Avalanche forecast for Jotunheimen Friday 2021-01-15

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are challenging. A persistent buried weak layer can cause large avalanches. Remote triggering is possible. Avoid all kinds of avalanche terrain!

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-18 °C to -9 °C at 1800 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Calm/light breeze.
-18 °C to -9 °C at 1800 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 16:40

1619 masl

Chris@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. SW

Snow Cover

110 cm in total Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -5.1 °C 2 m/s from S ↑

Tests

ECTP5@17cmQ1

CTH30@75cmQ3

CTH22@30cmQ2

CTM12@17cmQ2

Snow Profile

17 cm 4F DF/RGxf 1 mm/2 mm, 0.5 cm F-4F FC 1 mm, 0.5 cm I MFcr, 5 cm F-4F FC 2 mm, 7 cm 1F MFpc, 8 cm F-4F FC, 72 cm 1F/K MFpc -11.3 °C @ 0 cm, -10.2 °C @ 10 cm, -8.4 °C @ 20 cm, -6 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3.3 °C @ 80 cm, -1.6 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 110 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 249345

Jotunheimen / Lom

Snow

15.01.2021 kl. 15:30

1647 masl

pak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Very difficult to trigger E

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -9 °C 1 m/s from NE ↙ 7% clouds

Tests

ECTN14@11cmQ3

Snow Profile

12 cm 4F DF D, 2 cm K MFcr, 1 cm F FC, 0.5 cm K MFcr, 2 cm 4F+ FC, 0.5 cm K MFcr, 2.5 cm 4F+ FC, 3 cm P+ MFpc, 5 cm F+ FC, 51 cm P/P+ MF -17.4 °C @ 0 cm, -12.3 °C @ 10 cm, -11.4 °C @ 14 cm, -11 °C @ 20 cm, -8.6 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249346

Jotunheimen / Vågå

Snow

15.01.2021 kl. 15:00

1083 masl

Åge K (Unknown)

Incident

Dato for skred er noe usikker. Snow

Avalanche Observation

13. Jan 15:00 Dry slab avalanche 1 - Small Naturaly released S-facing Steep slope Observert på avstand.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere mindre flakskred. Naturlig utløst.

Weather

-18 °C 4 m/s

ObsID: 249363

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 14:44

1700 masl

aanon@forsvaret (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Antar det er et tykt fokksnølag som kollapser på et nedbrutt lag med løs ubunden snø

ObsID: 249336

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 14:14

1625 masl

Jens@Forsvaret (***)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Jens@Forsvaret Comment:  RG over RGfx (1mm) og antydning til FC. (Flak: 1F hardhet, 30cm tykt) (Svakt lag: F hardhet, 5cm tykt)

Tests

@30cm PST17/100END30

ECTPV@30cmQ2 Poor

ObsID: 249334

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 13:00

1612 masl

Marty@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det vedvarende svake laget(FC) er ustabilt og lett å få til å kollapse. Ikke beveg deg i terreng brattere enn 35˚. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW between 1800 masl and 1400 masl Kun gjennomført profiler i høyde 1400-1800 moh.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

183 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -7 °C 2.8 m/s from N ↓ Nok en dag med fint vær i Jotunheimen!

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Tests

Medium Rutschblock: RB2. Brudd med forplantning i FC lag 30 cm ned i snøen.

ECTP3@30cmQ2 Medium

CTE5@30cmQ2 Medium

Snow Profile

30 cm 1F/4F RG/DF 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 2 cm 4F+ FC 1 mm D, 46 cm P/P- MFpc D, 2 cm K MFcr D, 0.5 cm 4F FC 1 mm D, 20 cm 1F MFpc D, 80 cm P-/P+ MFpc D -12.6 °C @ 1 cm, -11.4 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 31.5 cm, -7.6 °C @ 33 cm, -7.3 °C @ 40 cm, -5.3 °C @ 80 cm, -4.2 °C @ 100 cm, -2.3 °C @ 140 cm, -1 °C @ 180 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249358

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 12:38

1155 masl

SNO-Liv (*)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  SNO-Liv

Snow Cover

20 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Lite snø, vindpakka

ObsID: 251316

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 12:34

1673 masl

Mathias@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Test ST@25Q2, tynt DF lag mellom RG Test RB, ingen utslag, måtte hoppe utan ski 10 gongar for utslag, då kom stor tjukk blokk Q2.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter Very difficult to trigger 3 - Large S, SW

Snow Cover

Heavy snow drift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -6.4 °C 1 m/s 5% clouds

Tests

ECTP11@70cmQ2

Snow Profile

65 cm 1F/P RG D Hardt og kompakt lag, kan holde eit 90x30cm i ein ende utan brot., 3 cm 4F RGxf 1 mm, 25 cm P RG/MF, 1 cm K MFcr, 2 cm F+ FC 1 mm, 36 cm P+ MFpc, 8 cm F FC 1 mm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249351

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 12:19

1650 masl

Pondus@Forsvaret (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Pondus@Forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). NW Kantkornlag under skarelag.

Danger Sign

Snow Cover

Weather

No precipitation -8.5 °C 0 m/s 10% clouds

Tests

@51cmQ1 RB4. Gikk i kantkornlag på 51 cm, under et skarelag.

