Porøs skare, 8 cm 1F FC 2 mm D, 10 cm 1F RGxf 2 mm D, 9 cm 1F-P/1F RGxf/FC 2 mm/2 mm D, 70 cm P+ RGxf 1 mm D -19 °C @ 0 cm, -15.4 °C @ 14 cm, -12.3 °C @ 21 cm, -11.5 °C @ 22 cm, -8.1 °C @ 35 cm, -6.2 °C @ 45 cm 1 tests connected to snow profile Kun øverste lag av relevans nå

ObsID: 249062

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 08:06

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Weather

No precipitation -15 °C

Snow Cover

79 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 249041

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.