@51cmQ1 PST33/100END@51 Q1. Laget skled når det brøyt, men var ikke bratt nok til at det sklei helt ut.

ECTP26@51cmQ2

CTM12@74cmQ2

Snow Profile

0.2 cm F SH 2 mm/0 mm, 40.2 cm P/4F RG/DF 2 mm/0 mm, 9 cm K RGxf 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 9 cm 4F RGxf 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 11 cm 1F/P MF/MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 56 cm P/K MF/MFpc 0 mm/0 mm -19.5 °C @ 0 cm, -18 °C @ 10 cm, -15 °C @ 20 cm, -12 °C @ 40 cm, -9.4 °C @ 60 cm, -7.6 °C @ 80 cm, -6 °C @ 100 cm, -5.2 °C @ 120 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 249326

Jotunheimen / Lom

Snow

15.01.2021 kl. 11:54

1461 masl

Samuel@forsvaret (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Samuel@forsvaret
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Samuel@forsvaret

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vurdert kun ut fra denne ene turen og i gitt fjellside. Hardt og vanskelig å påvirke ned i snødekket. Vanskelig å løse ut noe, virker som generelt gode bindinger. Men observert mer innblåst løs snø i lesider.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Generelt hardt hele turen. Stort sett ikke gjennomslag med ski eller trinser. Enkelte lommer med løs fokksnø og løsere skare noen steder.

Weather

-15 °C

Avalanche Activity

15. Jan. During the day No avalanche activity

Tests

ECTX Good

CTH29@20cmQ3 Good

ObsID: 249327

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 11:53

1483 masl

Tobben@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Større skredfare på Sør-sørvest siden av Stehøe De vedvarende svake lagene trengte mindre belastning for å kollapse 200 høydemeter lenge opp (RB-test) Forecast correct

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter S, SW between 1500 masl and 1400 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S, SW between 1500 masl and 1400 masl

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det gikk flere drønn ca 200 høydemeter over profilen

Snow Cover

200 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -9 °C 1.8 m/s from N ↓ 1% clouds

Tests

@32cm Rutchblock test- RB 4

ECTN9@32cmQ2 Medium

CTM11@32cmQ2 Medium

Snow Profile

15 cm 4F-1F DF/RG 1 mm/0 mm, 17 cm 1F/4F-1F DF/PP 1 mm/0 mm D, 17 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 140 cm 1F-P/P-K MFpc 2 mm/0 mm D -17.1 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11.9 °C @ 20 cm, -8.8 °C @ 40 cm, -7 °C @ 60 cm, -5.6 °C @ 80 cm, -4.6 °C @ 100 cm, -4 °C @ 140 cm, -2 °C @ 160 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249357

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 11:53

1489 masl

aanon@forsvaret (*****)

Tests

ECTP9@30cmQ2 Medium Nært Q1 verdi. Flaket er litt for mye til å gi de hissigste bruddforplantningsegenskapene.

ObsID: 249335

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 10:46

1483 masl

Chris@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. S

Snow Cover

110 cm in total Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -7.2 °C 1 m/s from N ↓

Tests

PST @30 30/100

ECTP12@30cmQ1

CTM12@30cmQ2

Snow Profile

30 cm 1F/1F-P RG, 3 cm 4F FC 1 mm, 0.5 cm I MFcr, 51.5 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm, 25 cm P/K MFpc -17.7 °C @ 0 cm, -14.4 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -7.2 °C @ 40 cm, -5.6 °C @ 60 cm, -3.7 °C @ 80 cm, -1.7 °C @ 110 cm

ObsID: 249359

Jotunheimen / Lom

Snow

15.01.2021 kl. 10:28

1492 masl

Peak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn på 46 cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Very difficult to trigger NW

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab)

Weather

No precipitation -9.5 °C

Tests

@46cm RB6

CTN Good

Snow Profile

0.2 cm F SH 0 mm/0 mm, 17 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm P MFpc/FC 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0.5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 25 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4.5 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 19.5 cm 4F RGxf/RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 24.5 cm P MFpc 0 mm/0 mm -16 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -12.5 °C @ 19.2 cm, -12 °C @ 19.6 cm, -9.3 °C @ 45.2 cm, -9 °C @ 45.7 cm, -6.1 °C @ 55.2 cm, -6 °C @ 55.7 cm, -5 °C @ 60 cm, -3.7 °C @ 80 cm, -1.5 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249339

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 10:25

1485 masl

Jens@Forsvaret (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Jens@Forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Tests

CTM11@15cm

ECTN12@15cm

Snow Profile

5 cm 1F RG, 10 cm 4F RG/RGxf, 5 cm F-4F RGxf 1 mm, 0.5 cm K MFcr, 1 cm F-4F FC/MF 1 mm, 15 cm 1F MF, 1 cm K MFcr, 25 cm P MFpc, 1 cm K MFcr, 4 cm 4F FCxr 2 mm, 25 cm P MFpc, 5 cm 4F FC/MF Nede ved bakken 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249347

Jotunheimen / Luster

Snow

15.01.2021 kl. 10:18

1468 masl

Kristian@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium S

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -7.5 °C 1 m/s from NE ↙ 5% clouds

Tests

CTM11@30cmQ2 Medium

ECTN14@30cmQ3 Medium

Snow Profile

12 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 23 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 73 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm F FC 0 mm/0 mm -16.3 °C @ 0 cm, -13.2 °C @ 10 cm, -10.6 °C @ 20 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -5.8 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -2.7 °C @ 100 cm, -1.3 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249344

Jotunheimen / Vang

Snow

15.01.2021 kl. 08:10

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

77 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

No precipitation -15 °C

ObsID: 249236

Jotunheimen / Luster

Snow

14.01.2021 kl. 14:50

1440 masl

Mathias@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Mathias@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

RB Ikkje utlyst under test. Tok to personer med hopp samstundes for å få brot i tjukk og hard fokksnø. Ved brot, store FC og DH på brotflata.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium SW, W Hard fokksnø ligg som bru over det svake laget, og difor svært vanskeleg å påverka.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation Klart fint og kaldt vær. - 20 grader ved vatnet V for snøprofil.

Snow Profile

4 cm MFcr D, 8 cm P RGxf, 1 cm K MFcr, 5 cm F- FC/DH 2 mm/3 mm, 2 cm P+ MFcr, 5 cm F FC 2 mm, 2 cm K MFcr, 75 cm P+ MFpc MFpc frå 30cm og til bakken

ObsID: 249169

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 14:02

1183 masl

Vilde@naturguide_hivolda (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Vilde@naturguide_hivolda
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Vilde@naturguide_hivolda
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Vilde@naturguide_hivolda

Avalanche Observation

14. Jan 14:10 Dry slab avalanche 2 - Medium Remotely triggered E-facing Avalanche release at 1174 masl and ended at 1121 masl Lee side Utløst av skiløper, ingen tatt.

ObsID: 249142

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snow

14.01.2021 kl. 13:23

781 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps Comment:  Rett over vegen ved skredbergene
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Even@obskorps Comment:  Ting har skjedd.
ObsID: 249137

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 13:14

1491 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  aanon@forsvaret

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Både fokksnø og kantkorn under skare vanskelig å løse ut. Fokksnø har stabilisert seg. Kanrkorn kan utvikle seg med kulden men er ikke veldig potent Forecast too high Stemmer ikke med lokale forhold

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. SW, W

Tests

ECTN22@31cmQ2 Medium

ECTN15@20cmQ2 Medium

Snow Profile

ObsID: 249149

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 13:10

1491 masl

Peak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger NW

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab)

Weather

No precipitation -10.5 °C 1 m/s

Tests

ECTX Etter 20 slag gikk det mykeste RG-flaket( ned til 33 cm) delvis i oppløsning.

CTH26@61cmQ2

CTH20@33cmQ2

Snow Profile

0.2 cm F SH, 33 cm 1F RG, 26.5 cm P RG, 0.5 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 2 mm, 19 cm 1F FCxr -18.5 °C @ 0 cm, -17.3 °C @ 10 cm, -14.6 °C @ 20 cm, -9 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 59.7 cm, -4 °C @ 60.2 cm, -2 °C @ 80 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249172

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snow

14.01.2021 kl. 12:52

1228 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps

Snow Cover

Tests

ECTX Good Flak er svært hardt (k), gir et godt inntrykk av forholda høyere til fjells.

ObsID: 249138

Jotunheimen / Luster

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

1504 masl

Kristian@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium S

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

-9 °C 0 m/s

Tests

RB 2 . Brudd i samme lag som ECT og CTV

CTV@29cmQ1 Poor

ECTP17@36cmQ2 Medium

Snow Profile

4 cm F+ DF/RG D, 6 cm F DF D, 13 cm P RG D, 6 cm K MFpc D, 9 cm 4F FCxr D, 1 cm K MFcr, 0.5 cm F FC 1 mm/2 mm, 22.5 cm 4F FCxr, 1 cm K MFcr, 7 cm P MFpc, 1 cm K MFcr, 29 cm P/K+ MFpc -15 °C @ 0 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8.1 °C @ 38 cm, -7.3 °C @ 39 cm, -6.5 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 60 cm, -2.9 °C @ 80 cm, -1.4 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249165

Jotunheimen / Luster

Snow

14.01.2021 kl. 12:51

1504 masl

pak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium S

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s

Tests

RB2. Brudd i samme lag som ECTP.

CTV@29cmQ1 Poor

ECTP17@36cmQ2 Medium

Snow Profile

4 cm F+ DF/RG D, 6 cm F DF D, 13 cm P RG D, 6 cm K MFpc D, 9 cm 4F FCxr, 1 cm K MFcr, 0.5 cm F FC 1 mm, 22.5 cm 4F FCxr, 1 cm K MFcr, 7 cm P MFpc, 1 cm K MFcr, 29 cm P/K+ MFpc -15 °C @ 0 cm, -11.9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8.1 °C @ 38 cm, -7.3 °C @ 39 cm, -6.5 °C @ 40 cm, -4.4 °C @ 60 cm, -2.9 °C @ 80 cm, -1.4 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 249166

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 12:43

1151 masl

Vilde@naturguide_hivolda (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Vilde@naturguide_hivolda Comment:  Skytende sprekker i leside

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 249143

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 12:42

1637 masl

saaj@nortind (***)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  saaj@nortind

Notes

Fokksnøen fra mandag og tirsdag har tørket godt opp etter klarværet fra i går til i dag. Godt skiføre i mange leformasjoner.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. 2 - Medium E, SE Det er flere skarelag med (avrundete)kantkorn under, under fokksnøen. Der jeg har testet har det vært vanskelig å påvirke ved hjelp av tester og det bryter verken lett eller spesielt glatt. Andre i samme område melder derimot om mye spenstigere forhold, så det virker vanskelig å håndtere problemet.

Weather

-10 °C 1 m/s

ObsID: 249151

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 12:35

1661 masl

Tobben@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Veldig vanskelig å få kantkornlageret (FCxr) under skaren til å kollapse. Det var svært lite forplantningsegenskap i det svake laget Forecast too high Snøprofilen som ble laget har ligget i le for vinden i minst 3 dager og siste fokksnølag kom 12.01.2021.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Very difficult to trigger 2 - Medium SE, S above 1600 masl

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -7.5 °C 1 m/s from NW ↘ 2% clouds mye klarvær og lite vind siste døgnet

Tests

Rutchblock test- RB4@10 Q3 (brudd fokksnø)

CTM11@10cmQ3 Medium Brudd i sjiktovergang i fokksnølaget

Snow Profile

12.5 cm 4F-1F RG 0 mm D, 0.5 cm K-I MFcr D, 9 cm 4F-1F FCxr 2 mm D, 58 cm 1F/P- MF/FCxr 2 mm D, 20 cm P MFpc 3 mm D -11 °C @ 0 cm, -12.6 °C @ 10 cm, -9.7 °C @ 20 cm, -6.3 °C @ 40 cm, -4.8 °C @ 60 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile Overflaten ble målt i solskinn

ObsID: 249167

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 11:30

1366 masl

Pudderheimer (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mykje vindblåst snø

Recent cracks Område: På dette stedet

Weather

-20 °C 0 m/s

ObsID: 249194

Jotunheimen / Øystre Slidre / Jotunheimen

Snow

14.01.2021 kl. 11:25

1029 masl

Even@obskorps (***)

Image Of Weather
Image 1 of 11 Of:  Weather Copyright:  Even@obskorps Comment:  Mot Bitihorn, bilde tatt lenger opp enn obspunkt
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Vindherja under skorberget
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Under skorberget
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Mot mugnetind
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Even@obskorps Comment:  Bitihorn og skorberget fra skorliegge
Image Of Tests
Image 6 of 11 Of:  Tests Copyright:  Even@obskorps Comment:  Flaket ligger på oversiden, 1f-p hardhet
Image Of Snow Profile
Image 7 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps Comment:  Etter CT
Image Of Snow Profile
Image 8 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps Comment:  Svakt lag av kantkorn
Image Of Snow Profile
Image 9 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps Comment:  Fokksnø i flaket
Image Of Snow Profile
Image 10 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Even@obskorps Comment:  Svake lag av kantkorn, samme lag som forrige bilde
Image Of Snow Profile
Image 11 of 11 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Hovedproblem er nedføyka svakt lag av kantkorn. Vinden har flytta mye snø, i hovedsakelig østlig sektor. Flakene blir hardere og mindre med moh. Det skal større tilleggsbelastning til pga hardere snø, men skred vil kunne bli store (3). Tynnere snødekke og overganger inn i jevnere fokksnøflak er utsatte. Drønn er tydelig tegn på skredproblemet. Vinden på tirsdag herja mye og det har vært mye naturlig aktivitet i dekket de siste dager. Mye sprekker og mindre naturlig utløste skred helt ned til parkeringa. Klarvær gir også god tempgradient og oppbyggende omvandling holder seg gående. Begynnende rim/overflatekant over hele fjøla. Kalde tempersturer og rolig vær vil holde situasjonen lik. Forecast correct Stemmer godt!

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large E, SE, S between 1400 masl and 900 masl Vinden har herja hardt høyere til fjells, og flakene er her mindre og hardere. Trenger svært gode leformasjoner for å finne mykere flak høyere til fjells.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk sprekk sammen med drønn, men kryr av sprekker rundt alle brattheng mot Ø/SØ. Regner med denne aktiviteten kom tirsdag med mye vind og snøtransport

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Litt mykere snø her en andre plasser, når svakt lag

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Vinden har herja voldsomt, også ned i skogen. Stort sett vindpakka svært hardt (p-k). Eksponert terreng var avblåst ned til gammel skare. Fokksnøflak ligger i skjerma formasjoner i østlig sektor. Ikke lett å finne myke flak over skoggrensa. Begynnende rim/overflatekant og høy temperaturgradient gjennom snødekket. Beste skiføret over skogen er godt fasetert avblåst skare!

Weather

No precipitation -8.6 °C 2 m/s from NW ↘ Klarna opp, kaldere temp og lite vind. -21 på morran, -15 på parkeringa ved skredbergene.

Tests

CTE9@39cmQ1 Poor Nedføyka kantkorn

Snow Profile

40 cm P/1F-P RG 1 mm D, 0.3 cm F FC 1 mm/2 mm D, 60 cm 1F-P RG/RGxf D -12.6 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -8.4 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 249136

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 11:06

1391 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  aanon@forsvaret

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Weather

No precipitation -11 °C 0 m/s

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity

Tests

ECTN3@16cmQ2 Medium

ObsID: 249152

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 11:05

1399 masl

Pondus@Forsvaret (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Pondus@Forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter E

Snow Cover

Weather

No precipitation -10 °C 0 m/s

Tests

PST20/100@11Q2

ECTN3@11cmQ2

CTE3@11cmQ2

Snow Profile

0.2 cm F SH 2 mm/0 mm, 11 cm 1F DF 2 mm/0 mm, 24 cm 1F RG/RGxf 2 mm/0 mm, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0.5 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 5 cm P MF/MFpc 2 mm/0 mm, 1.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 58 cm P/K MFpc 1 mm/0 mm -19.5 °C @ 0 cm, -14.2 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -6.3 °C @ 40 cm, -4.5 °C @ 60 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249160

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 11:04

1391 masl

Torgeir@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Very easy to trigger 1 - Small E between 2500 masl and 1000 masl

Weather

No precipitation -12.6 °C 0 m/s

Tests

2@8cm Rutchblock RB2@8

ECTN2@8cmQ2

CTM12@21cmQ2

Snow Profile

8 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 6 cm P DF 0 mm/0 mm, 7 cm 4F PP 0 mm/0 mm, 7 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 0.5 cm F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 4 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 9 cm K MF 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 49 cm K/K+ MF 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 70 cm K/K-I MF 0 mm/0 mm -19.5 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -7 °C @ 40 cm, -6.6 °C @ 51 cm, -6.2 °C @ 52.5 cm, -5.3 °C @ 60 cm, -4.3 °C @ 80 cm, -3.6 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm, -2 °C @ 140 cm, -1.3 °C @ 160 cm, -0.5 °C @ 170 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249154

Jotunheimen / Gravdalsfonni Sør

Snow

14.01.2021 kl. 10:55

1503 masl

Jens@Forsvaret (***)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Jens@Forsvaret Comment:  Stehøe fra Sør
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Notes
Image 3 of 3 Of:  Notes Copyright: 

Notes

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry

Tests

PST60/100END50

RB3@35

ECTN14@35cm

CTM13@35cmQ2

Snow Profile

35 cm 4F RG/DF 1 mm/0 mm, 0.5 cm F DF 0 mm/0 mm, 15 cm P RGsr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 50 cm P 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC/MF 0 mm/0 mm -17.3 °C @ 0 cm, -16 °C @ 10 cm, -12.6 °C @ 20 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -6.6 °C @ 52 cm, -6.2 °C @ 53 cm, -5 °C @ 60 cm, -3.2 °C @ 80 cm, -1.9 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 249156

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snow

14.01.2021 kl. 10:30

1441 masl

Chris@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

115 cm in total Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -9.5 °C 1 m/s

Tests

ECTN11@15cm

CTM19@20cmQ2

CTE4@15cmQ2

Snow Profile

22 cm F-4F DF/RG 1 mm, 0.5 cm I MFcr, 13 cm P FCxr/MF 1 mm/2 mm, 5 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm, 20 cm 1F-P MF/MFpc 1 mm, 15 cm P MF/MFpc, 5 cm P+ MF/MFpc, 10 cm P MF/MFpc, 2 cm I, 23 cm P MF/MFpc -18.3 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -3.6 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -1.2 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 249161

Jotunheimen / Lom

Snow

14.01.2021 kl. 10:18

1457 masl

Marty@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Marty@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det vedvarende svake laget(FCxr) er relativt stabilt og vanskelig å få til å kollapse. Forecast too high

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S above 1400 masl

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

102 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -9.5 °C 1 m/s from N ↓ Skyfritt, bortimot vindstille og sol. Nydelige værforhold!

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity

Tests

ECTN23@20cmQ3 Good

ECTN12@10cmQ3 Good

CTM20@20cmQ3 Good

CTE2@10cmQ3 Medium Brudd i sjiktovergang på 10cm dybde i fokksnølag.

Snow Profile

20 cm 4F+ RG 0 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 7 cm F/4F FCxr 1 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 3 cm P FCxr D, 0.5 cm K MFcr D, 10 cm P FCxr D, 61 cm P/P+ MFpc 2 mm D -18.5 °C @ 1 cm, -14.4 °C @ 10 cm, -8.6 °C @ 18 cm, -7.4 °C @ 20 cm, -4.5 °C @ 40 cm, -3.3 °C @ 60 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -0.2 °C @ 100 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 249168

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 09:27

1320 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Tests
Image 2 of 10 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Lbt @21 Q1.
Image Of Tests
Image 3 of 10 Of:  Tests Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Ectp11@21 Q1 kant over skare. Også kollaps under skaren.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Weather
Image 5 of 10 Of:  Weather Copyright:  Leif@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 6 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Drønn. Oppsprekking ca 20 m unna
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Mot nø
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Mot øst. Fremdeles snø mot vest men noe mer avblåst der nv vinden tok hardt.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Leif@ObsKorps Comment:  Mot vest. Noe større skavler har bygd seg opp i østvendte leheng.
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Den kraftige vinden natt til 12.01 har ført til hovedsakelig vindpakket hardt snødekke over tregrensa. Lommer med mykere snø mot SØ som har ligget i le. Fokksnøen er vanskelig å påvirke i seg selv, men under ligger flere lag kantkornet snø. Kollaps i dette er typisk når en beveger seg inn på jevnere fokksnøflak, og drønnene forplanter seg godt. Fare for fjernutløsning er absolutt tilstede. Den kraftige vinden som i hovedsak har vært av vestlig til nordlig retning i begynnelsen har ført til at hovedutbredelsen av fokksnøen er øst til sørvendt. Østlig kraftig vind har trolig ikke ført mye snø over mot vest, da denne allerede var sterkt vindpåvirket. Ingen faretegn utover drønn i dag, og dette gjør at folk kan få inntrykk av at snødekket er stabilt. Større grupper er særlig utsatt. FG 3 i dag. Stor temperaturgradient i snødekket og kantkorndannelsen vil bare fortsette. Men fokksnøen over vil bli hardere og vanskeligere å påvirke for enkeltpersoner. Når en bør ned på 2 vil være vanskelig å bedømme.... Forecast correct Stemmer svært godt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large E, SE, S between 1400 masl and 1000 masl Skredproblemet vil være mindre utpreget der vinden har tatt hardt, da flakene er hardere og mindre. Vindretningen skiftet fra V-NV til NØ i løpet av natt til 11.01, moe som kan gjøre at en muligens kan finne noen mindre flak også i SV. Men trolig ikke nok snø tilgjengelig for transport til at det er noe å bry seg med.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Masse drønn i de fleste sørøstvendte lesider med fokksnøflak. Mer utpreget mellom 1100-1200m enn her hvor vinden har vært sterkere, men også flere drønn over 1300 moh.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Generelt lite eller ingen snø tilgengelig for vindtransport over skoggrensa. Hovedsaklig vindpakket hardt, is/skare oppå kant ved tynt snødekke der det er avblåst. Nedføyket kant gir utpreget drønn spesielt i ledider for tidligere nv vind. I skogen løs fin snø.

Weather

No precipitation -11 °C 0 m/s Fint kaldt vær

Avalanche Activity

14. Jan. During the day No avalanche activity Ingen ferske skred. Flere fra natt til 12.01.

Tests

ECTP11@21cmQ1 Medium Også kollaps i kant under skaren.

LBT@21cmQ1 I kant under fokksnø. Lett belastning.

Snow Profile

14 cm P RG 1 mm D, 7 cm 4F+ RGxf 1 mm D, 1 cm F/4F FC 2 mm/2 mm D Øvre del Kantlag over skare., 1.5 cm P MFcr D Porøs skare, 8 cm 1F FC 2 mm D, 10 cm 1F RGxf 2 mm D, 9 cm 1F-P/1F RGxf/FC 2 mm/2 mm D, 70 cm P+ RGxf 1 mm D -19 °C @ 0 cm, -15.4 °C @ 14 cm, -12.3 °C @ 21 cm, -11.5 °C @ 22 cm, -8.1 °C @ 35 cm, -6.2 °C @ 45 cm 1 tests connected to snow profile Kun øverste lag av relevans nå

ObsID: 249062

Jotunheimen / Vang

Snow

14.01.2021 kl. 08:06

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

79 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm)

Weather

No precipitation -15 °C

ObsID: 249041

Jotunheimen / Lom

Snow

13.01.2021 kl. 19:56

1447 masl

Peak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Peak@forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab)

Weather

No precipitation -15 °C 2 m/s 8-12 m/s og overskyet i går, sol, skyfritt og lite vind i dag

Tests

ECTN21@13cm

CTH21@13cmQ2 Tynt nedføyket lag med nysnø

CTE2@4cmQ2 Øverste lag med fokksnø som gled ut

Snow Profile

4 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 9 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 1 cm 4F PP 0 mm/0 mm, 7 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 12 cm 1F MF/FC 0 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 49 cm P MFpc 0 mm/0 mm -19.3 °C @ 0 cm, -17.2 °C @ 10 cm, -7.9 °C @ 20 cm, -6 °C @ 40 cm, -4.2 °C @ 60 cm, -2.3 °C @ 80 cm, -0.9 °C @ 100 cm 3 tests connected to snow profile

ObsID: 248961

Jotunheimen / Lom

Snow

13.01.2021 kl. 14:43

1495 masl

Pondus@Forsvaret (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Pondus@Forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Avalanche Problems

NW

Danger Sign

Observert et løssnøskred, kom mest sannsynlig med nysnøen fra tirsdag.

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab)

Weather

No precipitation -15 °C 0 m/s

Tests

ECTN25@40cmQ3

CTN

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 8 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 16 cm P RG 0 mm/0 mm, 6 cm K RG 0 mm/0 mm, 13 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 19 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF/MFpc 0 mm/0 mm, 10 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 28 cm P/K MF/MFpc 0 mm/0 mm -21.5 °C @ 0 cm, -1.8 °C @ 120 cm, -14 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -7.3 °C @ 40 cm, -5.3 °C @ 60 cm, -3.6 °C @ 80 cm, -1.9 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 248953

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snow

13.01.2021 kl. 13:50

1465 masl

Marty@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -16 °C 2 m/s from N ↓

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity

Tests

@40cm RB4

PST37/100 End 40

ECTP22@40cmQ3 Good

Snow Profile

19.5 cm P RG 0 mm D, 0.5 cm 4F PPgp 1 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 10 cm 4F+ FC/MF 1 mm D, 30 cm P MF/FCxr 2 mm D, 10 cm P+ MF 2 mm D -19 °C @ 0 cm, -13.6 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -8.6 °C @ 40 cm, -7.7 °C @ 60 cm, -6.6 °C @ 80 cm 3 tests connected to snow profile Nederste lag MF går fra 80-160cm.

ObsID: 248959

Jotunheimen / Vågå

Snow

13.01.2021 kl. 12:43

1131 masl

Christen@norskluftambulanse (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Christen@norskluftambulanse

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation -10 °C 3 m/s from N ↓ 80% clouds

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity

ObsID: 248935

Jotunheimen / Lom

Snow

13.01.2021 kl. 11:56

1442 masl

Kristian@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium S

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium S

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 5 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -14 °C 2 m/s from NW ↘ 15% clouds

Tests

CTH25@20cmQ3 Medium

ECTN17@20cmQ3 Medium

Snow Profile

2 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P+ RG 0 mm/0 mm D, 26 cm 4F/4F+ DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm F FC 1 mm/2 mm, 26 cm P/K- MF/MFpc 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm P+ FC/MFpc 0 mm/0 mm -19 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 60 cm, -0.7 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 248943

Jotunheimen / Lom

Snow

13.01.2021 kl. 11:56

1442 masl

Mathias@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Test RB6 og PSTX.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium S

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium S

Danger Sign

Fersk vindtransport snø

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -14 °C 2 m/s from NW ↘ 15% clouds

Tests

CTH25@20cmQ2

ECTN17@20cmQ3

Snow Profile

2 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 24 cm 4F/1F+ RG/DF 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm F FC 2 mm/0 mm D, 26 cm P/P+ MF 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P FC/MFpc 0 mm/0 mm -19 °C @ 0 cm, -12.4 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -6.6 °C @ 30 cm, -5.9 °C @ 32 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 60 cm, -0.7 °C @ 80 cm, -14 °C @ -200 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 248938

Jotunheimen / Lom

Snow

13.01.2021 kl. 11:56

1436 masl

pak@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium S

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium S

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation 14 °C 2 m/s from NW ↘ 15% clouds

Tests

CTH25@20cmQ2

ECTN17@20cmQ3

Snow Profile

2 cm P RG D, 4 cm P RG D, 24 cm 4F RG D, 2 cm K MFcr, 8 cm F FC 2 mm D, 26 cm P/P+ MF, 5 cm K MFcr, 10 cm P FC/MFpc -19 °C @ 0 cm, -12.4 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -6.6 °C @ 30 cm, -5.9 °C @ 32 cm, -4.8 °C @ 40 cm, -2.3 °C @ 60 cm, -0.7 °C @ 80 cm

ObsID: 248944

Jotunheimen / Lom

Snow

13.01.2021 kl. 11:56

1442 masl

aanon@forsvaret (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  aanon@forsvaret Comment:  Klart og kaldt vær på ettermiddagen. Svært trå snø under skiene!

Notes

RB tester viser at fokksnø og kantkornproblemet kan løses ut men det var vanskelig å løse ut i dette området (RB6)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke utpregede harde fokksnølag men tendenser til fokksnøproblem som er relativt hardt å løse ut

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

No precipitation -16 °C 2 m/s from N ↓ 10% clouds Roligere vær enn meldt. Vinden ga seg mange timer før varslet, altså sent i tirsdag kveld

Avalanche Activity

13. Jan. During the day No avalanche activity Ingen ferske skred etter perioden med vind siste døgnet

Tests

ECTX Good

CTH25@20cmQ3 Good

CTN Good

ObsID: 248933

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snow

13.01.2021 kl. 11:46

1472 masl

Chris@forsvaret (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

140 cm in total Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -13.6 °C 2 m/s

Tests

@77cm Rutschblock test: RB6 @77

CTH23@77cmQ2

CTM13@30cmQ2

ECTN22@30cm Good

Snow Profile

10 cm 4F/4F-1F RG/DF D, 40 cm 4F/4F-1F DF/RGsr D, 27 cm 1F/P- RGsr/DF 0 mm D, 23 cm P MF/FCxr 2 mm, 21 cm P MF/FCxr D, 15 cm P MF/FCxr D, 1 cm I IF, 9 cm P MF/FC D -18.8 °C @ 0 cm, -14 °C @ 10 cm, -12.5 °C @ 20 cm, -11 °C @ 40 cm, -10 °C @ 60 cm, -8.3 °C @ 80 cm, -5.6 °C @ 100 cm, -3.8 °C @ 120 cm, -1.3 °C @ 146 cm 4 tests connected to snow profile I glisjiktene, var det tydelig DF kornform

ObsID: 248958

Jotunheimen / Lom

Snow

13.01.2021 kl. 11:46

1472 masl

Tobben@forsvaret (Unknown)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  Tobben@forsvaret Comment:  Sprøhagllag mellom to RG lag
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Avalanche Problems

Snow Cover

121 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

No precipitation -18 °C 2.5 m/s from NW ↘ 30% clouds

Tests

ECTN28@100cmQ3 Good

ECTN25@45cmQ3 Good

ECTN13@20cmQ3 Good

CTH29@45cmQ3 Good brudd i tynt lag (0,5cm) sprøhagl mellom to RG lag

CTM19@20cmQ2 Medium

Snow Profile

19.5 cm 1F RG 0 mm D, 0.5 cm 1F RG 0 mm D, 24.5 cm 1F RG 0 mm D, 0.5 cm 1F PPgp 3 mm D, 19 cm P RG D, 14 cm 1F RG D, 43 cm P/K MF/FCxr 1 mm/4 mm D -18 °C @ 0 cm, -13.1 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -11 °C @ 40 cm, -9 °C @ 60 cm, -5.3 °C @ 80 cm, -3.3 °C @ 100 cm, -1.3 °C @ 120 cm 5 tests connected to snow profile Rutchblock test, RB 5@45. Utløsning i laget med sprøhagl

ObsID: 248957

Jotunheimen / Lom

Snow

13.01.2021 kl. 11:38

1447 masl

Sondre@Forsvaret (***)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Sondre@Forsvaret
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small SE, S, SW below 1500 masl

Weather

No precipitation -14 °C

Tests

RB7

ECTN12@10cmQ3

CTH28@21cmQ3

CTM12@12cmQ3 Medium

Snow Profile

20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F MF/FCxr 0 mm/0 mm D, 0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F MF/FCxr 0 mm/0 mm, 7 cm F MF/FCxr 0 mm/0 mm, 45 cm 1F/P MFpc 0 mm/0 mm D, 45 cm K MFpc 0 mm/0 mm D -18 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -8.6 °C @ 20 cm, -6.5 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -2.9 °C @ 100 cm, -1.4 °C @ 120 cm, -7.2 °C @ 30 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 248950

Jotunheimen / Mellvike

Snow

13.01.2021 kl. 10:50

1305 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Wyssen Avalanche Control

Snow Cover

Kraftig vind fra N-NV tirsdag og senere ØSØ kuling natt til onsdag har fjerne det meste av fersk fokksnø i østvendte heng langs Tyin. Bruddkanter fra skredkontroll søndag 10.01 er forstatt godt synlige.

ObsID: 248936

Jotunheimen / Gamle Skogstadstølen

Snow

13.01.2021 kl. 10:41

1152 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Skredet stoppet 10-15 meter fra veien.
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Nedre del av løsneområdet. Stort sett 15-30 cm bruddkant.
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Bruddkant i øvre del av skredet. Staven er 115 cm. Flaket har stort sett P hardhet.
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Skredet forplantet seg også delvis opp i skavel.
Image Of Avalanche Observation
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Skredutløpet sett fra skredtårnet.

Avalanche Observation

13. Jan 10:41 Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives E-facing Avalanche release at 1213 masl and ended at 1048 masl Buried weak layer of faceted snow near surface Skog B Et stort str. 2 skred, kanskje 2,5. Veldig varierende bruddkant fra 15-20 cm i nedre del, til 70, cm enkelte steder. Gikk også opp i en skavel og dro med seg en del av denne. Løsnet helt tydelig på 9. jan. kantkorn. Flak varierte i hardhet fra 1F- (tynne) til P (tykke).

ObsID: 248919

Jotunheimen / Tørvmyre

Snow

13.01.2021 kl. 10:30

1134 masl

stian@wyssen (*****)

Avalanche Observation

13. Jan 10:30 Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1123 masl and ended at 1003 masl Buried weak layer of faceted snow near surface Tørv A

ObsID: 248908

Jotunheimen / Tørvmyre

Snow

13.01.2021 kl. 10:30

1134 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Skredmasser i omriss.

Avalanche Observation

13. Jan 10:30 Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1221 masl and ended at 1075 masl Buried weak layer of faceted snow near surface Tørv C

ObsID: 248910

Jotunheimen / Tørvmyre

Snow

13.01.2021 kl. 10:30

1134 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Bruddkanter merket med rødt.

Avalanche Observation

13. Jan 10:30 Dry slab avalanche 1 - Small Released by explosives E-facing Avalanche release at 1223 masl and ended at 1068 masl Buried weak layer of faceted snow near surface Tørv D

ObsID: 248913

Jotunheimen / Tørvmyre

Snow

13.01.2021 kl. 10:30

1134 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Liten str 2. Str. 1.5 mer riktig. Bruddkanter merket mer rødt.

Avalanche Observation

13. Jan 10:30 Dry slab avalanche 2 - Medium Released by explosives E-facing Avalanche release at 1238 masl and ended at 1016 masl Buried weak layer of faceted snow near surface Tørv E Størrelse 1.5

ObsID: 248915

Jotunheimen / Vang

Snow

13.01.2021 kl. 08:11

896 masl

Leif@ObsKorps (*****)

Snow Cover

80 cm in total 3 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

ObsID: 248829

Jotunheimen / Gamle skiheisen

Snow

13.01.2021 kl. 08:00

1178 masl

stian@wyssen (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Wyssen Avalanche Control Comment:  Skredets omriss i rødt.

Avalanche Observation

13. Jan 08:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Avalanche release at 1239 masl and ended at 1103 masl Buried weak layer of faceted snow near surface Gamle Skiheisen Stor str 2. Str 2.5 blir nok riktigere. Gikk naturlig onsdag morgen.

ObsID: 248921

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.